پایان نامه با کلید واژگان روزنامه نگاری، نامه نگاری، قانون اساسی، روزنامه نگاران

دانلود پایان نامه ارشد

مواردی که منع قانونی دارد؛
4- حق برخورداری از امنیت حرفه ای در حین انجام وظیفة روزنامه نگاری
5- حق انتشار و تحلیل و تفسیر اخبار و رویدادهای داخلی و خارجی به منظور ارتقای آگاهی عمومی؛
6- حق شکایت از مقامات دولتی یا غیردولتی که از طرق گوناگون در صدد جلوگیری از فعالیت حرفه ای و رسالت روزنامه نگار برآیند و برای انتشار یا عدم انتشار تولیدات رسانه ای به اعمال فشار متوسل شوند؛
7- حق برخورداری از چگونگی رسیدگی به اتهام حرفه ای در محاکم دادگستری مطابق اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی؛
8- حق نقد سازنده و منصفانه و برخورداری از ابراز آزادانة عقیده و انتشار آن مطابق اصل بیست و چهارم قانون اساسی؛
9- حق انتشار مطالب و تولیدات خود با نام حقیقی یا با نام مستعار و یا بدون نام؛
10- حق بهره مندی از مالکیت معنوی در تولیدات رسانه ای؛
11- حق برخوداری از استقلال حرفه ای در انجام رسالت روزنامه نگاری و عدم الزام و اجبار روزنامه نگار به پیروی از دستورات غیرقانونی؛
12- حق عضویت در انجمن های صنفی و حرفه ای داخلی، منطقه ای و بین المللی؛
13- حق امتناع از نگارش و تولید و موارد مغایر با قانون و اصول اخلاق حرفه ای و حق حذف امضای خود از گزارش ها و مطلب تحریف شده و یا مغایر با قانون در فرآیند تدوین و تنظیم آنها در هیئت تحریریه؛
14- حق برخورداری از بیمة تأمین اجتماعی و بیمة بیکاری
مبحث دوم: مسئولیت های حرفه ای و اجتماعی روزنامه نگاران
ماده 35- روزنامه نگاران در اجرای وظیفه و رسالت خود باید از رفتار و اعمال مغایر با شئون حرفه ای بپرهیزند و ضمن آگاهی به الزامات و مسئولیت های حرفه ای و اجتماعی خود اصول ذیل را رعایت نمایند.
1- احترام به اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
2- احترام به حقوق افراد و حفظ اسرار و حریم خصوصی اشخاص
3- عدم افترا، تهمت و توهین و مخدوش کردن شهرت افراد
4- احترام به منافع ملی و رعایت عفت عمومی
5- احترام به اعتقادات و ارزش های حاکم بر جامعه
6- حصول اطمینان از صحت اطلاعات و اخبار و انعکاس عینی و بی طرفانة آن و پذیرش مسئولیت مطالب منتشره در رسانه و پاسخگویی به افکار عمومی
7- حقیقت جویی و انتشار صحیح اخبار و رویدادها و تحلیل و تفسیر واقع بینانه و پرهیز از تحریف حقایق
8- رعایت بی طرفی، انصاف و عدالت و خودداری از دخالت نظرها و قضاوت های شخصی در انجام وظایف رسانه ای؛
9- خودداری از سرقت نوشته ها و مطالب و آثار فکری دیگران
10- عدم انتشار شایعات و موارد خلاف واقع در قالب هرگونه تولیدات نوشتاری، شنیداری و دیداری؛
11- احترام به اصل برائت و رعایت حقوق، حیثیت و منزلت افراد، سازمانها و مؤسسات دولتی و خصوصی؛
12- خودداری از قبول هرگونه هدیه، وجه نقد یا غیر آن که با قصد تطمیع و یا تأثیرگذاری بر چگونگی انتشار مطالب و یا عدم انتشار به او پیشنهاد می شود.
13- پایبندی عملی به مفاد منشور اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری
فصل چهارم : بودجه
ماده 36- هزینه‌های اولیه تشکیل سازمان، از قبیل تأمین یا تملک ساختمان‌ها و تجهیزات مورد نیاز از محل کمکهای دولت ، شهرداریها ، رسانه ها و یا هدایا وکمکهای سازمانهای عام المنفعه تأمین می‌شود.
ماده37- هزينه‌هاي سازمان از محل حق عضويت سالانه سازمان‌های استانی تأمین و ميزان و نحوه وصول حق عضویت مذکور با توجه به وضع مالي و تعداد روزنامه‌نگاران عضو آنها بوسيلة شورا تعيين مي‌شود. سازمان مي‌تواند از کمک‌هاي مالي دولت، اشخاص و درآمدهاي حاصل از فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی، ترویجی و مشاوره‌ای در حوزه رسانه اي نيز استفاده کند.
ماده‌ 38- بودجه‌ سازمان از محل‌ حق‌ عضویت‌ اعضاء و کمک‌های‌ دولت و نهادهای عمومی و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی تأمین‌ و سالانه به‌ تصویب‌ شورای‌ عالی‌ خواهد رسید.
ماده 39- امور اداری و استخدامی سازمان، نحوه هزينه‌کرد بودجه مصوب، کيفيت تفريغ بودجه و نظارت بر صحت عملکرد مسؤولان سازمان و سازمان‌های استانی بر اساس آيين‌نامه اداری و مالی خواهد بود که رییس کلّ ظرف سه‌ ماه پس از تشکیل آن تهیه و به تصویب شورای عالی می‌رساند.
تبصره‌ 1 – بودجه‌ سالیانه‌ سازمان نظام رسانه‌ای‌ هر استان توسط‌ هیأت‌ مدیره‌ همان‌ استان تهیه‌ و طبق‌ آئین‌نامه‌ مصوب‌ شورای‌ عالی‌ هزینه‌ خواهد شد.
تبصره‌ 2 – میزان‌ و طرز وصول‌ حق‌ عضویت سالانه‌ اعضاء و دیگر مقررات‌ اداری‌ و مالی‌ سازمان‌ و نحوه‌ هزینه‌ بودجه‌ پس‌ از تصویب‌ شورای‌ عالی‌ به‌ مرحله‌ اجراء درخواهد آمد.
تبصره 3- قبول هر گونه هدیه و کمک از کشورها و نهادهای خارجی ممنوع است.
فصل‌ پنجم: انتخابات‌
ماده‌ 40- مدت‌ فعالیت هر دوره‌ مجمع عمومی، شورای‌عالی‌ و هیأت‌ مدیره‌ استانی چهار سال‌ تمام‌ می‌باشد.
تبصره‌ 1 – شروع‌ اولین‌ دوره‌ فعالیت‌ مجموعه‌های‌ مذکور حداکثر ده‌ روز پس‌ از اعلام‌ قطعیت‌ نتیجه‌ انتخابات‌ خواهد بود.
تبصره‌ 2 – شروع‌ فعالیت‌ دوره‌های‌ بعد ارکان سازمان، بلافاصله‌ پس‌ از پایان‌ دوره‌ قبلی‌ است و چنانچه‌ در پایان‌ دوره‌، تشریفات‌ انتخابات‌ دوره‌ بعد به ‌نحوی‌ از انحاء پایان‌ نیافته‌ باشد، ارکان‌ دوره‌ قبلی‌ تا قطعیت‌ نتیجه‌ انتخابات‌ جدید به‌ فعالیت‌ خود ادامه‌ خواهد داد و مبدأ شروع‌ کار دوره‌ جدید از تاریخ‌ قطعیت‌ انتخابات‌ خواهد بود.
ماده‌ 41- انتخابات‌ برای‌ دوره‌های‌ بعد، سه‌ ماه‌ قبل‌ از اتمام‌ هر دوره‌ با اعلام‌ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تشکیل‌ هیأت‌ مرکزی‌ نظارت‌ بر انتخابات‌ انجام‌ خواهد شد.
تبصره‌ – انتخابات‌ هیأت‌ مدیره‌ سازمان نظام رسانه‌ای استانهایی که‌ انتخابات‌ آنها منحل‌ و یا توسط‌ هیأت‌ مرکزی‌ نظارت‌ بر انتخابات ابطال‌ گردیده‌ است‌، حداکثر ظرف‌ مدت‌ سه‌ ماه‌ با هماهنگی‌ هیأت‌ نظارت‌ و با رعایت‌ سایر مواد قانونی‌ انجام‌ می‌پذیرد.
ماده‌ 42- ترکیب‌ هیأت‌ مرکزی‌ نظارت‌ بر انتخابات‌ که‌ برای‌ مدت‌ چهار سال‌ انتخاب‌ می‌گردند به‌ شرح‌ زیر خواهد بود:
الف‌ – یک‌ نفر نماینده‌ دادستان‌ کل‌ کشور؛
ب‌ – یک‌ نفر نماینده‌ وزارت‌ کشور؛
ج‌ – یک نفر از فعالان حوزه رسانه به‌ انتخاب‌ و معرفی‌ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛
د – یک نفر از فعالان حوزه رسانه به‌ انتخاب‌ و معرفی‌ کمیسیون فرهنگی مجلس‌ شورای‌ اسلامی؛
ه- یک نفر از فعالان حوزه رسانه‌ به انتخاب و معرفی شورای عالی انقلاب فرهنگی؛
و – در دوره های بعد از دوره اول دو نفر از فعالان حوزه رسانه به انتخاب شورای عالی سازمان نظام رسانه‌ای.
تبصره‌ 1 – هیأت‌ مرکزی‌ نظارت‌ می‌تواند برای‌ هر استان سه‌ تا پنج‌ نفر را جهت‌ نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ انتخابات‌ آن‌ استان تعیین‌ کند.
تبصره‌ 2 – تجدید انتخاب‌ اعضاء هیأت‌ مرکزی‌ نظارت‌ بر انتخابات‌ و هیاتهای نظارت استانی برای‌ دوره‌های‌ بعدی‌ بلااشکال‌ است‌.
ماده‌ 43- هیأت‌ مرکزی‌ نظارت‌ وظایف‌ زیر را دارا می‌باشد:
الف‌ – عزل‌ و نصب‌ اعضای هیأتهای‌ نظارت‌ بر انتخابات‌ سازمان استان، شورای عالی و رییس کل؛
ب‌ – نظارت‌ برحسن‌ انجام‌ انتخابات استانی‌، شورای‌ عالی‌ و رییس‌کل‌؛
ج‌ – بررسی‌ نهائی‌ صلاحیت‌ نامزدهای‌ عضویت‌ در هیأت‌ مدیره‌ سازمان استان و ابلاغ‌ نظر هیأت‌ مرکزی‌ به‌ هیأتهای‌ اجرائی‌ انتخابات‌ مربوطه‌ جهت‌ اعلام‌ عمومی‌؛
د – رسیدگی‌ به‌ شکایات‌ نامزدهائی‌ که‌ صلاحیت‌ آنها به‌ تأیید هیأتهای‌ نظارت‌ نرسیده‌ باشد و تجدیدنظر در آنها؛
هـ – رسیدگی‌ به‌ شکایات‌ انتخاباتی‌ در چارچوب‌ مواد قانونی‌ و آئین‌نامه‌های‌ مربوطه‌؛
و – توقف‌ یا ابطال‌ تمام‌ یا قسمتی‌ از مراحل‌ انجام‌ انتخابات‌ در چارچوب‌ مواد قانونی‌ و دستورالعملهای‌ مربوطه‌ این‌ قانون‌ رأساً و یا با پیشنهاد هیأتهای‌ اجرائی‌ یا هیأتهای‌ نظارت‌ حوزه‌های‌ انتخاباتی‌؛
ز – تأیید نهائی‌ حسن‌ انجام‌ انتخابات‌ هیأت‌ مدیره‌ سازمان استان و اعضای شورای‌ عالی‌ سازمان و رییس‌ کل‌
ح‌ – رسیدگی‌ به‌ شکایات‌ و اعتراضات‌ کتبی‌ افراد درمورد تأیید صلاحیت‌ نامزدهای‌ عضویت‌ در هیأت‌ مدیره‌ سازمان استان و تجدیدنظر در آنها.
تبصره‌ – هیأت‌ مرکزی‌ نظارت‌ می‌تواند طبق‌ دستورالعملی‌ که‌ تهیه‌ می کند تمام‌ یا قسمتی‌ از وظایف‌ مقرر در این‌ ماده‌ را به‌ هر یک‌ از هیأتهای‌ نظارت‌ بر انتخابات‌ هیأت‌مدیره‌ سازمان استان تفویض‌ نماید.
ماده‌ 44 – برگزاری‌ انتخابات‌ هیأت‌ مدیره‌ سازمان نظام رسانه‌ای ‌و اعضای شورای‌ عالی‌ سازمان و رئیس‌ کل‌ به‌ عهده‌ هیأتهای‌ اجرائی‌ انتخابات‌ مربوطه‌ بوده‌ که‌ ترکیب‌ و نحوه‌ تشکیل‌ و نحوه‌ کار آنها و کیفیت‌ و نحوه‌ برگزاری‌ انتخابات‌ مربوطه‌ طبق‌ آئین‌نامه‌ای‌ خواهد بود که‌ توسط‌ شورای‌ عالی‌ سازمان تهیه‌ و به‌ تصویب‌ مجمع عمومی خواهد رسید.
ماده‌ 45 – شرایط‌ انتخاب‌ کنندگان‌ عبارت‌ است‌ از:
الف‌ – تابعیت‌ دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌؛
ب‌ – عضویت‌ در‌ سازمان نظام رسانه‌ای، به جز در اولین انتخابات؛
ج‌ – شاغل‌ بودن‌ در حرفة روزنامه نگاری منطقه‌ انتخاباتی‌ مورد نظر در زمان‌ انتخابات‌ به‌ تأیید سازمان استان به جز در اولین انتخابات که منوط به تأیید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان است‌.
ماده‌ 46- شرایط‌ انتخاب‌ شوندگان‌ هیأتهای‌ مدیره‌ سازمان‌ استان و اعضای شورای‌ عالی‌ به‌ شرح‌ زیر می‌باشد:
الف‌ – تابعیت‌ دولت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌؛
ب- عضویت در سازمان نظام رسانه ای، به جز در اولین انتخابات؛
ج- حداقل 25 سال سن برای هیئت مدیره سازمان استان و 35 سال سن برای عضویت در شورای عالی؛
د- حداقل 5 سال سابقة شغلی روزنامه نگاری برای هیئت مدیره استانی و 10 سال برای عضویت در شورای عالی؛
هـ – عدم پیشینة محکومیت کیفری مؤثر (منجر به محرومیت از حقوق اجتماعی) و عدم پیشینة محکومیت قطعی حرفه ای درجه 4 و بالاتر تا 3 سال پس از اجرای مجازات؛
و‌ – داشتن‌ حسن‌ شهرت‌ اجتماعی‌ و شغلی‌؛
ز – داشتن‌ حسن‌ شهرت‌ در تعهد عملی‌ به‌ احکام‌ دین‌ مبین‌ اسلام‌ و وفاداری‌ به‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌؛
تبصره‌ – اقلیت‌های‌ دینی‌ مصرح‌ در قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ تابع‌ احکام‌ دینی‌ و اعتقادی‌ خود می‌باشند.
زـ – دارا بودن‌ حداقل‌ سه‌ سال‌ سابقه‌ عضویت‌ در سازمان نظام‌ رسانه‌ای، بجز در اولین دوره انتخابات.
تبصره‌ – اعضاء هیأت‌ اجرائی‌ و نظارت‌ نمی‌توانند به‌ عنوان‌ انتخاب‌ شونده‌ ثبت‌نام‌ نمایند.
ماده‌ 47 – سازمان نظام رسانه ای مسؤول‌ برگزاری‌ انتخابات‌ هیأت‌ مدیره‌ سازمان‌های استانی از طریق‌ هیأتهای‌ اجرائی‌ انتخابات‌ با رعایت‌ مواد این‌ قانون‌ خواهد بود.
تبصره: در نخستین دوره، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این مسئولیت را بر عهده خواهد داشت.
ماده 48- مرجع نظارت بر انتخابات و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان عضويت در هيأت مديره سازمان استان، کميسيون استانی نظارت بر انتخابات است که از رييس کل دادگستری استان، يک نفر از نمايندگان استان به انتخاب کميسيون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و مدير کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تشکيل می‌شود.
ماده49- احراز صلاحيت حرفه اي روزنامه‌نگاران داراي شرایط به منظور رأي دادن در نخستين دورة انتخابات موضوع آن ماده، به‌وسيلة ادارات كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان صورت مي‌گيرد. كميسيون‌هاي استاني و كشوري انتخابات، مراجع رسيدگي به اعتراضات رد صلاحيت‌شدگان خواهند بود.
فصل ششم : بازرسان
ماده‌ 50 – وظایف‌ بازرسان‌ به‌ شرح‌ زیر است‌:
الف‌ – نظارت‌ بر نحوه‌ هزینه‌‌کرد بودجه‌ که‌ براساس‌ مصوبات‌ شورای‌ عالی‌ سازمان‌ هزینه‌ می‌گردد؛
ب‌ – تنظیم‌ و ارائه‌ گزارش‌ راجع‌ به‌ عملکرد سالانه‌ مالی‌ سازمان‌ و سازمان استان به‌ شورای‌ عالی‌ و مجمع‌ عمومی‌.
ماده 51- بازرسان‌ می‌توانند بدون‌ دخالت‌ در امور اجرائی‌ سازمان‌، در هر زمان‌، هرگونه‌ رسیدگی‌ و بازرسی‌ مالی‌ لازم‌ را به‌ نحوی‌ که‌ در امور جاری‌ سازمان‌ وقفه‌ای‌ ایجاد نکند، انجام‌ داده‌ و اسناد و مدارک‌ و اطلاعات‌ مالی‌ مربوط‌ به‌ سازمان‌ را مطالبه‌ و مورد رسیدگی‌ قرار

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد سطح معنادار، خودپنداره، اوقات فراغت Next Entries پایان نامه با کلید واژگان روزنامه نگاری، نامه نگاری، روزنامه نگاران، حقوق رسانه