پایان نامه با کلید واژگان روزنامه‌نگاری

دانلود پایان نامه ارشد

تهران‌ و به‌ نشانی خیابان‌ زعفرانیه‌، خیابان‌ آصف‌، کوچه‌ سیمین‌ شماره‌ 10 است‌، که‌ با تصویب‌ کمیسیون‌ ماده‌ 10 قانون‌ فعالیت‌ احزاب‌ و جمعیتها می‌تواند در هر استان‌ یک‌ شعبه‌، دفتر یا نمایندگی دایر کند.
 ماده‌ 4 ـ تابعیت‌: انجمن‌ تابعیت‌ جمهوری اسلامی ایران‌ را دارد و اعضای آن‌ التزام‌ خود را به‌ نظام‌ جمهوری اسلامی‌، قانون‌ اساسی و قانون‌ مطبوعات‌ کشور اعلام‌ میدارند. 
 ماده‌ 5 ـ مدت‌ فعالیت‌: انجمن‌ از تاریخ‌ تأسیس‌ برای مدت‌ نامحدود تشکیل‌ می‌شود.
 فصل‌ دوم ـ شرایط‌ و نحوه‌ عضویت‌:
 ماده‌ 6 ـ شرایط‌ عضویت‌: انجمن‌ وابسته‌ به‌ هیچ‌ سازمان‌ یا حزب‌ و گروه‌ خاصی نبوده‌ و خط‌مشی آن‌ مبتنی بر اصول‌ مندرج‌ در اساسنامه‌ انجمن‌ است‌ و افراد علاقه‌مند می‌توانند، براساس‌ شرایط‌ مشروحه‌ ذیل‌، به‌ عضویت‌ آن‌ در آیند:
 تابعیت‌ کشور جمهوری اسلامی ایران‌. اعتقاد به‌ نظام‌ جمهوری اسلامی ایران‌ و التزام‌ به‌ رعایت‌ شعایر آن‌. حسن‌ شهرت‌ و عدم‌ سوء پیشینه‌ سیاسی و اخلاقی‌. ارائه‌ پروانه‌ فعالیت‌ خبرنگاری معتبر. دارا بودن‌ حداقل‌ مدرک‌ تحصیلی دیپلم‌ با حداقل‌ سه‌ سال‌ و مدرک‌ لیسانس‌ با حداقل‌ دو سال‌ و لیسانس‌ تربیت‌ بدنی و روزنامه‌نگاری با یک‌ سال‌ و مدرک‌ زیردیپلم‌ با حداقل‌ 7 سال‌ سابقه‌ کار. کسانی که‌ دارای مدرک‌ زیردیپلم‌ هستند، حداکثر تا دو سال‌ پس‌ از تصویب‌ اساسنامه‌ می‌توانند از بند 5 ماده‌ 6 استفاده‌ کنند.  عکاسان‌ ورزشی‌، بدون‌ در نظر گرفتن‌ مدرک‌ تحصیلی‌، با دو سال‌ تجربه‌ کار، می‌توانند به‌ عضویت‌ انجمن‌ درآیند. بانوان‌ نویسنده‌ و عکاس‌ ورزشی‌، با حداقل‌ مدرک‌ دیپلم‌ و یک‌ سال‌ سابقه‌ کار، می‌توانند به‌ عضویت‌ انجمن‌ درآیند. شرایط‌ عضویت‌ در هیئت‌ مدیره‌، دارا بودن‌ حداقل‌ مدرک‌ لیسانس‌ و سه‌ سال‌ سابقه‌ کار و یا دیپلم‌ و حداقل‌ ده‌ سال‌ سابقه‌ کار است‌.تأیید تقاضای کتبی عضویت‌ توسط‌ هیئت‌ مدیره‌ انجمن‌. پایبندی به‌ اصول‌ و اهداف‌ اساسنامه‌ انجمن‌.
 ماده‌ 7 ـ اعضای افتخاری‌: علاقه‌مندان‌ ایرانی که‌ خدمات‌ شایان‌ و برجسته‌ای به‌ ورزش‌ کرده‌ باشند، به‌ پیشنهاد هیئت‌ مدیره‌ و با تصویب‌ مجمع‌ عمومی‌، می‌توانند به‌ عنوان‌ اعضای افتخاری انجمن‌، «بدون‌ حق‌ رأی‌» برگزیده‌ شوند.
* تبصره‌: برای افراد غیرایرانی‌، علاوه‌ بر موارد فوِق موافقت‌ کمیسیون‌ ماده‌ 10 احزاب‌ وزارت‌ کشور الزامی است‌.

 فصل‌ سوم‌ ـ ارکان‌ و وظایف‌ آنها:

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان هیات مدیره، مجمع عمومی، سینمای ایران، مجازات اسلامی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع مشارکت سیاسی زنان، مشارکت سیاسی، افزایش مشارکت، آموزش و پرورش