پایان نامه با کلید واژگان درآمد سرانه، اعلان جنگ

دانلود پایان نامه ارشد

مي‌باشد.
جمعيت: ترکيب مردم اسلووني به لحاظ مذهب مهم‌ترين افتراق بين جمهوري‌هاي يوگسلاوي سابق خصوصاً صربستان مي‌باشد که تفاوت در مذهب آنها يعني مذهب کاتوليک است در حالي که مذهب عمده جمهوري‌هاي ديگر غير از کاتوليک و بيشتر ارتدوکس مي‌باشند ترکيب مذهبي جمعيت اسلووني 94% مسيحيان کاتوليک 2% مسيحيان ارتدوکس 3% ساير مذاهب و 1% مسلمان مي‌باشند. ترکيب نژادي جمعيت شامل 95% از نژاد اسلوون 3% کروات و 2% صرب مي‌باشد.
توليد ناخالص ملي در کشور اسلووني در سال 1996، 16 ميليارد و در سال 1997، 18 ميليارد دلار بوده است. واحد پول اين کشور ثولار و هر يک دلار برابر با 172 تولار در سال 1998 مي‌باشد. نوع حکومت در کشور اسلووني دمکراسي پارلماني بوده است. (ميرزايي ، 1379)
تاريخچه سياسي اجتماعي: همانگونه که مي‌دانيم شمالي‌ترين جمهوري از مجموعه فدراسيون يوگسلاوي سابق کشور اسلووني است. از مهم‌ترين عوامل افتراق اين جمهوري با جمهوري‌هاي ديگر يوگسلاوي سابق بالخصوص صربستان تفاوت در مذهب آنها يعني دارا بودن مذهب کاتوليک است. همچنين در اين جمهوري خط لاتين بجاي خط سريليک رايج است. اکثر ساکنين جمهوري اسلووني را اسلاوها تشکيل مي‌دهند. اسلووني يکدست‌ترين جمهوري از نظر ترکيب نژادي است از مهم‌ترين نکات در اين کشور اعلاميه سر اسقف اسلووني براي برپايي حکومت يوگسلاوي و تأمين آن در داخل امپراطورري هابسبورگ يا اتريش هنگري بوده است.
جمهوري اسلووني از نظر صنعتي، علمي و رفاه عمومي پيشرفته‌ترين منطقه در يوگسلاوي سابق بوده است. اسلووني به دنبال پيشرفت‌هايي که کسب نموده خود را در رديف کشورهاي اروپاي غربي مي‌داند و به ساير اقوام يوگسلاوي با نگاهي تحقير آميز نگريسته و نسبت به ايشان تفاخر مي‌کند.عامل عمده اين پيشرفت نيز تجارت صنعتي و امتياز جغرافيايي آن به عنوان يک گذرگاه ترانزيتي براي اروپاي مرکزي و غربي مي‌باشد اين جمهوري نيز به دنبال احساسات ملي گرايي همراه با کرواسي در تاريخ 25 ژوئن 1991 اعلام استقلال کرد. هرچند که اولين بار ارتش فدرال يوگسلاوي حمله خود را به اسلووني آغاز کرد ليکن با توجه به اين که مقامات اين جمهوري تحرکات سياسي در جهت استقلال اين کشور را از دو سال قبل به طور هدف دار دنبال مي‌کردند و اقداماتي در جهت بازسازي ارتش محلي و تقويت آن نموده بودند، توانستند، حملات ارتش را متوقف کرده و ظرف ده روز مجبور به عقب نشيني نمايند.
البته اين موضوع نيز بديهي به نظر مي‌رسد که درگيري ارتش فدرال در کرواسي و عدم داشتن مرز مشترک با اسلووني و نبودن اقليت صرب در اين کشور، زمينه‌هاي توقف جنگ را فراهم کرده بود. همچنين حمايت کشورهاي غربي از جمهوري اسلووني از جمله آلمان و آمريکا نيز برگ‌هاي برنده‌اي براي اين کشور بودند تا در مقابل يوگسلاوي توان مانور بيشتري پيدا کند در خلال حمله هوايي صربستان به اسلووني آمريکا هواپيماهاي صربستان را وادار به بازگشت به فضايي بلگراد کرد و مانع بمباران اسلووني توسط اين هواپيماها شد آلمان نيز ضمن به رسميت شناختن سريع استقلال اين کشور سعي کرد، تا با کمک‌هاي اقتصادي خود و حمايت‌هاي سياسي در مجامع بين‌المللي نسبت به تضعيف موقعيت صربستان و تقويت اسلووني بيشترين اقدامات را به عمل آورد. .(آسايش زارچي 54:1373)

جمهوري بلغارستان:

(نقشه3-5)
منبع اخذ: اينترنت
استاد راهنما: دکتر غلامحسن حيدري
استاد مشاور: دکتر عزت ا… عزتي
پژوهشگر: حسين جوادي
جغرافيا: کشور بلغارستان با 110912 کيلومتر مربع وسعت (نود و نهمين کشور جهان) در نيمکره‌ شمالي و نيمکره‌ شرقي، جنوب شرقي قاره اروپا، غرب درياي سياه واقع شده و با کشورهاي روماني در شمال، يوگسلاوي در غرب و ترکيه و يونان در جنوب هم مرز است. آب و هواي بلغارستان در نواحي مرتفع، معتدل کوهستاني و در ساير نقاط، معتدل و مرطوب و روي هم رفته پرباران است.
جمعيت: مردم اين کشور سفيد پوست بوده و از تيره‌هاي بلغار (85%) ترک 9% و الباقي يوناني، ارمني و کولي مي‌باشند 70% مردم ارتدوکس و 9% مسلمانند زبان رسمي بلغاري است که با خط سريليک نوشته مي‌شود همچنين زبان‌هاي ترکي، يوناني و ارمني نيز رايج مي‌باشد.
اقتصاد: توليد ناخالص ملي در کشور بلغارستان در سال 1996، 11 ميليارد در سال 1997، 1/10 ميليارد دلار بوده است. درآمد سرانه در سال 1996، 42000 دلار و در سال 1997، 4 هزار دلار بوده است پول رايج اين کشور لوا نام دارد که در سال 1998 هر دلار برابر با 1808 لوا بوده است. نرخ رشد اقتصادي در سال 1997، 4/7 درصد بوده است. نرخ تورم در سال 1997، 1082% بوده است هزينه دفاعي اين کشور در سال 1997، 339 ميليون دلار بوده است و ميزان بدهي اين کشور در سال 1997، 10 ميليارد دلار بوده است.
تعداد کل پرسنل نظامي نيروهاي مسلح بلغارستان 1015000 نفر مي‌باشد که شامل 3 نيروي هوايي دريايي و زميني است که از اين تعداد 22300 نفر کادر نيروهاي مسلح و 3400 نفر کادر وزارت دفاع و 49300 مشمول مي‌باشند خدمت سربازي در اين کشور 12 ماه است.
تاريخچه سياسي اجتماعي: سرزمين فعلي بلغارستان مشتمل بر تراکيا و موئياي قديم است که در سال 660 ميلادي به تصرف گروهي از بلغارهاي شرقي در آمد و بعدها با اسلاوها در آميخته شده و زبان آنان را برگزيدند در قرن نهم و دهم مسيحيت در آن رواج يافت.
بلغارستان از اوايل قرن يازدهم و تا نزديکي‌هاي اواخر قرن مطيع امپراتوري بيزانس بوده است اما چندي بعد خود به امپراتوري تبديل شده و در سال 1330 ميلادي خراج گذار صربستان شد. در زمان سلطان بايزيد عثماني به سال 1393 ميلادي، عثماني‌ها آن‌را تصرف کرده و ضميمه خاک خود نمودند از اين زمان به بعد بود که آزار مسيحيان بلغاري آغاز شد. در طي حدود 5 قرن سلطه عثماني‌ها بر اين خطه، مردم بلغارستان بارها دست به شورش زدند از جمله شورش سال 1875 به رهبري استامبولوف بود که در کمال قساوت سرکوب شد. تقسيمات اين کشور در کنگره برلين مورد تجديد نظر واقع شد و بلغارستان محدود به سه قسمت تقسيم شد که عبارتند از:
1- بلغارستان شمالي
2- رومياي شرقي
3- مقدونيه که هر سه اين‌ها به خوبي تحت نفوذ عثماني‌ها بودند.
البته بعد از اين تقسيم، الکساندر باتنبرگي اولين پادشاه بلغارستان شمالي، روملياي شرقي را تصرف کرده و به خاک خود ملحق نمود جانشين وي فرديناند ساکن کوبورگ کوتا در سال 1908 ميلادي بلغارستان را کاملاً مستقل اعلام کرده و به خود عنوان تزار داد.
ادعاي صربستان بر ناحيه مقدونيه، منجر به جنگ‌هاي رم بالکان (در سال 1913) شد که طي آن بلغارستان سرزمين‌هاي وسيعي را که در جنگ اول بالکان تصرف کرده بود، از دست داد. در جنگ اول جهاني بلغارستان جزء متحدين آلمان بود پس از پايان اين جنگ تا پيش از جنگ دوم جهاني، چندين ديکتاتور (از جمله ديکتاتورهاي نظامي) بر اين کشور حکومت رانده بودند.
در جنگ جهاني دوم بلغارستان باز هم به آلمان و متحدينش پيوست و قسمتهايي از يوگسلاوي و يونان را اشغال کرد. در مراحل پاياني جنگ در سال 1944 شوروي سابق به بلغارستان اعلان جنگ داده و به آن حمله کرد و اين کشور را اشغال نمود. در همان سال دولت بلغارستان شرايط متارکه و تسليم در جنگ با شوروي را پذيرفت در آن دوران دولتي ائتلافي و طرفداري شوروي بر روي کار آمد که کمي بعد دولتي کمونيستي جاي آن را گرفت.
سلطنت در سال 1946 لغو شده و پس از آن در همان سال جمهوري خلق بلغارستان تشکيل گرديد و سال بعد، دولت قانون اساسي جديدي وضع کرد که به موجب آن صنايع و معادن ملي شدند. بلغارستان در سال‌هاي نيمه دوم قرن گذشته، همواره داراي اختلافات مرزي با همسايگانش بوده و همواره درگير اعتراضات مردم آن براي آزادي بوده که در اکثر مواقع سرکوب شده‌اند. (ميرزايي ، 1379)

جمهوري بوسني و هرزگوين:

(نقشه3-6)
منبع اخذ: اينترنت
استاد راهنما: دکتر غلامحسن حيدري
استاد مشاور: دکتر عزت ا… عزتي
پژوهشگر: حسين جوادي
جغرافيا: جمهوري بوسني و هرزگوين با 230/51 کيلومتر مربع وسعت در جنوب شرق اروپا و در قسمت غربي شبه جزيره بالکان واقع شده است. کل مرزهاي خشکي و آبي بوسني و هرزگوين 1538 کيلومتر است که 774 کيلومتر آن مرز خشکي و 751 کيلومتر آن مرز آبي (رودخانه‌اي) و 13 کيلومتر آن مرز دريايي مي‌باشد.
جمهوري بوسني و هرزگوين به لحاظ همسايگي با دو کشور يوگسلاوي جديد و کرواسي مرز مشترک دارد که از اين ميان کل مرز مشترک با کشور کرواسي 933 کيلومتر و با کشور يوگسلاوي جديد 606 کيلومتر مي‌باشد که از اين ميان 357 کيلومتر آن مرز مشترک با صربستان و 249 کيلومتر آن با جمهوري مونته‌نگرو مي‌باشد.
جمعيت: آمار جمعيتي اين کشور طي آمار سال 2000 (3835777 نفر) مي‌باشد. رشد جمعيت در اين کشور 1/3% مي‌باشد درصد قوميت در کشور بوسني و هرزگوين طبق آمار 1991 مسلمانان بوسنيايي 44%، صرب 31%، کروات 17% و غيره 8%.
بوسني و هرزگوين بر اساس قانون اساسي فاقد دين يا مذهب رسمي است ولي مذاهب عمده اين کشور عبارتند از دين اسلام (مذهب حنفي) دين مسيحيت (کاتوليک و ارتدوکس).
اقتصاد: در دوران يوگسلاوي سابق داراي اقتصاد مبتني بر سوسياليسم بود اما پس از جنگ اين جمهوري به سمت بازار آزاد و خصوصي سازي پيش مي‌رود که از مهم‌ترين برنامه‌هاي دولت بوسني خصوصي سازي و واگذاري نهادهاي اقتصادي دولتي به بخش خصوصي است.
ميزان افزايش سطح عمومي قيمت‌ها 5% در سال و نرخ بيکاري و اشتغال در سال 1999، 30 تا 35% بوده است. مهم‌ترين منابع درآمد ارزي اين کشور به ترتيب اهميت عوارض گمرکي، کشاورزي و دامداري، معادن و صادرات مي‌باشد.
منابع انرژي و معادن زيرزميني و ميزان ذخيره آن عبارتند از منبع انرژي برق آبي و معادن زغال سنگ و مهم‌ترين صنايع بوسني و کارخانجات صنعتي آن هم کارخانه فولاد و کارخانجات مرتبط با صنايع چوب است کليه پالايشگاه‌ها و مخازن ذخيره سازي نفت در اين کشور يا نابود شده است و يا فاقد کارايي لازم است.
ساختار حکومتي جمهوري بوسني و هرزگوين داراي پيچيدگي خاص خود مي‌باشد که از دو نهاد يا موجوديت قومي تشکيل شده است:
1- فدراسيون بوسني و هرزگوين (مسلمان – کروات)
2- جمهوري صربسکا (صربها) حکومت در ساختار کلي کشور به چهار سطح تقسيم شده است: نهادهاي حکومتي، نهادهاي قوميتي، نهادهاي کانتوني (استاني) و نهادهاي شهري.
پايتخت جمهوري بوسني و هرزگوين شهر سارايوو مي‌باشد که پايتخت فدراسيون مسلمان کروات بوسني هم مي‌باشد.

جمهوري ترکيه:

(نقشه3-7)
منبع اخذ: اينترنت
استاد راهنما: دکتر غلامحسن حيدري
استاد مشاور: دکتر عزت ا… عزتي
پژوهشگر: حسين جوادي

جغرافيا: ترکيه نقطه تلاقي دو قاره مهم آسيا و اروپا مي‌باشد ترکيه در جنوب شرقي اروپا و جنوب غربي آسيا واقع شده است و سي و پنجمين کشور جهان محسوب مي‌شود که متشکل از دو شبه جزيره مي‌باشد. شبه جزيره آناتولي که 97% خاک ترکيه را تشکيل مي‌دهد در قاره آسيا واقع شده است و نزديک به 790200 کيلومتر مربع مساحت دارد و شبه جزيره دوم بنام تراس شرقي با 24378 کيلومتر مربع 3% خاک ترکيه را در قسمت اروپايي اين کشور تشکيل مي‌دهد. که درياي مرمره اين دو شبه جزيره را از هم جدا مي‌کند تنگه‌هاي داردانل و بسفر حائز اهميت استراتژيک خاص مي‌باشند. ترکيه داراي دو همسايه اروپايي يونان و بلغارستان و شش همسايه آسيايي بنام هاي ايران، عراق، سوريه، گرجستان، ارمنستان و جمهوري خودمختار نخجوان مي‌باشد.
جمعيت: در يک نظر جمعيت ترکيه جوان و پويا مي‌باشد بعد از استقلال ترکيه در ال 1923 به علت مسائل سياسي مقامات مربوطه در آن زمان به دنبال روش‌هايي بودند تا جمعيت کشور را افزايش دهند و در سرشماري سال 2000 جمعيت ترکيه به 71 ميليون نفر رسيده است.
اقتصاد: واحد پول ترکيه ليره مي‌باشد طبق برآورد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان درآمد سرانه Next Entries پایان نامه با کلید واژگان درآمد سرانه