پایان نامه با کلید واژگان خلاقیت کارکنان، مال امیر، مزیت رقابتی

دانلود پایان نامه ارشد

یا هدایت کننده ساختاری و نظم‌دهنده‌ی هنری در برنامه‌های زنده رادیویی را بر عهده دارد. در واقع مواد برنامه را از سردبیر دریافت کرده و به کمک گوینده، موسیقی، افکت و سایر مواد برنامه‌ای با نظارت محتوایی سردبیر در غلط‌خوانی‌های احتمالی و یا برطرف کردن ایرادات محتوایی احتمالی‌، اقدام به ضبط و پخش زنده‌ی یک برنامه می کند.
در برنامه‌های تولیدی پس از ضبط مراحل دیگری همچون ادیت برنامه وجود دارد که توسط تهیهکننده انجام شده و تهیه آرم(نشانه‌ی آغاز برنامه) و جلوه‌های صوتی برنامه نیز بر عهده تهیه‌کننده می‌باشد. در واقع تهیه‌کننده کارگردان هنری برنامه است.
در شبکه‌های رادیویی مراکز استان‌ها تفکیکی بین وظایف سردبیری و تهیه‌کنندگی وجود ندارد و هر دو وظیفه را تهیه‌کننده‌ی برنامه برعهده دارد. و در تشکیلات رادیوی استان‌ها شغل سردبیری وجود ندارد.
بعضی از تهیه‌کنندگان رادیو، سردبیر هم هستند یعنی برنامه‌هایی را که سردبیر آن هستند تهیه هم می کنند به این افراد سردبیر تهیه کننده می‌گویند.

6-9-2-2- برنامه
برنامه رادیویی مجموعه‌ای از صداست که به قسمی تهیه می‌شود تا بتواند ایده یا احساس خاصی را به شنونده برساند(برخوردار،1381،ص59). به عبارت دیگر یک برنامه، مجموعه‌ای به هم پیوسته و مرتبط از پیام‌‌هاست که زیر یک عنوان واحد و ساعت مشخص، از شبکه‌ی رادیویی مشخص و تحت یک عنوان مشخص پخش می‌شود و مجری یا گوینده نیست بلکه از دیگر عناصر رادیویی از قبیل: موسیقی، آواز، افکت یا سکوت در ارائه پیام‌ها استفاده می شود. این موارد را برنامه در نظر می‌گیریم.

1- 6-9-2-2- برنامه زنده
برنامه رادیویی از نظر نحوه‌ی عرضه به برنامه‌های تولیدی و زنده تقسیم می‌شوند. برنامه‌ی تولیدی مجموعه‌ای از گفتار مجری و اکثر اجزای برنامه، همزمان با پخش، اجرا می شوند. برنامه‌ی زنده محاسنی نسبت به برنامه تولیدی دارد.
برنامه زنده در ایجاد ارتباط صمیمانه و نزدیک با شنوندگان موفق‌تر از برنامه‌های تولیدی عمل می‌کنند. برنامه‌های زنده معمولا، با شرایط زندگی مردم هماهنگ هستند و طبیعتاً می‌توانند نیازهای لحظه‌ای و آنی شنوندگان یا کسانی‌که برنامه را می‌شنوند، می‌توان بلافاصله در شیوه اجرای برنامه تغییراتی ایجاد کرد(برخوردار،1381،ص60).

2-6-9-2-2- برنامه ترکیبی
فرم یا شکل یا قالب برنامه که در واقع تدبیری برای ارائه‌ی پیام به مخاطبان است. از این لحاظ برنامه‌های رادیویی به دو دسته‌ی کاملاً مشخص برنامه‌های ساده و ترکیبی تقسیم می‌شوند.
برنامه‌ی ساده رادیویی از یک یا دو قالب رادیویی تشکیل می شود. برنامه‌ی ترکیبی مجموعه‌ای از چند قالب یا برنامه‌ی ساده‌ی رادیویی است که در کل یک برنامه را تشکیل می دهند(برخوردار،1381،صص64-63).

8-9-2-2- سه نوع هدف کلی برای برنامه‌های رادیویی می‎توان متصور شد:
الف) ارشادی- تربیتی
ب) اطلاعاتی- آموزشی
ج) تفریحی – سرگرمی
در تولید برنامه‌های رادیویی چهار عنصر داریم که با ترکیب آنها قالب‌های برنامه رادیویی، و سپس در صورت نیاز با ترکیب قالب‌های رادیویی به وجود می‌آید.
عناصرچهارگانه عبارتند از: گفتار یا کلام، افکت یا ساند‌افکت‌ها، موسیقی و سکوت. برخی سکوت را جزء عناصر ماهوی رادیو محسوب نمیکنند.

9-9-2-2- تکنیک‌های ساخت برنامه با مواد زیر امکان پذیر است:
1) ترتیب ساده
2) ترکیب یا ادغام و نیز برقراری توازن و کنترل دامنه‌ی عناصر صوتی چندگانه
3) ترتیب یا نظم آهنگ صدا: شامل کنترل صدا، ترتیب رویدادهای خطی، غیر‌خطی و چند‌خطی
4) انتقالات: یعنی چگونگی ارتباط‌دادن یک عنصر یا عامل به عاملی دیگر. در انتقالات برای ارتباطدادن عنصری به عنصر دیگر از عملیتهای صوتی زیر استفاده می‌شود:
کات، فیداین، فیدآوت، دیزالو، میکس، فرایندآبشاری یا در صورت لزوم از دو عملیات یا بیشتر به صورت همزمان استفاده می شود.((waterfall-mix-disalve-fied out-ctT-fied in-
به طور اجمال از قالب‌ها و ساختارهای برنامهسازی که در رادیو با شیوه‌های خاص( زنده، تولیدی یا ترکیبی از زنده و تولیدی) مورد استفاده قرار می گیرند می‌توان از قالب‌ها و ساختار‌های آورده شده نام برد:

10-9-2-2- قالبهای رایج در ایران
گفتار، سخنرانی، گزارش، درس، مصاحبه، دیکلمه، میزگرد، تلاوت، مرثیه، مداحی، تواشیح، موسیقی، ادعیه، بحث کارشناسی، روایت، قصه و داستان، مسابقه، نمایش، و قطعه‌ی نمایشی، و صدای تلفنی مخاطبان.
بعضی از قالب‌ها به طور مستقل یک ساختار محسوب می‌شوند و به تنهایی می‌شود یک برنامه مستقل، آن قالب‌ها را از رادیو پخش کرد.

10-2-2- تغببرات محیطی، سازمان‌ها و خلاقیت

تداوم حیات سازمان‌ها به قدرت بازسازی آنها بستگی دارد؛ این بازسازی از طریق هماهنگ کردن اهداف با وضعیت روز ، و اصلاح و بهبود روش‌های تحقق این اهداف انجام می‌شود؛ سازمان در مسیر تطبیق خود با تغییرات ، ناگزیر از تقویت فراگردهای نوآوری و خلاقیت است، زیرا به مرور زمان، سازمانهای غیر خلاق از دور خارج می‌شوند یا مجبور می‌شوند سیستم خود را اصلاح کنند. در واقع، بروز تغییرات محیطی و اثر آن بر واحدهای تجاری و صنعتی، ضرورت ایجاد تغییر در آنها را اجتناب ناپذیر می‌سازد. این تغییر ممکن است در کیفیت محصولات و خدمات، فن آوری؛ ساختار، فراگرد، سهم بازار، روابط کارگری، یا هر قسمت دیگر سازمان رخ دهد. در دهه‌های اخیر سرعت تغییرات محیطی به نحو شگفت آوری افزایش یافته است. بعلاوه ، امروزه به ضرورت پیش‌بینی نیازها و راه‌های رفع آنها تأکید بیشتری می‌شود؛ زیرا سازمان‌ها مجبورند که یا خود را برای ایجاد چنین تغییراتی آماده سازند یا خطر مواجهه با بحران‌های احتمالی را بپذیرند.(رضائیان، ص103).
تاکنون عوامل کلیدي موفقیت سازمانها توسط محققین در سازمان‌ها در شرایط متفاوتی مورد بررسی قرار گرفته، در رسانه‌ها، به خصوص در عصر حاضر جذب مخاطب و ایجاد انگیزه برای شنود برنامه‌ها ودر نتیجه تغییر رفتار و انعکاس اهداف رسانه مورد نظر، یکی از مهمترین کارهای رسانه‌هایی است که علاقمند به ماندن و ادامه فعالیت در جامعه هستند. با توجه به تعدد رسانه‌ها و قدرت انتخاب و گزینشگری مخاطب، یک رسانه برای موفقیت باید از ترفندهای متفاوت برای جذب و حفظ مخاطب استفاده کند. آنچه که در دنیای امروز باعث موفقیت و دوام رسانه‌ها می‌شود استفاده از نیروی خلاقیت در سازمان است که می‌تواند رسانه‌ها را در پیشبرد سیاست‌ها و اهداف خود نگه دارد.

با تأمل در مجموعه دستاوردهای فرهنگی بشر در قالب‌های هنر، ادبیات، فلسفه، و تجهیزات و وسایلی که لوازم زندگی بشر را تشکیل می‌دهند، ملاحظه شده است که حتی ساده‌ترین چیزها محصول خلاقیت افراد مبتکر است که در طول سال‌ها با پردازش اندیشه‌ها و نظریه‌ها، وبروز ابتکارها، به شکل فعلی خود در آمده‌اند(رضائیان، ص101).

یکی از مسایلی که از دیرباز ذهن اندیشمندان، روان‎شناسان، دانشمندان علوم انسانی و سازمانی را به خود مشغول نموده و همه معتقدند که می‌تواند تاثیر عمده‌ای در روند فعالیتی سازمانها به سمت توسعه و پیشرفت داشته باشد، چگونگی رشد و پرورش خلاقیت و ابتکار عمل در بین افراد سازمان‌ها می‌باشد . جوامعی که بتوانند خلاقیت را در سازمان‌ها احیاء و شکوفا سازند، می‌توان رشد و شکوفایی را برای آنها انتظار داشت و بر عکس به هر میزان که خلاقیت، پرورش نیابد رکود علمی، و فرهنگی را باید برای آنها متصور شد.
خلاقیت یکی از جنبه‌های اصلی اندیشیدن است. تفکر ،عبارت است از فرایند بازآرایی یا دگرگونی اطلاعات و نمادهای موجود در حافظه درازمدت. بنابراین، تعریف خلاقیت با قوه تخیل یا توانایی تصویر‌سازی ذهنی ارتباطی مستقیم دارد. این توانایی عبارت است از فرایند تشکیل تصویرهایی از پدیدههای ادراک شده در ذهن. بر این اساس خلاقیت عبات است از :
– فرایند یافتن راه های جدید برای انجام دادن بهتر کارها
– توانایی ارائه راه حل جدید برای حل مسائل
– ارائه فکرها و طرحهای نوین برای تولیدات و خدمات جدید وادامه دادن آن حتی پس از نبود آن پدیده ها

11-2-2- خاستگاه خلاقیت
یکی از مهمترین سوالاتی که میتوان در زمینه خلاقیت مطرح نمود این است که خاستگاه یا منشاء ونقطه آغازین خلاقیت چیست؟
مفهوم خلاقیت بر محور مهمترین منابع و خاستگاههاي آن شامل: اطلاعات ذهنی، اطلاعات حسی، تعارض، افراد سالم و محیط مساعد، داشتههاي ژنتیکی، معصومیت، اشتباه، اتفاق، دانستههاي گذشته، وقایع غیرمنتظره، ناسازگاري، نیازهاي فرآیند، تغییر در صنعت، تغییر در بازار، تغییرات جمعیتی، تغییر در ادراك، و تکوین دانش جدید مورد بررسی قرار میگیرد(صادقی مال امیری، 1386)
خلاقیت میل ذاتی است که در وجود انسانها به ودیعه گذاشته شده است و انسان مظهر خلاقیت الهی است(مطهری،1372). خلاقیت برای همه عرصههای زندگی و سلامت فکر و روح انسان حیاتی است. اگر افراد گرفتار نظمی تکراری و مکانیکی شوند، نابود خواهند شد. این یکی از تهدیدهایی است که تمدنها به آن دچار می شوند. بیشتر تمدنهایی که از بین رفتهاند، نه فقط به دلیل تهدیدهای خارجی ، بلکه عمدتاً به واسطه تکرار مکررات و افول خلاقیت از میان رفتهاند. با اطمینان میتوان ادعا کرد که هیچکدام از معضلات پیچیده بشری در هیچجا و هیچ زمانی قابل رفع نخواهد بود؛ مگر اینکه افرادی باشند که بتوانند با نهاد پیوسته در حال بسط و توسعه واقعیتهای پیشرو، خلاقانه رفتار کنند. در حقیقت پایه و اساس جوامع توسعه یافته خلاقیت است. این جوامع نه تنها با استفاده از خلاقیت مسائل خود را شناسایی میکنند، بلکه راه حل این مسائل را نیز از طریق خلاقیت میجویند. غلی رغم سابقه طولانی خلاقیت در حیات بشری ، سازمانها در سالهای اخیر، به واسطه سرعت شگرف تغییرات تکنولوژی، رقابت جهانی و عدم اطمینان اقتصادی کشف کردهاند که منبع کلیدی و مستمر مزیت رقابتی و بقاء خلاقیت است. این مزیت رقابتی مستمر در قالب ایدهها، محصولها و خدمات تازه ظاهر میشود که به طور مستقیم، از تفکر خلاق ناشی میشوند. خلاقیت کارکنان به این صورت به بقای سازمان کمک می کند که وقتی کارکنان در کارشان خلاق باشند، قادر خواهند بود ایدههای تازه و مفیدی درمورد محصولات، عملکرد، خدمات یا رویههای سازمان ارائه و به کار گیرند(2004،شالی-2002،6گلسون). وجود چنین ایدههایی باعث افزایش این احتمال می شود که کارکنان دیگر، این ایدهها را در کارشان مورد استفاده قرار دهند. به علاوه آنها این ایدهها را توسعه داده و به کارکنان دیگر برای توسعه و بهکارگیری در کارشان منتقل می کنند. از این رو تولید و بهکارگیری در کارشان منتقل میکنند. از این رو تولید و بهره گیری ایده های تازه این امکان را به سازمان میدهد که بتواند با شرایط متغیر بازار منطبق شده، به تهدیدها و فرصتها، پاسخ به موقع داده و رشد و توسعه یابد) نوناکا،1991-اولدهام،2002) 7.

میتوان تمامی منابع و خاستگاههاي خلاقیت را بر اساس دو جنبه طبقه بندي کرد. یکی بر اساس نظراندیشمندان؛ بدین صورت که اندیشمندانی نظیر فروید خاستگاه خلاقیت را در درون افراد میدانند. در مقابل، اندیشمندانی نظیر ، کمپل، سیمنتون، ویزبرگ و دراکر خاستگاه خلاقیت را بیرون از انسان میدانند و دانشمندانی چون گیلفورد، روانشناسان انسانگرا و دبونو خاستگاه خلاقیت راهم درون انسان و هم بیرون از انسان میدانن. دوم بر اساس منابع و خاستگاه خلاقیت؛ بدین معنی که بعضی از خاستگاههاي خلاقیت، فردي بوده و بعضی از آنها محیطی میباشند. صرف نظر از این که منبع خلاقیت، فردي یا محیطی یا ترکیبی از هر دو باشند، عمده منابع خصوصاً منابع مورد نظر دراکر بیانگر نوعی نیاز بوده که در قالب یک مسئله ظهور میکنند(صادقی مال امیری، 1386).
با وجود اینکه تغییر و تحولات فزاینده و بیپیشینه محیطی، سازمانها را در برابر دو راه خلاق بودن و یا از بین رفتن قرار داده، اغلب خلاقیت کارکنان را سرکوب میکنند تا اینکه زمینههای ظهور و بروز و ارتقای آن را فراهم نمایند. درحقیقت ، سرکوبی خلاقیت در سازمانها به قدری رایج است که کمتر مورد سؤال قرار میگیرند، اما

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان روانشناسی، مناطق روستایی، طبقات اجتماعی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان موانع فرهنگی، ناخودآگاه، میراث فرهنگی