پایان نامه با کلید واژگان خداي، خارجي، کسي، پيروي

دانلود پایان نامه ارشد

کارهاي دنيوي تحقق يابد، و در واقع بين بُعد مادي و معنوي قدرت پيوند وجود دارد.
در اينجا ما به چند اصل مهم در سياست خارجي نبي مکرم اسلام(ص) اشاره‌اي مي‌کنيم تا مشخص شود که رفتار و سياست پيامبر(ص) با قدرت‌هاي ديگر و دولت‌هاي ديگر چگونه و بر اساس چه اصولي بوده و پيامبر(ص) در برخورد و رفتار با ديگران از چه منطقي پيروي مي‌کردند؟
الف- اصل توحيد:
اين اصل، محور اصلي ديپلماسي در اسلام را ايجاد مي‌کند. اعتقاد به يگانگي خدا زيربنا و اساس دين اسلام و همه اديان آسماني است، از اين‌رو، قرآن کريم زيباترين سخن را سخن کسي مي‌داند که مردم را به سوي خداي يگانه دعوت مي‌کند329. و در جاي ديگر اهل کتاب را به پيروي از کلمه حق که همانا پرستش خداي يگانه است و در ميان مسلمانان و ساير اديان آسماني يکسان است فرمان مي‌دهد.330
و همين اصل مبناي دعوت پيامبر گرامي اسلام از سران بزرگ جهان آن روز نيز قرار مي‌گيرد. در نامه آن حضرت به خسرو پرويز پادشاه ايران آمده است:
“سلام بر کسي که از راه هدايت پيروي مي‌نمايد و به خدا و پيامبرش ايمان بياورد و گواهي دهد که خدايي جز خداي يگانه نيست و شريکي ندارد…”331
ب- اصل رسالت جهاني و دست‌يابي به امت واحده
اسلام آيين فطرت است؛ و از اين‌رو، طبيعت تکامل‌پذير انساني ايجاب مي‌کند که روزي اسلام دين جهاني شده و همگان به اين آيين روي آورند. پيامبر اسلام(ص) نيز مبعوث بر عالميان شده بود و عهده‌دار اين رسالت عظيم بود. رويکرد جهان شمولانه و جهان وطنانه سياست خارجي نبوي(ص) علاوه بر سيره عملي پيامبر(ص) داراي مستندات قرآني نيز مي‌باشد.
از جمله در اين آيه خداوند مي‌فرمايد:
“بگو، اي مردم، من فرستاده‌ي خدا به سوي همه شما هستم، همان که فرمانروايي آسمان‌ها و زمين از آن اوست. هيچ معبودي جز او نيست، زنده مي‌کند و مي‌ميراند. پس به خدا و رسول او، آن پيامبر امّي که به خدا و کلمات او ايمان دارد، ايمان بياوريد و از او پيروي کنيد، اميد که هدايت شويد”.332
و در آيه ديگري مي‌فرمايد:
“و ما تو را نفرستاديم جز بشارت‌گر و هشدار دهنده براي همه مردم، ليکن بيشتر مردم نمي‌دانند”.333
1- همچنين پيامبر اکرم(ص) در نامه‌اي به خسروپرويز چنين مي‌فرمايد:
“من پيامبر خدايم که به سوي همه مردم جهان فرستاده شده‌ام تا هر کسي را که زنده است، هشدار دهم”.334
نتيجه‌اي که ما مي‌گيريم اين است که رسالت پيامبر(ص)، رسالتي جهاني است و ايشان براي کل جهان مبعوث شده بودند و داراي برنامه‌ جهاني بودند.
ج- اصل دعوت
اين اصل يکي از مباني روابط خارجي دولت نبوي(ص) و دولت اسلامي است که به تناسب اوضاع و مقتضيات زماني و مکاني، نحوه تحقق آن تنوع مي‌يابد.
خداوند متعال در يکي از آيات قرآن کريم اين اصل را چنين معرفي مي‌کند:
“اي پيامبر به اهل کتاب بگو به سوي کلمه‌اي مشترک ميان مسلمانان و آنان باز گردند و جز خداي واحد را نپرستند و او را شريک قرار ندهند و غير از خدا کسي را ارباب و فرمانرواي خود ندانند”.335
“اين آيه و نظاير آن، به خوبي بيانگر آن است که پيامبر اسلام(ص) در روابط خارجي خويش با غيرمسلمانان، پيش از هر امري موظف به دعوت آنان به خداي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان ولايت، پيامبر(ص)، خويش، حاکميت Next Entries مقاله درباره کیهان شناسی، هستی شناسی، روش تحقیق، حکمت متعالیه