پایان نامه با کلید واژگان تناسب اندام

دانلود پایان نامه ارشد

ازآخرين تاريخ عادت ماهانه محاسبه مي شود . چون لحظه باروري هنوز به طور دقيق مشخص نشده و امكان دارد تا دو هفته بعد از عادت ماهانه انجام گردد، رشد قبلا از تولد از مرحله باروري تا زمان تولد 266روز طول ميكشد.
اين زمان به سه مرحله جدا تقسيم شده است كه عبارتند از:
1 . مرحله زيگوت،
2 . مرحله روياني،
3 . مرحله جنيني،

2-1-3-1- مرحله زيگوت (از باروري تا سه هفته)
اين مرحله تقريبآ چهارده روز، يعني از زمان بارور شدن تخم تا استقرار يافتن در ديواره رحم طول مي كشد. تخم بارور يا زيگوت در مسير حركت خود به طرف رحم ابتدا به دو ، چهار ، هشت و سپس به يك توده سلولي بنام مورولا تبديل مي شود . اين توده سلولي هنگامي كه وارد رحم گرديد و به ديواره آن متصل شد ، بلاستوسيتز مي نامند.
مرحله باروري از شروع رسيدن تخمك تا استقرار در رحم عبارت است از: تشكيل زيگوت، تشكيل مورولا كه دو تا سه روز طول مي كشد ؛ تشكيل بلاستوسيتها كه چهار تا پنج روز است و اتصال بلاستوسيت ها به ديواره رحم كه پنج تا شش روز است.
از ويژگي هاي اين مرحله تقسيم سريع سلولي و ازدياد پيچيدگي موجود زنده و استقرار يافتن زيگوت در ديواره رحم است . در اين هنگام تخمك بارور شده و به اندازه يك سر سنجاق است و تشكيل يك توده سلولي مي دهدكه حفره اي در آن وجود دارد . اين توده سلولي كه داراي لايه هاي داخلي و خارجي است كه لايه خا رجي ان را تروفوبلاست مي نامند.»108
در قسمت هاي خارجي ترفوبلاست ريشه هاي پيچك مانندي شروع به رشد مي كند و ظرف چند روز اين ريشه ها به ديواره رحم كه خود را آماده پذيرش تخم كرده ، متصل مي شود . بدين ترتيب ، از اين مرحله تا زمان تولد ، ارتباط مادر و فرزند براي تغذيه فرزند فراهم مي شود . با برقراري اين ارتباط ، مرحله زيگوت به پايان مي رسد و مرحله روياني اغاز مي شود .

2-1-3-2- مرحله روياني از 2 تا 8 هفته
«بيشتر اعضاي مهم و سيستم فيزيولوژيكي بدن در اين مرحله مشخص مي شود. از ابتداي باروري تا انتهاي اين مرحله ، تخم بارور شده ،دو ميليون درصد اندازه اوليه خود رشد مي كند . رشد در مرحله روياني سريع است و سلول هاي ترفوبلاست به سه قسمت جداگانه به شرح زير تقسيم مي شود :
الف ) لايه اكتودرم : از اين لايه ، قسمت بيروني ، ناخنها ، بخشي از دندانها ، غده پوستي و سيستم عصبي به وجود مي ايد .
ب ) لايه مزودرم : از اين لايه قسمتهاي مياني پوست ، ماهيچه ها ، استخوانبندي ، دستگاه گردش خون و اعضاي دفع مواد زايد به وجود مي آيد .
ج ) لايه اندودرم : از اين لايه كه يك لايه دروني است ، دستگاه كامل گوارش ، لوله هاي شيپور استاش ، ريه ها ، بورنشها ، كبد ، لوزالمعده ، غدد بزاقي ، غده تيروئيد و تيموس به وجود مي ايد .
هنگامي كه اعضاي بدن در اثر رشد توده سلول هاي داخلي مشخص شد ، لايه هاي خارجي سلول ها ، دو غشاي جنيني به وجود مي آورد كه آنها را كوريون و آمنيون مي نامند . اين دوغشا با غشاييكه از ديواره رحم مادر به وجود مي آيد تشكيل كيسه مي دهد كه جنين در آن نگهداري مي شود . مايه امينيوتيك كه در اين كيسه جمع مي شود ، جنين را در برابر ضربه هاي احتمالي كه به مادر وارد مي گردد ، حفظ مي كند .
همزمان با به وجود امدن اين كيسه – ساير كيسه ها – كه مهمترين آنها بند جفت است – رشد مي كند . رشد جنين تا قسمت بند ديواره رحم مادر ( محلي كه رحم به كريون متصل مي شود ) ادامه مي يابد ، اين ناحيه را جفت مي نامند .
دو سرخرگ از ميان بند ناف كه در واقع رشته حياتي جنين است ، خون را به جنين مي رساند و از انجا يك وريد ، خون جنين را به جفت برمي گرداند. دو سيستم جريان خون مادر و جنين، به طور جداگانه عمل مي كند و جريان خون هر دو به جفت وارد مي شود، ولي سلول هاي جفت مانع ارتباط مستقيم آنها با يكديگر مي گردد. سلول هاي ديواره جفت غشاي ظريفي دارد كه اجازه عبور سلول هاي خوني را نمي دهد و فقط مواد مولكولي ريز، نمك و گازها را از خود عبور مي دهد. در مورد مواد غذايي قابل عبور از جفت، اطلاعاتي دقيقي در دست نيست. موادي كه تا كنون عبور آنها از ديواره جفت مشخص شده است عبارت است از برخي قندها ، چربيها، پروتئين ها و مواد زائد مانند اكسيد كربن كه از جنين دفع مي گردد. نكته قابل توجه اينكه بعضي از ميكروبها، داروها و ويتامين ها نيز ميتوانند از طريق خون مادر وارد جنين شوند و موجب ابتلاي جنين گردند و در رشد آن تآثير گذارند. بين سلسله اعصاب مادر و جنين ارتباط مستقيم وجود ندارد ولي امكان دارد حالات هيجاني مادر در فعاليت هاي جسمي جنين تآثير گذارد. هنگامي كه مادر دچار هيجان مي گردد، عكس العمل هاي جسمي مختلفي در او پديدار مي شود و هورمونهايي از قبيل آدرنالين وارد جريان خون او ميشود كه احتمالآ از طريق جفت در فرايند هاي جسمي جنين تآثير ميگذارد .
بيشتر اين اطلاعات از بررسي جنينهايي به دست آمده كه به دلايل پزشكي واز طريق جراحي از رحم مادر خارج شده اند.
بعضي از اين اطلاعات به شرح زير است :
از روز هجدهم ، محور طولي بدن ، طرف چپ و راست و سر و دم قابل تشخيص است.
در پايان هفته سوم ، قلب ابتدايي مشخص شده ، ضربان آن شروع مي شود.
هفته چهارم: طول جنين در حدود پنج ميليمتراست و ناحيه دهان، دستگاه گوارش و كبد شروع به رشد مي كند.
هفته هشتم و نهم : در طول هفته هشتم تا نهم تغييرات قابل ملاحظه اي به وجود مي آيد اكنون طول جنين تقريبآ دو و نيم سانتي متر است. صورت ، دهان، چشم ها و گوش ها نسبتآ مشخص است. بازو ها و پاها، دستها و حتي جوانه هاي انگشتان ظاهر شده است و اعضاي تناسلي، شروع به شكل گرفتن كرده است. رشد عضلات و غضروفها شروع شده است، ولي فعاليت هاي حركتي و عصبي وجود ندارد. اعضاي داخلي مانند روده ها، كبد، لوزالمعده ريه ها، كليه ها، شكل گرفته، تا اندازه اي فعال مي گردند؛ براي مثال كبد شروع به ساختن سلول قرمز خون مي كند.يكي از ويژگي هاي دوره روياني رشد سريع دستگاه عصبي است . در طول اين دوره اندازه سر نسبت به ساير اعضاي بدن بزرگتر است . نكته قابل ذكر در اين دوره ، اين است كه تركيبات شيميايي و فعاليت هاي بدني مانند افتادن از پلكان يا مصرف بيش از اندازه دارو ها احتمالآ آسيبهاي دائمي دستگاه عصبي را به دنبال دارد.»109

2-1-3-3- مرحله جنيني ( از هفته هشتم تا تولد )
«با پيدايش سلولهاي استخواني در اوخر هفته هشتم، مرحله جنيني آغاز ميشود . اين مرحله از ابتداي ماه سوم تا زمان تولد است . در اين مرحله اعضاي مختلف بدن با نسبتهاي متفاوتي شروع به رشد مي كند . دستگاه عصبي مركزي رشد سريعي دارد ، اما تا چند ماه بعد از تولد تكميل نمي شود . از اواخر هفته دوم ، غدد تناسلي (تخمدان ها و بيضه ها ) به صورت يك زوج نقاط برجسته در هر دو جنس شروع به رشد مي كند . به نظر مي رسد هورمون هايي كه به وسيله بيضه ها توليد مي شود ، براي رشد سيستم توليدي در مردان ضروري است ، زيرا اگر بيضه ها برداشته شود يا به خوبي عمل نكند ، نوزاد در هنگام تولد داراي سيستم توليدي ماده نخواهد بود . اماآزمايش هايي كه روي خرگوش به عمل آمده نشان مي دهد كه چنانچه تخمدان ها بلافاصله پس از تشكيل برداشته شوند ، جنين ماده به رشد طبيعي خود ادامه مي دهد.
در پايان هفته دوازدهم ، جنين در حدود 23 گرم وزن دارد و طول بدنش تقريبآ هشت سانتي متر است . اگرچه اندازه سر نسبت به بدن بزرگتر است ، ولي جنين در اين هنگام به انسان شباهت دارد . عضلات به خوبي در حال رشد است و حركات دست و پا تقريبآ مشخص است . پلك چشمان و ناخنها شكل مي گيرند و نوع جنس جنين به آساني قابل تشخيص است.
در هفته شانزدهم ، جنين حدود 11سانتي متر طول دارد و ازهفته 16 تا 20 طول جنين حدود 26 سانتي متر و وزن آن حدود 300 گرم مي شود . دهان قادر به باز و بسته شدن است و جنين مي تواند انگشت خود را بمكد و اگرچه پلكها بسته اند ، مي تواندآنها را تكان دهد ؛ همچنين مي تواند دستها را باز و بسته كند .
بعد از هفته بيستم ، پوست بدن شكل مي گيرد مو و ناخنها ظاهر ميشود و غدد عرق رشد مي كند . در هفته بيست و چهارم ، چشمها كاملآ شكل گرفته ، جوانه هاي چشايي روي زبان ظاهر مي گردد . چنانچه در اين هنگام جنين به طور نارس متولد شود ، قادر به تنفس است و صداي ضعيفي از آن شنيده مي شود.
هفته بيست و هشتم از اهميت خاصي برخوردار است. زيرا اگر جنين در اين زمان ، يعني در هفت ماهگي متولد شود،احتمال زنده ماندنش زياد است. در واقع هفته بيست و هشتم مرزي بين زنده ماندن و مردن است . البته جنيني كه در هفت ماهگي متولد مي شود به مراقبتهاي مخصوص نياز دارد . بررسي هاي تجربي نشان مي دهد كه در اين سن طعم هاي شيرين، شور، ترش ، تلخ و همچنين بوهاي اصلي را تشخيص مي دهد. از طرف ديگر به نظر مي رسد در كودكان زود رس حساسيت نسبت به درد كم بوده ، يا وجود نداشته باشد.سه ماه آخر يا دوره 28 تا 37 هفتگي دوره رشد اساسي ساختمان بدن و اعمال آن محسوب مي شود كه طي آن وزن بدن و طول قد افزايش سريعي دارد . در هفت ماهگي وزن كودكي كه هنوز متولد نشده در حدود 2 كيلو گرم و طول قدش 40 سانتي متر است.
در هشت ماهگي وزن بدن به دو و نيم كيلو گرم و طول قد به 45 سانتي متر مي رسد . رشد زياد سه ماهه آخر در اثر لايه هاي چربي زير پوست است كه پس از تولد نوزاد نيز به مقاومت او در برابر تغييرات درجه حرارت محيط كمك مي كند.ماندن بيشتر جنين در رحم مادر ، احتمال زنده ماندن و رشد طبيعي را در عضلات ، مكيدن ، اگاهي ذهني و ادراكي و رشد حركتي را افزايش مي دهد . امكان زنده ماندن و رشد طبيعي جنيني كه وزن او به يك و شش دهم كيلو گرم رسيده است بعد از تولد افزايش مي يابد . كودكي که هنگام تولد حداقل دو و سه دهم كيلو گرم وزن دارد نيازي به نگهداري در محل هاي مخصوص و مراقبت هاي ويژه ندارد.»110
«با شروع ماه نهم ، كودكي كه در حال بي وزني در ميان آمينيوتيك غوطه ور بود با افزايش رشد بدن به صورت يك گلابي وارونه در مي آيد و حركت در داخل كيسه آمينيتيك مشكل مي گردد به اين علت اكثر نوزادان ابتدا با سر متولد مي شوند زيرا اين شيوه راحت ترين و مطمئن ترين نوع وضع حمل است . تعداد كمي از نوزادان نيز ابتدا با پاها يا به حالت صليبي متولد مي گردند ، كه تولد آنان نياز به سزارين دارد.
«به طور كلي طول قد يك نوزاد كاملآ طبيعي 50 تا 55 سانتي متر و وزن آن سه كيلو گرم است ولي طول قد و وزن كمتر و بيشتر از اين نيز طبيعي است.»111

2-2- مراحل رشد بعد از تولد و روش تربيت كودك در هر مرحله
2-2-1-رشد از سه تا هفت سالگي
رشد جسمي
«با اين كه رشد جسمي كودك در اين دوره به سرعت دو سال اول نيست، ولي سرعت فراواني دارد. يك پسر متوسط در سه سالگي حدود 15 كيلو وزن و 95 سانتي متر قد دارد . دختران سه ساله در اين سن كمي سبك تر و كوتاهتر از پسران هستند.رشد جمجمه در اين دوره، از رشد ساير اعضاي بدن كند تر است و به اين ترتيب تناسب سر و تنه به نسبت هاي بزرگ سالي نزديك مي شود،ولي در پايان اين دوره حجم مغز تقريبآ به اندازه حجم مغز افراد بالغ است،يعني در پنج سالگي مغز كودك حدود 75 درصد و وزن بزرگسالي و در شش سالگي نزديك به 90درصد است.
در اين دوره رشد استخوان ها ادامه مي يابد و حركات بدني بر خلاف دوسال اول با مهارت انجام مي شود. نسوج غضروفي به تدريج استخواني مي شود و در اندازه،تعداد و سختي استخوان ها،تغييرات مهمي به وجود مي آيد و شكم برآمدگي نشان مي دهد، ولي در حدود شش سالگي تناسب اندام به اندازهاي بزرگسالي شبيه تر مي شود.
ماهيچه هاي بزرگ كودكان در اين سن از ماهيچه هاي دست ها و انگشت هاي آنها رشد يافته تر است؛ بنابر اين ممكن است كودكان در كارهايي مانند : بستن دكمه لباس و بند كفش و فعاليت هايي از اين قبيل،مهارت چنداني نداشته باشند. از اين رو كودكان اين گروه سني را نبايد به كارهاي ظريف و دقيق وا داشت . وسايلي مانند مداد رنگي، و قلم مو براي آبرنگ زدن و ساير وسايلي كه كودكان از آنها استفاده مي كنند، بايد در اندازه بزرگ تهيه شود و كار كردن با اشياء كوچك را بايد به حداقل ممكن كاهش داد چون هماهنگي چشم و دست

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان قرآن کریم، جنین شناسی، علوم تربیتی، عقب ماندگی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان امام صادق