پایان نامه با کلید واژگان تعلیم و تربیت، خود تنظیمی، عشق و محبت، کانون توجه

دانلود پایان نامه ارشد

را ایجاد می کند ( بامریند 1989) و این امر به معنای خود تنظیمی و ابراز وجود است که از طریق حمایت و پذیرش فرزندان حاصل می شود ( مک کلون و ملر 1998 ) خانواده در جهت گیری آینده فرزندان از طریق ایجاد انتظارات و فرصت ها نقش مهمی بازی می کند، آن ها راهنمای موثری برای تحقق آرمان های کودکان ونوجوانان تعیین می کنند و با فراهم ساختن زمینه مشارکت و همکاری برای آنان پی گیر، حمایت و پسخوراند مناسب، شرایط لازم را فراهم می سازند ( نوری 1991 ).»141

3-1-1-ویژگی های یک پدر خوب و نقش آن
زن و شوهر دو رکن بزرگ خانواده هستند لیکن مرد بدان جهت که آفرینش ویژه ای دارد و از جنبه تعقلات قوی تر است رکن بزرگ و سرپرست خانواده محسوب می شود. خداوند بزرگ نیز او را به عنوان قیم و سرپرست خانواده شناخته و در قرآن کریم می فرماید:
مردها سرپرست زنان می باشند، زیرا خدا بعضی کسان را به بعضی دیگر برتری داده است.142
چون بدین مقام شناخته شده طبعا وظایف سنگین ترودشوارتری هم خواهد داشتاز جمله پدربودن می باشد که انتظار میرود بتواند این نقش را خوب بازی کند.
کودکان همیشه ارزش نظم و مقررات عادلانه، مسئولانه و مملو از عشق را می دانند . این یک رابطه منطقی است بدون تعریف حد و مرز های مشخص و معین، رشد و بلوغ معقولانه فرزندان بسیار دشوار خواهد بود.
شما به عنوان یک پدر مهربان، دلسوز، موظف هستید که شرایطی را برای کودکان فراهم سازید که فرصت هایی را برای رشد سالم جسمی و روانی، به آن ها بدهد.
پدر بودن به این معناست که دوست داشته باشید فردی بخشنده باشید و مطمئن شوید که فرزندانتان از هر نظر تامین هستند. اما به عنوان یک پدر دلسوز، همواره این نکته را در نظر داشته باشید، بهترین کاری که می توان برای فرزندان انجام دهیم، تنها مسائل مالی و انتخاب یک مدرسه خوب برای آن ها نیست، بلکه از این ها مهمتر فراهم آوردن چهارچوبی است که کودکان بتوانند در آن به خوبی رشد کرده و تا حد امکان بهترین باشند. به عنوان یک پدر مهربان و دلسوز موظف هستید شرایطی را برای کودکان فراهم سازید که این فرصت را برای رشد سالم جسمی و روانی به آن ها بدهد.
«به کودکان یاد بدهد زندگی را دوست داشته باشد . بهترین چیزی که خوشحالی کودکان را تضمین میکند خوشحالی والدین آن هاست . اگر یاد بگیریم که چگونه عاشق زندگی باشیم در نتیجه این هدیه بزرگ را به کودکانمان نیز خواهیم بخشید در نتیجه، آن هاکاملا از زندگی خود راضی خواهند بود .»143
پس می توان نتیجه گرفت که :
«پدر رنگ دهنده و سازنده شخصیت فرزندان است و الگوی کار و عمل آن هاست و اولین چهره ای است که طفل در گهواره پس از مادر با او آشنا می شود وبعدها عامل امنیت نظم و اقتدار پناهگاه و روزی رسان او شناخته خواهد شد.»144
«رسول اکرم (صلی الله علیه و آله)برای پدر شدن جهت وجود نازنین حضرت فاطمه (س) چهل شبانه روز عبادت کرد و چهل روز روزه گرفت و در این مدت از هرچه که بوی شبهه ای می داد دوری گرفت وحتی در شب چهلم با میوه ای بهشتی افطار کرد و با همسرش آمیزش نمود.»145

3-2-مسئولیت های پدر ومادر
3-2-1 – مسئولیت پدر بودن
« به فرزندان خود رسیدگی نماید.
بافرزندان با عدالت رفتار کند.
دوستی راگسترش دهد.
از سخنان زشت و نارواپرهیز نماید.
در رفتار فرزندان مراقبت نماید.
تربیت فرزندان را خوب تربیت نماید.
کودک از خوردن غذای حرام باز دارد .»146

3-2-2-پدر از دیدگاه کودک
«پدر از دیدگاه کودک چهره شاخص و برجسته خانواده تجلی می کند و در در ذهن کودک جای گرفته و انسانی است که رفتار و عملکرد و گفتارش برای کودک حساب شده به نظر می آید. کودک از حدود 3 سالگی پدر را در کانون توجه خویش قرار می دهد و سعی دارد برای وی احترام ویژه ای قائل شود و حرمت وی را نگه دارد. او از پدر شخصیتی خردمند، عاقل و مدبر در ذهن خویش تصور می کند، به طوری که هیچکس را یارای هماوردی و همسانی با وی نمی باشد.»147
«موقعیت پدر در زمینه نفوذ تربیتی، بستگی به اعتبار او در خانواده دارد و در صورتی که پدر مثلا به فرزند خود قولی داده ولی آن را عملی نکرده باشد یا انجام برخی از کارها را برای خود مجاز ولی برای کودکان خود ممنوع بداند و … فرزندان این پدر چگونه می توانند به او اعتماد داشته باشند و احترام بگذارند.»148

3-2-3-خطرات سوء عملکرد پدر
«پدر در حالی که موقعیت و اقتدار خویش را در خانواده حفظ می کند بایستی به گونه ای عمل کند که کودک تصور مثبت و مهربان و دلسوز از او داشته باشد . اعمال و رفتار پدر بایستی برای کودک قابل درک و توجیه باشد، پدر بایستی برای حفظ شأن و موقعیت خویش در ارتباط با کودک و همین طور وظیفه پدری، به گونه ای رفتار کند که رفتارش در روابطش با کودک بر اساس احترام متقابل و پذیرش یکدیگر و حفظ شأن و حرمت استوار شود.»149
«اگر خانواده به نحو موثری در تربیت نیکوی فرزند خود همت گمارد، موجبی برای بزهکاری و سیه روزی آنان در آینده باقی نخواهد ماند. متاسفانه بسیاری از خانواده ها در پرورش کودک چیزی نمی دانند و یا اگر تحصیلاتی در این زمینه دارند از آن سود نمی جویند و مصداق عالمان بی عمل می باشند.»150

3-2-4-توجه به نقش مادر
مادر به عنوان موثرترین عامل محیطی و وراثتی در رشد شخصیت فرزندان نقش بسزایی دارد، باید فردی شایسته و صالح باشد . تاثیر مادر آن چنان مهم است که طبق متون دینی ما بخشی از عوامل نیک بختی و تیره بختی افراد مربوط به دوران بارداری مادر است. اعمال و رفتار حالات مادر در آن دوران حساس در شکل گیری شخصیت آینده کودک تأثیر دارد.
پیامبر عظیم الشأن (صلی الله علیه و آله) فرمودند:
«از ازدواج با زن احمق و نادان بپرهیزید زیرا همنشینی با او منشاء اندوه و بلا بوده و فرزندش ضایع و تباه خواهد شد.»151
و همچنین آن بزرگوار در این مورد به مسلمانان هشدار داده و فرموده است:
«بپرهیزید از زن زیبایی که در خاندان بد و پست پرورش یافته باشد.»152
امام حسین (علیه السلام) نیز در روز عاشورا برای معرفی خویش وآگاه کردن دل های بیدار به مادر بزرگوارش فاطمه (س) ومادر بزرگ شایسته و فداکارش حضرت خدیجه اشاره نمود و فرمود:
« انشدکم الله هل تعلمون انّ امی فاطمه بنت محمد؟ قالو : الهمّ نعم … انشدکم الله هل تعلمون انّ جدّتی خدیجه بنت خویلد اول نساء هذه الامّه اسلاما قالو: الهمّ نعم .
شما را به خدا آیا می دانید که مادر من فاطمه زهرا دختر محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله) است؟ گفتند: آری شما را به خدا ! آیا می دانید که خدیجه دختر خویلد نخستین زنی که اسلام را پذیرفت مادربزرگ من است؟
حضرت مهدی(عج) نیزبا افتخار تمام مادرش حضرت فاطمه زهرا (س) را الگوی خود می داند و می فرماید:
« فی ابنه رسول الله (صلی الله علیه و آله) لی اسوه حسنه »153
دختر رسول خدا (صلی الله علیه و آله) برای من الگوی نیکو و شایسته ای است.
همچنان که مادران شایسته می توانند در اعتلای شخصیت فرزندان خود نقش موثری داشته باشند مادران خطاکار نیز تاثیر منفی در فرزندان خود دارند. سخن حضرت مجتبی (علیه السلام) در مورد نقش فوق العاده مادر در ساختار هویت افراد ، ما را در درک این نکته ظریف تربیتی بیشتر یاری می کند.
آن حضرت هنگامی که با معاویه مناظره می کرد، در مورد یکی از علل انحراف معاویه از محور حق و انحطاط اخلاقی وی وگرایش به باطل،به نقش مادرش هند اشاره کردوفرمود:معاویه! چون مادر تو هند است و مادر بزرگت نثیله می باشد تو در دامن چنین زنان فرومایه پرورش یافته ای ، این گونه اعمال زشت از توسرمیزندو سعادت ما در اثر تربیت در دامن مادرانی پاک وپارسا همچون خدیجه و فاطمه(س)می باشد.
شاعر در این باره با اشاره به این واقعیت می گوید:
شمشیر نیـک زآهن بـد چون کند کسی نا کس به تربیت نشود ای حکیم کس
باران که در لطافت طبعش خلاف نیست در باغ لاله روید و در شوره زار خس
همچنین امام صادق (علیه السلام) فرمودند:
( طوبی لمن کانت امّه عفیفه )
خوشا به حال کسی که مادری پاکیزه و پاک دامن داشته باشد.

3-2-5-مسئولیت مادر در قبال فرزند
هر رفتار نیکویی را برای آنان با ارزش جلوه دهد و آنان را با منافع ارزشمند این رفتارها آشنا سازد.
آنان را از هر کار زشت و خوی ناپسند بازدارد و نسبت به هر کاری که با آداب دینی و اجتماعی سازگاری ندارد هشدار دهد.باید فرزندان خود را پاکدامن و عفیف تربیت کند.مادر باید فرزندان را نسبت به موقعیت و مقام پدر و لزوم بزرگ شمردن و احترام به او آگاه نماید.اگر بعضی از فرزندان دچار انحراف یا کژی شدند واجب است این مسئله را با پدر در میان بگذارد.بر مادر واجب است که فرزندان خود را از هر عاملی که به لکه دار شدن پاکی و سقوط اخلاقی و ادب آنان میانجامد باز دارد.
«مادر باید خود الگویی از رفتار صحیح و عفت و پاکدامنی باشد.»154
بنابراین نقش مادر از جهات متعددی موثر است که عبارتند از:
«اینکه مدت 9 ماه در رحم مادراست و در آن محیط شکل میگیردوتحت تاثیرشرایط شیمیایی وغذایی اوست.مدت2سال بعد ازتولد درآغوش مادرویا در کنار اوست، و از اوراه رفتن و سخن گفتن میآموزد، تا رسیدن به سنین مدرسه در خانواده در کنار مادر و از او درس می گیرد، مادر برای کودک محرم راز و طرف مراجعه و پناهگاه است و کودک تحت تاثیر اوست.»155
«لذا ایمان و تقوای مادر خیرخواهی و پاکدلی، خوش بینی ، صفا، شجاعت ، شهامت، و سجایای اخلاقی او همه و همه در کودک اثر دارد. تنها مادر است که با قوه عشق و محبت در دلها نفوذ می کند.ودرآن حکمروایی میکند تا آن حد که می توان گفت هیچکس به اندازه مادر در تربیت و ساختمان روحی کودک موثر نیست.»156
در پایان به نمونه ای از تاثیر تربیت مادر بر کودک اشاره می کنیم :
«ادیسون یکی از دانشمندان بزرگ و موفق بود علاوه بر نقش مادر استقامت، کار و تلاش و بهره گیری او از فرصت های زندگی عامل موثری در پیشرفت وی بوده است. ادیسون در کودکی، نه تنها استعدادی از خود نشان نمی داد، بلکه فوق العاده کودن هم به نظر می رسید، چون سرش بیش از اندازه بزرگ بود ، اطرافیانش تصور می کردند به اختلال مشاعر دچار شده است. سوالات عجیب و غریبی که از اطرافیان خود می کرد این گمان را بیش از پیش در آن ها تقویت می کرد. حتی در مدرسه ( وی بیش از سه ماه به مدرسه نرفت ) از بس معلم خود را سوال پیچ می کرد به کودن ملقب گردید، برای همین روزی ادیسون از مدرسه گریان به خانه بازگشت و موضوع را به مادرش گفت ، مادر دست پسرش را گرفت و به سوی مدرسه روانه شد و به معلم ادیسون گفت: تو نمی دانی چه می گویی، پسرم از تو عقلش بیشتر است. درد و عیب کار هم همین جاست. من او را به خانه می برم و تعلیم و تربیتش را خودم به عهده می گیرم و آن گاه به تو نشان می دهم که چه استعدادی در او نهفته است. چنین بود پیشگویی عجیب آن مادر، از آن روز به بعد این مادر فداکار همانطور که قول داده بود تعلیم و تربیت پسرش را عهده گرفت.
یکی از دوستان خانواده ادیسون در این باره می نویسد: هنگامی که بعضی از اوقات از جلوی در خانه ادیسون می گذشتم، می دیدم خانم ادیسون با پسرش جلو هشتی نشسته و به او درس می دهد، آن هشتی اتاق درس بود و ادیسون یگانه شاگرد او. حالات و حرکات این پسر مانند مادرش بود. او خیلی مادرش را دوست می داشت، وقتی مادرش سخن می گفت: او سراپاگوش می شد، توگویی دریای دانش است.
ادیسون براثر مساعی مادرش قبل ازنه سالگی کتاب های سنگین نویسندگان مشهور جهان را مطالعه می کرد.
این مادر خردمند و باکیاست علاوه بر این ها به او جغرافیا، تاریخ، حساب و اخلاق نیز آموخت. ادیسون بیش از سه ماه به مدرسه نرفت و آن چه در طفولیت آموخته بود از مادرش داشت. مادر ادیسون یک مربی به تمام معنا بود، زیرا توجهش نه تنها تعلیم و تربیت بود، بلکه مراقب بود استعدادهای طبیعی فرزند خود را یافته و آن ها را بپروراند.
ادیسون بعدها که به اوج عظمت رسیدگفت من ازطفولیت دریافتم که مادرچه چیزخوبی است، هنگامی که معلم مراکودن خواند،اوازمن دفاع کرد.من جدا تصمیم گرفتم ثابت کنم که اودرباره من خطا نیندیشیده است و بازوی گفته

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان آموزش خانواده، رشد و بالندگی، بهداشت و سلامت، نهاد اجتماعی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان امام حسین، امام صادق، حقوق کودک، رسول خدا (ص)