پایان نامه با کلید واژگان تجارت الکترونیک، قابلیت اطمینان، نام تجاری، قابلیت اعتماد

دانلود پایان نامه ارشد

2-3-7-1- آزمون مقدماتی25
به این معنی است که مشتری از محصولات فرد یا سازمانی به طور موقتی استفاده می کند، یا محصولات وی را خریداری می کند اما مطمئن نیست که فروشنده پس از بازگشت محصول یا استفاده از ضمانت نامه های در نظر گرفته شده، محصول را خواهد پذیرفت. مشتریان از آزمون اولیه به طور گسترده ای در خرید های سنتی و همچنین در زمینه تجارت الکترونیک به منظور کاهش ریسک، استفاده می کنند. این بحث وجود دارد که به جای استفاده صرف از آزمون اولیه به منظور کاهش ریسک، مشتریان می توانند از آن به منظور ارزیابی قابلیت اطمینان فروشنده اینترنتی در تجارت الکترونیک، استفاده نمایند. به طور مثال، مشتریان می توانند خریدار و فروشنده الکترونیک را قبل از هر گونه خرید یا انجام مبادله، به منظور متقاعد ساختن خود در مورد اعتماد به فروشنده الکترونیکی، آزمایش کنند. به علاوه، مشتری می تواند از آزمون اولیه به منظور ارزیابی قابلیت اعتماد الکترونیکی نیز استفاده نماید. به طور مثال، مشتری ممکن است ریسک های در ارتباط با اعتماد برای خرید کالاها و خدمات را بسیار بالا تشخیص دهد و قبل از هرگونه استفاده واقعی از اعتماد، آن را آزمایش نماید. در نتیجه استفاده از آزمون اولیه هم به ایجاد اعتماد فردی و هم اعتماد سازمانی کمک خواهد کرد، زیرا می تواند به منظور ارزیابی قابلیت اطمینان فروشنده الکترونیکی (اعتماد فردی) و اعتماد به تکنولوژی (اعتماد سازمانی) مورد استفاده قرار گیرد و با فراهم آوردن امکان آزمون مقدماتی محصولات و خدمات در محیط اینترنت، به عنوان یک استراتژی برای ایجاد اعتماد در مشتریان مورد استفاده قرار گیرد(امینی،1390).
2-3-7-2- خرید اکتشافی26
به این معنی است که مشتریان از قواعد خرید متفاوتی برای حل مشکلات یا تصمیم گیری استفاده می نمایند. در مواجهه با خرید های اکتشافی (ابتکاری)، مشتریان آخرین مدل از محصولات ارائه شده و مدل های با پیچیدگی کمتر و مدل های گران تر و برندهای شناخته شده تر را خریداری می کنند. همچنین شواهدی وجود دارد که مشتریان از خرید های اکتشافی در زمینه تجارت الکترونیک نیز استفاده می کنند. به طور مثال، ها27(2004)، دریافته است که شهرت نام تجاری یک فروشگاه الکترونیکی به طور مستقیم با سطوح اعتماد درک شده نسبت به نام تجاری در ارتباط است و نام تجاری شناخته شده یک عامل مهم برطرف کننده و کاهش دهنده ریسک برای مشتریان است. مشتریان می توانند قابلیت اعتماد به تجارت الکترونیک را با خرید از فروشنده صاحب نام تجاری شناخته شده، ارزیابی نمایند. می توان یک مشتری را در نظر گرفت که درصدد خرید کتاب از طریق الکترونیکی است. این مشتری می تواند کتاب فروشی های الکترونیکی را جستجو نماید و به طور مثال وب سایت آمازون و یک وب سایت کمتر شناخته شده تر را شناسایی و با یکدیگر مقایسه نماید. در این مورد نام شناخته شده آمازون می تواند مشتری را متقاعد کند که این وب سایت قابل اطمینان تر از فروشگاه دیگر است که این منجر به خرید مشتری از آمازون می شود. بنابراین مشتری قابلیت اطمینان فروشنده های الکترونیکی متفاوت را ارزیابی کرده و برند شناخته شده آمازون، مشتری را درباره قابلیت اعتماد به سایت (اعتماد فردی) و به عنوان یک کانال قابل اطمینان (اعتماد سازمانی) متقاعد نموده است(همان منبع).
2-3-7-3- تصمیم گیری های توسعه یافته28
سومین استراتژی که مشتریان می توانند از آن به منظور ارزیابی قابلیت اعتماد تجارت الکترونیک استفاده نمایند، تصمیم گیری های توسعه یافته است. تصمیم گیری های توسعه یافته را به عنوان جست و جو و پشتکار برای دستیابی به اطلاعات جزئی در مورد نام تجاری محصول و سپس خرید مناسب ترین گزینه و مقرون به صرفه ترین حالت تعریف می کنند. همچنین روش های دیگری برای مشتریان به منظور توسعه دانش آن ها و کاهش ریسک درک شده شناخته شده وجود دارد. به طور مثال مشتریان می توانند از دوستان خود درباره محصولات مورد نظر خود مشاوره بگیرند. در زمینه تجارت الکترونیک، مشتریان می توانند دانش خود را با استفاده از اطلاعات موجود در وب سایت به منظور به دست آوردن اطالعات در مورد محصولاتی که آن ها تمایل به خرید دارند، به دست آورند. در مورد ایجاد اعتماد، مشتریان می توانند از تصمیم گیری توسعه یافته به منظور ارزیابی قابلیت اطمینان فروشنده الکترونیکی (اعتماد فردی) و اعتماد تکنولوژیکی (اعتماد سازمانی)، استفاده نمایند. به طور مثال، مشتریان می توانند از نظارت و تجربیات مشتریان دیگر به منظور ارزیابی قابلیت اطمینان به تجارت الکترونیک استفاده نمایند و مجله ها و روزنامه ها می توانند منابع خوبی برای دستیابی به اطلاعات برای مشتریان باشند. در نتیجه ارائه اطلاعات مفید و مورد نیاز مشتریان در وب سایت، می تواند عامل مؤثری در ایجاد اعتماد در مشتریان اینترنتی باشد(امینی،1390).
2-3-7-4- استراتژی تعمیر و نگهداری و قرار دادهای ضمانت نامه29
آخرین استراتژی ایجاد اعتماد در مشتریان، تعمیر و نگهداری و قراردادهای ضمانت نامه است. محققان زیادی بیان کرده اند که مشتریان از ضمانت نامه های مختلفی به منظور کاهش ریسک های درک شده استفاده می کنند. سه دسته مختلف از ضمانت نامه ها عبارتند از: ضمانت نامه های قرارداد، قراردادهای تعمیر و نگهداری و ضمانت نامه های بازگشت پول. ضمانت نامه ها و قراردادهای تعمیر و نگهداری، ریسک درک شده مشتری را کاهش می دهد. همچنین ضمانت نامه های بازگشت پول به عنوان استراتژی مهمی برای کاهش ریسک و ایجاد اعتماد در مشتریان در نظر گرفته شده است. مشتریان از ضمانت نامه ها و قراردادهای تعمیر و نگهداری در زمینه تجارت الکترونیک نیز استفاده می کنند. ریسک درک شده مشتریان در تجارت الکترونیک، با استفاده از ضمانت نامه های بازگشت پول کاهش می یابد. مشتریان می توانند قابلیت اعتماد یک فروشنده اینترنتی را با تجزیه و تحلیل اینکه آیا فروشنده اینترنتی ضمانت نامه های بازگشت پول را ارائه می دهد یا خیر، ارزیابی نمایند. اگر فروشنده اینترنتی ضمانت نامه های بازگشت پول را ارائه ندهد، ممکن است مشتری به این نتیجه برسد که فروشنده قابل اعتماد نیست. بنابراین در نظر گرفتن انواع ضمانت نامه ها و قراردادهای تعمیر و نگهداری و ضمانت نامه های بازگشت پول، استراتژی مهمی در جهت ایجاد اعتماد الکترونیک در مشتریان نسبت به فروشنده اینترنتی در تجارت الکترونیک است(همان منبع).

2-4- گردشگری
گردشگري مجموع پديده ها در ارتباطات ناشي از كنش متقابل ميان گردشگران، سرمايه، دولتها و جوامع ميزبان، دانشگاهها و سازمانهاي غيردولتي، در فرايند جذب، حمل و نقل، پذيرايي و كنترل گردشگران و ديگر بازديد كنندگان است(پاپلي يزدي و سقايي ،1385).
سازمان جهاني گردشگري را اينگونه تعريف كرده:
گردشگري شامل فعاليتهايي است كه شخص و يا اشخاص با اقامت و يا عبور از محل زندگي به محل هاي خارج از محيط ها ي روزمره خود جهت گذران اوقات فراغت، تجارت و يا ساير اهداف در طول يك سال انجام مي دهند(قره نژاد،1386).
2-5- گردشگری الکترونیک
2-5-1- تعریف گردشگری الکترونیک
گردشگری الكترونیكی30 به تجارت الکترونيک در زمينه سفر و گردشگری اشاره مي کند و عبارت است از به كارگيري فناوري نوين براي ارائه سرويس هاي مورد نياز گردشگران. با استفاده از فناوري اطلاعات، خدمات مورد نياز گردشگران آسان تر، با كيفيت بالاتر و با هزينه اي كمتر و كارايي مناسب ارائه مي شود. جستجو، ارائه، مقايسه گزينه هاي مختلف و انتخاب گزينه بهينه و انتخاب محصولات گردشگري به طرز موثري انجام مي گيرد(راودراد و محمدی،1389).
بوهاليس گردشگري الكترونيك را استفاده از تكنولوژي ارتباطي و اطلاعاتي در صنعت گردشگري تعريف مي كند، گردشگری الکترونیک در ارتباط با خريد و فروش محصولات و خدمات گردشگري از طريق كانال هاي الكترونيكي نظير اينترنت، تلويزيون هاي كابلي و…می باشد. گردشگري الكترونيك شامل همه کاربردهای اینترانت، اکسترانت و اینترنت و همچنین همه موضوعات بازاریابی و مدیریت راهبردی استفاده از تکنولوژی است(بشیری،1390).
اين نوع گردشگري جنبه تبليغاتي و آگاهي دهي دارد و از طريق سايت هاي ويژه، با مخاطب ارتباط برقرار مي كند و در واقع، صرفا يك آژانس مجازي است. در اين آژانس ها، خدمات مورد نياز گردشگران با استفاده از فناوري اطلاعات، به شكلي ساده تر، با كيفيتي بالاتر و هزينه اي كمتر ارائه مي شود. هستي شناسي گردشگري الكترونيك، شيوه نگرش به دنياي گردشگري را فراهم مي كند و مفاهيم و تكنولوژي هاي مربوط به گردشگري الكترونيك را سامان مي بخشد. اين هستي شناسي، رسيدن به قابليت همكاري با قسمت هاي مختلف را از طريق به كارگيري معاني و واژگان مشترك فراهم مي كند. اطلاعات حاصل از گردشگري الكترونيك به سوالات زير پاسخ مي گويد:
1.گردشگر چه چيزي را ميتواند ببيند و بازديد كند؟
2. مكان ها و موقعيت هاي جالب براي بازديد گردشگر كدام است؟
3.گردشگر بهتر است چه زماني از يك مكان خاص ديدن كند؟
4. نحوه مديريت بهينه گردشگربراي بازديد از مكان ها يا انجام فعاليت چگونه است(راودراد و محمدی،1389).
در اين نوع گردشگري، كاربر مي تواند با مراجعه به يك سايت معتبر گردشگري الكترونيك، همه خدمات مورد نياز براي سفر خود را دريافت كند و با كيفيت، سرعت و قيمت مناسب به خواسته هاي خود دست يابد. به دليل اينكه اطلاعات به صورت يكپارچه و به شكل بسته بندي شده به كاربر، يا همان گردشگر، ارائه مي شود، هميشه مقايسه انتخاب هاي مختلف و بهينه براي وي، با توجه به معيارها و انتظارات او، وجود دارد. بدين ترتيب، هر گردشگر مي تواند برنامه اي براي سفر خود انتخاب كند كه بيشترين مطلوبيت را براي او دارد و متصديان يا همان آژانس هاي گردشگري نيز فرصت ارائه بهتر محصولات، به شكلي دقيق و كاربرپسند را درفضاي گسترده مجازي براي طيف عظيمي از كاربران جهاني پيدا مي كنند.
خدماتي كه در گردشگري الكترونيك ارائه مي شود، عبارتند از:
– اطلاع رساني شفاف دقيق و معتبر
– انجام همه تشريفات اخذ و ويزا
-رزرو هتل ها و مراكز تفريحي و سياحتي
-رزرو و اجاره وسايل نقليه
-گرفتن بليت هواپيما، اتوبوس و قطار
-خريد برنامه هاي سفر و تورهاي مختلف
-و بسياري خدمات ديگر كه روز به روز ايجاد مي شود
از این رو گردشگران براي آگاهي از مقاصد گردشگري و وضعيت آنها در بعد تقاضا از فناوری های اطلاعاتي و ارتباطي استفاده نموده و در چارچوب انگيز ه هاي خود به انتخاب مقاصد اقدام مي نمايند)يوسفي،1388) . گردشگري الكترونيك حاصل تركيب دو حوزه گردشگري و فناوري اطلاعات است كه هر دو پديده از متداول ترين نوع فعاليت هاي درآمد زا و مولد فرصت هاي شغلي در جهان امروزي به شمار مي روند. گردشگري خود به انواع گوناگوني قابل تقسيم و در اين ميان فناوري اطلاعات نيز با ايجاد قابليت هاي گوناگون بر توسعه گردشگري تاثيرگذار شده است. مفهوم گردشگري الكترونيك در برگيرنده كليه ي اجزاي كسب و كار از قبيل كسب و كار الكترونيكي، تحقيق وتوسعه الكترونيكي، توليد محتواي الكترونيكي و ارائه ي خدمات الكترونيك درحوزه گردشگري مي باشد و به مجموعه اي از پايگاههاي اينترنتي و استانداردها و پروتكل هاي خاص اطلاق مي شود كه با توليد و بازنشر اطلاعات در ساختارهاي مختلف از قبيل متن، عكس، تصوير، كاتالوگ و بروشور پيام تبليغاتي و حتي خدماتي از قبيل رزرو هتل و خريد الكترونيكي بليط معنا مي يابد. گردشگري در فضاي سايبري ابزاري است كه به وسيله آن يك علاقه مند به گردشگري در زمان كوتاه و با هزينه بهينه ظرفيت هاي گردشگري را شناسايي و با يك برنامه هدفمند و هدايتگر به مكاني خاص مسافرت كند. در بيان جامع تري مي توان گفت گردشگري الكترونيك عبارت است از فن تلفيق روش هاي كسب و كار الكترونيكي و فناوري اطلاعات در شيوه ها و ابزارهاي تدارك، ارايه و پشتيباني خدمات گردشگري به جهت تامين نيازهاي گردشگران با كيفيتي بالاتر و هزينه اي كمتر و اشاره به تمامي خدماتي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان اعتماد الکترونیک، تجارت الکترونیک، قابلیت اعتماد، تقارن اطلاعاتی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان گردشگری الکترونیکی، خدمات الکترونیکی، خدمات الکترونیک، صنعت گردشگری