پایان نامه با کلید واژگان ایالات متحده، سازمان تجارت جهانی، تجارت جهانی

دانلود پایان نامه ارشد

کشور را از 23 درصد به 17 درصد کاهش داد. با این حال با آن که چین در سال 1998 وعده کاهش بیشتر تعرفه ها را به شرکای تجاری خود داده بود اما آنها اصرار داشتند که چین باید درهای خود را بیشتر به روی محصولات و خدمات خارجی بگشاید.
بزرگترین مانع پیوستن چین به این سازمان ایالات متحده بود. تأکید چین براین که به عنوان یک کشور در حال توسعه وارد سازمان تجارت جهانی شود با مخالفت اعضای عمده آن یعنی امریکا و اروپا مواجه شد. مسأله ی حقوق بشر در کشتار میدان (( تیان آن من )) و در سال های بعد بمباران سفارت چین در بلگراد توسط هواپیماهای ناتو و مسأله ی هواپیماهای جاسوسی بر روابط میان دو کشور چین و آمریکا سایه افکنده بود (شریعتی نیا،1387).
چین می بایست با ایالات متحده به توافق می رسید. در این راستا جیانگ زمین در نوامبر سال 1999 با وجود مخالفت های قابل توجهی که در داخل کشور بود تصمیم گرفت مرحله ی نهایی مذاکرات الحاق چین به سازمان تجارت جهانی را با ایالات متحده آغاز کند ( رستمی،1390).
این مذاکرات در پکن آغاز شد و در نهایت با امضای توافق دوجانبه ای در خصوص عضویت چین در سازمان تجارت جهانی مهمترین مرحله و مهمترین مانع الحاق چین به سازمان تجارت جهانی برطرف شد. حصول توافق میان چین و ایالات متحده از جمله عوامل بسیار مهم و مؤثر بر تسریع انعقاد توافق نامه های دوجانبه ی دیگر میان چین و سایر اعضای گروه کاری سازمان بود. در توافق میان دو کشور، ایالات متحده در عوض امتیازات اعطایی چین در زمینه دسترسی به بازار، موافقت کرد اصل دولت کاملة الوداد را به طور تمام و کمال در مورد چین اعمال کند و بدین ترتیب اعمال مشروط این اصل را که بر اساس تبصره جکسون- وانیک بر قانون تجارت مورخ سال 1974 می بایست هرسال تمدید می شد را متوقف نماید.
دولت آمریکا نهایتاً در سپتامبر سال 2000 اعمال مشروط اصل دولت کاملة الوداد را در مورد چین تصویب کرد.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان تجارت جهانی، سازمان تجارت جهانی، آسیای مرکزی Next Entries مقاله رایگان با موضوع قیمت سهام، سرمایه در گردش، آزمون فرضیه