پایان نامه با کلید واژگان امکان سنجی، صنعت گردشگری، استان لرستان

دانلود پایان نامه ارشد

4 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 97
نمودار 6-4 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 98
جدول 10-4 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 98
نمودار 7-4 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 99
جدول 11-4 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 99
نمودار 8-4 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 100
جدول 12-4 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 100
نمودار 9-4 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 101
جدول 13-4 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 101
نمودار 10-4 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 102
پیوست ها
جدول 1 ………………………………………………………………………………………………………………………………… پیوست 1
جدول 2 ………………………………………………………………………………………………………………………………… پیوست 3
جدول 3 ………………………………………………………………………………………………………………………………… پیوست 4
جدول 4 ………………………………………………………………………………………………………………………………… پیوست 5
جدول 5 ………………………………………………………………………………………………………………………………… پیوست 5
جدول 6 ………………………………………………………………………………………………………………………………… پیوست 6
جدول 7 ………………………………………………………………………………………………………………………………… پیوست 6
جدول 8 ………………………………………………………………………………………………………………………………… پیوست 7
نمودار 1 ………………………………………………………………………………………………………………………………… پیوست 7
جدول 9 ………………………………………………………………………………………………………………………………… پیوست 8
جدول 10 ……………………………………………………………………………………………………………………………… پیوست 8
جدول 11 ……………………………………………………………………………………………………………………………… پیوست 9
نمودار 2 ………………………………………………………………………………………………………………………………… پیوست 9
جدول 12 ……………………………………………………………………………………………………………………………… پیوست 9
نمودار 3 ………………………………………………………………………………………………………………………………… پیوست 9

فهرست اشکال

فهرست صفحه
فصل اول: طرح تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………… 1
شکل 1-1 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
فصل دوم: پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… 11
شکل 1-2 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18
شکل 2-2 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 37
شکل 3-2 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 39
شکل 4-2 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43
شکل 5-2 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43
شکل 6-2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 44
شکل 7-2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 51
پیوست ها
شکل 1 …………………………………………………………………………………………………………………………………. پیوست 2

فصل اول

طرح تحقیق

مقدمه
در سراسر جهان، صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهمترین صنایع در توسعه اقتصادی به شمار می رود. بنابراین کشورها برای توسعه اقتصاد خویش و بهبود آن نیازمند توسعه صنعت گردشگری خویش هستند. کشور ایران برای ایجاد تحول در اقتصاد خویش نیز نیازمند توسعه این صنعت و جذب گردشگر می باشد.
گردشگری زمستانی از اشکال گردشگری می باشد که چند سالی است جایگاه خود را در ایران، چه در میان ایرانیان و چه در میان گردشگران ورودی به ایران پیدا کرده است. البته لازم به ذکر است که در گذشته طبقات ممتاز اجتماعي مي توانستند از آن استفاده كنند، ولي امروزه به علت رونق گردشگري و وجود تسهيلات ارزان قيمت و عمومي شدن جريان هاي گردشگري مورد توجه ديگر اقشار مردمي نيز واقع شده است.
ورزش اسکی یکی از ورزش های زمستانی در بسیاری از کشورها محسوب می شود و مسافران و گردشگران زیادی از مناطق مختلف برای انجام اسکی مبادرت می ورزند. بنابراین شناسایی مکان های مستعد احداث پیست اسکی در جهت جذب گردشگر، ضرورت پیدا می کند (جواهری، 1383).

بیان مسئله
در کشور ایران، مناطقی با پتانسیل بالا برای احداث پیست اسکی وجود دارند. از جمله این مناطق، استان لرستان است که دارای کوه های برف گیر در دوره هایی طولانی از سال است که جهت ایجاد پیست اسکی بسیار مناسب می باشند. مطالعات امکان سنجی به ما در شناسایی مناطق مستعد احداث پیست اسکی کمک می کند. مطالعات امکان سنجی نیازمند ملاک ها و معیارهایی است که می تواند برای توجیه به کارگیری دارایی ها یا توانایی های آن ناحیه مورد استفاده قرارگیرد (جواهری، 1383). بنابراین هدف از مطالعه امکان سنجی آن است که تعیین کنید آیا فرصت کسب و کار امکان پذیر، عملی و ماندگار است یا خیر (هوگلند و ویلیامسون1، 2002).
مطالعات امکان سنجی انواع گوناگونی دارد که عبارتند از مطالعات عملیاتی2، فنی3، اقتصادی (تحلیل هزینه- منفعت)4 و زمانی- برنامه ای5 (کاسترو و مایلوپولس6، 2002). البته در برخی منابع، به جای مطالعات عملیاتی به مطالعات بازار7 و مطالعات قانونی8 اشاره شده است و در برخی دیگر، مطالعات قانونی به صورت جداگانه اشاره شده است. از آنجایی که گردشگری فعالیتی است که با محیط طبیعی در تعامل است، مؤلفه مطالعه محیطی نیز حائز اهمیت می گردد.
امکان سنجی عملیاتی اهمیت موضوع و پذیرش هر راه حلی برای آن را تعریف می کند. بدین معنی که اگر این سیستم توسعه یابد، مورد استفاده قرار می گیرد یا خیر. همچنین دربردارنده مسائل مردمی و اجتماعی است که در بردارنده مسائل داخلی مانند مشکلات نیروی انسانی، اعتراضات کارگری، مقاومت مدیران، درگیری ها و سیاست های سازمانی و مسائل خارجی همچون مقبولیت عمومی، جوانب قانونی و قوانین دولتی می باشد (کاسترو و مایلوپولس، 2002).
امکان سنجی فنی به وضعیت و ساختار محیطی منطقه مانند ارتفاع، شیب، دسترسی و مواردی از این قبیل و همچنین امکانات مورد نیاز برای سایت مورد نظر اشاره دارد. با توجه به استانداردها، مناطقی که دارای سطوح ارتفاعی بالای 2300 متر هستند، مناسب برای ایجاد پیست اسکی و ورزش های زمستانه هستند زیرا امکان جمع شدن برف در آن ها برای ایجاد پیست اسکی وجود دارد. از آنجایی که برای افراد مختلف (مبتدی، متوسط و حرفه ای) شیب های متفاوتی وجود دارد، شیب در پیست اسکی متغیر است. بر همین اساس مناطقی که شیب بین 20 تا 70 درصد را دارا می باشند، مناسب برای راه اندازی پیست اسکی می باشند (فرج زاده اصل و کریم پناه، 1387) زیرا در این صورت برای تمای اسکی بازان از مبتدی گرفته تا حرفه ای قابل استفاده می باشد.
در ارتباط با کلیه پیست های اسکی ملزم به ایجاد خدمات رفاهی مانند مکان هایی جهت استراحت و تجدید قوای ورزشکاران همراه با ارائه خدمات تغذیه ای، سرویس های بهداشتی مناسب و پارکینگ با وسعت کافی می باشند که تأسیس هتل، رستوران و سایر امکانات دیگر همچون نقشه پیست، نقشه راه ها، علائم و تابلوها، نورافکن و غیره نیز در جهت ارائه خدمات بهتر در پیست های اسکی توصیه می شود (آئین نامه فدراسیون اسکی جمهوری اسلامی ایران، 1391). وجود این امکانات، هم از لحاظ فنی و هم از لحاظ اقتصادی مورد بررسی و سنجش قرار می گیرد.
امکان سنجی زمانی- برنامه ای به حداقل زمان مورد نیاز با یک برنامه جامع برای ساخت یک پیست همراه با محدودیت های برنامه ریزی برای این پروژه اشاره دارد.
حال مسأله ای که در اینجا مطرح می شود آن است که آیا در استان لرستان منطقه ای وجود دارد که بتوان در آن پیست اسکی و سایر امکانات خدماتی- رفاهی احداث کرد؟
پاسخ به این مسأله، نیازمند امکان سنجی در ابعاد مذکور می باشد.
2-1 اهمیت و ضرورت موضوع
گردشگری

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان امکان سنجی، جاذبه های گردشگری، گردشگری ورزشی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان امکان سنجی، توسعه گردشگری، گلوله برفی