پایان نامه با کلید واژگان امکان سنجی، زیست محیطی، منابع طبیعی

دانلود پایان نامه ارشد

که در مرحله برنامه ریزی پروژه استفاده می شود، نشان می دهد که یک پروژه، چگونه تحت مجموعه ای از فرضیات، همانند فناوری مورد استفاده، ابزار و امکانات، سرمایه مورد نیاز و مسائل مالی دیگر اجرا می شود.
پروژه ای که امکان اجرا شدن دارد، پروژه ایست که می تواند جریان پولی و سود کافی ایجاد کند؛ با خطرات موجود مقابله کند؛ در بلند مدت، دوام داشته باشد و به اهداف پروژه دست یابد (کاتیمونیتورن38، 2008).
اگرچه هزینه اجرای این مطالعه ممکن است زیاد باشد اما در مقایسه با کل هزینه پروژه، بسیار ناچیز می باشد. این هزینه اولیه می تواند به ما کمک کند تا از ضررهای بزرگ تر بعدی، جلوگیری به عمل آید (کاتیمونیتورن، 2008).
مطالعات امکان سنجی انواع گوناگونی دارد که عبارتند از مطالعات عملیاتی، فنی، اقتصادی (تحلیل هزینه- منفعت) و زمانی- برنامه ای (کاسترو و مایلوپولس، 2002). مطالعات بازار و مطالعات قانونی از مقوله های بسیار مهم در مطالعات امکان سنجی می باشند که در برخی از منابع بدان به صورت مجزا اشاره شده است، اما در منبع مذکور به عنوان زیرمجموعه ای از مطالعات عملیاتی محسوب می گردند. به علاوه، از آنجایی که گردشگری فعالیتی است که با محیط طبیعی در تعامل است، مؤلفه مطالعه محیطی نیز حائز اهمیت می گردد.
بیشتر شهرها، شهرستان ها و استان ها، کمیسیون ها و شوراهای برنامه ریزی دارند که نیاز به موافقت آن ها با پروژه بر مبنای بخشنامه های موجود ضروری است. بنابراین به لحاظی قانونی، اجازه احداث و بهره برداری از یک پیست اسکی باید بررسی گردد که این امر در زمره مطالعات عملیاتی قرار می گیرد. از آنجایی که یک پیست اسکی در دل طبیعت بنا می شود، اداره منابع طبیعی در امر واگذاری زمین مسئول می باشد.
مکان در زمره مطالعات فنی پیست اسکی قرار می گیرد. مکان مناسب تأثیرات قابل ملاحضه ای در موفقیت فعالیت های تفریحی و گردشگری دارد. بعضی مشخصه های فیزیکی می تواند منطبق بر عملکردهای موجود تغییر یابند، اما موقعیت و محل نمی تواند تغییر یابد.
در مطالعات امکان سنجی اقتصادی، پشتیبانی مالی امری ضروری به شمار می رود و باید قبل از شروع به کار مطالعه شود. متأسفانه هزینه ها قبل از درآمد به وجود می آیند و این حقیقتی است که بسیاری از مکان ها و مؤسسات تفریحی و گردشگری را در مرحله توسعه متوقف می سازد (جواهری، 1383).
1-3-2 امکان سنجی عملیاتی
امکان سنجی عملیاتی اهمیت موضوع و پذیرش هر راه حلی برای آن را تعریف می کند. بدین معنی که اگر این سیستم توسعه یابد، مورد استفاده قرار می گیرد یا خیر. همچنین دربردارنده مسائل مردمی و اجتماعی است که در بردارنده مسائل داخلی مانند مشکلات نیروی انسانی، اعتراضات کارگری، مقاومت مدیران، درگیری ها و سیاست های سازمانی و مسائل خارجی همچون مقبولیت عمومی، جوانب قانونی و قوانین دولتی می باشد (کاسترو و مایلوپولس، 2002).
1-1-3-2 امکان سنجی قانونی
مطالعات امکان سنجی قانونی تعیین می کند که آیا پروژه مذکور با الزامات قانونی مغایر است یا خیر. اگر این مقوله در مراحل اولیه مطالعه امکان سنجی، مورد بررسی قرار نگیرد، ممکن است که پروژه بعد از اجرا، با مسائل قانونی مواجه گردد (کاتیمونیتورن، 2008).

2-3-2 امکان سنجی فنی
مطالعات امکان سنجی فنی برای ارزیابی این است که آیا پروژه به خوبی اجرا خواهد شد و آیا یک سازمان توانایی اجرای پروژه را دارد یا خیر. در واقع امکان سنجی فنی به سوالاتی چون: آیا فن لازم برای اجرا در اختیار است؟، آیا تخصص لازم در اختیار است؟ و مواردی از این دست، پاسخ می دهد (کاسترو و مایلوپولس، 2002).
به طور معمول مناطقی که برای گردشگری تفریحی برگزیده می شوند، وابستگی شدیدی به منابع طبیعی دارند (جواهری، 1383). درحال حاضر نیاز اصلی برای ورزش های زمستانی موفق، اعتبار پیست های ورزش های زمستانی است. این اعتبار زمانی به دست می آید که پیست اسکی به لحاظ فنی و زیست محیطی دارای یک سری شرایط استاندارد باشد. این استانداردها، بستری مناسب را جهت راه اندازی یک پیست اسکی فراهم می سازند (کامر39، 2002):
شیب مناسب: از آنجایی که برای افراد مختلف (مبتدی، متوسط و حرفه ای) شیب های متفاوتی وجود دارد، شیب در پیست اسکی متغیر است. بر همین اساس مناطقی که شیب بین 20 تا 70 درصد (شیب 11 تا 35 درجه) (پیوست 1) را دارا می باشند، مناسب برای راه اندازی پیست اسکی می باشند (فرج زاده اصل و کریم پناه، 1387)، زیرا در این صورت برای تمای اسکی بازان از مبتدی گرفته تا حرفه ای قابل استفاده می باشد.
جهت شیب دامنه: با توجه به اظهارات جغرافی دانان، قرار داشتن پیست در ضلع شمالی، یکی از معیارهای مهم برای انتخاب پیست است زیرا در این ضلع به دلیل تابش غیر مستقیم آفتاب، ماندگاری برف بسیار خوب است.
ماندگاری برف: منظور از ماندگاری برف، مدت زمانی است که برف مفید در منطقه وجود دارد. برف باید به مدت حداقل 100 روز (کامر، 2002) یا حداقل 4 ماه (بنسبردی و همکاران، 1392) ماندگاری داشته باشد.
از نتیجه مصاحبه با کارشناسان فدراسیون اسکی می توان گفت که جنس خاک کوه، حائز اهمیت نمی باشد زیرا تنها توجه به این مسأله مهم است که کوه مناسب جهت راه اندازی پیست اسکی، با هرنوع خاکی که داراست، توانایی نگهداری برف برای حداقل مدت مذکور را داشته باشد.
سرعت و جهت باد: نقاطی که کانون های برف گیر هستند و در آن ها باد سرعت کمتری دارد، برای پیست های اسکی مناسب هستند. سرعت زیاد باد باعث جابجایی برف و ایجاد شیار روی برف می شود که می تواند یک عامل خطر برای اسکی بازان باشد (http://afos.persianblog.ir). صاحب نظران معتقدند که سرعت و جهت باد در مسابقات اهمیت پیدا می کند و در حالت عادی جزء الزامات شرایط فنی احداث پیست اسکی نمی باشد.
ارتفاع یا عمق برف: حداقل عمق مناسب برف برای ورزش های زمستانی، 30 تا 50 سانتی متر (برف کوبیده شده) می باشد (کامر، 2002). کارشناسان فدراسیون اسکی معتقدند از آنجایی که برف نرم برای اسکی مناسب نمی باشد، انباشت برف هرچقدر که باشد، آن را می کوبند و این برف کوبیده شده است که مناسب اسکی می گردد.
ارتفاع از سطح دریا: در حال حاضر اعتبار برف در مناطقی با ارتفاع بالای 1200 متر از سطح دریا اتفاق می افتد (کامر، 2002). البته با توجه به اینکه کشور ایران دارای آب و هوایی گرم و خشک است، این حداقل ارتفاع تغییر می کند. درواقع مناطقی که دارای سطوح ارتفاعی بالای 2300 متر هستند، مناسب برای ایجاد پیست اسکی و ورزش های زمستانه هستند زیرا امکان جمع شدن برف در آن ها برای ایجاد پیست اسکی وجود دارد (فرج زاده اصل و کریم پناه، 1387).
بهمن خیز نبودن: بر اساس گفته های کارشناسان فدراسیون اسکی، پیست اسکی نباید بهمن خیز باشد زیرا وجود بهمن می تواند خطرات زیادی را برای افراد و تأسیسات به وجود آورد.
امنیت در منطقه: کارشناسان فدراسیون اسکی معتقدند که منطقه انتخابی پیست اسکی باید مانند هر ورزش دیگر، امنیت لازم را داشته باشد.
امکانات زیر بنایی: طی مصاحبه صورت گرفته با یکی از کارشناسان فعال در فدراسیون اسکی، جاده و یا به عبارتی دسترسی، آب، برق و تلفن از جمله امکانات زیربنایی هستند که وجود آن ها در منطقه بسیار ضروری می باشد. بنابراین در صورت عدم وجود هریک از آن ها باید این امکانات را در منطقه به وجود آورد.
دسترسی از جمله مواردی است که هم می توان در امکان سنجی فنی و هم می توان در تحلیل بازار، آن را مورد مطالعه قرار داد.
فاصله تا نزدیک ترین شهر: بنا بر اظهارات یکی از کوهنوردان استان لرستان، از نکات مهم در مورد پیست اسکی نزدیک بودن آن به یک منطقه پر جمعیت است. این امر سبب می شود که به امکانات خدماتی و رفاهی موجود در یک شهر دسترسی بهتری داشت؛ به عنوان مثال در صورت بروز حادثه ای، می توان در مدت زمانی کم، مجروحان را به مراکز درمانی و بیمارستان های شهر انتقال داد.
این قسمت نیز غالباً در تحلیل بازار بررسی می شود.
وسعت منطقه: منطقه مورد نظر باید دارای یک حداقل مساحتی جهت احداث پیست باشد که بنا بر اطلاعات کسب شده از مصاحبه با مدیر پیست اسکی دیزین، این میزان حداقل باید 100 هکتار باشد. از موارد دیگری که باید در راه اندازی یک پیست اسکی در نظر داشت، عرض پیست است که بنا بر نظر کارشناسان فدراسیون اسکی باید حداقل 50 متر باشد.
صخره ای نبودن
جدول 3-2 خلاصه استانداردهای ذکر شده در بالا را نشان می دهد:
استاندارد
شاخص ها
20 تا 70 درصد (11 تا 35 درجه)
حداقل 100 روز
حداقل 30 تا 50 سانتی متر
ارتفاع بالای 2300 متر
حداقل 100 هکتار
حداقل 50 متر
دامنه شمالی
شیب
ماندگاری برف
عمق برف
ارتفاع از سطح دریا
وسعت منطقه
عرض پیست
جهت شیب دامنه
نباشد
نباشد
موجود باشد
موجود باشد و یا ایجاد آن ها امکان پذیر باشد

تا حد امکان کم باشد
بهمن خیز
صخره ای
امنیت در منطقه
امکانات زیر بنایی همچون جاده و یا به عبارتی دسترسی، آب، برق و تلفن
فاصله تا نزدیک ترین شهر

توسعه پایدار گردشگري اسکی
توسعه پایدار توسعه ای است که در عین برآورده کردن نیازهای نسل موجود، توانایی نسل های آینده در برآورده کردن نیازهایشان را از بین نبرد (سمینار بررسی سیاست ها و برنامه های توسعه جهانگردی در جهموری اسلامی ایران، 1382). بر اساس تعریف دیگری که از سازمان جهانی گردشگري در سال 2004 ارائه شده است، گردشگري پايدار به آن دسته از توسعه گردشگری اطلاق می‌شود كه با توجه به نيازهاي گردشگران موجود و منطقه ميزبان‌، ضمن حفاظت از منابع طبيعي و فرهنگي، در پي يافتن راه‌هاي مديريت صحيح آن ها درآينده است (سوپرادیست، 2004).
گردشگری پایدار به این معناست که رشد گردشگری، مشکلات جدی زیست محیطی یا اجتماعی- فرهنگی در بر نداشته باشد، کیفیت زیست محیطی ناحیه گردشگری حفظ و مزایای حاصل از آن به طور گسترده ای در سراسر جامعه توزیع گردد (ضرغام بروجنی، 1389).
به دلیل رابطه تنگاتنگ گردشگري اسکی با محیط زیست، اکوسیستم و تنوع زیستی، توجه به پایداري محیط زیست، یکی از ارکان مهم هر برنامه ریزي گردشگري اسکی است (بدري و وثوقی، 1388). پایداری زیست محیطی به فعالیت هایی اشاره دارد که منابع طبیعی را سریع تر از زمانی که بتوانند خود را بازسازی کنند، تخریب نمی کنند و یا موجودیت سیستم های زیست محیطی را تهدید نمی کنند. درواقع پایداری زیست محیطی برای این است که تضمین کند که توسعه گردشگری با حفظ فرایندهای حیاتی زیست محیطی، منابع و تنوع زیستی مطابقت دارد (سوپرادیست، 2004).
اساس توسعه پایدار گردشگري از منظر WTO (1993) در نظر داشتن رابطه اي است که میان سه جزء سازنده محیط زیست گردشگري برقرار است. این سه جزء عبارتند از: گردشگران، مقصد و جامعه میزبان. این رابطه می تواند پویا و سازنده و یا مخرب باشد. هدف گردشگري پایدار این است که با حفظ منابع طبیعی در درازمدت، بین این سه جزء تشکیل دهنده گردشگري اعتدالی موزون برقرار کند. در همین رابطه باید اذعان داشت مناطق کوهستانی غیر از اینکه منابع طبیعی مهمی محسوب می شوند، به دلیل عرضه چشم اندازهاي زیبا و تفریحی، امروزه طرفداران بسیاري دارد و هر چند اکوسیستم و زیست بوم هاي ارتفاعات بالا به لحاظ تنوع گونه هاي زیستی قابل توجه هستند، اما در مقابل سوء رفتارهاي انسانی و تغییر کاربري ها و ساخت و سازها، بسیار حساس و آسیب پذیر هستند (بدري و وثوقی، 1388).
بر همین اساس می توان گفت گردشگري اسکی نیز از حساسیت بالایی برخوردار است، زیرا زمستان اساساً فصل خاصی است؛ برف روي گیاهان را می پوشاند و دریاچه ها و رودخانه ها یخ می بندد، بسیاري از حیوانات و گیاهان در سراسر زمستان یا کم تحرک اند و یا در خواب هستند. غذا کمیاب است و تنها حیواناتی فعال باقی می مانند که قادرند سردي هوا و کمبود غذا را تحمل کنند. از طرفی آغاز بهار مناسب ترین زمان براي اسکی از نظر اسکی بازان است، زیرا روزها بلندتر و هوا پایدارتر است؛ خطر بهمن کمتر و درجه حرارت روزانه نیز قابل پیش بینی تر است. اما در همین زمان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان گردشگری ورزشی، فعالیت های ورزشی، امکان سنجی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان امکان سنجی، پوشش گیاهی، زیرساخت ها