پایان نامه با کلید واژگان امام صادق، بهداشت و سلامت، آیت الله خامنه ای، امام خمینی(ره)

دانلود پایان نامه ارشد

یسّم احدهم باسمی ، فقد جفائی»204
هرکس دارای چهار فرزند شود ویکی از آنان را به نام من ننامد، به من جفا کرده است.
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند:
«استحسنوا اسما ئکم ، فانکم تدعون بها یوم القیامه قم یا فلان بن فلان ، الی نورک وقم یا فلان لا نورک لک»205
نام های نیکو انتخاب کنید، زیرا در قیامت فرا خوانده می شوید که ای فلان پسر فلان، برخیر به جانب نورت، وای فلان پسر فلان تو را نوری نیست.
توصیه شده است که فرزندان را به نام هایی که نشانگر بندگی خدا، احیا کننده اسم انبیاء یا ائمه و شخصیت هایی که مایه افتخارند، نامیده شوند ، از حضرت سید الشهداء حسین بن علی (علیه السلام) نقل شده است که فرمودند:

«لو ولدلی مائه لا حببتُ ان لا اسمی احداً منهم الا علیاً»206
هر گاه صد پسر برایم متولد شود، دوست دارم جز علی نامی برای آن ها نگذارم.
از حضرت رضا (علیه السلام) نقل شده است که فرمود:
«لا یدخل الفقر بیتاً فیه اسم محمد او احمد او علی او الحسن او الحسین او جعفر او طالب او عبدالله او فاطمه من النساء»207
در خانه ای که نام محمد، یا نام های احمد، علی، حسن، حسین، جعفر، طالب وعبدالله در پسران و فاطمه در دختران باشد، فقر را در آن خانه راهی نیست.
امام محمد باقر(ع) فرمودند:
«ان الشیطان اذا سمع منادیاً یا محمد او یا علی، ذاب کما یذوب الرصاص، حتی اذا سمع منادیاً باسم عدوّ من اعدائنا اهتز و اختال»208
وقتی که شیطان بشنود کسی را به نام محمد یا علی می خوانند، از شدت ناراحتی مانند سرب گداخته آب می شود و هنگامی که بشنود کسی را به نام یکی از دشمنان اسلام می خوانند از شدت خشنودی به وجد می آید.
و همچنین مکروه است نامیدن به اسم حکم، حکیم، خالد، مالک، حارث، یس، فرار، مره، حرب، ظالم و ضریس و اسم های دشمنان اهل بیت و عصمت (سلام الله علیهم و لعنه الله علی اعدائهم)209
از امام صادق (ع) سوال کردند که:
«انا سمی باسماکم و اسماء آبائکم، فینفعنا ذالک ؟ فقال ای و الله»210
ما فرزندان خود را به اسماء شما و پدرانتان نامگذاری می کنیم، آیا این عمل برای مادر پیشگاه الهی اجر و فایده ای دارد؟ حضرت فرمودند بلی، بخدا قسم این عمل نفع معنوی دارد.
در جمع بندی روایت می توان گفت که نامگذاری کودک یک ارزش محسوب می شود، ارزشی که معرف، فرهنگ، دین و اعتقادات ملت هاست و هر قوم و ملّتی سعی بر حفظ و حراست این ارزش ها دارد و ما هم به عنوان یک ایرانی و یک شیعه نباید از این مسئله غافل باشیم و به اسم متمدن بودن اسامی فرنگی یا پوچ و بی محتوای آنان را فقط به صرف زیبایی ظاهریشان روی فرزندانمان بگذاریم و کمیدقت داشته باشیم که چرا خارجی ها، اسم ایرانی یا اسلامی را روی فرزند خود نمی گذارند، حتی اگر آن اسم زیبا و پر محتوا باشد، آنان به این مسئله واقفند که نباید فرهنگ بیگانه مقدم بر فرهنگ خودشان باشد و تمام تلاش آن ها بر این محور است که همیشه مرجع باقی بماند و دیگران مقلد ایشان باشند و در مقابل ما خیلی راحت اجازه داده ایم که فرهنگ بیگانه و استعماری در تمام مسائل و شئونات زندگیمان دخالت مستقیم داشته باشد و بخاطر همین مساله است که امروز در تهاجم وسیع و همه جانبه فرهنگی قرار گرفته ایم، تهاجمی که برای بیست سال آینده ایران طرح، نقشه وبرنامه دارد و هر روز باشگرد های جدیدی، فرهنگ خود را به خورد نسل جوان ما می دهد و رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای این هجمه فرهنگی را اول شبیخون فرهنگی نامید بعد به عنوان ناتوی فرهنگی اسم گذاری کرد.

کنیه
مستحب است که نام نوزاد ، پسر یا دختر را به کلمه «اب» یا «ام» مصدر کنند و به اصطلاح به آن ها کنیه دهند. ائمه ما کنیه هایی مانند ابوالحسن، ابا عبدالله، ابوالقاسم، ابو محمد، ام ابیها و… داشته اند.
امام باقر (ع) فرمودند:
«انا لنکنی اولادنا فی صغرهم مخالفه النبز» 211
ما فرزندانمان را در کودکی کنیه می دهیم از ترس اینکه گرفتار القاب زشت شوند.
«فایده این کار در این است که:
1.به شخصیت طفل احترام گذاری می شود.
2.شخصیت اجتماعی او رشد پیدا می کند.
3.با ذکر کنیه، مورد محبت واقع می شود.
4.یاد می گیرد که چگونه بزرگان را مورد خطاب قرار دهد.» 212
وهمچنین مکروه است ذکر لقب و کنیه ای که صاحبش آن را خوش ندارد یا احتمال رود که خوش نداشته باشد.

4-1-4-ختنه وفوائد بهداشتی آن
ختنه کردن پسران یکی از سنن و واجبات اسلام که به خاطر بهداشت و سلامت کودک ، واجب گردیده است که بهتراست در نخستین روزهای تولد انجام گیرد، اگرچه می توان آن را تا زمان بلوغ، به تاخیر انداخت.
امام صادق (ع) می فرمایند:
«ان اختنوا اولادکم یوم السابع یطهروا»213
اگر فرزندان خود را در روز هفتم ختنه کنید سبب پاکیزگی آن ها می شود.
و« زمین از بول کسی که ختنه نشده ضجه می کشد بسوی خداوند متعال و چهل روز از آن نجس می ماند و مستحب است در وقت ختنه این دعا خوانده شود.»214
«اللهم هذه سنّتک و سنّه نبیّک صلی الله علیه و آله و اتّباع منّا لک ولدینک بمشیّتک و ارادتک و قضائک لامر انفذته فاذقته حرّ الحدید فی ختانه و حجامته لامر انت اعرف به منی الهمّ فطهّره من الذنوب و زدفی عمره و ادفع الافات عن بدنه والاوجاع عن جسمه و زدهُ من الغنی و ادفع عنه الفقر فانّک تعلم ولا نعلم» 215
واز حضرت امام صادق (ع) روایت شده که هر کس در وقت ختنه کردن پسرش این دعا را نخواند، پس از احتلام او این دعا را قضا کند، چه آنکه خواندن این دعا، او را حفط می کند، از گرمی آهن و بریدن آن و کشته شدن به آن و زخم شدن به آن.
پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فرمودند:
«طهروا اولادکم یوم السابع فانه اطیب و اسرع لنبات اللحم و ان الارض لتکره بول الاغلف» 216
فرزندان خود را در روز هفتم تطهیر کنید که این کار به پاکی خوشبویی و سرعت رویش گوشت نزدیک تر است و زمین از بول کسی که ختنه نشده است کراهت دارد.
امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله چنین می فرمایند:
«ختنه مرد واجب است و مستحب است که در روز هفتم تولد باشد و تا خیر آن جایز است و اگر کسی تا موقع بلوغ ختنه نشده واجب است که خودش ختنه کند. حتی شخص کافر اگر مسلمان شد، ختنه اش بر خودش واجب است.برولی طفل واجب نیست که تا زمان بلوغ اورا ختنه کند. اگر طفل بدون ختنه بالغ شد، ختنه بر خودش واجب است . اگر چه احوط این است که ولی او را ختنه کند. ختنه وجوب نفسی دارد اما وجوب شرطی هم دارد، یعنی شرط صحت طواف حج یا عمره است. اعم از اینکه حج عمره واجب باشد یا مستحب. اما بنابر اقوی ختنه این است که غلاف بریده شود به طوری که تمام حشفه ظاهر گردد. متعارف هم همین است، بلکه خالی از قوت نیست. لازم نیست ختنه کننده مسلمان باشد،اگر طفل ختنه شده به دنیا آمده، ختنه اش ساقط می شود اما مستحب است تیغ به محل کشیده شود تا به سنت عمل شود.»217

فوائد بهداشتی ختنه
1. «ختنه مانع چربی ها و آلودگی ها ست.
2. «ختنه مانع تولید عفونت بین حشقه و پوست زیادی می شود و روی همین اصل از تحریک زیاد آلت تناسلی در جوانان می کاهد و عادت شوم استمناء را از بین می برد. »218
3.«ختنه مانع بروز سرطان می شود.»219
4.«اگر طفل زودتر ختنه شود، کمتر دچار عوارض بول در بستر خواب می شود.»220

زمان ختنه
سنت اسلامی این است که تاهفتروز اول تولد، ختنه انجام شود و اگر انجام نشد تا سن بلوغ هم، می توان آن را به تاخیرانداخت و درهمین زمینه از امام سوال کردندکه:
« سالت ابالحسن (ع) عن ختان الصبی لسبعه ایام من السنه هو، او نِوفّر ، فایهما افضل؟ قال: سبعه ایام من السّنه و ان آخر فلا باس»221
آیا ختنه در روز هفتم سنت است یا اینکه می توان آن را از روز هفتم هم به تأخیر انداخت؟ کدامیک افضل است؟ امام فرمودند ختنه در روز هفتم سنت است و اگر به تأخیر افتد اشکالی ندارد.
و در روایت دیگری فرمودند« المولود یعق عنه و یختن لسبعه ایام »222
کودک متولد شده را در روز هفتم تولد عقیقه و ختنه کنید.

4-1-5 -عقیقه و فوائد آن
عقیقه در لغت به معنای قطع ودر اصطلاح، به معنای ذبح گوسفند است ودرروزهفتم تولدنوزاد ودر روایتی که در این زمینه وارد شده نشانگر اهمیت موضوع می باشد.
«یکی از آداب و سنن تاکید شده در اسلام عقیقه کردن برای تولد فرزند است عقیقه که به معنی قربانی کردن با اداب خاصی می باشد، مستحب است که در روز هفتم پس از تولد فرزند بر کسی که قدرت مالی بر آن داشته باشد، انجام گیرد اگر به هر دلیلی در روز هفتم عقیقه انجام نگرفت تا هنگام بلوغ فرزند بر پدر مستحب است که عقیقه نماید و اگر انجام نداد بعد از بالغ شدن فرزند بر خودش مستحب می باشد.
عقیقه در حقیقت هم شکر است و هم بیمه کردن فرزند از بلاها، همان طوری که در روایت هست هر فرزندی در گرو عقیقه است. اگر حیوانی بر عقیقه یافت نشد، مستحب است صبر کند تا به دست آمده و سپس عقیقه کند، و مشهور میان علما این است که عقیقه گوسفند، شتر، یا بز باشد، که اگر شتر بود پنج سال داشته باشد و اگر بز بود یک سال و بیشتر واگر گوسفند باشد حداقل شش ماهه باشد و بهتر این است که عقیقه نباید کور، لاغر، لنگ و گوش بریده باشد و همچنین مغزشاخش شکسته نباشد ومکروه است که استخوان ها شکسته شود و همچنین از سنت هایی که در عقیقه رعایت می شود این است که پدر و مادر از گوشت نخورند و کراهت داشتن آن برای مادر بیشتر است واین که عقیقه را بپزند و به فقرا بدهند و به صورت خام تقسیم نکنند.»223
حال به احادیث و روایاتی که در این باره آمده است و نشانگر اهمیت این موضوع می باشد اشاره می کنیم:
امام صادق (ع) فرمودند:
« کل مولود مرتهن بالعقیقه »224
سلامتی هر مولودی،در گرو عقیقه است .
و در جای دیگری می فرمایند:
« یسمّی فی الیوم السابع و یعق عنه و یحلق راسه و تصدق بوزن شعره فضه یعث الی القابله بالرجل مع الورک و یطعم منه و یتصدق »225
طفل را در روز هفتم نامگذاری و از جانب او عقیقه داده شود وسرش را می تراشند وبه وزن مویش نقره صدقه می دهند، پای گوسفند را برای قابله می فرستند و بقیه را اطعام می کنند و صدقه می دهند.
پیامبر خدا (ص) در روز هفتم تولد امام حسن، برای او دو گوسفند چاق و زیبا عقیقه کرد و عده ای را اطعام نمود و به هنگام عقیقه این دعا را خواند.
« یا قوم انی بری مما تشرکون، انی وجهت وجهی للذی فطر السموات والارض، حنیفاً مسلماً وما انا من المشرکین، انّ صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، لا شریک له وانا من المسلمین، اللهم منک و لک بسم الله و الله اکبر، اللهم صل علی محمد وآل محمدو تقبل فلان بن فلان و تسمی المولود باسمه ثم تذبح »226
پیامبر اکرم (ص) در ضمن این دعا، از کودک نام برده و از خدا می خواهند که این عقیقه را از (کودک) بپذیرد و در سایه این عقیقه کودک را سلامت نگه دارد و در پناه آل محمدش (ص) قرار دهد.
چه چیزی را عقیقه کنیم ؟
پاسخ این است که هر حیوانی که حلال گوشت باشد ، مثل گاو و گوسفند ، شتر ، بز و …
از امام صادق (ع) نقل شده که فرمودند:
« بذبح عنه فان لم یوجد کبش اجزاه ما یجزی فی الاضحیحه »227
برای عقیقه گوسفندی ذبح کنید و اگر یافت نشد، کفایت می کند ذبح هر حیوانی که ذبح آن در عقیقه (قربانی) اجازه داده شده است.
و همچنین نقل شده است که:
« سالته عن العقیقه، فقال، شاه او بقره او بدنه »228
سوال کردم امام را از عقیقه، ایشان فرمودند، گوسفند یا گاو و یا شتر .
و همچنین توصیه شده است که:
« عقیقه الغلام و الجاریه کبش »229
عقیقه دختر و پسر گوسفند است.
« انّه یعقّ عن الذکر بانثین و عن الانثی بواحده »230
برای پسر دو گوسفند و برای دختر یک گوسفند عقیقه شود.

فوائد عقیقه
«دقت در احکام می تواند ما را به بعضی از منافع و حکمت ها و فوائد آن رهنمون سازد ، درباره عقیقه هم وقتی دقت می کنیم می بینیم مطالبی وجود دارد.
اول اینکه، اسلام به حیات و زندگی انسان از تولد تا مرگ اهمیت می دهد و برای هر کدام دستوراتی خاص دارد و برای عقیقه نیز مجموعه ای از مسائل مفید در این عمل خوابیده است که به آن ها اشاره می کنیم:
الف) آنچه که به طفل بر می گردد مثل دعا کردن که در دعای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان امام حسین، امام صادق، حقوق کودک، رسول خدا (ص) Next Entries پایان نامه با کلید واژگان امام صادق، تربیت دینی، رسول خدا (ص)، آیات و روایات