پایان نامه با کلید واژگان امام خمینی(ره)، امام خمینی، تربیت الهی، حضور اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

فکر می کردند امروز در این جور مسائل فکر می کنند. می آیند، از اروپا می آیند، از خارج می آیند، زن و مردشان می آید برای این که در روستاها بروند کمک کنند به روستایی ها. چنانچه از داخل، از دانشگاه، طبیب، مهندس، خانم ها همه می روند در این روستاها وکمک می کنند. این حس تعاون یک حسی است که، یک تحولی است که اعجازآمیز است و آنچه که هست خداوند تبارک و تعالی انجام داده است (صحیفه امام، 1398، ج9: 197).
به نظر امام خمینی(ره)، زن می تواند در بخش های مختلف اقتصادی، صنعتی، تعاونی و همة کارهایی که در سازندگی کشور مؤثر است، به فعالیت بپردازد. زن در ادارة امور و سرنوشت خود آزاد است و نباید نیمی ازجمعیت کشور را از دخالت در مقدرات خود محروم کرد. می توان گفت که نگاه امام به مشارکت، براساس تکلیف و وظیفه است نه جنسیت؛ چرا که زن هم انسان است و تکلیف دارد. ایشان حفظ جامعه اسلامی، دخالت در تعیین سرنوشت خود و جامعه را برای زن و مرد تکلیف می دانند و در این میان هیچ فرقی میان این دو نمی گذارند.
مهم این است که ما هر کدام وظیفه برای خودمان بدانیم یعنی من که یک طلبه هستم، اینجا برای خودم وظیفه بدانم که آن قدری که می توانم خدمت بکنم، شما خواهرها هم که در محل خودتان هستید، وظیفه بدانید که یک مملکتی را آشفته است و خراب کردند و از بین بردند خودتان با همتتان این مملکت را بسازید وتربیت کنید (صحیفه امام، 1389، ج10: 176).
2. 2. مشارکت در عرصة علمی و فرهنگی
یکی دیگر از ابعاد حضور اجتماعی زن، حضور علمی و فرهنگی اوست. زن که رسالت های زیربنایی «خودسازی»، «انسان سازی» و «جامعه سازی» را دارا می باشد و توسعة فرهنگی جامعه درگرو تلاش و همت و رسالت های اوست، باید آگاه و عالم باشد. در عصری که فرهنگ های مبتذل در حال ترویج است، زن باید به علم و معرفت مجهز شود تا توان ظهور رسالت های خویش را دارا باشد و درگرداب توطئه ها گرفتار نگردد. بنابراین دفاع در مقابل این هجوم نیاز به ابزارهای علمی و فرهنگی دارد و زن مکلف است خود را به آنها تجهیز کند. زیرا حضور علمی و فرهنگی یک ضرورت و یک اصل اساسی درانجام رسالت های زن است (نصری، 1376،66). حضرت امام خمینی(ره) خطاب به بانوان می فرمایند:
سنگر علم هم یک سنگر دفاعی است، دفاع از همة فرهنگ اسلام … شما خانم ها همانطوری که آقایان مشغول هستند، همانطورکه مردها در جبهه علمی و فرهنگی مشغول هستند، شما هم باید مشغول باشید (صحیفه امام، 1389، ج20: 9).
یکی از عرصه های حضور اجتماعی که از منظر دینی، بانوان وظیفه دارند در آن مشارکت فعال داشته باشند، تلاش در عرصة فرهنگ به معنای وسیع کلمه است و حضرت امام، بارها بر این مهم که طبعاً بخش عمده ای از حیات اجتماعی را در بر می گیرد تأکید کرده اند:
شما می دانید که فرهنگ اسلام در این مدت مظلوم بود، در این مدت چند صد سال، بلکه از اول بعد از پیغمبر سلام الله علیه تا برسد به حالا فرهنگ اسلام مظلوم بود، احکام اسلام مظلوم بودند و این فرهنگ را باید زنده کرد و شما خانم ها همان طوری که آقایان مشغول هستند، همان طوری که مردها در جبهه علمی و فرهنگی مشغول هستند، شما هم باید مشغول باشید (صحیفه امام، 1389، 20: 9).
حضرت امام(ره) برای شخصیت علمی و فرهنگی زنان در اجتماع به لحاظ آن که فرزندان امروز و نسل فردا در دامن زنان باید تربیت شوند جایگاه ویژه ای قائل هستند. ایشان حضور علمی و فرهنگی زنان در جامعه را به این جهت نیز مهم می دانند که برای ارتقاء و تعالی جامعه باید هم به ابزار تقوا و تربیت الهی مجهز بود و هم به علم روز، چرا که معتقد بودند:
اگر یک انسانی هم علم داشت و هم تربیت الهی داشت، این مفید خواهد شد برای مملکت خودش و هرگز یک مملکتی از دست آن که آموزش و پرورش دارد صدمه نمی بیند. صدمه هایی که وارد می شود بر مملکت غالباً از این متفکرین بی پرورش، آموزش های بی پرورش واقع می شود. علم را تحصیل می کنند لکن تقوا ندارند، لکن پرورش باطنی ندارند، از این جهت عمال خارجی می شوند، از این جهت نقشه ها را برای فنای مملکت خودشان می کشند (صحیفه امام، 1389، ج21: 597).
یا می فرمایند: «حالا طوری شده است که خانم ها همدوش با سایر برادرن در تحصیل علم و عرفان و فلسفه و تمام شعب علم و ان شاءالله صنعت فعالیت می کنند (همان، ج18: 402). ذکر شعب گوناگون علم و بیان اینکه ان شاءالله زنان همدوش با مردان در صنعت فعالیت کنند، به رسمیت شناختن امکانات و فرصت های برابرآموزشی در تمام علوم برای زنان از دیدگاه فقهی است. ایشان در پاسخ این سؤال که «آیا زن می تواند به مقام اجتهاد برسد یا خیر؟ می فرمایند که: «امکان رسیدن به رتبة اجتهاد برای زن هم هست ولی نمی تواند مرجع تقلید برای دیگران باشد» (استفتائات، ج 1: 21).
سیرة عملی امام خمینی(ره) از سالها پیش از انقلاب و تشویق دخترانشان به تحصیل دانش، نشان می دهد که ایشان علم آموزی را حق طبیعی زنان دانسته و تبعیض جنسی درتحصیل مطلق علوم را ناروا می شمردند. ایشان تصریح کرده اند که:
از آنجا که علوم مطلقاً، خصوصاً علوم اسلامی اختصاص به قشری دون قشری ندارد و بانوان محترم ایران در طول انقلاب ثابت نمودند که همدوش مردان می توانند حتی در فعالیت های اجتماعی و سیاسی خدمت های ارزشمندی به اسلام و مسلمانان نمایند و در تربیت و تعلیم، جامعه بزرگوار بانوان پیشتاز باشند (صحیفه امام، 1389، ج19: 17).
حضرت امام، انحصار علم و امور فرهنگی را در دست جنس خاصی مردود می شمردند و زنان را به تلاش برای ارتقاء سطح عمومی شان دعوت می کردند چنانچه می فرمایند: «در علم و تقوا کوشش کنید که علم به هیچ کس انحصار ندارد، علم مال همه است، تقوا مال همه است و کوشش برای رسیدن به علم و تقوا وظیفة همة ماست وهمة شماست» (همان، ج19: 184). پس از انقلاب اسلامی، حضور چشمگیر زنان در دانشگاه ها و مدر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان امام خمینی، امام خمینی(ره)، حضور اجتماعی، انقلاب اسلامی Next Entries منابع پایان نامه درمورد شرکت سهامی، شركت سهامی، مجمع عمومی، اشخاص ثالث