پایان نامه با کلید واژگان امام خمینی، ادراک کنترل، مدارس هوشمند، دانش آموزان دختر

دانلود پایان نامه ارشد

د رويدادهاي زندگي در نتيجه عوامل بيروني مانند تصادف، شانس، يا تقدير يعني عوامل بيروني منبع كنترل، بوجود مي آيند (خدیوی و مفاخری، 1390).
احساس شایستگی کم می تواند انگیزش را نابود سازد، آرزوها را کم کند، با تواناییهاي شناختی تداخل نماید و تاثیر نامطلوبی بر سلامت جسمانی و روانی بگذارد. کسانی که احساس شایستگی بهتری دارند معتقدند که می توانند به طور مؤثر با رویدادها و شرایطی که مواجه می شوند برخورد کنند. از آن جایی که آن ها در غلبه بر مشکلات انتظار موفقیت دارند، در تکلیف ها استقامت نموده، اغلب در سطح بالایی عمل می‏کنند. افرادي که احساس شایستگی بالایی دارند، مشکلات را چالش می بینند و نه تهدید، و فعالانه موقعیت‏هاي جدید را جست و جو می‏کنند که این مهم می‏تواند با ادراک از منبع کنترل از سوی این افراد نیز در ارتباط باشد (پنر15، بیچتل16 و راسیلی17، 2007).
يكي از ابعادي كه افراد را از يكديگر متمايز مي سازد درجه كنترلي است كه تصور مي كنند بر رويدادهاي زندگي دارند. كساني كه معتقدند تلاشهايشان مي تواند امور را تغيير دهد ادراک كنترل آنها دروني است و افرادي كه سرنوشت، شانس يا قدرت ديگران را در امور زندگي مؤثر مي دانند دارای ادراک كنترل بيروني می باشند. افراد داراي ادراک كنترل بيروني عصبي تر، مملو از كينه، بي‏اعتماد و تحريك پذيرترند در حالي كه افراد داراي ادراک كنترل دروني ويژگي هاي نسبتاً بر عكس دارند. راهبردهاي تصميم گيري نيز در آنها متفاوت است به طوري كه ادراک کنترل دروني ها تمايل دارند راهبردهاي خوب را حفظ كنند و راهبردهايي كه به شكست منتهي مي شود را كنار بگذارند. گزارش شده است اشخاصي كه تحت تأثير ادراک كنترل دروني هستند روي هم رفته سالم‏تر و مثمر ثمرترند و اين اشخاص در جستجوي اطلاعات هستند، هدف مدار مي باشند و بهتر مي‏توانند با مسائل برخورد كنند در حالي كه افراد داراي ادراک کنترل بيروني نشانه هايي از بي حالي و رخوت را به نمايش مي گذارند (پنر، بیچتل و راسیلی، 2007).
به زعم بندورا (1991) افراد نه توسط نیروهای درونی و نه محرک های محیطی، بلکه به وسیله کارکردهای روانشناختی به عمل سوق می یابند. عملکرد شامل فرآیندی است که در طول آموزش روی می دهد و بر روی دقت عمل تأثیر می‏گذارد. به نظر پولسن18 و بتز19 (2004)، تصمیم گیری و ادراک شایستگی با صلاحیت های اصلی در آموزش ارتباط دارد و به دلیل ادراک شایستگی پایین بسیاری از دانش آموزان از فعالیت های علمی دوری می کنند.
با توجه به اهمیتی که روش های نوین آموزشی بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان دارد و تا کنون مطالعه ای منظم و ساختارمندی در مورد استفاده از روش های هوشمندسازی در مدارس بندر امام خمینی (ره) صورت نگرفته است، بدین منظور مساله اصلی این پژوهش مقایسه دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول مدارس هوشمند و عادی از لحاظ ادراک کنترل، ادراک شایستگی و عملکرد تحصیلی بندر امام خمینی (ره) است.
اهميت و ضرورت پژوهش
گسترش فوق العاده سريع دانش و اطلاعات در عصر حاضر، هم مفهوم آموزش مداوم در تمام عمر را معنايي تازه بخشيده و هم، ضرورت آن را انكارناپذير ساخته است. خوشبختانه رشد جهش وار ابزارهاي اطلاع رساني و جهاني شدن فناوري اطلاعات، بستري آماده ساخته كه يادگيري در هر زمان و در هر مكان و مطابق با نياز يادگيرنده را ممكن ساخته است (بورک20 ، 2000). ظهور و توسعه رايانه هاي قابل حمل كه هر روز كوچك تر و پر امكانات تر مي شود، در كنار گسترش شبكه اينترنت كه به سرعت قابل دسترس تر مي شود، نحوه ارتباطات بين افراد و بين سازمان ها را دگرگون ساخته و با ظهور اين پديده هاي ارتباطي، نيازهاي آموزشي جديدي نيز مطرح شده است (گاریسون21 و اندرسون22 ، 2003).
همچنین ناكامي دانش آموزان در درس ها و عدم احساس مسئوليت در دانش آموزان ضعيف و ترك تحصيل آنها به ميزان وسيعي تحت تأثيراعتماد و اطمينان پايين آنها نسبت به تواناييهاي خود در امر تحصيل است (میرکمالی، 1386). كاهش نمره دروس مختلف به ميزان اعتقاد دانش آموزاني كه نتوانند در مدرسه آن درس را خوب ياد بگيرند و يا تمايل به يادگيري آن دروس نداشته باشند، رابطه مستقيمی دارد (سیف، 1387). مفهوم ادراک شایستگی از يك سو تحت تأثير شرايط محيطي و وضع زيست شناختي افراد قرار دارد و از سوي ديگر با شناخت ها و ويژگي هاي شخصيتي افراد مرتبط است. مدتهاست كه روانشناسان اين موضوع را مطرح كرده اند كه افكار انسانها و معنايي كه به رويدادهاي تجربه شده مي دهند، ممكن است بر رفتار آنها تأثيرگذار باشد (شیبانی و تفتی، 1388).
به علاوه مكان كنترل به اين معناست كه شخص تا چه اندازه باور دارد كه مي تواند بر زندگي خود اثر داشته باشد. اين مفهوم داراي دو بعد كنترل دروني و بيروني است. افرادي كه داراي كنترل بيروني هستند، داراي ادراك مثبت و يا منفي از حوادث و رويدادهايي هستند كه ارتباطي با رفتار فرد ندارد و وراي كنترل فردي است (آشر23 و فرانک24 ، 2008).
روتر (1966) اين افراد را معتقد به شانس يا داراي ادراک کنترل بيروني فرض مي‏كند. در بعد ديگر، ادراک کنترل دروني نتيجه اي از ادراك مثبت يا منفي از رويدادها مي باشد كه تحت تأثيركنترل فردي است. افرادي كه داراي كنترل دروني هستند معتقد به خودمختاري بوده و خود را حاكم بر سرنوشت خود مي دانند و كنترل زندگي را از درون خود مي پندارند. بسياري از دانش آموزان دچار افت تحصيلي به عنوان افرادي با عزت نفس پايين، منفعل، داراي درماندگي اكتسابي و يا داراي اعتماد به نفس پايين توصيف شده اند (لینچ25 و تراجیلو26 ، 2010).
مارش (1990) نیز با بررسی اینکه چرا خودکارآمدی و باور به خود به عملکرد تحصیلی اثر می‏گذارد به این نتیجه رسید که وقتی که دانش‏آموزان به این نتیجه برسند که مطلبی با زندگی روزمره آنها رابطه دارد به تلاش خود در زمینه یادگیری آن مطلب می افزایند و بالاخره می توانند به آن مطلب اشراف یابند و از این طریق ادراکات شایستگی آنها رشد می یابد و تأثیر آن این خواهد بود که افراد تلاش خود را افزایش دهند و همچنین در راه آموزش استقامت داشته باشند و به تنظیم حالات عاطفی خود بپردازند که این موارد در سایه ادراک شایستگی از سوی افراد می باشد (هوپز27، 2009).
مشکلات دانش‏آموزان در انجام وظایف درسی و به کارگیری راهکارهای مؤثر می تواند رابطه مستقیمی با باورهای نامناسب در مورد تحصیل، مسائل درسی و رفتارهای مربوط به تحصیل داشته باشد و این باورها تأثیر قوی در عملکرد حل مسئله و رویکرد آنها برای درگیری با مسائل خواهد داشت. باورهای دانش‏آموزان در مورد طبیعت دانش و یادگیری به استراتژیهایی که آنها برای یادگیری، جهت‏یابی انگیزشی و خودتنظیمی استفاده می کنند تأثیر می گذارد (کایا 28، 2007).
کمک به دانش آموزان در رسیدن به اهدافشان از طریق راهبردهای کنترلی مناسب سبب می شود که دانش آموزان نسبت به توانایی های خود دید مثبتی داشته باشند که این موجب می شود که ادراک شایستگی کنند، و نسبت به کارها و وظایف خود قبول مسئولیت کنند و نتایج کارهای خود را به توانایی های خودشان ربط دهند و با هر دفعه موفق شدن در کارها منتظر موفقیت دیگری باشند که همهی این عوامل روی هم باعث می شوند که فرد عملکرد تحصیلی خوبی داشته باشند. بر این اساس والدین و مربیان می توانند با ایجاد راهبردهای کنترلی مناسب برای دانش آموزان در رسیدن به اهدافشان هم باعث افزایش عملکرد دانش آموزان شوند و هم موجب سلامت روانی افراد گردند. گذشته از این موارد که اهمیت مطالعه روی ادراک کنترل، ادراک شایستگی و عملکرد تحصیلی را نشان می دهد، از سوی دیگر می توان به تأثیرات محیط روی این متغیر ها اشاره کرد که محیط فردی و جمعی دانش آموزان نیز می تواند روی عملکرد آنها تأثیر معنی داری داشته باشد که یکی از این محیط‏ها، مدارس می باشند که با راهکارهای خود می توانند در راه ارتقاء توانایی های دانش آموزان نقش مهمی بر جای گذارند که در تحقیق حاضر نیز در صدد مطالعه این متغیرها در دو نوع مدارس هوشمند و عادی بپردازیم که آیا بین دانش آموزان این مدارس از لحاظ ادراک کنترل، ادراک شایستگی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مدارس دخترانه متوسطه دوره اول بندر امام خمینی (ره) تفاوت معنی داری وجود دارد یا خیر؟ که با تأکید بر نتایج به دست آمده از این پژوهش می توان در راستای قدم بر داشتن و اتخاذ تصمیمات در مورد انتخاب نوع مناسب مدارس و کم و کیف آن اقدامات مفیدی انجام داد.
همچنین مطالعات محقق نشان داد که تاکنون مطالعه ای روی روابط بین ادراک کنترل، ادراک شایستگی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه دوره اول صورت نگرفته است و از این گذشته، همچنین مطالعه ای روی مقایسه دانش آموزان مدارس عادی و هوشمند نیز صورت نگرفته است که این مهم نشان از نو بودن این پژوهش دارد که بر این خواهد بود که به مطالعه و مقایسه دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول مدارس هوشمند و عادی از لحاظ ادراک کنترل، ادراک شایستگی و عملکرد تحصیلی بندر امام خمینی (ره) بپردازد.
اهداف پژوهش
هدف اصلی از این پژوهش مقایسه دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول مدارس هوشمند و عادی از لحاظ ادراک کنترل، ادراک شایستگی و عملکرد تحصیلی شهر بندر امام خمینی (ره) می باشد. هدفهای فرعی پژوهش شامل:
1- مقایسه دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول مدارس هوشمند و عادی بندر امام خمینی (ره) از لحاظ ادراک کنترل.
2- مقایسه دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول مدارس هوشمند و عادی بندر امام خمینی (ره) از لحاظ ادراک شایستگی.
3- مقایسه دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول مدارس هوشمند و عادی بندر امام خمینی (ره) از لحاظ عملکرد تحصیلی.
فرضیه های پژوهش
1- بین دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول مدارس هوشمند و عادی بندر امام خمینی (ره) از لحاظ ادراک کنترل، ادراک شایستگی و عملکرد تحصیلی تفاوت وجود دارد.
1-1- بین دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول مدارس هوشمند وعادی بندر امام خمینی (ره) از لحاظ ادراک کنترل تفاوت وجود دارد.
2-1-بین دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول مدارس هوشمند و عادی بندر امام خمینی (ره) از لحاظ ادراک شایستگی تفاوت وجود دارد.
3-1-بین دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول مدارس هوشمند و عادی بندر امام خمینی (ره) از لحاظ عملکرد تحصیلی تفاوت وجود دارد.
2- بین دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول مدارس هوشمند و عادی بندر امام خمینی (ره) از لحاظ خرده مقیاس های ادراک کنترل (بازشناسی تحصیلی، بازشناسی اجتماعی، عاطفه و محبت، سلطه گری و برتری طلبی، اجتماعی و سیاسی و بعد فلسفه زندگی) تفاوت وجود دارد.
1-2- بین دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول مدارس هوشمند و عادی بندر امام خمینی (ره) از لحاظ بعد بازشناسی تحصیلی ادراک کنترل تفاوت وجود دارد.
2-2- بین دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول مدارس هوشمند و عادی بندر امام خمینی (ره) از لحاظ بعد بازشناسی اجتماعی ادراک کنترل تفاوت وجود دارد.
3-2- بین دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول مدارس هوشمند و عادی بندر امام خمینی(ره) از بعد لحاظ عاطفه و محبت ادراک کنترل تفاوت وجود دارد.
4-2- بین دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول مدارس هوشمند و عادی بندر امام خمینی(ره) از لحاظ بعد سلطه گری و برتری طلبی ادراک کنترل تفاوت وجود دارد.
5-2- بین دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول مدارس هوشمند و عادی بندر امام خمینی(ره) از لحاظ بعد اجتماعی و سیاسی ادراک کنترل تفاوت وجود دارد.
6-2- بین دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول مدارس هوشمند و عادی بندر امام خمینی(ره) از لحاظ بعد فلسفه زندگی ادراک کنترل تفاوت وجود دارد.
3- بین دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول مدارس هوشمند و عادی بندر امام خمینی(ره) از لحاظ خرده مقیاس های ادراک شایستگی (ادراک شایستگی شناختی، ادراک شایستگی اجتماعی، ادراک شایستگی فیزیکی) تفاوت وجود دارد.
1-3- بین دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول مدارس هوشمند و عادی بندر امام خمینی(ره) از لحاظ ادراک شایستگی شناختی تفاوت وجود دارد.
2-3- بین

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان عملکرد تحصیلی، مدارس هوشمند، ادراک کنترل، ادراک شایستگی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان ادراک شایستگی، ادراک کنترل، تعریف مفهومی، عملکرد تحصیلی