پایان نامه با کلید واژگان اقدامات تروریستی، مبانی فکری، مبانی نظری، حقوق بین الملل

دانلود پایان نامه ارشد

ز زندگینامه محمد بن عبدالوهاب، به تفکرات و اعتقادات او در باب تکفیر مسلمانان و مسئله توحید و شفاعت پرداخته شده است.
جعفر سبحانی در مقاله ای با عنوان “آشنایی بیشتر با مکتب سلفیه” که در سال 1388 به چاپ رسیده است، به دنبال بررسی و مطالعه مکتب سلفیه است، و بیان می کنند که سلفیه از قرن چهارم به بعد بر سر زبان ها افتاد و گروهی آن را به عنوان دین و مذهب برگزیده اند و خود را سلفی می دانستند، محقق تلاش دارد سلفیون را به دیگران بشناساند از طریق بررسی و مطالعه گذشته آنها،در این مقاله روش فکری سلفیه نیز مورد توجه قرار می گیرد و به دو نوع روش پرداخته می شود، نخست: گروهی تنها کتاب و سنت را حجت دانسته و از داوری های عقل کمک نمی گیرند. دوم: گروهی دیگر می گویند قرآن و سنت آنگاه حجت است که با فهم سلف همراه باشد.
با مطالعه ادبیات و آثار مربوطه متوجه می شویم که علیرغم طرح برخی از مباحث مربوط به مبانی فکری القاعده و اقدامات تروریستی آنها هیچ یک از آثار موجود به فرضیه پژوهش یعنی رابطه بین مبانی عقیدتی و فکری و اقدامات تروریستی آنها نپرداخته اند.
1-3:سوال اصلی
1- مبانی فکری و عقیدتی القاعده، چه تاثیراتی در اقدامات تروریستی آنان داشته است ؟
سوالات فرعی
القاعده به چه میزان از اندیشه های وهابیت، سلفی گرایی تاثیر پذیرفته است ؟
فعالیتهای شبکه تروریستی القاعده برای مسلمانان مفید بوده، یا ایدئولوژی و رفتارهای سیاسی القاعده به طور مستقیم و غیر مستقیم مسلمانان را در معرض خطر قرار داده و اسلام گرایی را با چالش مواجه کرده است ؟

1-4:فرضیه پژوهش
با مطالعه ادبیات و آثار موجود متوجه می شویم که مبانی فکری و عقیدتی القاعده نقش تعیین کننده ای در اقدامات تروریستی آنها ایفا نموده است . متغیرهایی در این زمینه وجود دارد که می توان از آنها بدین صورت نام برد و بدین گونه این عوامل را تشریح نمود :
جهاد
عدم عقلانیت
جزم اندیشی
در واقع اینگونه می توان بیان نمود که به مفهوم و معنای جهاد در اسلام اهمیت فراوانی داده شده است، به همین ترتیب گروههای جهادی سلفی نیز به مسئله جهاد نگاهی ویژه دارند. به عنوان نمونه عبدالله عزام از رهبران القاعده و استاد بن لادن در رابطه با جهاد اینگونه بیان داشته است که از طریق جهاد می توان کشورهای اسلامی را از ظلم ستمگران جهان رهانید و همچنین با توسل به جهاد می شود رضایت خداوند را بدست آورد. و ازسویی با جهاد می توان مستضعفین را نجات داد و از سویی اوج همه عبادات در اسلام جهاد است، این دلایل می تواند دست آویز مناسبی باشد در جهت اینکه القاعده به بهانه انجام جهاد، اقدامات تروریستی خونباری در اقصی نقاط جهان به بار آورد که این تحرکات بدون شک سبب به خطر افتادن نظم و امنیت بین المللی می گردد و تبعات اینگونه فعالیت های تروریستی در تمام حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به راحتی قابل مشاهده و بررسی است .
با مشاهده متن حاضر و اندک مطالعه و بررسی در ادبیات موجود در این حوزه نیز متوجه خواهیم شد که مسائلی همچون جهاد، عدم عقلانیت و به طور کل جزم اندیشی در ساختار فکری افراط گرایان القاعده موج می زند، تبلور این نوع نگرش ها و اعتقادات را نیز می توان در فتواهای شیوخ وهابیت بررسی نمود .
و به هر صورت باید بیان داشت که این مسائل که اشاره مختصری به آنها داشتیم سبب گردیده است که سلفیون وهابی که در قالب القاعده گرد هم آمده اند، به یکسری اقدامات خصمانه در سراسر جهان دست بزنند که نه تنها هیچ سودی برای جهانیان ندارد بلکه سبب تشویش در تمام سطوح سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی گردیده است .
1-5:متغیرهای پژوهش و تعریف عملیاتی
متغیر مستقل :
مبانی فکری و عقیدتی شبکه تروریستی القاعده
القاعده، شبکه ای مخوف و مخرب است که در چند دهه اخیر، نظم و امنیت جهانی را با خطر مواجه کرده است و فعالیتهای تروریستی خود را در سرتاسر جهان گسترش داده است، از سویی این اقدامات و تحرکات خرابکارانه آنان به واسطه تاثیرپذیری از گرایشات وهابی و سلفی می باشد.
مبنای فکری و عقیدتی القاعده را نیز می توان این گونه تشریح نمود که، رهبران و عناصر تشکیلات القاعده از شخصیتهایی هم چون ابن تیمیه، ابوعلاءالمودودی، سیدقطب و محمد بن عبدالوهاب تاثیر پذیرفته اند و بر مبنای تفکرات آنها رفتارهای خود را سازماندهی می نمایند و نوع جهان بینی این حنبلی مذهبان اهل سنت چهره اسلام حقیقی را تا حدود زیادی مخدوش ساخته است، نوع تفکر شخصیت های موثر بر افکار این سازمان تروریستی سرشار از عدم عقلانیت، تعصبات کورکورانه، لجاجت های فراوان و جزم اندیشی است که از شاخصه های اصلی و اخلاقی این افراد نیز می باشد.

متغیر وابسته :
اقدامات تروریستی القاعده در جهان.
فعالیتهای هنجارشکن گروههای تروریستی، تاثیرات نامطلوبی برجوامع بشری می گذارد و به منافع کشورهای مورد تهاجم صدمات شدیدی وارد می آورند، این تحرکات توسط شبکه های تروریستی بدین منظور صورت می پذیرد که به یکسری اهداف از پیش تعیین شده خود برسند و در این راه از هر وسیله ای در جهت رسیدن به مقاصد خود استفاده می نمایند و حتی مسائل اخلاقی را رعایت نمی کنند.
1-6:اهمیت مسئله و اهداف انتخاب موضوع
پژوهش درباره القاعده وجنبش های سلفی رادیکال به این دلیل اهمیت دارد که این جنبش ها خود را اسلام گرایان اصیل می دانند و با داشتن دو ویژگی سلفی گری و رادیکالیسم رویکردی تهاجمی در برابر مسلمانان اتخاذ کرده اند، القاعده پس از حادثه یازده سپتامبر 2001 به شدت بر شهرت و آوازه خود افزود و تصویری ستیزه جو از اسلام گرایان در افکار عمومی جهان بر جای نهادند، از خطرات مهم القاعده که اسلام عزیز را تهدید می کند، نشان دادن اسلام به عنوان یک دین سرشار از خشونت و افراط است که این باعث شده کشورهای غربی از این مسئله سوءاستفاده کنند و علیه اسلام بسیج شوند، به این دلیل باید به شناسایی نسبت القاعده با اسلام گرایان حقیقی پرداخت.
هدف از این پژوهش آن است که نشان دهیم القاعده در چند سال اخیر آتش نفرت، کینه و کشتار را در برخی از کشورها مانند افغانستان وعراق شعله ورتر کرده است وناامنی را به شدت افزایش داده است، به صورتی که این اقدامات خشونت بار می توانند بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران نیز اثرات نامطلوبی بگذارند، از این رو به دنبال بررسی ریشه های فکری و عقیدتی این گروه و تاثیر این نوع تفکرات بر اقدامات خرابکارانه این شبکه در جهان هستم.
1-7:روش پژوهش و ابزار گردآوری اطلاعات
ابزار گردآوری اطلاعات، از منابع کتابخانه ای، مقالات، مجلات، فصلنامه ها و سایت های اینترنتی می باشد. و روش پژوهش، توصیفی و تحلیلی است بدین معنا که ابتدا هر یک از متغیرهای مستقل و وابسته توصیف می شوند و سپس رابطه بین این دو متغیر مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته است.
1-8:سازماندهی پژوهش
پژوهش حاضر از شش فصل تشکیل گردیده است که در فصل اول به کلیات طرح پژوهش پرداخته شده است، در فصل دوم مبانی نظری از جمله تروریسم و حقوق بین الملل، ساختار و تشکیلات القاعده، موقعیت جغرافیایی و منابع مالی مورد بررسی قرار داده شده است، در فصل سوم دیدگاه برخی از کشورهای غربی از جمله ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و برخی از کشورهای اسلامی از قبیل عربستان سعودی، پاکستان و دیدگاه فرقه های اصلی دین اسلام همچون مذاهب تشیع و اهل سنت راجع به تروریسم و القاعده مدنظر و مورد بررسی قرار گرفته است، در فصل چهارم به مبانی فکری و عقیدتی القاعده توجه شده است، در فصل پنجم اقدامات تروریستی شبکه تروریستی القاعده در جهان ذکر گردیده است، و در نهایت در فصل ششم به اثبات فرضیه پژوهش و سپس به نتیجه گیری پرداخته شده است.

فصل دوم
مبانی نظری، ساختار و تشکیلات، موقعیت جغرافیایی و منابع مالی القاعده

مقدمه
انجام فعالیتهای تروریستی در اکثر موارد با هدفهای سیاسی توسط برخی گروهها و سازمانهای تروریستی به اجرا در آمده است.
برخی از نویسندگان، اسلام را زاییده تروریسم دانسته و تلاش کرده اند تا آموزه های اسلامی را عامل ایجاد تروریسم معرفی نمایند، در حالی که دین انسانی نمی تواند ضد انسانی باشد. اسلام دین زندگی است و هرگز شعار مرگ نمی دهد، علت رشد تروریسم را باید در نابسامانی های اجتماعی، تبعیض اقتصادی، فشار قدرت های جهانی و مناسبات نابرابر در جهان امروز دانست. اسلام دین صلح، عدالت، سلامت، امنیت و کرامت انسانی است و واژه هایی معادل ترور، خشونت و ارعاب با روح اسلام بیگانه است.
بعد از جنگ سرد، بخصوص پس از حوادث یازدهم سپتامبر 2001 میلادی، بدون شک تروریسم یکی از اصلی ترین مباحث مورد توجه جهانیان است. به هر ترتیب سازمانهای تروریستی با توجه به هدفها و تمایلات خود پیگیر ایجاد تغییراتی در حوزه سیاسی جهان هستند و هر کدام از این گروههای خرابکار و خشونت طلب برای خود یکسری اهداف کوتاه مدت و بلند مدت قرار داده اند.
در گفتار اول از این فصل به بررسی مفهوم تروریسم و مبانی نظری حقوق بین الملل پرداخته شده که در مرحله نخست تعاریفی از تروریسم بیان می گردد از دیدگاه حقوق بین الملل، تروریسم را تعریف و تبیین می کنیم و در گفتار دوم ساختار و تشکیلات شبکه تروریستی القاعده مورد توجه قرار گرفته است و در صدد آشنایی با برخی رهبران، عناصر و سلسله مراتب فرماندهی در این شبکه خواهیم بود. در گفتار سوم مناطق جغرافیایی که این گروه تروریستی در آنها رشد و نمو یافته و به ادامه فعالیتهای خود می پردازد بیان می گردد و در گفتار چهارم، منابع مالی و نحوه دستیابی به امکانات و تجهیزات توسط این گروه تروریستی بررسی می گردد.
2-1:مبانی نظری
ترورسیم جزء واژگانی است که در دنیای کنونی تعریف مشخصی در مورد آن وجود ندارد. و افراد برمبنای میزان فهم خود و همچنین برداشتی که از این واژه دارند دست به تعریف و تبیین آن می زنند.
واژگانی از قبیل ترور، تروریست و تروریسم در عصر کنونی دارای بار معنایی منفی هستند که نتایج این اعمال خشونت بار تاثیرات مخربی بر اذهان و افکار عمومی جهانیان گذارده است و در طی این اقدامات خرابکارانه جان میلیونها انسان در خطر قرار گرفته است، از این رو باید با شناخت دقیق این حوادث هنجارشکنانه راههای کنترلی با آن را جستجو و بیابیم و از این طریق با برنامه ریزی مناسب و در پیش گرفتن اقدامات کنترلی از دستیابی آنها برای رسیدن به اهداف و مقاصدشان جلوگیری به عمل آید، در تعریف لفظی واژه تروریسم، به طور خلاصه می توان گفت که تروریسم به معنی ترس، ترساندن و وحشت است و تعریف موجود عبارتست از، هر نوع استفاده یا تهدید به استفاده از خشونت غیرقانونی، به منظور ایجاد جو رعب و وحشت، برای تحت تاثیر قراردادن یا تسلط بر فرد یا مجموعه ای از افراد و یا خشونت کل جامعه.(سلامتی،1387: 20)
تروریسم عنوانی است که برای خشونت افراد، گروهها و دولتهای بدون حمایت قویترها به کار می رود. سازمانهای تروریستی متناسب با اهداف و خواسته هایشان بر تغییر رژیم، تغییر منطقه و زمین، تغییر سیاسی، کنترل اجتماعی و حفظ وضع موجود متمرکز می شوند. (توکلی،1391: 77)
برای نخستین بار واژه ترور به معنای ترساندن، ترس و وحشت در فرانسه برای توصیف حکومت ترس و وحشتی که در سالهای 1789 تا 1794 در آن کشور حاکم بود بکار رفت.(طیب،1380: 55)
ترور در لغت، در زبان فرانسه، به معنای هراس و هراس افکنی است و در سیاست به کارهای خشونت آمیز و غیر قانونی حکومتها برای سرکوبی مخالفان خود و ترساندن آنها ترور می گویند و نیز کردار گروههای مبارزی که برای رسیدن به هدف سیاسی خود دست به کارهای خشونت آمیز و هراس انگیز می زنند ترور نامیده می شوند.(تاجیک،1387: 15)
هر چند تلاشهایی برای تعریف تروریسم به عمل آمده است ولی نمی توان تعریفی را یافت که مورد اجماع همه اندیشمندان علوم سیاسی باشد، “پاول پیلار” تروریسم را اینگونه توصیف می نماید :
“خشونت از پیش طراحی شده، با جهت گیری سیاسی است که علیه اهداف غیرنظامی از سوی گروههای خرده ملی و عوامل مخفی که معمولا برای تاثیرگذاری

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان افغانستان، خاورمیانه، امنیت جهانی، عربستان سعودی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان حقوق داخلی، حقوق بین الملل، استرداد مجرمین، اقدامات تروریستی