پایان نامه با کلید واژگان افغانستان، خاورمیانه، امنیت جهانی، عربستان سعودی

دانلود پایان نامه ارشد

است.
در باب دلایل دشمنی و ضرباتی که القاعده به غربیها و بیش از همگان به ایالات متحده آمریکا وارد نموده اند می توان بدین صورت بیان داشت که افراط گرایان القاعده مسیحیان و یهودیان را نیز طرد شده از دربار الهی می دانند و معتقدند که دولتهای قدرتمند سعی می کنند با تسلط بر منابع و منافع کشورهای اسلامی آنها را ضعیف نمایند و در عوض خود را قدرتمند تر از گذشته می کنند. از این روی باید با برخورد سخت آنها را از همراهی کشورهای مسلمان منحرف، باز دارند تا از این طریق بتوانند راه خود را هموار نمایند در جهت ساقط نمودن این دول اسلامی و استقرار حکومت خلافت اسلامی در سراسر ممالک اسلامی.
از این روی این پژوهش در شش فصل شبکه تروریستی القاعدهرا مورد بررسی قرار داده است، در فصل اول کلیات پژوهش مورد توجه بوده است، فصل دوم مبانی نظری، ساختار و تشکیلات، موقعیت جغرافیایی و منابع مالی را مورد نظر قرار داده ایم، فصل سوم تروریسم و القاعده را از منظر سازمان ملل متحد و دولتهایی همچون آمریکا، اتحادیه اروپا،پاکستان و عربستان سعودی مورد بررسی قرار داده است، در فصل چهارم مسائلی همچون بنیادگرایی و خاستگاه القاعده، مفهوم جهاد از دیدگاه اسلام و القاعده و تفکرات شخصیتهای موثر در شکل گیری نگرشها و طرز تفکرات رهبران آن مورد توجه قرار گرفته است و در فصل پنجم اقدامات هنجارشکنانه این گروه در جهان بررسی گردیده است. و بالاخره در فصل ششم در راستای اثبات فرضیه، اقدام به بررسی نقش عقاید مذهبی و مبانی قشری القاعده در اقدامات تروریستی آنها نموده ایم ودر نهایت به مبحث نتیجه گیری پرداخته شده است.

فصل اول
کلیات پژوهش

1-1:طرح مسئله
در حقیقت تروریسم یک پدیده اجتماعی ننگین به حساب می آید و گروههای تروریستی با توجه به اعتقادات و مبای فکری خود و همچنین تاثیرپذیری که از یک سری اشخاص منحرف و افراطی داشته و دارند می توانند به شدت اثرات مخربی بر جوامع بشری بگذارند.
تروریسم را می توان با واژگانی هم چون خشونت، تهدید، ترساندن، وحشت، هراس افکنی،غیر مشروع بودن و برخی کلمات دیگر در این راستا معرفی و تشریح نمود، این فعالیتهای ضد بشری از گذشته های بسیار دور نیز رواج داشته و برخی گروهها برای رسیدن به مقاصد ومطامع خویش دست به چنین حرکات افراط گرایانه می زنند.
از سویی کشورها و نهادهای مختلف نیز تعاریف متعدد و متفاوتی در رابطه با تروریسم دارند و هم چنین مسائلی همچون تروریسم و مبارزه با آن، واژگان فریبنده ای است که در فضای سیاسی آلوده دنیای امروز از مفاهیم واقعی خود فاصله دارند، بدین صورت که سردهندگان تروریسم و مبارزه با آن،خود بیشتر از سایرین آن را نقض می کنند.
شبکه تروریستی القاعده تشکیلات چند ملیتی است که در دهه آخر قرن بیستم ظهور و در مجموعه تحولات افغانستان نام آنها در سطح بین المللی شناخته شده و در ابتدای قرن جدید فعالیتهای خود را به اوج رسانید و به نام سازمان یا یک تشکیلات بین المللی معروف شد، این تشکیلات در جهاد بر علیه کمونیسم در افغانستان به همراه مجاهدین افغانی از امکانات مالی ،نظامی آمریکا و غرب استفاده می کرد.
القاعده بزرگترین بازیگر غیر دولتی صحنه روابط بین الملل به ویژه بعد از حوادث یازده سپتامبر 2001 میلادی می باشد و در نزد غربیان به عنوان سمبل تروریسم و بنیادگرایی اسلامی شناخته می شود، که محصول نبرد برای بیرون راندن نیروهای شوروی از افغانستان بود، مسلمانی از کشورهای الجزایر، مصر، عربستان سعودی، آسیای جنوب شرقی و فراتر از آن دوشادوش هم برای نبرد با نیروهای شوروی به افغانستان رفتند. این نیروها پس از خروج شوروی، واینکه آنها موجبات شکست ابر قدرتی بزرگ را فراهم آورده اند، اعتماد به نفس زیادی به دست آورده و دیدگاهی جهانی را برای خود توسعه بخشیدند.
از سویی دیگر،این مبارزان در زمان بازگشت به کشورهای خود، به جای آنکه به عنوان قهرمانان مورد استقبال قرار گیرند، به عنوان مبارزانی متعصب که می توانند تهدیدی سیاسی برای رژیم هایشان باشند در نظر گرفته شدند، از این رو منزوی شده و به اعضای آماده ای برای مبارزات جدید تبدیل شدند.
ریشه تفکر اعضای شبکه تروریستی القاعده بر اندیشه های سلفی استوار شده است، اولین نمادهای ظهور سلفیون را در قرن دوم هجری، در قالب جمعی می بینیم که خواستار بازگشت به اصالت اولیه اسلام بودند.

1-2:پیشینه پژوهش
محمد محمودیان در کتاب بنیادهای فکری القاعده، تاثیر اندیشه های وهابی،سلفی که در سال 1390 به چاپ رسیده است، بحثی را در زمینه خطرات تروریسم القاعده برای صلح و امنیت جهانی مطرح می نماید،به طور جدی بعد از حوادث 11 سپتامبر 2001 و اتخاذ استراتژی جدید جرج بوش در مبارزه با القاعده و گروههای خشونت طلب وابسته به آن آغاز گردید، در استراتژی جرج بوش و نئومحافظه کاران، مبارزه با تروریسم القاعده به عنوان مهم ترین اصل در تامین امنیت آمریکا و همچنین امنیت جهانی ارتباط مستقیم داشت و در این میان حفظ امنیت خاورمیانه به عنوان حلقه اتصال دهنده آمریکا و امنیت جهانی مورد تاکید قرار گرفت. در این کتاب آمده است برخی معتقدند مبارزه با تروریسم القاعده، به ابزاری برای حضور و تثبیت هژمونی آمریکا در مناطق استراتژیک جهان به خصوص خاورمیانه تبدیل شد و آمریکا به طور نامشروع یک خطر امنیت ملی را به یک خطر جهانی تبدیل کرده و از این طریق هزینه های زیادی را به سایر دولت ها و ملت های جهان تحمیل می کند. محقق در زمینه شکل گیری القاعده سه دیدگاه اصلی را مطرح می کند :
1-القاعده یک پدیده داخلی و منطقه ای است و از این دیدگاه ریشه القاعده به عوامل فکری و بنیادهای فرهنگی و نیز محیط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پرورش اعضای این گروه بر می گردد.
2-القاعده تحت تاثیر عنصر خارجی شکل گرفته و محصول دخالت قدرت های بزرگ در مسائل قدرت و سیاست خاورمیانه است.
3-ویژگیهای شکل قدرت و سیاست جنگ ها، بحران ها و زمینه های سرخوردگی در جهان با عوامل دیگری هم چون سرعت یافتن جهانی شدن در دهه 1990 میلادی ترکیب گردید.
مهدی بخشی شیخ احمد در مقاله ای با عنوان “جهاد از ابن تیمیه تا بن لادن” که در سال 1385 چاپ شده است، اینگونه عنوان می دارد که، بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 میلادی به برج های دو قلوی سازمان تجارت جهانی از سوی القاعده، واژه جهاد به طور وسیعی در رسانه های غرب به کار رفت، که در اغلب موارد، معنای واقعی آن تحریف شده و بعضا اسلام را مترادف با خشونت نشان می داد. در این پژوهش به معنای جهاد و چگونگی به کارگیری آن در گروههای افراط گرا و نوع نگاه آنان به این مقوله پرداخته می شود، همچنین آنان از طریق متوسل شدن به اندیشه های متفکران رادیکال و ارائه تفسیر دلخواه از قرآن کریم تلاش می کنند به اقدامات خود مشروعیت بخشند، در ضمن در این مقاله به سیر تکوینی معنای جهاد از صدر اسلام تاکنون، بیشتر به معنای جهاد در گروههای اسلام گرای نظامی تکیه نموده است.
بهرام مستقیمی و نبی الله ابراهیمی در مقاله خود با عنوان “مبانی و مفاهیم اسلام سیاسی القاعده” که در سال 1389 به دست چاپ سپرده شده است، تلاش کرده اند تا مبانی و مفاهیم اندیشه ای سازمان القاعده را بررسی کنند، شناخت این مبانی و مفاهیم خود می تواند،اقدامات تروریستی این سازمان را نشان دهد. بعد از حملات 11 سپتامبر به دلیل اسلامی بودن این سازمان این بحث مورد توجه غرب قرار گرفت که اسلام برابر است با تروریسم، اسلام سیاسی القاعده، با استفاده از ابزار فرهنگ و تمدن اسلامی، به نوعی به کسب هویت اقدام کرده است و تروریسم به عنوان بخش ذاتی در گفتمان القاعده به مثابه امری مقدس تبدیل شده است.
سعید توکلی در مقاله ای با عنوان “عضوگیری تروریستها با تاکید بر القاعده” که در سال 1389 چاپ گردیده است، بیان می نماید، حیات گروههای تروریستی به ویژه القاعده وابسته به جذب اعضای جدید است، وی مدلهای عضوگیری، ابزار عضوگیری، مکانهای عضویابی را بررسی نموده است، وهمچنین در ادامه عنوان می دارد که هر چند عضوگیری گروههای اسلامی برای فعالیتهای جهادی از سالهای دور و در مناطق مختلف دنیا انجام می گیرد، ولی بعد از 11 سپتامبر، سازمانهای اطلاعاتی توجه بیشتری به گروههای افراط گرای اسلامی داشته اند.
محمد محمودیان در مقاله “تاثیر اندیشه های نو سلفیسم بر روند فکری ،ایدئولوژیک القاعده”، که در سال 1391 به چاپ رسیده، اندیشه های وهابیون و سلفی ها را مورد توجه قرار داده است، میزان تاثیرگذاری آنان بر روند فکری القاعده را مورد بررسی قرار می دهد و به طور کلی می توان گفت که وی چنین بیان می دارد که اگر شبکه تندرو القاعده از اعتقادات و اصول فکری سلف گرایان متاثر نمی شد در این سطح رشد و نمو نمی یافت و نمی توانست دست به عضوگیری های گسترده بزند و پس از آن دست به اقدامات خشونت طلبانه بزند، نویسنده عنوان می دارد، اقدامات گروههای افراطی و خشونت طلب همچون القاعده باعث شده نگاه دیگران نسبت به اسلام نگاهی منفی همواره با خوف باشد.
علی اکبر اسدی نیز در مقاله “ظهور و افول القاعده” که چاپ سال 1388 است، قصد دارد ساختار القاعده در عراق را مورد بررسی قرار دهد، عراق هم یکی از کشورهای مورد تهاجم القاعده است، القاعده و عراق رامی توان اصلی ترین بازیگران غیر دولتی در عراق بعد از حمله آمریکا دانست، این گروه چالشهای فراوانی در روند سیاسی عراق با رویکردی مسلحانه و خشونت آمیز بعد از حمله آمریکا در این کشور به وجود آورده است، در این پژوهش عملکرد القاعده نیز از سوی محقق مورد بررسی قرار می گیرد.
مهدی بخشی شیخ احمد در مقاله ای با عنوان “سید قطب و اسلام گرایی معاصر” که در سال 1385 چاپ شده، شخصیتی هم چون سیدقطب را به منزله یکی از رهبران فکری جنبش های اسلام گرای معاصر معرفی می کند، وی می نویسد عرب شناس فرانسوی، ژیل کوپل، سیدقطب را بزرگترین ایدئولوگ تاثیرگذار بر روی جنبش اسلام گرای معاصر قلمداد می کند، این در حالی است که جان اسپوزیتو، وی را معمار اسلام رادیکال معرفی می کند و این مطلب مورد بررسی قرار می گیرد که اندیشه سیدقطب چه تاثیری بر اسلام گرایی معاصر به ویژه رادیکالیسم اسلامی داشته است.
ندا نظمی در مقاله اش تحت عنوان”القاعده و مسئله جهاد” که در سال 1388 چاپ گردیده، نیز سه مقوله را مورد بررسی قرار می دهد، از جمله جهاد و مبارزه با کفر، بازگشت به اسلام سلف صالح و در نهایت برکناری حاکمان فاسد در کشورهای اسلامی. و همچنین به مسئله جهاد توجه می کند و دیدگاه رهبران این گروه را نیز بیان می نماید، نویسنده عنوان کرده القاعده چهار هدف برای اقدامات خود در جهان مطرح می کند:
آمریکا بزرگترین مانع برسر تشکیل حکومت اسلامی است و باید نابود شود .
به دنبال سرنگونی رژیمهای کفرآمیز و دنباله رو آمریکا در خاورمیانه است .
القاعده ادعای نابودی دولت یهود در اسرائیل و جایگزینی آن با یک دولت مسلمان فلسطینی را دارد .
القاعده خواهان برقراری نظمی اسلامی در جهان است که توسط بنیادگرایان صورت گیرد، جهانی که تحت رهبری یک خلیفه باشد .
وی در بررسی از مبانی فکری حاکم بر القاعده ریشه تفکراتشان را سلفی گری می داند. محقق عنوان می دارد که القاعده برای رسیدن به اهداف خود از جهاد استفاده می کند. از طرفی افرادی که با گرایشات خود بیشترین تاثیر را بر القاعده نهاده اند ابن تیمیه است، او بود که پیشرفت علوم مختلف عقلی در زمان خود را موجب بروز اختلافهای سیاسی و نفاق های مذهبی می دانست که همین امر وحدت مسلمین را سست کرده است. القاعده شبکه ای از سازمانهای مختلف است که ماهیتی فراملی و بدون مرز دارد.
طوبی کرمانی در مقاله “نگاهی بر وهابیت” که چاپ سال 1382 است، توجه مخاطب را به زندگی موسس فرقه وهابیت و ریشه های این گروه معطوف می دارد، و بیان می نماید که وهابیت در عربستان سعودی رشد یافته است و از سویی با توجه به قدرت منابع مالی و حامیان خود، توانست در سایر مناطق نیز ترویج داده شود و اثرات مخربی بر ساختار شریعت حقیقی مسلمانان گذارد. در این نوشتار پس از مطالعه مختصری ا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان اقدامات تروریستی، مبانی فکری، تاثیرپذیری، سازمان ملل Next Entries پایان نامه با کلید واژگان اقدامات تروریستی، مبانی فکری، مبانی نظری، حقوق بین الملل