پایان نامه با کلید واژگان اعتماد الکترونیک، نام تجاری، حریم خصوصی، سفارشی سازی

دانلود پایان نامه ارشد

بخشهاي اقتصادي با رشد بالا در جهان تبديل شده است. گردشگري بين المللي با رشد سالانه 6.5 درصد، از 25 ميليون گردشگر در سال 1950 به تعداد بیش از 1.13میلیارد نفر در سال 2014 رسیده است. بر اساس پيش بيني هاي رسمي سازمان جهاني گردشگری7 تا سال 2020 تعداد گردشگر ورودي در سطح جهان به 1.5 ميليارد نفر خواهد رسيد(پور برات،1394). از اين رو، بسياري از كشورها به صورت فزاينده اي به اين حقيقت پي برده اند كه براي بهبود وضعيت اقتصادي خود بايد ابتكار عمل به خرج دهند و درصدد يافتن راههاي تازه اي برآيند(لطفي، 1384). آگاهي جوامع از اين كه گردشگري منبع درآمدي ارزي بسيار مناسب و قابل ملاحظه اي در اختيار اقتصاد يک كشور قرارمي دهد، باعث شده كه گردشگري مفهومي بسيار گسترده در ابعاد مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي پيدا كند و به عنوان يک صنعت تلقي شود(طهماسبي پاشا و مجيدي،1384). يكي از مفاهيم نويني كه در عرصه گردشگري در دو دهه اخير بسيار بدان اهميت داده شده، گردشگري الکترونیک است. آمار 66 درصدي گرايش كاربران اينترنتي به گردشگري الكترونيک، دليل مستندي است براي پرداختن به موضوعي كه ضرورت انكارناپذير هزاره سوم بوده و براي پيشرفت و ارائه خدمات بهتر نيازمند تغييرات رفتاري اساسي است. امروزه گردشگري الکترونیک، يكي از بزرگترين بخشهاي اقتصادي در بسياري از كشورها بشمار مي رود(قرخو و دیگران، 1388). به گفته مرکز تحقیقاتی بی ام آی8 در سال 2014 تا 2017 میلادی به ترتیب 35 ، 38.2، 41.1و 43.4 درصد مردم ایران در اینترنت حضور خواهند داشت. با این حال، به دلیل تازگی این رسانه و آشنایی نسبتا کم، عامه مردم نگرانی های مختلفی از انجام معاملات از طریق اینترنت دارند. از این رو، صاحبان شرکت هایی که استراتژی های بسیاری را جهت اینترنتی کردن معاملات و بازاریابی خود برگزیده اند، باید به فکر راه کارهایی جهت کاهش نگرانی ها و افزایش اعتماد مشتریان باشند. چنین اقداماتی باعث افزایش شتاب به تجارت الکترونیکی می گردد که هم به سود فروشنده و هم به سود مشتری خواهد بود(یکه خانی،1389). یکی از چالش اصلی برای ارائه دهندگان خدمات گردشگری نیز جلب اعتماد کاربران می باشد پس، می توان با شناسایی عواملی که موجب فراهم آوردن اعتماد در وب سایت های گردشگری می شوند، درآمد بیشتری را برای صنعت گردشگری ایجاد کرد. در نتیجه، شناخت عوامل موثر بر اعتماد الکترونیک در وب سایت های فعال در صنعت گردشگری از اهمیت زیادی برخوردار است.

1-4- اهداف انجام تحقیق
هدف اين پژوهش اين است كه با بررسي و در نهایت شناسايي عوامل موثر بر اعتماد الکترونیک در سایت های گردشگری، راهکارهایی برای افزایش اعتماد کاربران ارائه گردد. لذا اين پژوهش سعي دارد به آژانس هاي مسافرتي درجلب اعتماد و رضايت مشتريان آنلاين كمك كند.

1-5- قلمرو مکانی، زمانی، موضوعی تحقیق
قلمرومكاني: پژوهش در تعدادی از آژانس های مسافرتی استان مازندران که دارای وب سایت هستند نظیر(نیکوپرواز، الماس پنج قاره، راشا جهان سیر) و در حوزه ارائه خدمات گردشگری آنلاین فعاليت مي كنند، می باشد.
قلمروزماني: قلمرو زماني تحقيق، از فروردين تا خرداد 1394مي باشد.
قلمرو موضوعي: اين پژوهش در زمینه گردشگری و یکی از حوزه های آن به نام گردشگری الکترونیک می باشد از آنجا که اعتماد یک موضوع مهم برای انواع کسب و کار های الکترونیک از جمله گردشگری الکترونیک است این پژوهش عوامل موثر بر اعتماد الکترونیک را در سایت های گردشگری بررسی می کند.

1-6- سوال های تحقیق
سوال اصلی
چه عواملي بر اعتماد الكترونيك اثرگذاراست؟
سوال های فرعی
آيا ويژگي هاي كاربر بر اعتماد الكترونيك اثرگذار است؟
آيا ويژگي هاي وب سايت بر اعتماد الكترونيك اثر گذاراست؟

1-7- متغیرهای تحقیق
متغیرها وابسته و مستقل این پژوهش به شرح زیر می باشد.
متغير وابسته: (اعتماد الکترونیک) متغيرهای مستقل: (ویژگی های سایت- ویژگی های کاربر)

1-8- تعریف مفهومی واژه ها
اعتماد الکترونیک: اعتماد الكترونيك به تمايل مشتريان به انجام مبادلات برخط است با اين انتظار كه سازمان به تعهدات خود عمل خواهد كرد و از توانايي هاي نظارتي و كنترلي خود سوء استفاده نخواهد كرد (يوسف زاي9،2005).
ویژگی های کاربر: ویژگی کاربر شامل موارد آشنایی با وب سایت و تجربه خرید اینترنتی می باشد(اوربان10 وهمكاران، 2005).
ویژگی وب سایت: ویژگی وب سایت شامل موارد: قدرت نام تجاری، سفارشی سازی، حفظ حریم خصوصی، امنیت می باشد(اوربان و همکاران، 2005).

1-9- تعریف عملیاتی واژه ها
-ویژگی کاربر
الف – آشنایی با سایت
1-آشنایی قبلی با سایت
2- انجام خرید قبلی از این سایت
3- چندبار از سایت دیدن کردن(اوربان و همکاران،2005).
ب – تجربه خرید
1-استفاده از اینترنت برای خرید
2- استفاده از اینترنت برای سرمایه گذاری و امور بانکی
3- استفاده از سایت های دیگر و انجام معامله آنلاین(اوربان و همکاران،2005).
-ویژگی سایت
الف- سفارشی سازی
1- برآورده سازی نیازهای شخصی کاربران
2- دسته بندی و طبقه بندی محصولات
3-تطابق هنجارها و ارزش های سایت با نیاز کاربران(ریبینک11 و همکاران، 2004).
ب- امنیت
1-ویژگی های امنیتی مناسب و مشهود
2-احساس امنیت برای دادن اطلاعات شخصی
3-احساس امنیت برای ارائه اطلاعات کارت اعتباری(شاه عالم12 و همکاران،2010).
ج- حریم خصوصی
1-مشهود بودن سیاست های حفظ حریم خصوصی
2-قرار نگرفتن در لیست پست دسته جمعی
3-به اشتراک نگذاشتن اطلاعات شخصی با سازمان های بازاریابی دیگر(شاه عالم و همکاران،2010).
د- قدرت نام تجاری
1-آشنا بودن با نام تجاری
2-اولین انتخاب بودن نام تجاری، برای خرید محصولات گردشگری
3-قابل اطمینان بودن نام تجاری
4-شهرت نام تجاری(شاه عالم و همکاران، 2010).
-اعتماد الکترونیک
1-مهارت و توانايي سایت
2-وجود دانش تكنولوژيك انجام معاملات به صورت بهنگام در سایت شركت
3-عدم وجود اشكالات تكنولوژيكي سایت در هنگام انجام معاملات بهنگام
4-امكان پيش بيني عملكرد سایت شركت با توجه به تجربة قبلي خود از سایت
5-آرامش داشتن هنگام كار كردن با سایت
6-وجود احترام و صداقت در رابطه شركت با مشتري
7-اعتقاد شركت به هميشه محق بودن مشتري
8-توجه كامل شركت به منافع مشتريان در هنگام انجام معاملات(خدادحسینی، 1388).

1-10- جمع بندی فصل اول
در این فصل ابتدا معرفی و مقدمه ای بیان کرده و به دنبال آن مسئله پژوهش، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق مشخص گردید در ادامه اهداف اصلی و فرعی تحقیق و قلمرو از حیث موضوعی زمانی و مکانی مشخص گردید در پایان فصل نیز تعریف مفهومی و عملیاتی واژه ها و اصطلاحات بیان گردید.

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2- 1- مقدمه
بررسی تاریخچه، مفاهیم، تعاریف و به طور کلی مبانی نظری یک مفهوم، پیش نیاز شناخت و پیاده سازی آن مفهوم است. بر این اساس، فصل حاضر با هدف شناسایی و ارائه ی مفاهیم، مدل ها و رویکرد های به کار گرفته شده در پژوهش دنبال می شود. در ابتدای این فصل، مباحثی پیرامون مفاهیم مرتبط با پژوهش مانند اعتماد، اعتماد الکترونیک، گردشگری الکترونیک و… ارائه می شود. در ادامه این فصل پژوهش های داخلی و خارجی انجام گرفته در این حوزه مورد بررسی قرار می گیرد.

2-2- اعتماد
2-2-1- تعریف اعتماد
فرهنگ آکسفورد اعتماد را اینگونه تعریف کرده است: پذيرفتن يا اعتبار دادن به شخص يا سازمان بدون بررسي و دريافت شواهد و قراين(دانایی فرد و الوانی،1380).
فرهنگ وبستر اعتماد را تكيه مطمئن بر افراد و اشيا و وابستگي مطمئن بر ويژگي ها، توانايي، قدرت و درستي افراد معرفي مي كند(نوروزی و سریع القلم،1388).
اعتماد عبارت است از انتظارات عمل کننده از شایستگی ها، خوش نیتی ها و رفتارهای دیگر بخش ها(قربانی،1386).
اعتماد به معنی يک رابطه جهت دار بین دو گروه ضامن و اعتماد كننده است. اعتماد اين امکان را فراهم می سازد تا مردم بتوانند در يک شرايط نامطمئن و ريسکی در كنار هم زندگی كنند، همچنین وسیله اي را فراهم می سازد تا در اين دنیاي پیچیده، سردرگمی ها تا حدي كاهش يابد(الهی و همکاران،1388).
2-2-2- ابعاد اعتماد
در تحقيقات مختلف براي سازه اعتماد ابعاد مختلفي تعريف شده است كه از آن جمله مي‌توان به اعتماد پنج بعدي اسچيندلر و توماس13 (1993)، رابینز14(2003) و مایر15 و همکارانش(1985) اشاره کرد.
توماس و اسچيندلر بر اساس تحقيقات خود اركان كليدي اعتماد را شامل اين پنچ عامل مي‌دانند :
1- صداقت: درستي پاكي و داراي حقيقت بودن
2- شايستگي: داشتن مهارت و دانش در زمينه ي فني و روابط انساني
3- وفاداري: حفظ آبرو وحيثيت
4- ثبات و پايداري: قابليت اعتماد، توانايي پيش بيني و قضاوت خوب به هنگام رويايي با اوضاع و شرايط مختلف
5- روراستي: تبادل نظر و دادن اطلاعات به صورت آزاد(زرندی و جعفری،1388).
رابینز چهار بعد صداقت، ثبات، وفاداری و صراحت را به عنوان عناصر کلیدی اعتماد می شناسد(شیرازی و همکاران،1391).
ماير و همكارانش نيز سه مؤلفه اعتبار، صلاحيت و خيرخواهي را به عنوان ابعاد اصلي اعتماد مطرح مي كنند.
1- اعتبار: به معني اعتقاد به اين مي باشد كه يك فرد يا سازمان آنچه را كه قول انجام آن را داده است، انجام خواهد داد و بي تناقض عمل خواهد كرد.
2- صلاحيت: صلاحيت به قابليت هاي ديگران برمي گردد كه بر اساس آن مي توانند وظايف خود را انجام دهند(بر اساس مهارت ها و دانش).
3- خيرخواهي: خيرخواهي به معني انگيزه هاي مهربانانه و ميزان محبت يك شخص نسبت به گروه مقابل و توجه صادقانه به رفاه ديگران است(هندیانی و همکاران،1393) .

2-2-3- انواع نگرش به اعتماد
در مطالعات صورت گرفته رویکردهای مختلفی به حوزه اعتماد شده است. این رویکردها را در یک دسته بندی کلی می توان به رویکردهای فرایندی و ایستایی تقسیم بندی نمود. در رویکرد فرایندی، نحوه انجام اعتماد مورد بررسی قرار می گیرد و مراحلی همانند چگونگی شکل گیری، نحوه تداوم، روشهای گسترش و در پایان از بین رفتن اعتماد در مجموع و به صورت جزء به جزء مطالعه می شود. در رویکرد ایستایی پس از تعریف متغیر اعتماد سعی بر تجزیه آن به عوامل و متغیرهای ملموس تر می گردد که از آن با عنوان ابعاد اعتماد نام برده می شود و سپس متغیرهای تاثیر گذار و مداخله گر در سازه اعتماد بررسی می گردد(زرندی و عابدی،1388).

2-3- اعتماد الکترونیک
2-3-1- تعریف اعتماد الکترونیک
اعتماد الکترونیک حالتي ذهني است كه در آن فرد به دليل اقدام به خريد و فروش به صورت الكترونيك، در حالت آسيب پذير قرارمي گيرد(رحیم نیا و همکاران،1390).
دراكثر تحقيقات عواملي مانند شايستگي، خيرخواهي قابليت پيش بيني و صداقت در تجارت الكترونيك را از موارد بارز اعتماد متصور شده اند. شايستگي باور به توانايي ها، مهارت ها و تخصص هاي طرف مقابل، در حوزه تجارت الكترونيك است و خيرخواهي نشانگر آن است كه طرف مقابل خيرخواه مشتريان بوده و تنها به دنبال سود و منفعت شخصي خود نيست و قابليت پيش بيني نيز اعتقاد به با ثبات بودن رفتار طرف مقابل را مي نمايد و در نهايت صداقت نيز بيانگر اين نكته است كه اعتماد كننده اعتقاد دارد كه طرف مقابل صادقانه برخورد خواهد نمود و به اصول و استانداردها در رفتارش پايبند است(سید نقوی و جمال آباد،1392). اعتماد الكترونيک به مفهوم تمايل به در معرض خطر قرار گرفتن از طرف فعاليتهاي بخش ديگر است، بر پايه اين انتظار كه بخش ديگر يك فعاليت خاص را كه براي اعتماد كننده حائز اهميت است، صرف نظر از توانايی براي نظارت و كنترل طرف ديگر انجام خواهد داد. در تعريف ديگري

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان توزیع فراوانی، اعتماد الکترونیک، مدل اندازه گیری، آزمون فرضیه Next Entries پایان نامه با کلید واژگان اعتماد الکترونیک، تجارت الکترونیک، قابلیت اعتماد، تقارن اطلاعاتی