پایان نامه با کلید واژگان ارزش افزوده، اندازه بازار، بازاریابی، توسعه صادرات

دانلود پایان نامه ارشد

دستیابی به طرح های مهندسی، آبونمان نشریات تخصصی ، پرداخت حق الامتیاز طرح های مهندسی واحدهای کوچک ومتوسط.
6- پرداخت هزینه انتقال واحدهای کوچک ومتوسط به شرکتهای صنعتی یا نقاطی که برای اقتصادی شدن فعالیتهای آنها مناسب به نظر می رسد.
7- کمک به شرکتهای مالزیایی که کوشش می کنند نام ونشان ملی ایجاد کرده و کالاهای خود را تحت یک برند ملی به خارج عرضه کنند.این کمکBrand Promotion Grant نام دارد.
هر شرکتی که حداقل ۶۰% سهام آن به اتباع مالزی تعلق داشته وفروش سالانه آن بیش از ۲۵۰ میلیون دلار مالزی باشد وحداقل معادل ۲۰% فروش سالانه خود صادرات انجام دهد می تواند در سال معادل۲ میلیون دلار مالزی کمک توسعه برند دریافت کند. حداقل ۹۰ درصد کمک دریافتی باید برای معرفی نشان ملی به بازارهای صادراتی صرف شود.
هر شرکتی ملزم است که تنها به خاطر ایجاد یا معرفی یک Brand فعالیت نماید.
8- کمک به بازرگانی کردن پروژه های تحقیق وتوسعه
از آنجا که بخش عمده ای از پروژه های مربوط به تحقیق وتوسعه دانشگاه ها یا موسسات آموزشی بدون توجه به اهمیت آن در بخش صادرات یا بازرگانی انجام می گیرد دولت مالزی با ایجاد صندوق ویژه ای تحت عنوان Commercialisation Of R&D Fund تلاش کرده است شرایطی فراهم نماید که این پروژه ها با گرایش تجاری تهیه شوند.
9- به منظور کمک به توسعه صادرات کالاهای صنعتی یا فرآورده های کشاورزی که از ارزش افزوده بالایی- پس از فرآوری- برخوردار هستند وبهره برداری حداکثر از منابع داخلی بانک صادرات- واردات مالزی تسهیلات صادراتی گوناگونی با نرخ های رقابتی در اختیار صادر کنندگان قرار می دهند.
این تسهیلات مشتمل بر موارد زیر است:
الف) تسهیلات اعتباری قبل از صدور کالا برای تهیه یا تولید کالاهای صنعتی یا کشاورزی به میزان ۹۵درصد
ب) تسهیلات اعتباری برای تامین سرمایه در گردش صادرکننده پس از فروش کالا به خارج به میزان ۱۰۰ درصد ارزش کالای حمل شده
مالزی یکی از بهترین سیستمهای تشویق صادرات را در بخش معافیتهای مالیاتی داراست. براساس این سیستم دولت مالزی برای تشویق صادر کنندگان هزینه های زیر را از درآمد مشمول مالیات صادرکنندگان یا واحدهای تولیدی که فعالیت صادراتی دارند کسر می کند:
1- دو برابر کلیه هزینه های مربوط به توسعه صادرات کالا وخدمات.
2- دو برابر هزینه های مربوط به ایجاد نام و نشان ملیMalaysian Brand
3- هزینه افزایش میزان صادرات نسبت به سال قبل.
4- دوبرابر هزینه های مربوط به بیمه اعتبارات صادراتی.
5- هزینه مربوط به اخذ گواهی تضمین کیفیت.
6- هزینه مربوط به ثبت حق الامتیازها.
7- هزینه اقامت در هتلها برای بازاریابان یا هیئتهای بازاریاب
8- هزینه های تامین مالی صادرات
9- هزینه تبلیغات در خارج از کشور.
10- هزینه های تحقیقات بازاریابی.
11- هزینه تهیه نمونه مجانی برای ارسال به خریداران.
12- هزینه های مربوط به پیشنهادهای فروش که در نشریات خارجی به چاپ می رسد.
13- هزینه های شرکت در نمایشگاه های خارجی یا دایر کردن نمایشگاه.
14- هزینه های راه اندازی یا اداره دفاتر فروش در خارج.
15- هزینه های طراحی بسته بندی برای کالاهای صادراتی.
16- هزینه های نگاهداری انبار در خارج برای عرضه کالاهای صادراتی.
17- عدم دریافت مالیات بر فروش از کالاهای صادراتی.
18- هزینه های تبلیغ در اینترنت ونشریات تخصصی .
19- هزینه تحقیق جهت اجرای پروژه های تولیدی در خارج از مالزی

معافیتهای مالیاتی مالزی- علاوه بر موارد فوق- به شرح زیر است:

1- ۱۰ درصد درآمد ناشی از افزایش صادرات کالاهایی که ارزش افزوده آنها تا ۳۰% است.
2- ۱۵درصد درآمد ناشی از افزایش صادرات کالاهایی که ارزش افزوده آنها تا ۵۰% است
3- ۱۰درصد درآمد ناشی از فروش انواع میوه وگلهای تزئینی.
4- ۵۰ درصد درآمد ناشی از افزایش صادرات خدمات(خدمات مشورتی، مهندسی ساختمان، بازاریابی ، ارائه خدمات مشورتی تجاری، آموزشی،بهداشتی .
5- شرکتهایی که فعالیت آنها بر پایه نمایشگاههای خارجی است یا مجریان فعالیتهای گردشگری هستند از پرداخت مالیات بر درآمد به طور کامل معاف هستند.37
صنعتي شدن سريع مالزي نتيجه گشودن درهاي كشور بر روي سرمايه گذاريهاي مستقيم خارجي بوده است . بخش توليد مصنوعات كارخانه اي موتور محرك رشد اقتصاد مالزي است كه ناشي از رشد مداوم سرمايه گذاري هاي جديد و سرمايه گذاريهاي مجدد شركتهاي چند مليتي و محلي است.38
مزاياي حضورشركت هاي فراملي درمالزي :
منافع و مزاياي متعددي ازحضور شركت هاي چند مليتي و سرمايه گذاري هاي مستقيم خارجي عايد مالزي شده است39 که عبارتند از:
1- سرمايه گذاري ها  تامين مالي، وام هاي بين شركتي و حدوداً 15 ميليارد دلار سرمايه گذاري مستقيم خارجي كه عمدتاً متعلق به شركت هاي چند مليتي است .
2- شركت هاي چند مليتي از حدود 40 كشور در 3000 پروژه صنعتي در مالزي سرمايه گذاركرده اند. برخي از اين شركت ها عبارتند از40 :
Matsushita – Motorola -Sony – BPAMOCO – Acer – Ericsson- BASF – IDEMITSU –
3- شركت هاي صنعتي متعلق به خارجي ها در مالزي 557،828 نفر را بكار گرفته اند .
4- دسترسي به بازارهاي جديد بدليل حضور گسترده شركت هاي چند مليتي و فراملي در بخش مصنوعات كارخانه اي مالزي و شبكه هاي گسترده بين المللي آنها، اين كشور قادر به نفوذ د ر بازارهاي جديد گرديده است.
5- انتقال تكنولوژي و تجارب سرمايه گذاريهاي مستقيم خارجي و حضور شركت هاي چند مليتي در مالزي، با خود تكنولوژي هاي جديد و تجارب آنها را به ارمغان آورده است .
6- سرمايه گذاري مستقيم، به افزايش ارزش افزوده و توسعه پروژه هاي با تكنولوژي بالا منجر شده و در نتيجه به تربيت نيروي انساني بسيار ماهر در مالزي انجاميده است .

2-7)عوامل موثر در جذب سرمایه گذاری خارجی در یک کشور سرمایه پذیر:

عوامل مؤثر بر جذب سرمايه گذاري هاي خارجي در يك كشور سرمايه پذيراز جمله عوامل مهم در رشد و توسعه اقتصاد كشورها به ويژه كشورهاي درحال توسعه، فراهم نمودن سرمايه به منظور تأمين مالي طرح هاي سرمايه گذاري و تشكيل سرمايه داخلي است . از ديدگاه نظري، تزريق سرمايه به اقتصاد از قبيل تجهيزات، ماشين آلات ،تکنولوژی و ارز از اين اعتقاد نشأت مي گيرد كه اقتصاددانان، سرمايه را موتور رشد و توسعه اقتصادي تلقي مي كنند.كشورهاي درحال توسعه، با وجود شباهت زيادي كه در ساختارهاي اقتصادي واجتماعي آن ها وجود دارد، ليكن به يك ميزان از توانايي و قابليت جذب سرمايه هاي خارجي برخوردار نيستند وهمين مسئله موجب مي شود كه سهم آن ها در جلب سرمايه هاي بين المللي نابرابر باشد . با توجه به اهميت روزافزون سرمايه گذاري خارجي و با عنايت به وجود رقابت شديد در بين كشورها براي جذب سرمايه گذاري هاي خارجي، موفقيت يك كشور براي جلب سرمايه هاي خارجي و عوامل مؤثر بر آن به چهار عامل طبيعي، اقتصادي،حمايتي و تشويقي، و عوامل سياسي بستگي دارد41.
حال، چنان چه يك كشوري بخواهد سرمايه هاي خارجي را به سمت خود سوق دهد، بايد در هر چهار عامل مزبور، سياست گذاري مناسب انجام دهد تا از جذابيت لازم براي جذب سرمايه هاي خارجي برخوردار باشد . ليكن با توجه به شرايط كنوني كشورها در شرف جهاني سازي پديده هاي اقتصادي، ديگر نمي توان تمامي اين عوامل رابه يك نسبت در جذب سرمايه هاي مستقيم خارجي دخيل دانست. لذا درجه اهميت هر يك از عوامل، متناسب با هدف سرمايه گذاري خارجي از انجام پروژه هاي سرمايه گذاري در كشور ميزبان متفاوت خواهد بود.

2-7-1) عوامل طبيعي

عوامل طبيعي عواملي هستند كه باعث ترغيب سرمايه گذاران به سرمايه گذاري خارج از موطن گرديده وامروزه تحت عنوان عوامل سنتي جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي تقسيم بندي مي شوند . اين عوامل موجب افزايش سود سرمايه گذاري مي شود. مهم ترين اين عوامل عبارتند از:

2-7-1-1) عوامل جغرافيائي

منظور از اين گونه عوامل، موقعيت جغرافيائي و ژئوپليتيكي كشور است كه بيانگر موقعيت يك كشور از لحاظ آب و هوائي، ناهمواري ها، مسائل جمعيتي و موقعيت دسترسي به گذرگاه هاي تجاري آن مي باشد. به عنوان مثال،كشورهاي آسياي جنوبي به واسطه واقع شدن در منطقه حاره، سهولت دسترسي به جزاير و شبه جزاير، گذرگاه هاي تجاري بين حوزة اقيانوس اطلس و آرام، به مدت 2000 سال است كه به صورت مراكز تجاري عمل مي نمايند .
هم چنين در كشور هنگ كنگ و سنگاپور به دليل موقعيت جغرافيائي ويژه خود ، به صورت بنادر بزرگ آزادتجاري جهان درآمده اند. اين كشورها در كنارة غربي حوزة پاسيفيك كه به سرعت در حال توسعه است واقع شده اند. كشور تركيه نيز از جمله كشورهايي است كه به جهت محل اتصال دو قارة اروپا و آسيا، به منزله پلي بين آسيا و بازار هاي بزرگ اروپائي، از موقعيت بالائي در منطقه برخوردار ميباشد.

2-7-1-2) منابع طبيعي

از نظر تاریخی، منابع طبيعي از مهم ترين عوامل ورود FDI به كشورهاي ميزبان محسوب مي شود . در دو قرن19,20میلادی بخش اعظم FDIتوسط شركت هاي اروپائي، ايالات متحده و ژاپن به منظور تأمين جريان مستمر از منابع معدني و محصولات اوليه و به قيمت نازل انجام مي گرفت و تا آستانه جنگ دوم جهاني 60 درصد موجودي FDIجهان به استحصال منابع طبيعي اختصاص يافته بود . ليكن علي رغم تنزل اهميت نسبي سهم منابع طبيعي درجریان FDIهنوز در برخي كشورهاي آفريقايي(مثل آنگولا و نيجريه)، اندونزي و برزيل، منابع طبيعي از عوامل ، جريان تعيين كننده FDIبه حساب مي آيند.

2-7-1-3) نيروي كار ارزان و ماهر

امروزه توسعه منابع انساني با وجود نيروي كار متخصص، ماهر و ارزان قيمت در كشورهاي درحال توسعه از مهمترين عوامل جذب FDI محسوب ميشود.
نتايج حاصل از يك مطالعه(Tayler&Driffield) نشان مي دهد كه ورود شركت هاي چندمليتي به يك كشور باعث افزايش تقاضا براي نيروي كار ماهر مي گردد تا نيروي كار غيرماهر42.
سنگاپور از جمله كشورهايي است كه به منظور تشويق جريان سرمايه گذاري مستقيم خارجي و انتقال تكنولوژي برآموزش و توسعه نيروي انساني تمركز داشته است . هم چنين يكي از دلايل موفقيت كشورهاي مالزي، چين و تايلنددر جلب سرمايه هاي خارجي طي دهه هاي اخير كيفيت برتر نيروي كار آن كشورها بوده است.

2-7-2) عوامل اقتصادي

مهم ترين عوامل اقتصادي كه در تصميم گيري شركت هاي چندمليتي براي سرمايه گذاري در يك كشور ميزبان و سرمايه پذير در حال توسعه مؤثر بوده و بر روي سودآوري طرح هاي سرمايه گذاري آن كشور تأثير مي گذارند به شرح ذيل مي باشند.

2-7-2-1) اندازه و گستره بازار

هر چقدر بازار كشور سرمايه پذير گسترده باشد جريان FDIبه آن كشور تقويت مي گردد نتايج برخي مطالعات در اين زمينه حاكي است اندازه بازار كشور ميزبان نقش مهمي در جذب FDIدارد مخصوصاً وقتي كه بازار فرصت استفاده از صرفه جويي هاي نسبت به مقياس توليد را براي سرمايه گذاري هاي جايگزين وارداتي بدهد. 43يكي از دلايل جذب سرمايه گذاران خارجي به برخي از كشورهاي در حال توسعه نظير چين، مكزيك، برزيل،اندونزي و تايلند، وجود بازارهاي گسترده مصرف داخلي ميباشد. اگر سرمايه گذار در جستجوي بازار باشد اندازه بازارو رشد آن در تعيين مكان سرمايه گذاري تعيين كننده است. بنابراين هر چه اندازه بازارهاي داخلي وسيع تر باشد شركت هاي داخلي و خارجي بيشتري را در خود جاي مي دهد و به شركت ها اجازه میدهد كه از صرفه جوئي هاي حاصل از مقياس و تنوع توليد بهره مند گردند.

2-7-2-2) میزان باز بودن اقتصاد

درجه باز بودن درهاي اقتصاد به عنوان يكي از عوامل مؤثر در تصميم گيري هاي شركت هاي چندمليتي براي مشاركت در سرمايه گذاري در كشو رهاي در حال توسعه مي باشد . كشورهائي كه بيشترين سهم را در جلب سرمايه گذاري مستقيم خارجي دارند اغلب كشورهايي هستند كه سياست هاي اقتصادي آن ها در راستاي آزادسازي تجاري بوده است . درجه باز بودن اقتصاد يك كشور معمولاً با شاخص نسبت خالص صادرات به توليدناخالص داخلي سنجيده میشود. در كشور چين، اين نسبت از حد بسيار ناچيز به 25 درصد در اوايل دهه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان خصوصی سازی، توسعه صادرات، بازاریابی، نیروی انسانی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان جذب سرمایه گذاری، ریسک سرمایه، برنامه پنجم توسعه، ثبات سیاسی