پایان نامه با کلید واژگان ارزش افزوده، مالیات بر ارزش افزوده، نظام مالی

دانلود پایان نامه ارشد

منطقه سایه افکند. رابطه اقتصادی  در خشکی و دریا بین بخش‌های مختلف شاهنشاهی برقرار شد در عهد هخامنشی، نخستین قدم‌ها در راه تنظیم اقتصاد ملی برداشته شد. دولت مالیاتی وضع کرد که از املاک، مزارع، باغ‌ها و احشام و معادن گرفته می‌شد. دولت در آغاز کار با اخذ مالیاتی منصفانه از ممالک تابع خود موفق گردید (مرتضی راوندی. تاریخ اجتماعی ایران، جلد پنجم. ص. 29).
مالیات در دوره سلوکیان
در دوره سلوکیان، وضع رعایا تابع انتظاماتی بود که تا حدی سرنوشت آن‌ها را بهتر می‌کرد. روستاییان وابسته به شهر، تقریباً آزاد گردیدند.. مالیات بر افراد، منازل، چهارپایان مزرعه، باغ، تولد، ازدواج و حتی مرگ تعلق می‌گرفت (همان، ص.238-234). 
مالیات در دوره پارتیان
در دوره حکومت پانصد ساله پارتیان، وضع اجتماعی و اقتصادی طبقات و گروه‌های مختلف جامعه به خوبی روشن نیست، و، سازمان دیوانی منظمی برای اخذ مالیات و تحمیل عوارض گوناگون به وجود آورند، از منابع آن روزگار و کشفیات باستان شناسی، کتیبه بلند بالای مشهور به پالمیر ف مورخ 137 میلادی، نرخ مالیات شهرداری را بر کالاهای وارداتی به دست می‌دهد. واحد عمده مقیاس، بار شتر است ، وگاری مشتمل است بر چهار بار شتر، وبار خر برابر است با نصف بار شتر (راوندی، 1380).
درزمان ساسانیان این سازمان به صورت کامل‌تری درآمد و در آن هنگام مالیات به سه صورت گرفته می‌شده است 1. مالیات ارضی یا «خراج»: که به نسبت کاشت هر ده و دهستانی از یک ششم تا یک سوم محصول تعیین می‌گردید.2. مالیات سرانه: این‌گونه مالیات از کلیه کسانی که دارای خانه و ساختمان بودند گرفته می‌شد و اندازه آن بر حسب دارائی وثرت شخص تعیین می‌گردید. 3. مالیات سرشماری: که آن‌را به زبان پهلوی «گزیت» یا «ژزیت» می‌گفتند و از کسانی دریافت می‌شد که زردشتی نبودند (زرین کوب و زرین کوب، 1380)..
مالیات در ایران بعد از اسلام
با بعثت حضرت رسول اکرم و انقراض سلسله ساسانی و تدین ایرانیان به دین اسلام در حکومتی اسلامی که سلاطین ایرانی به نیابت از خلفای اسلامی در ایران حکمرانی می‌کردند مالیات‌های اسلامی بر مالیات‌های قبلی افزوده گشت و علاوه مالیات‌های قبلی خمس – زکات وجزیه وصول می‌شد. پس از تسلط اعراب درزمان حجاج بن یوسف ثقفی دفاتر از فارسی به عربی برگردانده شد و «خزانه شورا» بیت‌المال «نامیدند؛ و تا دوره حکومت صفاریان – سامانیان – آل‌بویه _غزنویان – سلجوقیان و خوارزمشاهیان نیز مالیات  در ایران کم و بیش به روش سابق برقرار بوده و گاه نیز بر حسب احتیاج و منشی و سیاست سلاطین افزایش و یا کاهش داشته است. در دوره سلجوقیان عبدالملک کندری وزیر طغرل دستور داد دفترهای دیوانی را که به عربی برگردانده بودند دوباره به فارسی بازگردانند. (همان، ص.93-91).»
در دوران تسلط مغولان و تیموریان بر ایران وصول مالیات از اعتدال خارج و عمال حکومت مردم را از نظر مالیات مورد تعدی بسیار قرار دادند … در دوران  غازان خان اصلاحاتی انجام شد و میزان خراج و مالیات تثبیت و معافیت از مالیات افزایش یافت. هنگام سلطنت صفویه به ویژه درزمان شاه عباس امر دارائی مملکت اوضاع دیگری گرفت وی ظاهراً «در اصلاح درآمدها سعی نموده تجارت خارجی را برپاکردوتوسعه داد و درآمد گمرکی را به دیگر درآمدهای کشور افزود. نادر بنیان‌گذار سلسله افشار با کوشش خود و برقراری اصول جدیدی برای دریافت مالیات مخارج هنگفت لشکرکشی‌ها و جنگ‌های داخلی و خارجی را تأمین نمود و گوهرهای گران‌بهای معروفی که از جنگ‌ها به دست آورده بود به  خزانه واریز کرد. در دوره کریم‌خان زند نیز وضع خزانه و مالیات کشور مرتب بودو پر بودن خزانه مملکت به او فرصت می‌داد که برای دریافت مالیات به مردم فشار نیاورد. در دوران قاجاریه وضع مالیه کشور به واسطه هزینه جنگ‌ها و مسافرت‌ها و عملکردهای رژیم مزبور آشفته بود امیرکبیر به اصلاح امور همت گماشت و کوشش کرد تا وضع مالیه اسفناک مملکت سرو سامانی بدهد، این وضع تا صدر مشروطیت و انتخاب اولین دولت یعنی تا سال 1285 خورشیدی ادامه داشت. (همان، جلد پنجم)»
در سال 1285، ناصرالملک به عنوان نخستین وزیر مالیه مشروطه، امور مالیه را در مرکز دولتی بنام «وزارت مالیه» انجام می‌داد. در اوایل خرداد 1289 ادارات سبعه (هفتگانه) تشکیل شد
در بیستم آبان 1300 ماده واحده ای مبنی بر توقف وزارت مالیه تصویب شد
چهارم مرداد 1301 دکترمیلیسپو به عنوان ریاست کل مالیه، متصدی امور وزارت مالیه گردید.
5 مرداد 1306 با پایان قرارداد دکتر میلسپو و عدم علاقه دولت با تجدید قرارداد این اختیارات به مهدی قلی هدایت رئیس‌الوزراء وقت واگذار شد
قانون مالیات خالصیجات انتقالی مصوب اسفند 1306
الغاء مالیات اغنام و احشام مصوب مرداد 1307
قانون متمم قانون ممیزی مصوب آبان ماه 1309
در 26 شهریور 1312 تا 20 بهمن 1315 درزمان وزارت مالیه (داور) تغییراتی در وضع مالی و اقتصادی کشور به وجود آمد، همین منظور در حدود چهل شرکت دولتی تأسیس گردید …
21 در آبان سال 1321 طبق قانون مصوب دکترمیلیسپو برای بار دوم به عنوان رئیس کل دارائی استخدام شد. وزارت دارائی 34 اداره مختلف بود وی با موافقت وزارت دارائی 9 اداره دیگر نیز تشکیل داده است.
تا اینکه به موجب قانون مصوب 18 دی‌ماه 1324 اختیارات میلیسپو لغووبه دولت اختیار داده شد.
در سال 1329 مجدداً سازمان وزارت دارائی مورد تصویب هیئت تجدید نظر در سازمان وزارتخانه‌ها قرار گرفت سازمانی کوچک بود و کارمندان آن تقلیل یافت.
در سال 1321 توسط دکتر مصدق اصلاحاتی من جمله: 1 تعدیل بودجه امور مالی و کاهش هزینه‌ها و تعدیل مالیات‌ها بود. 2 لایحه قانونی مالیات بر اراضی 3 لایحه قانونی مالیات اتومبیل و رادیو انجام گرفت.
در سال 1332 لایحه مالیات مقطوع پیشه‌وران و صنعتگران
در سال 1334 قانون مالیات بر در آمد املاک مزروعی، مستغلات و حق تمبر تصویب و به مرحله اجرا گذاشته شد.
از 15/1/36 وزارت دارائی به دو وزارتخانه تجزیه شد.
و از 25/2/40 سرپرستی وزارت گمرکات وانحصارات به وزارت دارائی محول گردید
در سنوات 35 تا 45 با حفظ اصول قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب فروردین 1335 قوانین اصلاحی درباره تغییر پاره ای از احکام قانون مزبور به تصویب رسید، تنها با تصویب قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند 1345 قانون مالیات‌ها تغییر کلی یافت.
در تیر ماه سال 1353 قانون تشکیل وزارت امور اقتصادی و دارایی در مجلس شورای ملی سابق به تصویب رسید و تشکیلات وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس این قانون تأسیس گردید.
تحولات قوانین مالیاتی طی سال‌های 1366-1357
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به تناسب نیازها و شرایط و اوضاع و احوال سیاسی و اقتصادی مقررات متعدد و مختلفی در مورد  انواع مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم به تصویب مراجع قانون‌گذاری رسیده است. در سال 1358 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 مورد قرار گرفت و به صورت لایحه  قانونی توسط شورای انقلاب ارائه گردیده سپس در سال 1366 این قانون مورد اصلاح و تجدید نظر جامع قرار گرفت و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که از ابتدای سال 1368 به مورد اجرا گذارده شد.
تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده در ایران
سال 1366 – لایحه مالیات بر ارزش افزوده برای نخستین بار به مجلس ارسال، که در شور اول تصویب و در شور دوم هم ۶ ماده آن به تصویب رسید اما به دلیل شرایط خاص اقتصادی ویژه جنگ و اجرای سیاست‌های تثبیت قیمت‌ها با تقاضای دولت از دستور کار مجلس خارج شد.
سال 1370 – بررسی و پیشنهاد گسترده توسط کارشناسان داخلی و بین‌المللی در خصوص اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از راهکارهای اصلی افزایش کارایی نظام مالیاتی به دولت. با پیشنهاد دپارتمان امور مالی صندوق بین‌المللی پول در همین سال اجرای سیستم مالیات بر ارزش افزوده با هدف اصلاح نظام مالیاتی در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت. به دلیل اتمام دوره سوم مجلس شورای اسلامی و عدم درخواست دولت برای طرح مجدد، در دوره چهارم مجلس اقدامی صورت نگرفت. در اوایل دهه 70، مقامات ایرانی از معاونت مالی صندوق بین‌المللی پول تقاضا کردند تا در مورد سیستم مالیاتی ایران تحقیق و مطالعه به عمل آورد. متعاقب آن هیأتی در همان سال به کشور ما اعزام شدند. مأموریت اصلی آن‌ها بررسی چگونگی استفاده از سیستم کامپیوتری در اداره مالیات‌ها بود. گزارش مبسوط گروه، شامل بررسی جوانب مختلف سیستم مالیات بر ارزش افزوده با استفاده از سیستم کامپیوتری بود که در 30 سپتامبر 1991 به مقامات ایرانی ارائه شد. این بررسی‌ها مقدمه تنظیم لایحه مالیات بر ارزش افزوده در سال 1372 گردید.
سال 1376 – آغاز مطالعات علمی بر روی استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده توسط معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت اقتصاد.
سال 1378- بحث در خصوص مالیات بر ارزش افزوده از این سال دوباره تقویت شد. مطالعات مقدماتی و بررسی امکان اجرای این مالیات به کمک کارشناسان خارجی و گروه کارشناسان امور اقتصادی و دارایی صورت پذیرفت.
سال 1379 – تأسیس دفتر مستقل طرح مالیات بر ارزش افزوده در سازمان امور مالیاتی کشور.
سال 1380 – ارائه پیش‌نویس جدید لایحه مالیات بر ارزش افزوده توسط وزارت اقتصاد به دولت.
سال ۱۳۸۱ – تقدیم لایحه مالیات بر ارزش افزوده پس از تصویب در هیأت وزیران به مجلس.
سال‌های ۱۳۸۲-۱۳۸۱ – به منظور رفع بخشی از مشکلات حاکم بر اخذ مالیات‌ها و عوارض از کالاها و خدمات و همچنین فراهم آوردن مقدمات اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده، قانون موسوم به «تجمیع عوارض» تصویب و به اجرا گذاشته شد.
سال ۱۳۸۳ – تصویب استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده به عنوان بخشی از سیاست‌های کلان نظام در بخش مالی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام.
سال ۱۳۸۴ – کلیات لایحه مالیات بر ارزش افزوده در صحن علنی مجلس تصویب شد و بررسی‌های کمیسیون‌های اصلی و فرعی مرتبط با لایحه مالیات بر ارزش افزوده بر روی جزئیات لایحه در شور دوم در مجلس انجام گرفت.
سال ۱۳۸۵ – گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در تأیید و اظهارنظر در رابطه با لایحه مالیات بر ارزش افزوده منتشر شد.
در همین سال، مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، تصویب اجرای آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده را به کمیسیون امور اقتصادی تفویض کرد.
سال ۱۳۸۶ – مواد لایحه مالیات بر ارزش افزوده به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس رسید. در همین سال، مدت اجرای آزمایشی لایحه مالیات بر ارزش افزوده بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، ۵ سال تعیین شد.
سال 13۸۷ – تا اردیبهشت ماه این سال ایرادات شورای نگهبان به لایحه مالیات بر ارزش افزوده در ۲ نوبت رفع گردید؛ و در خردادماه، لایحه مالیات بر ارزش افزوده به تأیید نهایی شورای نگهبان رسیدو به عنوان قانون به دولت ابلاغ شد.
در اول تیرماه سال 1387، قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط رئیس‌جمهور جهت اجرا ابلاغ شد و از اول مهر ماه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به طور رسمی اجرا شد.
تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده در جهان
نخستین بار در سال 1918 میلادی و توسط یک مدیر آلمانی به نام «فون زیمنس» ایده اصلی مالیات بر ارزش افزوده مطرح و پس از آن پیشنهادهای دیگری برای کاربردی کردن این مالیات ارائه شد و برای بیش از سه دهه تا قبل از اجرای آن مورد بحث قرار گرفت. در سال 1953 و 1957 «موریس لاره» فرانسوی به پیشرفت و توسعه‌ی این مالیات کمک‌های فراوانی نمود و برای تأمین هزینه‌ها مخارج پس از جنگ جهانی این مالیات را در فرانسه پایه گذاری کرد به همین دلیل وی به «پدر مالیات بر ارزش افزوده» شهرت دارد13.
از سال 1945 میلادی به بعد، کشورهای آلمان و دانمارک به عنوان پیشگامان به‌کارگیری این نظام مالیاتی جدید نسبت به جایگزین نمودن آن به جای سایر مالیات‌های غیر مستقیم اقدام کردند.
مالیات بر ارزش افزوده در کشور فرانسه در سال 1948 میلادی به اجرا درامد وصرفا تولیدات کارخانه را پوشش می‌داد ولی در پی اصلاح سیستم مالیات بر فروش در فرانسه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان مالیات بر درآمد، ارزش افزوده، مالیات بر ارزش افزوده Next Entries پایان نامه با کلید واژگان ارزش افزوده، مالیات بر ارزش افزوده، نظام مالی