پایان نامه با کلید واژگان آموزش و پرورش، تحلیل محتوا، مقام معظم رهبری، نظام آموزشی

دانلود پایان نامه ارشد

با نهادها و سازما ن های بین الملل
15- آشنایی با مهارت های اجتماعی و تعامل
16- شناخت عدالت اجتماعی ودرک و اهمیت آن
17- آشنایی با محیط زیست و درک اهمیت آن
18- آشنایی با مجامع مدنی و شهروندی؛
19- فهم ماهیت و چیستی خلاقیت و نو آوری (قلتاش،1391).

تحلیل محتوا و تاریخچه آن
الف) تعاریف تحلیل محتوا:
تحلیل محتوا مجموعه ای از فنون تحلیل ارتباطات است. تحلیل محتوا یک وسیله نیست بلکه گستره ای ابزار یا به طور مشخص تر یک ابزار است ولی از نظر شکل بسیار مختلف و قابل انطباق در میدان کاربردی وسیع ارتباطات است (شریعتمداری،1376).
تحلیل محتوا یک روش پژوهشی منظم برای توصیف عینی و کمی محتوای کتب و متون برنامه درسی و ستون برنامه درسی و یا مقایسه پیام ها و ساختار محتوا با اهداف برنامه درسی و در تعریفی دیگر، تحلیل محتوای کمی آزمون نظامند (سیستماتیک) تکرار پذیر نمادهای ارتباطی است که طی آن ارزش های عددی براساس قوانین متغییر اندازه گیری، به متن نسبت داده می شود و سپس با استفاده از روش های آماری، روابط بین آن ارزش ها تحلیل می شود (یار محمدیان،1377).

تاریخچه تحلیل محتوا
تحلیل محتوا بعد از جنگ جهانی دوم بر اساس روان شناختی تبلیغاتی وضع و به تدریج رواج پیدا کرد. هنگام جنگ بسیاری از پیام ها و گفتارها مورد سنجش و ارزشیابی و نهایتا مورد تحلیل قرار می گرفتند. از آن پس این روش در سطح جهان گسترش یافته و روز به روز بر وسعت و اهمیت آن افزوده گردید و چنین به نظر می رسد که در آینده نیز دستخوش تحولاتی گردد. بنابراین تحلیل محتوا در ابتدا فقط شامل ارزشیابی پیام ها و گفتار ها بوده و با گذشت زمان این مسائل پیچده تر شده و با پیشرفت علم وتکنولوژی علاوه برارزیابی، کارهای دیگری نیز روی محتوای پیام ها و گفتارها صورت می گرفت که لازمه این امر توجه به متن اصلی پیام و تحلیل جزء به جزء آن بود (حسنی،1385).
فن تحلیل محتوا به عنوان روش مفید و موثری برای پژوهشگران ارتباط جمعی محسوب می گردد. در این خصوص بیشتر به کتاب شناسی ها توجه گردیده و فنون اندازه گیری منظم برای تعربف مقوله ها و محتوای عینی نوشته ها، برای روزنامه نگاران و نویسندگان به وجود آمده است.
«بولا»تحلیل محتوا را مستلزم انجام مراحل زیر می داند:
الف- تعریف قالب محتوا
ب- تصمیم گیری درباره چگونگی انتخاب نمونه ای از این محتوا
ج- تدوین فهرستی از موضوع ها برای استفاده در طبقه بندی محتوایی
د- تعیین شاخص هایی برای هریک از طبقه بندی های مورد تظر
ﻫ ـ تعریف واحد مطالعه (واحد ثبت داده ها و واحد نمونه گیری متن).
وـ آموزش داوران(همکاران تحقیق).
رـ تحلیل محتوایی مطالب
ح- تعیین پایایی و روایی نتایج ( یار محمدیان،1377).
در تحلیل محتوا، اگر تحلیل گر براساس یک روند منظم ومنطقی پیش نرود، از تحلیل خود نتیجه مطلوبی به دست نخواهد آورد. مهمترین مراحل تحلیل محتوا عبارتند از:
1- مشخص ساختن هدف تحلیل
2- جمع آوری نمونه های مورد تحلیل
3- تقسیم مجموعه مورد بررسی به واحد های مختلف (کلمه ها، نمادها، مضمون ها و شخصیت ها)
4- طبقه بندی واحدها
5- ارزیابی عینی واحدها
قلب تحلیل محتوا دستور العمل کد گذاری آن است که چگونگی سنجش متغییرهای مورد مطالعه را توضیح می دهدو داده ها را در ورقه کد گذاری، ثبت می کند (موسوی نسب تهرانی،1384).

سند تحول بنیادین
مراد از« تحول بنیادین در آموزش و پرورش » فراهم آوردن زمینه « تحول عمیق و ریشه ای، همه جانبه، نظام مند و سیستمی، آینده نگر، مبتنی برآموزه های وحیانی و معارف اسلامی و متناسب با فرهنگ اسلامی ـ ایرانی » بوده است (نوید،1389: 40)
امروزه آموزش و پرورش به عنوان یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی است. نظام آموزش و پرورش ایران که بخش های عمده ای از آن تقلیدی و وارداتی تلقی می شد، نیازمند تحول اساسی بود. در این راستا سند تحول بنیادین نظام آموزش و پرورش پس از پنج سال (89 – 86 ) فعالیت مستمر با استفاده از منابع ارزشمندی همچون قرآن کریم، سیره پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین، رهنمودهای امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، و دیدگاه بزرگان عرصه تعلیم وتربیت، در آذر ماه 1390 رو نمایی شد.

ضرورت تحول بنیادین در آموزش و پرورش کشور
تغییر و اصلاح در نظام های آموزشی امری مستمر و بطیء است که همواره انجام شده و می شود. لیکن در شرایط فعلی ایران و جهان انجام تحول بنیادین و همه جانبه در نظام آموزش و پرورش کشور به یک ضرورت اجتناب ناپذیر تبدیل شده است که هر چه سریع تر باید آگاهانه و کار شناسانه به آن اهتمام ورزید. تأخیر در این امر مهم و سرنوشت ساز می تواند آسیب های فراوان به تربیت و تولید سرمایه انسانی و اجتماعی زده و تربیت نسلی در طراز جمهوری اسلامی ایران را با مخاطره روبرو سازد. برخی از دلایل تبیین ضرورت تحول بنیادین در آموزش و پرورش ایران عبارتند از:
1ـ عدم ابتناء آموزش و پرورش موجود بر فلسفه تعلیم وتربیت اسلامی
نهاد آموزش و پرورش به عنوان یک نظام وارداتی (تعبیر مقام معظم رهبری، هفته معلم :1386) دستاورد عصر مدرنیته و مبتنی بر مبانی فلسفی و نظری مدرنیسم بوده و فرهنگ زیست بوم خود را به همراه داشته و به ارمغان آورده است.
2ـ کاستی در شکوفایی و تربیت همه جانبه و متوازن شایستگی های انسانی
نظام آموزشی موجود بیشتر به انتقال معلومات و اطلاعات و رشد ذهنی دانش آموزان اهتمام ورزیده و از پرداختن به سایر ابعاد و ساحت های وجودی انسان باز مانده است و به فرایند شناسایی و رشد فطرت الهی انسان برای دستیا بی به مقام عبودیت خداوند و قرب الهی آسیب رسانده است.
3ـ کندی در همپایی تحولا ت محیطی
سرعت و گسترش تحولا ت محیطی و دستیابی به یافته های جدید در تمام عرصه های علمی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … به گونه ای است که نظام های آموزشی در دریافت این تحولات و انتقال آن به کودکان و نوجوانان با مشکل جدی روبرو هستند لذا «بوی کهنگی» می دهد (مقام معظم رهبری، اردیبهشت 1387).
4ـ کاستی در پاسخ گویی به نیاز های جامعه
شناسایی استعداد ها و توانمندی ها و هدایت تحصیلی دانش آموزان برای پاسخگویی به نیاز های متعدد و متنوع جامعه، یکی از رسالت های اموزش و پرورش است که این امر بر اساس شاخص ها و معیار های علمی و مبتنی بر آمایش سرزمین و نیاز های حال و آینده جامعه و متناسب با علایق و استعدادهای دانش آموزان صورت نمی گیرد.
5ـ نا کار آمدی درتحقق رسالت فرهنگی و اجتماعی ملی و جهانی
آموزش و پرورش باید پیش برنده تحولات فرهنگی و اجتماعی و سیاسی باشد (لوئیس و کاترین، 1388) و بتواند ضمن نهادینه سازی ارزش های جامعه اسلامی متناسب با شرایط زمان، نیروی انسانی مورد نیاز برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی در سطح ملی و جهانی را فراهم آورد. از این منظر هم آموزش و پرورش با مشکلات جدی روبرو است و برخی از برون دادهای سیستم با آرمان ها و ارزش های انقلاب اسلامی فاصله دارند.
6ـ پایین بودن نرخ بهره وری و اثر بخشی نظام آموزش و پرورش
علی رغم تلاش گسترده مدیران و معلمان نرخ بهره وری در این سازمان بزرگ پایین است و از سرمایه گذاری فراوان دولت در حوزه آموزش و پرورش، استفاده بهینه از منابع، امکانات و فرصت ها به عمل نمی آید که یک نمونه آن در درصد بالای افت تحصیلی و نرخ مردودی قابل مشاهده است.
7ـ نقش آفرینی حداقلی در فرایند پیشرفت و توسعه کشور
محور اصلی توسعه، انسان است، انسان هم مولد توسعه است و هم محصول آن (مایرویسرنر، ترجمه هدایت یاسری، 1368: 82) و برای وقوع هر گونه تغییر جدی، باید چشم امیدمان به انسان تحول گرا باشد(هندی، عباس محب، 1374 : 15) به همین دلیل اکثر تئوری پردازان توسعه و علوم اجتماعی در دهه های اخیر معتقدند بازی توسعه و پیشرفت را باید از زمین آموزش و پرورش آغاز کرد که از این منظر نیز آموزش و پرورش ایران با مشکلات فراوان روبرو است.
8ـ نا کار آمدی نظام مدیریت اداری و اجرایی آموزش و پرورش
ایجاد بیش از 100 هزار واحد آموزشی در سطح کشور و گسترش نظام اداری و اجرایی برای سامان دهی امور مدارس و تمرکز گرایی فراوان، مداخلات سیاسی و عدم حاکمیت نظام شایسته سالاری در انتخاب و انتصاب برخی از مدیران سبب شده است که نظام مدیریتی آموزش و پرورش از کار آمدی و اثر بخشی مناسب برخوردار نباشد و نظام اداری و اجرایی، چابکی لازم را برای تحقق ماموریت های ساز مانی نداشته باشد (فانی، 1385).
9ـ «کوچک انگاری» و « مصرفی» پنداشتن آموزش و پرورش
در مراجعه سیاست گذار، تصمیم گیر و تخصیص دهنده منابع مالی و اعتباری، نقش آموزش و پرورش در تولید سرمایه انسانی و اجتماعی، کوچک انگاشته و سرمایه گذاری آموزش و پرورش در تولید انسانی و اجتماعی، کوچک انگاشته و سرمایه گذاری در آن « مصرفی و هزینه ای» پنداشته شده است در نتیجه منابع مالی، در آن « مصرفی و هزینه ای» پنداشته شده است در نتیجه منابع مالی، فیزیکی و انسانی مورد نیاز این نهاد به میزان لازم تامین نشده و مشکلات معیشتی معلمان در دهه های گذشته به عنوان یک عامل مؤثر در کاهش اثر بخشی و کار آمدی آن منظور شده است.
علاوه بر ادله مذکور، نبود نظریه های تربیتی و برنامه های راهبردی و طرح های اجرایی هماهنگ و منسجم، عدم مشارکت و همکاری مؤثر سایر دستگاه ها و نهاد ها، عدم مشارکت فعال و همه جانبه خانواده ها در فرایند تربیت فرزندان خویش، ضعف در به کار گیری هوشمندانه فناوری های جدید آموزشی، نا کارآمد ی روش ها و فنون تدریس و تربیتی، برنامه های متمر کز و تجویزی، نا کار آمدی اقتصادی آموزش و پرورش، کاستی در ملحوظ کردن شرایط اقلیمی، فرهنگی استان ها و مناطق در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها، همه و همه تحول بنیادین در آموزش و پرورش را اجتناب ناپذیر کرده است.
نفوذ و تاثیر گذاری هر نوآوری همواره به میزان اهمیت و فرایند تولید آن بستگی دارد. آگاهی از فرایند و مراحل تهیه، تدوین و تصویب سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، مسیر پذیرش و آماده سازی بستر های اجرایی را آسان می سازد.
فرایند تولید این برنامه به شرح زیر است:
1ـ تآکید مقام معظم رهبری مبنی برتحول در نظام آموزشی کشور.
2ـ تصویب ضرورت طرح تدوین سند ملی آموزش و پرورش و انتخاب مجریان و تدوین کنندگان.
3ـ طراحی مدل مفهومی، انجام پروژه های تحقیقاتی (70 مورد)، تدوین نگاشت های اولیه .
4ـ تشکیل کمیته های مطالعاتی و کارگروه های پژوهشی.
5ـ مشارکت بیش از 500 نفر از صاحب نظران و کارشناسان مجرب به مدت پنج سال.
6ـ مشارکت هزاران نفر از مدیران، معلمان، صاحب نظران و اندیشه ورزان دانشگاه و حوزه های علمیه و سایر مراکز علمی و پژوهشی در نقد و بررسی سند ملی.
7ـ بررسی بسته سند ملی در 35 جلسه «شورای عالی آموزش و پرورش» و تصویب آن در جلسه 820 مورخ 7/2/89 سند مشهد مقدس.
8ـ ارجاع بسته مصوب سند ملی آموزش و پرورش به «شورای عالی انقلاب فرهنگی».
9ـ نقد و بررسی سند در کمسیون های شورای عالی؛ به ویژه کمیسیون حوزوی.
10ـ بررسی و تصویب سند در کمیسیون تخصصی نوسازی و تحول نظام آموزشی، دی ماه 1389.
11ـ بررسی در 22 جلسه و تصویب در صحن عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 697 مورخ 5/7/1390.
12ـ رونمایی از سند تحول بنیادین با حضور ریاست محترم جمهور، مورخ 22/9/ 1390.
همچنین از منابع بسیار غنی در تدوین این برنامه استفاده شده است که عبارتنداز :
1ـ قرآن کریم و منابع روایی و کتب معتبر مرتبط
2ـ سیره پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع)
3ـ رهنمود های امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری
4ـ دیدگاه های بزرگان عرصه تعلیم و تربیت
5ـ اسناد و یافته های علمی و پژوهشی موجود
6ـ مطالعات تطبیقی و تجربیات بشری
7ـ اسناد قانونی بالا دستی
8ـ سند چشم انداز 20 ساله کشور
9ـ سیاست های کلی تحول نظام آموزشی مصوب مجمع تشخیص مصلحت
10ـ نقشه جامع علمی کشور
محتوی بسته سند ملی آموزش و پرورش عبارت است از:
الف) بنیان های نظری شامل
1ـ فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی ایران
2ـ فلسفه تربیت رسمی عمومی در جمهوری اسلامی ایران
3ـ رهنامه نظام تربیت رسمی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان تربیت شهروندی، آموزش و پرورش، تفکر انتقادی، مسئولیت پذیری Next Entries پایان نامه با کلید واژگان آموزش و پرورش، تربیت شهروندی، برنامه درسی، انقلاب اسلامی