پایان نامه با کلید واژه های کیفیت زندگی، مددکاری اجتماعی، بهبود کیفیت، بهبود کیفی

دانلود پایان نامه ارشد

با سرطان از لحاظ جسمی بسیار مهم و ارزشمند است و قطعا بر بهبود کیفیت زندگی فرد درگیر با سرطان و خانواده اش اثر مطلوب دارد اما تنها با تمرکز بر روی این موضوع ، ابعاد پیچیده دیگر زندگی فرد درگیر با سرطان نادیده گرفته شده است.از این رو در سال های اخیر کیفیت زندگی در افراد درگیر با سرطان مورد توجه متخصصین قرار گرفته است .در حقیقت کیفیت زندگی مرتبط با سلامت به بررسی اثرات متعددی که بیماری و روند درمان بر زندگی روزمره فرد داشته و رضایت از زندگی اوتاکید دارد . همچنین نتایج آن می تواند برای تصمیم گیری در مورد به کارگیری برنامه های جدید یا ترکیبی، به متخصصین این حوزه کمک نماید.در حال حاضر در این زمینه در سطح بین المللی قدم های جدی در حمایت از افراد در گیر با سرطان برداشته شده است و با توجه به اینکه کشور ایران به سمت پیر شدن جمعیت ،در حال حرکت است و همچنین اگر به این مورد گسترش پدیده هایی مثل آلودگی هوا،آلودگی آب و مواد غذایی،آلودگی های صنعتی و مشکلات ناشی از محیط کار و تماس با مواد شیمیایی،رشد چاقی والگوی تغذیه نامناسب ،کم تحرکی ،افزایش استرس و افسردگی ، دورشدن از طبیعت ،افزایش مصرف دخانیات و الکل اضافه شود، حرکت رو به رشد ابتلاء افراد به بیماری سرطان در جامعه به راحتی قابل پیش بینی است که این موضوع ضرورت انجام تحقیق در این مورد را بیان می کند.از دیگر عوامل مورد توجه می توان به عامل پیوستگی خانواده های ایرانی اشاره نمود.به طور کلی ابتلای یک عضو مختل کننده عملکرد تمام اعضای خانواده است و این فشار تنها به اعضای خانواده که با فرد درگیر با سرطان همراه هستند محدود نیست، بلکه به شبکه گسترده بستگان و افراد در تعامل با او نیز در ارتباط است. از سوی دیگر نبود شبکه های بیمه و خدمات درمانی فراگیر وحمایتی مناسب و هزینه های سنگین درمان ،فشار روانی دیگری را به خانواده فرد درگیر با سرطان و خود او تحمیل کننده است که مجموعه این شرایط ،توجه ویژه مددکاران اجتماعی را به این امر ضروری ساخته است.در بعد دیگر لازم است به این نکته اشاره شود که شنیدن خبر ابتلای به بیماری سرطان برای هر انسانی همراه با یک شوک بزرگ و بار روانی منفی همراه با استرس و اضطراب فراوان است. فرایند های مداخله در بحران وآموزش گروهی مهارتهای مدیریت استرس به شخص بیمار و خانواده او در این زمینه کمک کننده است .نگهداری چنین احساسات منفی در دراز مدت ناکارآمد و از لحاظ روانی برای فرد درگیر با سرطان و خانواده او مخرب و موجب کاهش کیفت زندگی آنها است و برخورد نا مناسب با این شرایط می تواند منجر به افسردگی،کاهش روابط و حمایت اجتماعی،خصومت ،افزایش تعارضات خانوادگی و بروز آسیب های جسمی ،روانی، اجتماعی گردد.مددکاران اجتماعی که با افراد درگیر با سرطان و خانواده های آنها در حال کار هستند باید به این امر واقف باشند که نقش توانمندسازی و همچنین مشاوره وگروه درمانی در حمایت و بهبود کیفیت زندگی این گروه از بیماران بسیار مهم است.زیرا بیماری سرطان همراه با مجموعه ای از نگرانی هاست که هر روزه توسط بسیاری از افراد در گیر با این بیماری در سرتاسر جهان ابراز می شود.از این رو توجه ویژه به اهمیت مداخلات تخصصی مددکاری اجتماعی در حمایت و بهبود کیفیت زندگی این بیماران بسیار مهم است و ضرورت انجام این تحقیق تایید می گردد.

4-1- اهداف پژوهش
1-4-1- هدف اصلی:
1- شناخت تاثیر اقدامات مددکاری اجتماعی در بهبود کیفیت زندگی افراد درگیر با سرطان.
2-4-1- اهداف فرعی:
1-کسب شناخت در رابطه با گروه درمانی جهت بالا بردن کیفیت زندگی افراد درگیر با سرطان و رابطه آن با مددکاری اجتماعی.
2-کسب شناخت در رابطه با خدمات ارجاع و راهنمایی مددکاری اجتماعی و نقش آن در بهبود کیفیت زندگی افراد درگیر با سرطان.
3-کسب شناخت بر تاثیر خدمات تفریحی برنامه ریزی شده توسط واحد مددکاری اجتماعی و نقش آن بر بهبود کیفیت زندگی افراد درگیر با سرطان.
4-کسب شناخت در رابطه با نقش کمک های مالی واحد مددکاری اجتماعی به افراد درگیر با سرطان و تاثیر آن بر بهبود کیفیت زندگی افراد درگیر با سرطان.
5-1- فایده های عملی تحقیق
1-جلب توجه هر چه بیشتر مسئولین در سطح خرد و کلان به شرایط ،مسائل،مشکلات افراد درگیر با سرطان و برنامه ریزی مناسب جهت افزایش رفاه وکیفیت زندگی آنها.
2-شفاف تر شدن نقش خدمات مددکاری اجتماعی و ارائه راهکارها در افزایش کیفیت زندگی و رفاه افراد درگیر با سرطان برای ایشان ،مدیران،ومسئولین مربوطه .
3-اصلاح و گسترش رابطه ی میان مددکاران اجتماعی با افراد درگیر با سرطان و مدیران و ایجاد زمینه های مناسب برای اشتغال متخصصین مددکاری اجتماعی در این حوزه.
4- لزوم به انجام تحقیقات بیشتر در این حوزه با توجه به افزایش آمار ابتلاء به سرطان در ایران.

فصل دوم
ادبیات تحقیق

1-2- مقدمه
در این فصل به نگاهی کلی در رابطه با بیماری سرطان و همچنین عواملی که تا کنون برای ایجاد این بیماری شناخته شده و روشهای درمان این بیماری و همچنین اقدامات تخصصی مددکاری اجتماعی وسپس واژه کیفیت زندگی و ابعاد آن اشاره شد است.
2-2- سرطان؛نگاه کلی
در این بخش به صورت کلی به بیان بیماری سرطان و روشهای درمان آن پرداخته شده است.
1-2-2-تعریف و تاریخچه
در یک تعریف ساده سرطان به بیماری هایی گفته می شود که در آن سلول های بدن به صورت غیر عادی و غیر قابل کنترل تکثیر می شوند. سلول های سرطانی ممکن است به بافت های همسایه حمله کنند.همچنین این احتمال وجود دارد که این سلول ها از طریق جریان خون و یا سیستم لنفاوی به سایر نقاط بدن هم هجوم ببرند.(انجمن دولتی سرطان سینه،2015).انسان از زمانی که تاریخ مکتوب وجود داشته است با سرطان درگیر بوده است.نخستین نشانه های یافت شده سرطان ، دراستخوان های مومیایی مصر باستان مشهود است،همچنین در پاپیروسی که به نام ادوین اسمیت2 شناخته شده است،از مورد جراحی به جهت در آوردن غده از سینه و استفاده از ابزار آتش و سوراخ کردن جهت درمان نام برده شده است.اما واژه سرطان نخستین بارتوسط بقراط که به پدر علم پزشکی مشهور است ،برای غده ها و تومورها به کار برده شده است.دانشمند رومی سلسوس3 این لغت را وارد زبان لاتین کرد.(انجمن سرطان امریکا،2014).در طول دوره رونسانس که از قرن پانزدهم آغاز شد دانشمندان اطلاعات بیشتری راجع به بدن انسان به دست آوردند.کالبد شکافی هایی که توسط هاروی4 در سال 1628 انجام شد منجر به کشف جریان خون در قلب و بدن شد که علم پزشکی را متحول کرد.در قرن هجدهم جراح مشهور اسکاتلندی جان هانتر5پیشنهاد کرد که می توان که برخی سرطان ها را به کمک جراحی درمان کرد و شرح داد که چگونه جراح تصمیم بگیرد که بر روی کدام سرطان ها عمل جراحی انجام دهد.قرن نوزدهم تولد سرطان شناسی علمی بر مبنای استفاده از میکروسکپ های مدرن دربررسی بافت های بیمار به حساب می آید.ویرکوف6که به عنوان پدید آورنده آسیب شناسی سلولی شناخته می شود،پایه های علمی لازم را برای آسیب شناسی مدرن سرطان فراهم کرد.ویرکوف اولین شخصی بود که بین آسیب شناسی میکروسکوپیک و بیماری ارتباط برقرار کرد.در آن زمان درمانگران قادر بودند بافت های آسیب دیده بیرون آورده شده توسط جراحی را مورد مطالعه قرار داده از طریق آن اقدام به تشخیص کنند.قرن بیستم همراه با تحولات عمیق در درمان سرطان بود.شیمی درمانی پس از جنگ جهانی دوم و در اثر مطالعات ارتش امریکا بر روی گاز خردل ایجاد شد. رادیو تراپی به کمک این موضوع که رادیوم می تواند سرطان زا باشد در اوایل قرن بیستم ایجاد شد.جراحی ها در این قرن پیشرفت اساسی کردند و انجمن های مختلف برای حمایت از بیماران و ایجاد آگاهی در مردم ایجاد شد.(انجمن سرطان امریکا،2015).
2-2-2- عوامل ایجاد کننده سرطان
عوامل بسیار متعددی در ایجاد سرطان نقش دارند.تقریبا غیر ممکن است سرطان خاصی را در یک فردبه یک علت واحد ارجاع داد.به دلیل اینکه بیشتر سرطان ها چند علتی هستند.اگر کسی که به شدت سیگاری است دچار سرطان ریه گردد،احتمالا سرطان او ناشی از مصرف سیگار است.اما قطعا عوامل دیگر هم در ایجاد این سرطان نقش داشته اند.در ذیل به چند عامل از مهمترین عوامل ایجاد کننده سرطان اشاره می گردد:
عوامل شیمیایی:مهمترین علت سرطان جهش هایی است که در DNAرخ می دهد.مهمترین موادی که با جهش DNAارتباط دارنددخانیات هستند.دخانیات یکی از علت های مهم بروز سرطان است و عامل نود درصد سرطان های ریه به حساب می آید.الکل نیز به عنوان یک ماده شیمیایی سرطان زا،عامل ده درصد سرطان مردان و سی درصد سرطان زنان در اروپای غربی است.( انجمن تحقیقات سرطان انگلستان،2011) .همچنین در معرض مواد شیمیایی قرار گرفتن در بروز این جهش ها نقش دارند.رژیم غذایی اشتباه و بی فعالیتی نیز از دیگر موارد زمینه ساز ابتلاء به سرطان است.مطالعه موردی که در سال 2011 صورت گرفت نشان داد که نزدیک به ده درصد سرطان ها به دلیل استفاده کم از میوه وسبزیجات در رژیم غذایی و بقیه ناشی ازمصرف زیادگوشت قرمز،نخوردن فیبرکافی،ویامصرف زیاد نمک است.(انجمن تحقیقات سرطان انگلستان،2011).همچنین بی فعالیتی و چاقی ناشی از آن امکان ایجاد خطر ابتلا به سرطان های سینه،روده،معده،کلیه و تیروئید را افزایش دهد.سایر عوامل زمینه ای مداخله گرسرطان توانایی آن را دارند که از طریق ژن های منتقل شده از والدین به فرزندان برسند.این احتمال وجود دارد که کودک با نقص یا جهش ژنتیکی به دنیا بیاید که در بزرگسالی که او را مستعد ابتلا به سرطان سازد.افزایش سن و پیری هم انسان را مستعد ابتلای به سرطان می کند.با افزایش سن احتمال جهش های ژنتیکی در فرد افرایش می یابد.شایع ترین انواع سرطان ها گذشته از سرطان های ریه و روده بزرگ،در مردان سرطان پروستات و در زنان سرطان پستان است.سرطان های ریه ،پستان،پروستات و روده بزرگ بیش از پنجاه درصد سرطان تشخیص داده شده را در بر گرفته.عوامل محیطی نیز در پیداش بیماری سرطان موثر هستند،نظیرآلودگی های شیمیایی (مانند آزبست،ونیل کلراید و نفتیل و…)،دخانیات،مواد غذایی نامناسب،الکل،برخی پرتوها مانند پرتو های ماوراء بنفش و…).عوامل ایمنولوژیک نیز در برخی از سرطان ها موثر تشخیص داده شده اند.نارسایی مکانیسم ایمنی طبیعی بدن عامل مستعد کننده در ایجاد سرطان ریه شناخته شده است.علاوه برعواملی که ذکر شد ویروس ها ی مختلف مانند ایدز یا هر نقص ایمنی دیگر،انواع عفونت ها،هپاتیت C,B،تشعشعات رادیو اکتیو و اختلالات هورمونی از سایر عوامل ایجاد کننده سرطان به حساب می آیند. .(به گزارش سایت رسمی مرکز جامع سرطان ایران -1394) .
3-2-2- علائم و نشانگان سرطان
نشانگان عمومی:از دست دادن وزن بدن و کاهش وزن بدون دلیل مشخص.اگر کاهش وزن حدود پنج کیلوگرم یا بیشتر باشد،مراجعه به پزشک و معاینه برای سرطان الزامی است.این کاهش وزن غالبا در سرطان های لوزالمعده،معده،مری یا ریه مشهود است.تب، دیگر نشانه شایع بین بیماران سرطانی است.اما معمولا زمانی دیده می شودکه سرطان از موضع اولش به سایر نقاط پخش شده باشد.تقریبا تمام افراد درگیر با سرطان در مقطعی از بیماری خود با تب روبه رو می شوند.خستگی مزمن از دیگر نشانگانی است که باید مورد توجه قرار گیرد.این حالت از خستگی بسیار شدید است وبا استراحت برطرف شدنی نیست .این مشکل اغلب در اوایل سرطان خون دیده می شود ودر سرطان های ناحیه شکم وروده با خونریزی همراه است.درد نیزیکی از علائم اولیه برای سرطان هایی مثل بیضه و استخوان می باشد.سر دردی، هم که مدتها ادامه داشته باشد نیز می تواند نشانه ای از تومور مغزی باشد.درد پشت هم می تواند نشانگانی از سرطان های انتهایی روده یا مقعد باشد.(همان منبع ).
نشانگان موضعی-اختصاصی برخی سرطان ها :
تغییر در سیستم و کارکرد دفع ادرار و مدفوع ،دوره های اسهال یا یبوست طولانی مدت می تواند نشانه هایی از وجود سرطان روده باشد.همچنین احساس درد درهنگام دفع ادرار ،یا وجود خون در ادرار می تواند از نشانگان سرطان مثانه یا پروستات و یا کلیه به حساب آید.زخم هایی که خوب نم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های کیفیت زندگی، مددکاری اجتماعی، بهبود کیفی، بهبود کیفیت Next Entries پایان نامه با کلید واژه های کیفیت زندگی، بیمارستان، مددکاری اجتماعی، بهبود کیفیت