پایان نامه با کلید واژه های پيش، بينانه، كارخانه

دانلود پایان نامه ارشد

بدون افزايش متقابل در هزينه تعميرات وكاهش عمر مفيد تجهيزات ايجاد كند[16].
• به عنوان ابزار بهبود قابليت اطمينان
به عنوان ابزار بهبود قابليت اطمينان ،‌نت پيش بينانه را نمي توان ناديده گرفت . توانايي اندازه گيري حتي كوچكترين انحراف از پارامترهاي كاركرد عادي به نيروهاي خاص كارخانه اجازه مي دهد ( مثلاٌ مهندسين قابليت اطمينان ، طراحان تعميرات ) تا طراحي وبرنامه ريزي براي تنظيمات كوچك داشته باشند تا از روبه رو زوال رفتن ماشين يا سيستم جلوگيري كنند ، بنابراين نياز به بازسازي هاي بزرگ و توقفهاي مربوطه حذف مي شود[16].

2-5-تكنيكهاي نت پيش بينانه

انواع مختلفي از تكنيكها مي تواند ، وبايد، به عنوان قسمتي ازبرنامه نت پيش بينانه جامع مورد استفاده قرارگيرد . از آنجا كه سيستمها يا ماشينهاي مكانيكي در اغلب تجهيزات كارخانه ها به كارمي روند، عموماٌ مانيتورينگ ارتعاش قسمت كليدي بيشتر برنامه هاي نت پيش بينانه است ؛ اما مانيتورينگ ارتعاش نمي تواند همه اطلاعات لازم براي يك برنامه نت پيش بينانه موفق را فراهم كند. لذا،يك برنامه نت پيش بينانه جامع بايد شامل تكنيكهاي مختلف عيب يابي ومراقبت وضعيت باشد . اين تكنيكهاشامل مانيتورينگ ارتعاش،ترموگرافي،ترايبولوژي،پارامترهاي پروسسي ، بازرسي بصري،آلتراسوانيك ، ‌وديگر تکنيکها مي شوند[11].
2-5-1-مانيتورينگ ارتعاش
از آنجا كه اغلب كارخانه ها سيستمهاي الكترومكانيكي را در برمي گيرند، مانيتورينگ ارتعاش اولين ابزار نت پيش بينانه است . در 10 سال گذشته ، بيشتر اين برنامه ها براساس استفاده از ميكروپروسسرها انطباق يافته اند ، داده بردارهاي تك كاناله ونرم افزارهاي تحت ويندوز براي استخراج ، مديريت ، رسم نمودار رشد ، وارزيابي انرژي ارتعاشي توسط سيستمهاي الكترومكانيكي بوجود آمده اند. اگر چه اين روش يك روش نت پيش بينانه با ارزشي است ، محدوديتهاي اين سيستمها امكان دارد امتيازات بالقوه آنهارا محدود كند[11].
2-5-2-انواع سيستمهاي ترموگرافي
سه نوع ابزار عموماٌ به عنوان قسمتي از برنامه نت پيش بينانه مؤثر استفاده مي شود: ترمومترهاي مادون قرمز، اسكنرهاي خطي ، وسيستمهاي تصويربرداري مادون قرمز[8].
ترمومترهاي مادون قرمز
ترمومترهاي مادون قرمز ياراديومترهاي نقطه اي براي تهيه دماي سطح واقعي يك نقطه نسبتاٌ كوچك روي ماشين يا سطح طراحي شده اند[8].
اسكنرهاي خطي
اين نوع ابزار مادون قرمز اسكن يك بعدي يا تشعشع مقايسه اي خطي تهيه مي كند. اگر چه اين نوع ابزار، سطحي بزرگتر براي مشاهده فراهم مي كند( يعني سطح ماشين) كاربردش در نت پيش بينانه محدود است[8] .
تصويربرداري مادون قرمز
برخلاف تكينكهاي ديگر ، تصوير برداري مادون قرمز يا حرارتي ابزاري براي اسكن نشر مادون قرمز كامل ماشين ، پروسس يا تجهيزات دريك زمان خيلي كوتاه فراهم مي كند. اغلب سيستمهاي تصويربرداري شبيه دوربين ويدئويي هستند. كاربر مي تواند انتشار حرارتي سطح وسيعي را به سادگي با نگاه به مانيتور دوربين ببيند[8].
ورودترموگرافي به برنامه نت پيش بينانه شما را قادر مي سازد تا راندمان حرارتي سيستمهاي پروسسي حساس را كه به انتقال يا حفظ حرارت ، تجهيزات الكتريكي ، وديگر پارامترهايي كه قابليت اطمينان و راندمان سيستمهاي كارخانه به آنها بستگي دارد را مانيتور كنيد.
2-5-3-ترايبولوژي
تکنولوژی علمی است که در خصوص سطوح در حال حرکت، کنش و واکنش های آن بحث می کند . تكنيكهاي ترايبولوژي مختلفي وجود دارند كه مي توانند مورد استفاده تعميرات پيش بينانه قرارگيرند مانند آناليز روانكاري روغن ، آناليز طيف نگاري1 و آناليز ذرات سايشي[11].
آناليز روانكاري روغن
آناليز روانكاري روغن همانگونه كه از نامش برمي آيد تكنيك آناليزي است كه وضعيت روغن روانكار مورد استفاده درتجهيزات مكانيكي وبرقي را مشخص مي كند. اولين كاربردهاي آناليز روغن روانكار كنترل كيفيت روغن ، كاهش انبارداري ، وتعيين اقتصادي ترين تناوبهاي تعويض روغن مي باشد[11].
2-5-4-بازرسي بصري
بازرسي بصري اولين روش استفاده شده براي نت پيش بينانه بوده است . تقريباٌ از شروع انقلاب صنعتي ، تكنسينهاي نت گردشهاي روزانه درسيستمهاي صنعتي وتوليد حساس در تلاش براي شناخت عيوب بالقوه يا مشكلات مرتبط با نت كه مي توانست به قابليت اطمينان ، كيفت توليد وهزينه هاي توليد لطمه وارد كند به كار مي بردند.

1 Spectrographic
بازرسي بصري هنوز يك ابزار نت پيش بينانه مطمئن است وبايد در برنامه هاي مديريت نت كلي كارخانه گنجانده شود.
2-5-5-مافوق صوت
مافوق صوت ، مشابه آناليز ارتعاش ، يك زيرمجموعه از آناليز نويز مي باشد. تنها تفاوت اين دو تكنيك محدوده فركانسي است كه مانيتور مي شود . درحالت آناليز ارتعاش ، محدوده مانيتور شده بين 1 هرتز تا 30000 هرتز مي باشد؛ مافوق صوت فركانسهاي نويز بيش از 30000 هرتز را مانيتور مي كند[11].
2-5-6-تكنيكهاي ديگر
تعداد زيادي تكنيكهاي غير مخرب ديگر مي توانند مشكلات را در تجهيزات يا سيستمهاي
كارخانه در مراحل اول شناسايي كنند؛ اما ، اين تكنيكها يا كاربرد گسترده اي را پوشش نمي دهند يا آنقدر گران قيمت هستند كه برنامه نت پيش بينانه نمي تواند ازعهده آنها برآيد.
2-6-ايجاد يك برنامه نت پيش بينانه
تصميم براي ايجاد يك برنامه نت پيش بينانه اولين گام كنترل هزينه هاي نت واصلاح راندمان پروسس كارخانه مي باشد . برنامه هاي نت پيش بينانه زيادي را مي توان به عنوان مدل اجراي برنامه نت پيش بينانه موفق بكارگرفت . متأسفانه ، بسياري برنامه ها درهمان سه سال اول شكست خورده اند زيرا قبل از اجراي برنامه اهداف ومقاصد روشني تعيين نشده است . اجراي يك برنامه جامع پيش بينانه پرهزينه است. علاوه برهزينه اوليه براي تجهيزات وسيستمها ، هزينه ساليانه نگهداري برنامه نيزگزاف است[11] .

براي موفقيت ‌يك برنامه نت پيش بينانه بايد قادر به ارزيابي هزينه – امتياز بوجود آمده توسط برنامه باشد. اگر برنامه درست سازمان يابد، از تكنيك هاي نت پيش بينانه صحيحي استفاده كند وامتيازات قابل اندازه گيري داشته باشد اين هدف دست يافتني است . ميزان موفقيت يا شكست برنامه مستقيماٌ متناسب با كوشش اوليه براي ايجاد برنامه است.

2-6-1- اهداف، مقاصد، وامتيازات
كارهاي سازنده از اهداف خوب صادر مي شوند . مهم است كه اهداف ومقاصد برنامه نت پيش بينانه كاملاٌ توسعه يافته ومنطبق با پرسنلي كه آنرا اجرا مي كنند ومديريت ارشد كارخانه باشد . برنامه نت پيش بينانه توجيهي براي خريد تجهيزات پيشرفته گرانقيمت نيست . هدف برنامه مشغول كردن افراد به اندازه گيري وبازبيني داده ها از ماشين هاي مختلف ، تجهيزات وسيستم هاي كارخانه نيست[8] .
هدف نت پيش بينانه حداقل كردن خرابي هاي برنامه ريزي نشده تجهيزات ، هزينه هاي نت ، واتلاف توليد است . همچنين تمايل به اصلاح راندمان وكيفيت توليد كارخانه دارد . نت پيش بينانه با مراقبت منظم شرايط مكانيكي ، راندمان ماشين ها و فرآيند وديگر پارامترهايي كه شرايط كاركرد كارخانه را تعيين مي كنند تكميل مي شود . با استفاده از داده برداري از تجهيزات حساس كارخانه ، مشكلات اوليه شناخته مي شوند وكارهاي اصلاحي براي بهبود قابليت اطمينان ، قابليت دسترسي ،‌وبهره وري كارخانه انجام مي شود.
اهداف ومقاصد خاص هر كارخانه با كارخانه ديگر متفاوت است ، بايد هزينه هاي فعلي نت وديگر پارامترهايي كه مي توانند براي ايجاد مرجع وخط پايه بكار روند تعيين شوند[17].
داده هاي حد پايه حداقل بايد شامل هزينه هاي نيروي انساني ،‌بالاسري، پاداش اضافه كار، وديگرهزينه هاي دستمزد اداره تعميرات باشد . همچنين بايد همه خدمات پيمانكاري مربوط به تعميرات نه پيمانكاري نظافت وخدمات ، وكل هزينه هاي انبارداري قطعات يدكي را دربرگيرد . خط پايه بايد شامل درصد تعميرات برنامه ريزي شده در مقابل برنامه ريزي نشده ونيز هزينه هاي واقعي تعمير روي تجهيزات حساس ، ودسترسي ساليانه كارخانه باشد . اين خط پايه بايد افزايش هزينه هاي توليد ايجاد شده با خرابيهاي سنگين ماشين وديگر پارامترها را نيز در برگيرد[17] . مقاصد بلندمدت يك برنامه نت پيش بينانه عبارتنداز:
– حذف تعميرات غيرضروري
– كاهش هزينه توليدناشي از خرابي ها
– كاهش انبارداري قطعات يدكي
– افزايش راندمان پروسسي
– اصلاح كيفيت توليد
– افزايش طول عمر سيستمهاي كارخانه
– افزايش ظرفيت توليد
– كاهش هزينه هاي كلي تعميرات
– افزايش سود كلي
2-6-2-الزامات عملي
الزامات عملي باتوجه به اندازه وپيچيدگي كارخانه يا شركت متفاوت است . اما ، صرف نظر ازتفاوتها حداقل الزامات بايد درنظر گرفته شوند. اين نيازها عبارتنداز حمايت مديريت ، نيروهاي اختصاصي مسئول ، داده برداري كافي وفرآيندهاي آناليز ، وبانك اطلاعاتي مطمئن[11].
حمايت مديريت
براي اجراي برنامه نت پيش بينانه لازم است هم روي تجهيزات سرمايه اي وهم روي نيروي انساني سرمايه گذاري شود. اگر پس از آغاز كار برنامه درمسير اهداف از پيش تعيين شده حركت كرد، لازم است مديريت نيز منابع لازم را دراختيار آن قراردهد. مديريت بايد روي نگهداري اطلاعات حياتي و فرآيندهاي تبادل اطلاعات پافشاري كند چراكه براي موفقيت برنامه حياتي هستند ودرعين حال از كنترل اداره تعميرات خارج مي باشند[11].
پرسنل مسئول واختصاصي
همه برنامه هاي نت موفق حول يك تيم نت پيش بينانه تمام وقت ساخته شده اند . بعضي از اين تيم ها ممكن است چندكارخانه را پوشش دهند وبعضي نيزيكي را مانيتور مي كنند؛ اما، هربرنامه موفق يك تيم اختصاصي دارد كه مي تواند روي دسترسي به مقاصد مورد نظر برنامه تمركز كند[11].
فرآيندهاي موثر داده برداري وآناليز
اگر وسايل اندازه گيري مناسب در دسترس باشد وكارهاي مانيتورينگ براي تأكيد براهداف برنامه سازمان يافته باشندفرآيندهاي موثري رامي توان ايجاد كرد . اگر برنامه خوب طراحي شده باشد نبايد همه ماشين ها وتجهيزات كارخانه را به يك اندازه بازرسي كند. برنامه هاي نت پيش بينانه از 50 تا 500 ماشين را دريك كارخانه زير نظر مي گيرند.
برخي از اين ماشين ها براي بهره برداري كارآمد وپيوسته نسبت به بقيه حياتي تر هستند . برنامه نت پيش بينانه بايد طوري تنظيم شود كه روي كارهايي كه حداكثر بازده را دارند تمركز يابد[11].
بانك اطلاعاتي مطمئن
روش ها وسيستم هايي كه براي برنامه وتوسعه هاي اوليه برنامه انتخاب مي كنيد تا حد زياد تعيين كننده موفقيت يا شكست نت پيش بينانه كارخانه هستند . اجراي صحيح برنامه نت پيش بينانه آسان نيست . آن به تفكر بسيار زيادي نيازمند است و شايد براي بار اول به درك كاملي از بهره برداري سيستم هاي مختلف وماشينهاي دوار كارخانه نياز دارد.
توسعه بانك اطلاعاتي اوليه كه براي اجراي موفق نت پيش بينانه لازم است نياز به ماهها كوشش كاركنان خواهد داشت . به خاطر نياز گسترده به نيروي انساني براي ايجاد صحيح نت پيش بينانه اغلب بانك اطلاعاتي ضعيف يا ناقصي بوجود مي آيد . در برخي حالت ها ، به خاطر محدوديت كاركنان برنامه از ادامه كار باز مي ماند . اگر نيروي كار گسترده مورد نياز براي ايجاد بانك اطلاعات درمحل در دسترس نباشد ، مشاوراني مي توانند دانش ونيروي لازم براي تكميل اين وظيفه را فراهم كنند[11].
2-6-3-انتخاب يك سيستم نت پيش بينانه
پس از توسعه نيازمنديها براي يك برنامه نت پيش بينانه جامع ، گام بعدي انتخاب سخت افزار و نرم افزارهاي سيستم مي باشد كه بيشترين تأثير را درهزينه پوشش برنامه خواهند داشت . از آنجا كه بيشتركارخانه ها تركيبي از تكنيك ها را لازم خواهند داشت ( مثل ارتعاشات ، ترموگرافي ، ترايبولوژي) سيستم بايد بتواند پوشش لازم براي همه تكنيك هاي مورد نياز را فراهم كند . باتوجه به اينكه سيستمي كه به تنهايي همه تكنيك هاي نت پيش بينانه را پوشش دهد در دسترس نيست ، لذا درمورد سيستم هاي خاصي كه براي حمايت از برنامه الزامي مي باشند بايد تصميم گرفت . ممكن است لازم شود بعضي از تكنيك ها حذف شود تا بتوانيد تنها از يك سيستم نت پيش بينانه استفاده كنيد . بيشتر كارخانه ها را مي توان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی استان کرمان، استان کرمانشاه، مدارس متوسطه Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی بهبود عملکرد، عملکرد سازمان، بهبود مهارت