پایان نامه با کلید واژه های ویژگی های شخصیتی، رادیو و تلویزیون، ویژگی های شخصیت

دانلود پایان نامه ارشد

مطرح می شود و از فردیت بیرون می آید (ساروخانی ،1370،ص843).
مخاطبان : مراد دریافت کنندگان پیام های ارسالی از جانب وسایل ارتباط جمعی نظیر روزنامه ،رادیو و تلویزیون و… می باشد (ساروخانی ،1370،ص198).
رسانه
هر ابزار یا روشی که بتواند برای انتقال پیام به کار رود (پور محمدی ، 1377،ص80).
صحت و درستی خبر: به آن دسته از خبرهایی که بدون دخالت و دستکاری مطالب با واقعیت بیان شده باشد اخبار دارای صحت و درستی است .
تازگی خبر
یعنی در حداقل زمان ، پس از وقوع به اطلاع مخاطب برسد
عدم جانب داری (سوگیری )
یعنی در تنظیم خبر یا انتقال خبر هیچ گونه عقاید شخصی یا گروهی را دخالت ندهیم و گرایش خاصی نداشته باشیم .
منبع خبر
شخص ،خبرگزاری ها ، رادیو ، تلویزیون های مختلف در جهان ، روزنامه ها هر کدام می توانند جزء منابع خبری باشند .که اول بار موجب انتشار خبر می شوند و یا نقل قول می کنند کلیه این موارد منابع خبری محسوب می شوند. ما در این تحقیق ، تلویزیون ایران را به عنوان منبع خبری قرار می دهیم .
ویژگی های شخصیتی گوینده خبر : ویژگی های شخصیتی گوینده خبر را در این پژوهش شامل سن، جنسیت، لحن بیان و ظاهر گوینده درنظر گرفته شد .
سه قانون کلی حاکم بر منابع خبری :
خبر بدون منبع اعتبار و شخصیت خبری ندارد و تا زمانی که منبع خبر ناشناخته باشد عمق و نفوذ خبر در مخاطبان ناچیز خواهد بود ، منبع خبر یکی از مهمترین عوامل جلب اعتماد مخاطبان می باشد .
سه قانون کلی حاکم بر منابع خبری عبارتند از :
1- منبع خبر از خود خبر مهمتر است .
2- خبری که برای مخاطب منبع ندارد و یا حداقل یک منبع شناخته شده قابل قبول (رسمی )ندارد ، اصلاً خبر نیست (ولو آنکه در داخل شهر و یا حتی در همسایگی ما اتفاق افتاده باشد )منابعی از قبیل ، گفته شد ، اطلاع دارند ، مسافرانی که از جایی آمده اند گفته اند ، ناظران آگاه ، منابع مطلع و … هیچ کدام نمی توانند حالت یک منبع شناخته شده قابل قبول در یک رسانه معتبر را داشته باشد .
3- منابع رسمی و شناخته شده خبری هرگز دروغ نمی گویند یا سعی می کنند خبر دروغ را منتشر و یا اعلام نکنند . زیرا اگر خبر دروغی بدهند ، در صورتی که ظرف ذی مدخل خبر آن را تکذیب کرد ، ناچار باید تکذیبش را منتشر کنند و این امر اگر چند بار تکرار شود به اعتبار و حیثیت منبع خبری در نزد مخاطب صدمه وارد می شود . بنابراین منابع رسمی معتبر خبری همواره سعی دارند عامل انتشار خبرهایی نباشند که احتمال تکذیب کردنش وجود دارد . اشاعه و انتشار اخبار دروغ و غیر واقعی همیشه از سوی منابعی صورت می گیرد که حالت غیر رسمی ، ناشناخته و یا اصولاً هویت مجهول و غیر واقعی دارند (امیر کافی ، 1380) .
4- منابع رسمی و شناخته شده خبری طوری دروغ می گویند که متهم به دروغگویی نشوند. تمام هنر خبر شناسی در همین حالت و اگر کسی بتواند حیله های منابع خبری برای جعل خبر و اشاعه اخبار نادرست و غیر واقعی را بداند یک خبر شناس واقعی محسوب می شود . حلیه های منابع خبری به شکل های گوناگون صورت می گیرد که عمده ترینش به قرار زیر است :
الف) نقل خبر از قول منابع شناخته شده
ب) القاء تفسیرهای غیر واقعی در مورد خبرهای واقعی
ج) اتصال در خبر واقعی برای القاء یک خبر غیر واقعی
د) اختفاء منبع اصلی غیر موثق در پشت یک منبع فرعی موثق
هـ) انتشار عمدی یک خبر دروغ
و) تظاهر به بی طرفی
ز) نفی برای اثبات
ح) پاره حقیقت گویی
ط) تغییر معنای کلمات در ترجمه
و اما شاخص هایی که برای معتبر بودن خبر می توان بر شمرد را از سه منظر منبع پیام و شخص پی خواهیم گرفت (کلهر ، 1370).
اعتبار منبع
اگر قرار باشد اعتبار منبع را که یک مفهوم ارتباطی است با سایر مفاهیم ارتباطی ، ارتباط دهیم بدون شک ورود به این عرصه از طریق «عناصر»مدل لاسول خواهد بود و تمام نظریه های دیگر ارتباطی که در رابطه با این 5عنصر قرار گرفته اند.
همگنی اعتبار منبع و مخاطب
همگنی عبارت است از شباهت در ویژگی هایی مانند باورها ، ارزشها ، آموزش و منزلت اجتماعی بین دو فرد که در ارتباط با یکدیگر هستند در موقعیتی که امکان گزینش وجود دارد و منبع می تواند با تعدادی گیرنده رابطه داشته باشد تمایل شدیدی به انتخاب گیرنده ای دارد که بیشتر به خودش شبیه است برای اصل همگنی دلایل زیادی وجود دارد .
غالباً افراد شبیه هم ، با یکدیگر زندگی می کنند و تحت تاثیر علایق مشترکی هستند. این گونه نزدیکی ها فیزیکی و اجتماعی ، نوع ارتباط همگن را باعث می شود . چنانکه گفته اند کبوتر با کبوتر باز با باز ، ارتباط زمانی موثر است که منبع و گیرنده همگن باشند .
اعتبار منبع و گزینشگری خبر
اگر انتخابهایی که گزینشگر انجام می دهد درجهت تامین نیازهای خبری بیننده یا خواننده باشد بیننده و خواننده آن اخبار را مطابق نیازهای خود می بیند و از توسل به راههای ارتباطی دیگر ، جهت کسب خبر صرف نظر می کند .
به این ترتیب ، روزنامه یا تلویزیون به عنوان یکی از مهمترین رسانه های خبری اعتبار بدست می آورد و در نتیجه مردم از آن به عنوان یک « منبع قابل اعتماد»سخن خواهد گفت . در رادیو و تلویزیون نیز وضعیتی مشابه حاکم است (ادیب هاشمی ، 1372).
عوامل کسب اعتبار
الف :اعتبار منبع
12شاخص برای اعتبار منبع :
1-انصاف و عدالت
2-بی غرض
3-گفتن تمام ماجرا
4-صحت
5-محترم شمردن زندگی خصوصی افراد
6-مراقبت از طرفداران
7-داشتن موضوعات مربوط به بهتر شدن وضع اجتماعی
8-جدایی واقعیت
9-قابل اعتماد بودن
10- در ارتباط با موضوعات مورد علاقه مردم بودن
11-واقعی بودن
12-داشتن گزارش های موثق (ادیب هاشمی ، 1372)

ب:اعتبار پیام (اعتبار خبر)
هر پیامی معمولاً چند مقوله از مقوله های ذکر شده ذیل را در خود دارد و با این خصوصیات است که پیام اعتبار پیدا می کند :
1-مرتفع کننده نیاز های خبری مخاطب
2-هماهنگی بین تصاویر و اصوات
3-استفاده از تکنیک های خبری
4-گویا بودن تصاویر و کلمات
5-هماهنگی بین خبر و وسیله پخش آن
6-کامل بودن عناصر خبری
7-تازگی و به روز بودن
8-هیجان انگیز بودن خبر
9-سرگرم کنندگی خبر و … که می توان ده ها عامل دیگر نیز ذکر کرد (بابایی راد ، 1382).

ج-اعتبار شخصی
بحث اعتبار شخصی زمانی مطرح می شود که ما قائل به اعتبار مجری خبر باشیم چیزی که در این تحقیق هم بر آن نظری داشته ایم چرا که در اکثر مواقع مجری،مصاحبه گر ، گزارشگر ، مفسر و تحلیل گر از عوامل تاثیر گذار بر خبر و مخاطب هستند و به طور مثال مخاطبان بیشتری به یک مجری خبر (گوینده خبر)نسبت به دیگران نشان می دهند که این خاکی از میزان اعتباری است که آن مجری کسب کرده است و اصولاً شبکه های بزرگ خبری بر روی اعتبار مصاحبه گرها گزارشگرها و خود حداکثر فعالیت و دقت نظر را دارند .
دوم اینکه اگر یک شبکه یا خصوصیات اعتبار آشنا باشد برای انجام مصاحبه ، پخش سخنرانی و… به سوی کسانی می روند که از اعتبار بیشتری در نزد مردم و مخاطبان برخوردار باشند و اگر با این خصوصیات آشنا باشند کسانی را بر می گزیند که در نزد مردم بیگانه و بی اعتبار هستند که تاثیر خبر را از بین خواهد برد .(پور محمدی ، 1377) .

جامعیت خبر
هرچه رویداد های جامعه به طور کامل و بدون گزینش از طریق رسانه ارائه شود این رسانه برای مردم منبع معتبری است .
پخش کردن به موقع رویداد، مطرح کردن خبر به صورت کامل ، ارائه خبر بدون گزینش ، پخش مهمترین رویداد های داخلی و خارجی و واقعی بودن از مهمترین ویژگی های جامعیت خبر است به طور خلاصه جامعیت یعنی خبر بدون هیچ کم وکاستی و یا افزایشی عینا مطرح شود و کامل باشد .
سرعت انقال خبر
کمترییین فاصله بین لید خبر و اعلام آن به مخاطبان را سرعت انتقال خبر گویند .
اعتماد
اعتماد در کتاب ” رسانش نو آوری و رهیافتی میان فرهنگی” چنین تعریف شده است: میزان اطمینان و ارزشی است که گیرنده برای یک منبع و یا کانال ارتباطی قائل است (راجرز و شومیکر،1369،ص 262).
اعتماد در زبان فارسی به معنای تکیه کردن ، متکی شدن به کسی و کاری را بی گمان به او سپردن و واگذشتن کار به کسی کی باشد (عمید،1369،ص201). در فرهنگ های مختلف انگلیسی زبان، اعتماد به اشکال مختلفی معنا شده است . فرهنگ فلسفه رایج، اعتماد را بخشی از عشق و دوستی و مستلزم هر برنامه جمعی شمرده است. در این فرهنگ اعتماد ،احساسی نسبت به امر مورد قبول ، نگرش مثبت نسبت به فرد یا امری قلم داد شده است. همچنین فرهنگ آکسفورد اعتماد را به عنوان «اتکا یا اطمینان به نوعی کیفیت یا صفت یک شخص یا یک چیز یا اطمیان به حقیقت یک گفته» تو صیف می کند (گیدنز ،1377،ص37).
در بعد روانشناختی ، کولبرگ (1370) اعتماد را پیروی از قواعد فوق فردی، قانون و عمل برطبق انتظارات دیگر و اریکسون ( 1373) ان را رابطه عاطفی با دیگران و نشانه نوعی همسازی اجتماعی به منظور دستیابی به احساس ایمنی و درک ثبات و قابلیت و پیش بینی دیگران می شمارد که از تجربیات اولیه دوران کودکی حاصل می شود در بعد سیاسی،اعتماد عمدتا در رابطه با نهاد دولت تعریف می شود وبرای مثال پوتنام (1996) حدود دخالت دولت را به میزان مشارکت مدنی و پیوندهای اجتماعی مرتبط می شماردو اعتماد در برداشت اندیشمندانی نظیر فوکویاما (1379) بعد اقتصادی دارد.ولی اعتماد را مشارکت و ارزش ها و هنجارهای غیر رسمی در میان اعضای گروهی که همکاری و تعاون میانشان مجاز است می داند .
تنوع تعاریف در نزد جامعه شناسان یا آن دسته از نظریه پردازان که رویکرد جامعه شناختی دارند ،بسیار بیشتر است.وینگنشتاین اعتماد را موضوعی فرهنگی می شمارد که در آن ما به کسانی که به صورت چشمگیری به ما شبیه هستند و ارزش های فرهنگی مشترکیدارند ، اعتماد می کنیم.
زاک و گلد (1998) اعتماد را انتظار رعایت و پاسخگویی مطمئن به نیاز های فعلی و آتی خود قابلیت اتکا و نهایتا ایمان به دیگری می دانند . کوهن (1996) اعتماد را دریافت حس نیت مداوم از سوی امین و انجام رفتار به قاعده شرافتمندانه و مشارکت جویانه بر اساس هنجارهای مشترک از سوی دیگران می شمارد .
الیسون و فایر ستون (1974) اعتماد را واگذاری منابع به دیگران می دانند ، با این انتظار که آنها به گونه ای عمل خواهند کرد که نتایج منفی به حداقل ممکن کاهش می یابد و دستیابی به اهداف میسر می گردد.
براور و همکاران (2000) اعتماد را باور به حسن نیت و صداقت دیگران در روابط دو جانبه می شمارد.
این مفهوم با تعریف زیمل از اعتماد همخوانی دارد که اعتماد را شکلی از ایمان و وابستگی مطمئن به یک نفر با یک اصل تعریف می کند .گیدنز ضمن تایید دیدگاه زیمل ، اعتماد را به عنوان اطمینان یا اتکا به ماهیت یا خاصیت شخص یا چیزی با صحت گفته ای تو صیف می کند . به اعتقاد او ، مفهوم اطمینان و اتکا در تعریف فوق به وضوح با آن ایمانی که زیمل آن را توصیف کرده در پیوند و ارتباط است.
پیشینه تاریخی مفهوم اعتماد
به لحاظ تاریخی ، همواره اعتماد به منزله اعتماد یک سویه نظیر ، اعتماد زیر دست به بالا دست ، اعتماد محکوم به حاکم ، اعتماد ضعیف به قوی و … مطرح بوده است به نحوی که نقش اعتماد در تاسیس و بقا نظام های دانش تجربی (1)به معنای واقعی اش به منزله تمدن بزرگ (2)مرتبط است که بدین وسیله شرایطی را اعطا می کند که دیگرا (کشورهای قدرتمند تر)می توانند افکار ما را تحت مستمره خود (3)در آورده و از آن طریق انتظار وضعیتی را داشته باشیم که ما را به استعمار آنها (کشورهای ضعیف تر)مجاز سازد . قدیمی ترین تعاریف از اعتماد را در نظریه های افلاطون و ارسطو سپس به طور مشروح در نظریات هابز و لاک و روسو در (زمینه های فلسفی )می توان جستجو کرد . تاکید بر اعتماد به منزله عنصر اساسی رفاه متقابل ما و فراتر از آن به عنوان یک بعد از جنبه های ارزنده زندگی هم در علوم سیاسی و هم متون جامعه شناسی مفهوم مشترک است .
زیرا بدون وجود اعتماد ، زندگی اصلاً امکان پذیر نیست .در علوم سیاسی به ویژه در قرون معاصر توکویل نیز سهم به سزایی در پرورش مفهوم اعتماد بر عهده داشته است (پورمحمد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های استان تهران، افکار عمومی، رسانه ملی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های رسانه های گروهی، علوم اجتماعی، علوم سیاسی