پایان نامه با کلید واژه های ورزشکاران

دانلود پایان نامه ارشد

(مثل آبله- سرخجه- سرخک و غيره) مي شود و زيادي حرارت بحراني توليد شده باعث مي شود که صفرا بسوزد و بجاي آن سودا بنشيند و همين امر باعث مي گردد که سديمان خون به نشانه افزايش سودا يش عفونت در بدن) در آزمايشات خوني بالا برود. در بيماري رماتيسمي سرد نيز از سوختن يا تخريب يا تجمع خلط بلغم خون بالا مي رود (حالات رماتيسمال) که با حالت قبل متفاوت است.

4-17- علائم غلبه اخلاط
4-17-1- نشانه هاي غلبه صفرا
نشانه هاي غلبه ي صفرا عبارتند از : تشنگي وسوزش جگر ، زبري پوست صورت ، زردي چشم ، کدورت ادرار ، عصبي شدن ، ناراحتي معده ، تلخي دهان ، کم اشتهايي ، حالت تهوع ، سر درد شقيقه ، سياهي رفتن چشم ، سر گيجه ، خشکي پوست ، ترک خوردن پوست دست وپا ، گرمي بدن يا داشتن تب ، جوشش فم المعده ، ديدن خواب هاي هولناک مانند جنگ وستيز ، پوسته پوسته شدن پوست سر ( شوره ي سر ) نمايان شدن لکه هاي سفيد وقهوه اي در صورت يا ديگر اعضاي بدن ، ريزش مو ، ابتلا به بيماري آلوپي ( ريزش موضعي مو) علاقه به نوشيدن آب يخ و خوردن يخ يبوست مزاج وبهانه جويي وتند خويي اين گونه افراد را ” صفرواي مزاج ” مي گويند . همه يا اکثر نشانه هاي ياد شده در بيشتر افراد صفراوي مزاج ديده مي شود. البته ميزان بروز اين نشانه ها به مقدار غلبه ي صفرا بستگي دارد .

4-17-2- نشانه هاي غلبه ي خون
اگر در بدن فردي خون غلبه کند وخون کثيف شود يا بهتر بگوييم سوخته شود ، نشانه ي آن سنگيني سر ، خميازه کشيدن ، چرت زدن ، کندي حواس ، شيرين شدن دهان ، لزج بودن آب دهان سرخي رنگ بدن ، قرمزي زبان ، خارش بدن ، بروز دمل و جوش هاي ريز در بدن به خصوص در پيشاني ، پشت سر وقسمت کتف و شانه ها گاه خون آمدن از بين دندان ها ودر نهايت کسالت وخمودگي مداوم است .
افرادي را که خون در آنان غلبه مي کند ” دموي مزاج ” مي گويند . مهم ترين علت غلبه ي خون ، پرخوري وزياد روي در مصرف انواع غذاهاي سرخ شده و تند و تيز است . افراد دموي مزاج اغلب آرامش نسبي ندارند .

4-17-3- نشانه هاي غلبه ي بلغم
اگر در بدن فردي بلغم غلبه کند ، نشانه ي آن ، سفيدي ، نرمي و سردي پوست بدن ( مانند مردم اروپا ) دير هضم شدن غذا ، آروغ ترش زدن ، ميل بسيار به خواب داشتن ، جاري شدن آب از دهان ، رقيق بودن آب بيني ، کم حواسي ، زيادي بول ، دفع بول با فشار زياد وحجم بسيار ، سستي وبي حالي بي حس بودن بدن ، سفيد شدن موي سر وريزش آن قبل از موعد پيري ، درد معده ودرد پشت ، گرفتگي ماهيچه هاي پشت ، کمردرد ، گردن درد ، پا درد ، زانو درد ، نقرس ، فلجي ، لک وپيس ( ويتيليگو) ، لقوه ( کج شدن دهان وصورت ) ، رعشه ( پارکينسون ) ضعف مثانه ، ترش شدن دهان به وجود آمدن لک سفيد در چشم ، ضعف بينايي ، تنگي نفس ، تپش قلب به خصوص هنگام بيدار شدن از خواب وتوليد کرم هاي کدو يا کرمک در انتهاي روده بزرگ اين گونه افراد را بلغمي مي گويند .

4-17-4- نشانه هاي غلبه سودا
نشانه ي غلبه سودا که ناشي از رسوبات خون که مرکز آن طحال است عبارتند از : خستگي وکوفتگي بدن ، لاغري ، پژمردگي روح وجسم ، بي نشاطي وافسردگي ، يبوست مزاج ، خود خوري ، احساس سوزش در هنگلم دفع بول ، تيره بودن رنگ ادرار ، مدفوع وفي ، سياه وقيري شکل بودن مدفوع ، شور بودن دهان ، بوي بد دهان ، تاريکي چشم ، تيرگي رنگ صورت ، شب کوري ، سوزش معده ، فکر بسيار ، ديد خوب هاي آشفته ( کابوس) اخلاق تند و زشت ، دلتنگي وبي قراري وبا وجود آمدن لکه هاي سياه در بدن ، جذام، بيماري هاي پوستي ( سودا) زخم شدن پوست به سبب خارش زياد ، قولنج شدن روده ( بيماري کوليت ) نسيان و فراموشي (آلزايمر) حرص خوردن زياد .
افراد سوداوي مزاج اکثراً دچار بيماري هاي روحي و رواني مي شوند ومعمولاً تا آخر عمر از داروهاي روان گردان استفاده مي کنند .

4-18- نقش اخلاط در بدن
4-18-1- خلط دم: اين خلط قسمت اصلي خون بوده و رنگ ان صورتي است ما معتقديم که گلبول هاي خوني خصوصاً و مواد ديگري از خون همچون ميوگلوبين و هموگلبين اين قسمت از خون را مي سازند. کار خلط دم که بيشتر از عنر هوا درست شده است. انجام اعمال مهم خون در بدن نظير اکسيژن رساني، تغذيه، توليد بافت هاي عضلاني در بدن و هدايت و رهبري ساير وظايف کلي خون در بدن مي باشد. لازم به يادآوري است که بيشترين ميزان کمي اخلاط در بدن در ميان ساير اخلاط ديگر، مربوط به همين خلط دم مي باشد .
روي هم رفته اخلاط قرمز رنگ موجود در خون و بدن که به ترتيب بيشتر از جنس پروتئين يا عضلاني هستند را خلط دم گويند يعني قسمتي از خون که به رنگ قرمز روشن و واجد گلبول هاي قرمز خون مي باشد. کار خلط دم اکسيژن رساني، تغذيه سلول ها، شرکت در ساختمان سلول ها و بافت ها خصوصاً بافت هاي عضلاني، تسهيل تبادلات گازي در ريه ها، شرکت مستقيم در ساختمان دستگاه اسکلتي بدن (قسمت عضلاني سراسر بدن) ايجاد حرارت نسبي در بدن، شرکت ساختماني در بدنة عروق، شرکت مستقيم در ساختمان بافتي قلب، انجام عمليات ارتجاعي عضلاني (مثل ورزش در ورزشکاران ) مي باشد. همچنين وجود خلط دم در لايه هاي مختلف پوست باعث روشني و قرمزي خاص رنگ آن مي گردد، اين خلط در بيماري هاي قلبي، عروقي، فشار خون، بيماري رماتيسمي لوپوسي، برخي از سرطان هاي خوني، عضلاني، پوستي و نظاير آن به طور چشمگيري افزايش پيدا مي کند. در واقع کساني که غلبة دم دارند در جاهايي از بدن که مستعد مي باشد بافت هاي عصلاني تکثير پيدا کرده و عوارضي چون هايپرتروفي عضلات بدن، هايپرتروفي عضلات قلبي، هايپرتروفي عضلات جدارة عروق، ميوم در رحم و در صورت پيشرفت سرطان هاي هيپرتروفيک پوستي و يا عضلاني ديگر ايجاد مي کنند.
4-18-2- خلط بلغم: دانشمندان معتقدند که قسمت مائي خون(آب موجود در خون) همان بلغم خون است که گاه نيز از لنف به عنوان خلط بلغمياد مي شود که اين تعريف درست تر به نظر مي رسد زيرا حکما در قديم براي خلط بلغم نقشهايي قايل بوده اند که عبارت است از خلط جايگزين دم، تأمين کننده سياليت و رواني خون، سازنده و توليد کننده خلط دم، تنظيم رقت و غلظت خون و نظاير آن. يکي از خاصيت هاي مهم خلط بلغم در خون آن است که به طور معمول به محض خروج خون از عروق، ممکن است که ما به شوک برويم ولي مجود بلغم بدن تا حدودي تأمين کننده فوري خون از دست رفته مي باشد به اين صورت که وقتي ما خون از دست مي دهيم آب زيادي در فضاهاي خارج از عروق و در بين سلول ها وجود دارد که به محض احساس تشنگي خون اين آب ها به طور اتوماتيک به درون عروق خوني مکيده مي شوند و فوراً با ترکيب شدنشان با خون کمبود خون ايجاد شدة ما را جبران مي کنند اينجاست که نقش آب و بلغم خون و بدن را تأمين خون از دست رفته بهتر درک مي کنيم.
بلغم قسمتي از خون است که باعث سفيدي و روشني رنگ آن مي گردد. همانطور که گفته شد پزشکان آن را معادل لنف مي دانند ليکن عملاً به هر قسمتي از خون يا بدن که حالت شل و آبکي و يا چربي غير بافتي 0مثل تري گليسيريد، روغن دنبه، و روغن موجود در خون) که لنف نيز جزوي از آن است را بلغم مي گويند به عبارت ديگر آبي که ما مي خوريم، آبي که در لابلاي کيموس غذايي در معده و ابتداي روده وجود دارد، آبي که در داخل خون ديده مي شود، روغن هاي ساده و غير آلي خون، آب مني، آب بزاق، آب تعريق، آب بين سلولي،آب درون سلولس و غيره را بلغم گويند.
4-18-3- خلط صفرا: اين خلط را در قديم کف خون مي گفتند و به تعبير امروزه دانشمندان آن را با پلاسماي خون که در سطح لولة آزمايش قرار مي گيرد مقايسه مي نمايند. اما بهترين تعبير براي صفرا، مي تواند بيلي روبين خون، کلسترول و ساير آنزيم ها و هورمون هاي مهم آلي موجود در خون بوده باشد. محل توليد اکثر اخلاط از جمله خلط صفرا، در کبد مي باشد و لي ساير بافت ها نيز مي توانند اين خلط پرکار را توليد نمايند. به طور معمول محل ذخيره صفرا در محفظه کوچکي به اسم کيسه صفرا به طول 8-10 سانتي متر و در زير کبد مي باشد که پس از ساخته شدن خلط صفرا در کبد به اين کيسه سرازسر مي شود و به وقت نياز به داخل روده و در نتيجه به خون پمپاژ مي شود و ما نيز به موقع از مزاياي اين خلط پرحرارت استفاده مي کنيم. خواص خلط صفرا بسيار بسيار زياد است از جمله صابوني کردن کيموس غذايي در روده به منظور جذب يا دفع آن از روده صابوني کردن مجاري کوچک ريه (سورفاکتانت) به منظور تسهيل نفس کشيدن و عمل دم و بازدم نجام عمليات هورموني مهم در بدن تنظيم اشتها از طريق کم کردن آن به منظور تنظيم وزن بدن نقش پيشتازي خون در داخل عروق به منظور تسهيل حرکت خون در درون رگ هاي کلابة بدن تأمين کننده انرژي و تنظيم کننده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی فرآیند کسبوکار، سیستم مدیریت، منابع سازمان Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی فرآیند کسبوکار، سیستمهای مدیریت، رایانش ابری