پایان نامه با کلید واژه های نفت و گاز، داده ها و اطلاعات، استان خوزستان

دانلود پایان نامه ارشد

پر هزينه است که بخاطر هزينه هاي مرتبط با آن، تنها در زمينه هاي خاص مانند صنعت هوانوردي بکار برده مي شود. تشخيص عيب روي يک ماشين خاموش علي رغم هزينه بالا نمي تواند آسيب يا تاثير آسيب ديدگي ناشي از اثرات عملياتي مثل سرعت، دما، طراحي نامناسب و بارگذاري را آشکار سازد. در ايران از حدود 10 سال قبل با بکارگيري آناليز ارتعاشات به عنوان يکي از روش ها، پايش وضعيت شروع گرديده که در صنايع نفت ، گاز و پتروشيمي بسيار مورد توجه قرار گرفته است[7].
حال با روشها و تكنيكهاي مختلف داده كاوي مي توان نتايج و داده هاي هر يك از اين روشها را بررسي كرد و با شناسايي الگوها و رفتارهاي تجهيزات و دستگاه ها برنامه زمانبندي براي تعميرات و نگهداري آنها ارايه نمود.با بررسي الگوها و قوانين استخراج شده مي توان دو مورد احتمال وقوع خرابي و برآورد زمان خرابي را انجام داد و تيم نگهداري را براي واكنش مناسب آماده نمود.

1 Friction
2 Corrosion
3 Fatigue
4 Seediness
1-5-چالشهای پروژه

به منظور راه اندازي و پياده سازي CBM ممکن است با برخي چالشها و مشکلات روبرو باشيم که به آنها اشاره مي شود.
دقت و دسترسي کامل به داده ها
نکته اول در راه اندازي CBM بدست آوردن داده مورد نياز و داده وضعيت تجهيزات است.بدست آوردن داده دقيق و صحيح و يکسان بسيار مهم و حياتي است.داده هاي نادرست و کم دقت و غير يکسان اساس پيش بيني و طراحي مدل را خراب مي کند.بنابراين اين مورد حياتي است که با طراحي مکانيزمي مناسب از بدست آوردن داده مطمئن و دقيق اطمينان حاصل شود[10].
مستند سازي وثبت اطلاعات
يکي ديگر از موراد مهم و چالش برانگيز در زمينه CBM نگهداري و ثبت انواع داده ها و اطلاعات مورد نياز راجع به سابقه تعمير و خرابي تجهيزات و ماشين آلات است.نرم افزار CMMS 1مي تواند با ثبت انواع اطلاعات مهم و حياتي راجع به انجام انواع عمليات تعمير و خرابي و همچنين نگهداري اطلاعات ساعت توقف و کارکرد تجهيزات و ساير داده هاي مورد نياز به طراحي و استقرار بهتر CBM کمک شاياني نمايد[10].
1-6-معرفی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران
شرکت بهره‌برداري نفت و گاز گچساران، شرکت نفت و گاز ايراني است و يکي از شرکت‌هاي فرعي تابع شرکت ملي مناطق نفت‌خيز جنوب مي باشد، که با توليد متوسط ۷۴۰ هزار بشکه نفت در روز، سهم عمده‌اي در تامين درآمدهاي اقتصادي ايران دارد.اداره مرکزي اين شرکت از حيث جغرافيايي در شهر گچساران، استان کهگيلويه و بويراحمد واقع شده، ولي تاسيسات شرکت در چهار استان خوزستان، بوشهر، کهگيلويه و بويراحمد و فارس قرار دارد.

1 Computerized maintenance management system

اين شرکت وظيفه استخراج و بهره‌برداري از ۱۸ ميدان نفتي را بر عهده دارد، که بخش اعظم آن، مربوط به ميدان نفتي گچساران است، که به‌عنوان يکي از بزرگترين ميادين نفتي جهان شناخته مي شود.
1-7-مفاهيم نگهداري و تعميرات
تعميرات
به مجموعه فعاليتهايي که بر روي يک سيستم دچار خرابي و يا از کار افتادگي، انجام مي گردد تا آن سيستم را به حالت آماده و قابل بهره برداري بازگرداند، تعميرات گفته مي شود[11].
نگهداری
به مجموعه اي از فعاليتهايي که بطور مشخص و بيشتر به صورت برنامه ريزي شده و با هدف جلوگيري از خرابي ناگهاني و تدريجي ماشين آلات و تجهيزات و تاسيسات انجام و موجب افزايش
قابليت اطمينان و در دسترس بودن آنها مي گردد فعاليتهاي نگهداري گفته می شود[11].
نت
به مجموعه فعاليتهايي که سبب افزايش عمر مفيد ماشين آلات مي شود و کاهش مصرف قطعات يدکي، انرژي و هزينه را به دنبال داردو بازده عملي ماشين آلات را افزايش مي دهد،نگهداري و تعميرات يا در اصطلاح نت گفته مي شود[11].
روشهاي مديريت تعميرات
براي درك برنامه مديريت تعميرات پيش بينانه ، ابتدا بايد تكنيكهاي سنتي در نظرگرفته شوند. صنايع وكارخانه ها عموماٌ از دو نوع مديريت تعميرات استفاده مي كنند :
– كارتا خرابي 1
– تعميرات پيشگيرانه(PM)
مديريت كار تا خرابي
منطق اين مديريت ساده وآسان است : وقتي ماشين خراب شد آن را تعمير كنيد . واگر خراب نيست كاري با آن نداشته باشيد . از اولين كارخانه اي كه ساخته شد قسمت عمده كار تعميرات تعمير ماشين آلات كارخانه مي باشد كه ظاهراٌ موجه نيز به نظر مي رسد[11]. كارخانه اي كه از مديريت كار تا خرابي استفاده مي كند هزينه اي صرف نگهداري نمي كند تا زمانيكه ماشين يا سيستم خراب شود.
كارتا خرابي يك تكنيك مديريت عكس العملي است كه قبل از انجام هر كار نگهداري منتظر خرابي ماشين يا تجهيزات مي ماند كه در واقع يك مديريت بدون نگهداري مي باشد واز طرفي گرانترين مديريت تعميراتي نيز مي باشد. تعداد اندكي ازكارخانه ها از فلسفه اين روش پيروي مي كنند. تقريباٌ در همه مواقع حتي اگر كارخانه ها درشرايط كار تا خرابي باشند يك سري وظايف پيشگيرانه پايه اي مانند روانكاري ، تنظيم ماشين وديگر تنظيمات را انجام مي دهند . با اين وجود دراين نوع مديريت تا زمانيكه تجهيز قادر به ادامه كار باشد نه بازسازي مي شود ونه تعميرات اساسي روي آن انجام مي گيرد . هزينه اصلي مربوط به اين نوع مديريت تعميرات ، هزينه انبارداري قطعات يدكي ، هزينه هاي اضافه كار نيروي انساني ،‌ ساعات خوابيدن طولاني مدت ماشين وقابليت دسترسي پايين ماشين براي توليد مي باشد[11] .
تعميرات پيشگيرانه (PM)
تعاريف گوناگوني از تعميرات پيشگيرانه وجود دارد اما همه برنامه هاي مديريت تعميرات پيشگيرانه بر اساس زمان مي باشند به عبارت ديگر برنامه تعميرات براساس گذشت زمان (تقويمي) يا ساعت كاركرد (دوره اي) عمل مي كند[11].
در تعميرات پيشگيرانه ، تعميرات ماشين براساس ميانگين زمان تا خرابي ،استاتيك برنامه ريزي مي شود . اجراي عملي روشهاي تعميرات پيشگيرانه خيلي با همديگر متفاوت است[12] .
بعضي برنامه ها خيلي محدود هستند وفقط روي روانكاري ومانيتور كردن تنظيمات پافشاري دارند. در برنامه هاي تعميرات پيشگيرانه جامع ، براي همه ماشينهاي حساس كارخانه ، روانكاري ، تنظيمات و نو سازي ماشين ها برنامه ريزي مي شود. اساس مشترك همه اين برنامه هاي تعميرات پيشگيرانه برنامه ريزي بر پايه زمان مي باشد .
تعميرات پيشگويانه (PDM)
نگهداري و تعميرات پيشگويانه يك برنامه نت پيشگيرانه مبتني بر حالت و شرايط مي باشد. در اين روش علاوه بر آمار و ارقام عمر متوسط تجهيزات واحد صنعتي (همچون زمان متوسط تا خرابي) براي برنامه ريزي و زمانبندي فعاليتهاي نگهداري و تعميرات، از نظارت مستقيم بر حالات مكانيكي، بازدهي سيستم و ديگر شاخصها استفاده مي شود تا بتوان زمان متوسط تا خرابي واقعي يا افت بازدهي ماشين آلات و ديگر سيستمها در واحد صنعتي را تعيين نمود[12].
در بهترين حالت، روشهاي سنتي وابسته به زمان، عمر مفيد1ماشين آلات را در حد متوسط تأمين مي كند. لازم به ذكر است كه استفاده از اين روش به مفهوم عدم نياز به فعاليتهاي نت اضطراري و پيشگيرانه نمي باشد.
در واقع نگهداري و تعميرات پيشگويانه مي تواند تعداد خرابيهاي غيرقابل پيش بيني را كاهش داده و نيز ابزاري را ايجاد نمايد كه با استفاده از آن برنامه هاي دوره اي و روزانه نگهداري و تعميرات پيشگويانه به برنامه هايي با قابليت اطمينان بيشتر تبديل گردد[12].
مدت زمان توقفات ناگهاني و هزينه هاي تعميراتي دو فاكتور اساسي در تعيين ميزان موفقيت يك كارخانه مي باشند، بنابراين تشخيص و كنترل به موقع خرابي تجهيزات ، در اولويت كاري مجموعه تعميرات قرار مي گيرد. چرا كه تشخيص به موقع و در مرحله اوليه خرابي ، سبب مي گردد تا مجموعه تعميرات نيز به مثابه واحد توليد ، در فرايند توليد ايجاد افرزش افزوده2 نمايد ، و در جهت تغيير ديدگاه هاي پيشين ، تنها به عنوان يك منبع هزينه در روند توليد ديده نشود.در صنايع داخلي بيشتر استراتژي نگهداري و تعميرات غير مترقيه ، تعميرات پيشگيرانه و تعميرات اساسي3 در راستاي نيل به اين آرمان انجام مي شود[6].

1 Useful Life
2 Added Value
3 OverHaul Maintenance
در سالهاي اخير با حركت به سمت تعميرات پيشگويانه برخي سازمانها و كارخانه ها به دليل اهميت فراوان خرابي تجهيزات و با توجه به پيشرفت روزافزوني كه در زمينه پايش وضعيت تجهيزات صورت مي گيرد اين امكان را فراهم كرده اند تا خرابي تجهيزات با بکارگيري ابزارها و روشهاي مناسب ، هرچه بهتر و در مراحل اوليه تشخيص داده شده و تحت كنترل واحد هاي تعميراتي در آيد.
با تنظيم يك برنامه صحيح نگهداري و تعميرات براي تجهيزات و ماشين آلات كارخانه، از يكسو خرابي ها غير مترقبه آنها پيشگيري و از اتلاف وقت و هزينه هاي گراف تعميراتي جلوگيري مي شود و اختلالات توليد به حداقل كاهش مي يابد، از سوي ديگر عمر مفيد و موثر ماشين آلات زياد مي شود و از نظر كمي و كيفي داراي حد متعادل بازدهي و سودآوري خواهد شد[13].
بكارگيري سيستم نگهداري و تعميرات خاص يك سازمان مي تواند نقش بسيار زيادي را كاهش قيمت تمام شده محصول نهايي ايفا نمايد.
اما اين تاثيرات تنها محدود به هزينه نبوده و در سرعت ارايه محصول در كل زنجيره تامين1 ، كيفيت محصول ، قابليت اطمينان ، چابكي سازماني و عواملي از اين دست نيز تاثيرات خاص خود را خواهد داشت كه هر يك از آنها محلي از تامل خواهد بود.از اين رو مي توان به نقش مهم و تاثيرگذار استراتژي مختلف نگهداري و تعميرات بر روي كسب وكار يك بنگاه اقتصادي پي برد.
به هر حال فرايند تعميرات و نگهداري در تعيين سطح شاخص رقابت پذيري يك سازمان نقش حساس و غير قابل انكاري برخوردار است و در مجموع مي توان تحليلهاي گوناگوني را در ارتباط با اين فرايند در چهار حوزه هزينه ، كيفيت ، انعطاف پذيري و قابليت تحويل مورد بررسي قرار داد.بر اين اساس ارايه مدلهاي تصميم گيري براي انتخاب استراتژي هاي مختلف نگهداري و تعميرات و يا تركيبي از آن ها ، همواره از اهميت خاصي برخوردار مي باشد[13].

1 Supply Chain

فصل دوم

2- مباني نظري تحقيق

2-1- اثر نگهداری و تعميرات

هزينه هاي تعميرات بخش اعظمي از هزينه تمام شده همه کارخانه ها و واحدهاي توليدي را در برمي گيرد.بسته به نوع خاص صنعت هزينه هاي نگهداري و تعميرات بين 15 تا 60 درصد کل هزينه توليد مي باشد.گرچه گاهي اين آمارها ممکن است گمراه کننده نيز باشد.بررسي هاي اخير روي تاثير مديريت مشخص مي کند که يک سوم کل هزينه تعميرات در نتيجه تعميرات غيرضروري و يا ناصحيح است. شايد مهمتر از همه اين واقعيت است كه مديريت ناکارآمد تعميرات تأثير زيادي روي توانايي كيفي توليد كنندگاني داردكه بايد در بازاررقابتي دنيا فعاليت كنند[11].
دليل عمده اين ناكارآمدي فقدان اطلاعات درست وكافي براي بيان نيازهاي واقعي جهت نگهداري يا تعمير ماشينهاي و تجهيزات كارخانه وديگر سيستمها مي باشد.
تا اين اواخر سطوح مياني مديريت از تأثير عملكرد تعميرات روي كيفيت محصولات ، هزينه توليد ومهمتر از همه سود نهايي خط توليد چشم پوشي مي كرد . عقيده عمومي اين بود كه تعميرات يك زيان اجتناب ناپذيراست . يا هيچكس نمي تواند هزينه تعميرات را بهبود بخشد . شايد اين جملات 10 تا 20 سال گذشته صحيح بود اما پيشرفت در تجهيزات مجهز به ريز پردازنده ها واستفاده از كامپيوتر كه براي پايش كردن شرايط كاركرد تجهيزات كارخانه وماشين آلات دوار استفاده مي شوند ،‌ ابزاري سودمند براي مديريت كاركرد آنها فراهم آورده است . استفاده از اين ابزاركاهش يا حذف تعميرات غيرضروري را امكان پذير مي سازد همينطور از خرابيهاي پيشرفته ماشين جلوگيري مي كند وتأثيرات منفي عملكرد تعميرات روي سود دهي توليد كننده ها و كارخانه هاي توليدي را كاهش مي دهد[11].
بنياد واساس مشترك تعميرات پيش بينانه ، مانيتورينگ منظم شرايط مكانيكي واقعي ، راندمان كاركرد ، وديگر شاخص هاي شرايط كاركرد مجموعه ماشينها و سيستمهاي پروسسي مي باشد تا اطلاعات لازم براي اطمينان از ماكزيمم فاصله بين دو خرابي وحداقل تعداد آنها، همچنين هزينه قطعي توليد كه ناشي از خرابيهاي برنامه ريزي نشده مي باشد را

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی استان کرمانشاه، استان کرمان، مدارس متوسطه Next Entries پایان نامه با کلید واژه های منابع محدود، سلسله مراتب