پایان نامه با کلید واژه های نرخ مالیات، مالیات بر درآمد، ساده سازی، نظام مالیاتی

دانلود پایان نامه ارشد

فعالیتهای اقتصادی و برای زمان نامحدودی در نظر گرفته شود. در دوره های مختلف باید تحقق اهداف مورد نظر از اعطای این معافیت ها مورد بررسی قرار گیرد ، چنانچه پاسخ منفی باشد ، ضرورت اعطای این معافیت ها نیز باید منتفی شود. در ایران بسیاری از صنایع مانند کشاورزی ، دامپروری ، پرورش ماهی ، پرورش زنبور و… از مالیات معاف هستند. از طرفی بخش عمده ای از فعالیت ها در بخش نفت(غیر از فرآورده ها) نیز مشمول این معافیت هستند. همچنین بسیاری از موسسات دولتی که حجم بسیار وسیعی از فعالیت های اقتصادی را در دست دارند از پرداخت مالیات معاف میباشند که این مساله موجب شده تا درصد بالایی از تولید ناخالص داخلی از پرداخت مالیات معاف باشد. این معافیت ها موجب تحمیل بار سنگین مالیاتی بر دوش گروه های دیگر شده و زمینه فساد ، فرار مالیاتی و… را فراهم می کند. با توجه به تغییر و تحولات صورت گرفته در برخی از ساختارهای اقتصادی کشور و مطابق با اهداف تصریح شده در قانون ( اجرای سیاست کلی اصل44 قانون اساسی)( سند چشم انداز) و( سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه) ، ضرورت بازنگری در برخی از معافیت ها ، ترجیحات ، تخفیفات و در نهایت نرخ های مالیاتی در هر بخش ، متناسب با شرایط اقتصادی کشور در بخش های مذکور اجتناب ناپذیر است.(طاهر پور ،1387)
5.عدم ارسال اظهار نامه
ارسال نکردن اظهار نامه دلایل گوناگونی دارد .هر گاه ثبت دفاتر مؤدی به روز نباشد ، بهترین امکان برای ارسال نکردن اظهار نامه و پس از آن فرار مالیاتی فراهم شده است و این رایج ترین دلایل عدم ارسال اظهار نامه است . دلیل دیگر عدم ارسال اظهار نامه ، برخورد نکردن قاطع مأموران مالیاتی است که آن هم می تواند به دلیل آشنا نبودن و تسلط کافی نداشتن مأموران مالیاتی به قوانین مالیاتی و نداشتن مهارت کافی درآن می باشد اما گاهی ممکن است مأموران مالیاتی آشنایی کافی نسبت به قوانین داشته باشد و در اجرای آن ماهر باشد، اما برخورد قاطعی از خود نشان ندهد.(همان منبع )
ب ) پيچيدگي و ابهام در قوانين و مقررات مالياتي ‏
يكي از مهم‌ترين عوامل موثر در تضعيف و عدم اثربخشي سياست‌هاي مالياتي ، پيچيدگي و ابهام در ‏قوانين و مقرّرات مالياتي است. اين مساله به تنهايي به كارآيي اجرايي سياست‌هاي مالياتي صدمه ‏وارد مي‌كند‎.‎ اصولاً چون قوانین وضع شده برای استفاده عموم مردم می باشد واز طرفی میزان ‏درک و فهم مردم تفاوتهای زیادی با هم دارد لذا اولاً قوانین پیچیده قابل درک و فهم برای عموم نبوده ‏و ثانیاً زمینه تفسیرهای سلیقه ای و غلط برای سوء استفاده گنندگان فراهم می شود.‏ قوانین و مقررات مهمترین ابزار فساد مالی و اقتصادی ، سوء استفاده از قوانین نامناسب موجود ، و عدم وجود قوانین و مقرّرات در پاره ای موارد و روشن و شفاف نبودن بسیاری از قوانین و مقرّرات می باشد. قوانین پیچیده و مبهم ، دشواری های برای مؤدیان ایجاد می کند و هزینه های تمکین را نیز افزایش می دهد. ساده سازی قوانین درک آن را برای مؤدیان بسیار آسان می نماید و می تواند تاثیر بسزایی در کاهش فرار مالیاتی داشته باشد. بدین ترتیب ساده سازی می تواند کارایی و اثر بخشی نظام مالیاتی را افزایش دهد و مؤدیان را وادار به تمکین کنند.( مک کرچ19ر،2007) دستگاه مالیاتی باید از دیدگاه مالیات دهنده نیز ساده باشد. فرم ها و رویه ها باید تا حدی ساده باشد که تمکین مالیاتی را تشویق کند. چرا که در برخی موارد فرم ها و اظهار نامه های مالیاتی حاوی اطلاعات اضافی هستند و تکمیل کننده آنها از عهده و حوصله مودیان خارج است. بدین ترتیب انگیزه آنها را برای تسلیم اظهار نامه یا پر کردن فرم های مربوط کاهش می دهد پس یکی از گام های اساسی در این راستا می تواند ساده سازی رویه ها و فرایند های مالیات و ساده کردن فرم ها با طراحی مناسب و حذف موارد ابهام است.
2- 7پیچیدگی سیتم مالیاتی واندازه گیری پیچیدگی
2-7-1 تعریف پیچیدگی سیستم نظام مالیاتی20
پیچیدگی سیستم مالیاتی مبحثی است که در تحلیل اقتصادی استاندارد سیستم های مالیتی گنجانده نمی شود تعریف دقیقی ندارد. این مفهوم می تواند ویژگیهای متفاوتی را شامل شود مانند عدم فرانمایی. یک سیستم مالیاتی متشمل از گروهی قوانین و قواعد مالیاتی است که نرخ های متفاوت و مسئولیت هایی را شامل می شود که مربوط به تراکنش های مختلف توسط اشخاص یا تجارت ها می باشد و روش های کارکردی اجرایی ای است که افراد یا شرکت ها می بایست طی کنند تا از قواعد مربوط به فراهم آوری اطلاعات٬ تکمیل فرم های مالیاتی٬ پرداخت مالیات و تحمل تفصحات در صورتیکه فرم های مالیاتی به چالش کشیده شوند پیروی کنند. .(الف21 ،2014) پيچيدگي به صورت مجموع هزينه هايي كه بر افراد و دولت تحميل مي شوند،ميتوان با معيار كمي سيستمهاي مالياتي مختلف را با يكديگر مقايسه و نيز جنبه هاي مختلف يك سيستم مالياتي خاص و تاثيراتي كه بر عدالت، كارايي و درآمد مالياتي دارد، ارزيابي كرد. (اسلمورد وسورام22 ،1984)
2-7-2 علل موجب پیچیدگی سیستم نظام مالیاتی
ضعف, تغییر و قابل فهم نبودن قوانین – عیوب و نقائص در قوانین مالیاتی, مشخصه بخش قابل توجهی از قوانین مالیاتی است. بگونه اي که موجب پیچیدگی و تغییر مداوم این قوانین شده است( قربانب، صفحات 307 و 315) با توجه به آثاري که قوانین در جامعه ایجاد میکنند , باید در حد ممکن دائمی باشند, نه موقتی. زیرا آزمایش قانون در جامعه آثاري به دنبال دارد که با پایان یافتن مدت اجرا قانون, آن آثار پایان نمی یابد. موقتی بودن قوانین مالیاتی این امید را در مودیان مالیاتی ایجاد میکند, که اگر مقاومت نموده و بنحوي امروز را به فردا موکول نمایند, امکان عفو یا کاهش در مالیاتی وجود دارد. ضمن اینکه در تغییرات قوانین مالیاتی, ارجاعات به مصوبه ها و قوانین گذشته فراوان به چشم می خورد که این خود موجب پیچیدگی قوانین میگردد. عدم وضوح و پیچیدگی برخی قوانین مالیاتی, قانونگذاران را مجبور به ابلاغ بخشنامه هائی نموده است عناوین این بخشنامه ها که معمولا مدتی پس از ابلاغ قوانین باشد. (همان منبع قبلی ،صفحات 229 و 240)
2 -7-3 ابعاد پیچیدگی مالیاتی
لانگ و سوینگن 23(1987) شش بعد پیچیدگی مالیاتی را تعریف کردند:
1-ابهام یا عدم قطعیت در قوانین مالیاتی که به سبب پیدایش بیش از یک وضعیت دفاعی می شود
2-عملیات جبری مشکل
3-تغییرات مکرر و جدید در قوانین
4-جزئیات (قواعد زیاد و استثنائات به قواعد)
5-جمع آوری مدارک خاص با جزئیات
6-شکل فرم ها و دستورالعملشان می تواند گیج کننده باشد
پیچیدگی مالیاتی را می توان به دو گروه سادگی قانونی (قابل خواندن و فهم بودن قانون مالیاتی) و سادگی موثر (قابلیت تعیین میزان مالیات پرداختی بصورت صحیح) نیز تقسیم بندی کرد. (اونز وترن 24،2010،ص249)
2-7-4 انواع پیچیدگی سیستم مالیاتی
در هنگام در نظر گرفتن پیچیدگی یک سیستم مالیاتی دو ویژگی آن را می توان بعنوان مثال در نظر گرفت.
الف ) پیچیدگی طراحی25
این نوع پیچیدگی منعکس کننده تعداد محصولات مختلف مالیات پذیر و نرخ های مالیاتی مختلفی است که به آنها تعلق می گیرد. از ابعاد این مساله موارد ذیلند:
1)برای هر محصول نرخ مالیات متناسب با میزان مصرف یا عرضه آن توسط مودیان تغییر می کند.
2)برای یک محصول مورد نظر نرخ مالیات توسط برخی مودیان ها با دیگران فرق می کند تنها به دلیل طبیعت مودیان مالیاتی.
3)اینکه نرخ مالیات بر محصولی با محصول دیگری متفاوت باشد. ممکن است تصور شود که یک روش برای محاسبه پیچیدگی شمارش تعداد نرخ های مختلف مالیاتی است-ولیکن این می تواند گمراه کننده باشد.(الف ،2013)
برای توضیح بهتر٬ اقتصادی را تصور کنید که N کالای مختلف ٬ H نوع مختلف خانوار و F نوع موسسه مختلف در آن وجود دارد. N عدد بزرگی است و H و F نیز ممکن است بزرگ باشند. از هر نوع خانوار و موسسه تعداد متعددی نیز وجود دارد.اگر موارد خارجی را فراموش کرده و اقتصادی بسته تصور کنیم می توانیم یک سیستم مالیاتی ای را در نظر بگیریم که N کالا را با یک نرخ نسبی ثابت بدون توجه به نوع خانوار و موسسه مالیات بندی می کند. می توان گفت که این سیستم کمترین پیچیدگی را دارد و به آن شاخص پیچیدگی صفر اتلاق کنیم. اکنون با مالیات گذاری بر اجسام در واقع قیمت خرید کالا توسط خریداران را افزایش می دهیم مانند نان و قیمت چیزهایی را که می فروشند کاهش می دهیم مانند نیروی کار. نتیجه نهایی آن می شود که مصرف کنندگان نان کمتری به ازای هر ساعتی که کار می کنند بدست می آورند. ولیکن اگر همه چیز دقیقا با نرخ یکسان مالیات بندی شوند (برای مثال 20% مالیات بر درآمد و 20% مالیت اضافه بر ارزش) آنگاه در زمینه بسیار ساده ای در واقع همان کار را انجام می دهید (کاهش مقدار نانی که مردم بدست می آورند) ولیکن دو بار. می توان همین نتیجه را با افزایش مالیات بر درآمد (40%) و نرخ صفر بار مالیاتی اضافه بر ارزش یا نرخ مالیات بر درآمد صفر و 40% نرخ مالیات اضافه بر ارزش یا هرگونه ترکیبی مابین این دو بدست آورد. این مساله مفهوم مهم تساوی مالیاتی را پیش می آورد: سیستم های مالیاتی ای می توانند اسما یا رسما از یکدیگر متفاوت به نظر آیند ولیکن اثر یکسانی بر اقتصاد بگذارند(همان منبع). در واقع سیستمی که در آن یک نرخ به کلیه موارد تعلق می گیرد پیچیده تر است و دلیل آن اینست که تعداد موارد مالیات پذیر در عمل کاهش می یابد. در انتهای دیگر طیف٬ می توان سیستم مالیاتی ای را در نظر بگیریم که نه تنها موارد را متفاوت مالیات بندی می کند بلکه مالیاتها غیر خطی بوده و نرخ ها و طیف های متفاوتی برای کالاهای متفاوت در نظر گرفته می شود که می تواند برای خانوارها و موسسات مختلف نیز متفاوت باشد. می توان موافقت کرد که نتیجه آن میزان پیچیدگی بالایی می شود. (بارتون وبنجبمین ،2008) بدینوسیله می توان درک کرد که چرا اقتصاد دانان وقت زیادی صرف تعریف و اندازه گیری پیچیدگی سیستم مالیاتی نکرده اند و شمارش ساده نرخ های مالیاتی مختلف می تواند گمراه کننده باشد.
هر سیستم مالیاتی دارای اهداف متعددی می باشد
1)جمع آوری پول برای خرج های عمومی
2)پیش برد اثربخشی اقتصادی (رشد و بهره دهی) از طریق جمع آوری این پول از راهی که اختلال ها را کمینه می کند-تفاوت در اختصاص منابع بر اثر مالیات و آنچه که بدون مالیات اتفاق می افتاد. این مساله موارد ذیل را در برمی گیرد:
●مالیات بندی بر چیزهای بد مانند آلودگی بجای چیزهای خوب مانند کار و پس انداز
●وقتی چیزهای خوب را می بایست مالیات بندی کرد٬ بر چیزهایی که چسبانتر و کمتر قابل تغییرند مالیت بیشتری تعلق گیرد
3)سوم پیشبرد عدالت از طریق مالیات بر درآمد پیش رونده می باشد و تعلق مالیات کمتر بر چیزهایی که مصرف بیشتر توسط افراد تنگدست دارند و تعلق مالیات بیشتر بر چیزهایی که مصرف بیشتر توسط پولداران دارند.
برخورد سنتی با طراحی مالیات توسط اقتصاد دانان بر سه هدف تمرکز می شود و فرض می کند که مودیان مالیاتی کاملا تمکین می کنند. ولیکن در فضای نگرانی در باره گریز از مالیات مهم است که هدف دیگیری را شناسایی کنیم.
4)کاهش موقعیت برای عدم تمکین از طریق پرهیز و قصور. تا حدی این مورد با هدف کارایی پوشش داده می شود زیرا که پرهیز غالبا وقتی بروز می کند که اجسام یکسان با نرخ های متفاوت مالیات بندی می شوند که ایجاد تحریف می نماید-ولیکن این هدف ما را به سوی سیستم مالیاتی ثابت تری سوق می دهد که می تواند از سه هدف به تنهایی پدیدار گردد. نظریه طراحی مالیاتی به ما یاری می دهد تا درک کنیم چگونه می توان سیستم مالیاتی را طراحی بهینه کرد که به این اهداف دست یافته شود.(الف ،2013)
همراه این سیستم بهینه درجاتی از پیچیدگی بروز می کند. نکته اساسی اینست که درجه ای از پیچیدگی نتیجه اجتناب ناپذیر هر سیستم مالیاتی ای می باشد که هدف آن جمع آوری پول٬ تقسیم بندی درآمد و انجام آن با کمترین تحریف می باشد. هر سیستم مالیاتی غالبا طراحی ای دارد که بهترین نیست. این مساله لزوما در ارتباط با پیچیدگی زیادی نیست و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های ارزش افزوده، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر درآمد، تولید ناخالص ملی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های اجتناب مالیاتی، عدم اطمینان، نرخ مالیات، تولید ناخالص داخلی