پایان نامه با کلید واژه های مکانیابی، کاربری اراضی، معماری ایران، معماری ایرانی

دانلود پایان نامه ارشد

شدن و دگرگونی
• پویایی محیط- تنوع چشم انداز

ایجاد زمینه امنیت روانی فردی
• امنیت و رفاه روانی

عدم تمرکز قدرت
• پراکندگی مناسب امکانات و تسهیلات در محیط
تقدس بخشی
تاریکی و روشنی
سکوت
فضای خالی
• استفاده از فضای خالی در طرح
رابطه فرم و عملکرد
توجه به بعنوان فرم انتقال دهنده فرهنگ
طراحی فرم باتوجه به عملکرد (تعامل)
توجه به جوهر درونی فرم
توجه به ارزشهای پایدار در طراحی فرم
• تطابق فرم و عملکرد در طرح
• استفاده از معنای مارپیچ جهت انتقال معنی
معماری ایرانی
درونگرایی
مرکزیت
انعکاس
پیوند معماری با طبیعت
هندسه
شفافیت و تداوم
راز و ابهام
تعادل
چشم دل
• استفاده از هندسه
• توجه به مرکز
• استفاده از فضای خالی در میانه ساختمان
• استفاده از هشتی ورودی
• کثرت در وحدت و وحدت در کثرت
• استفاده از المانهای معماری ایرانی
• استفاده از سلسله مراتب فضاهای بسته و باز و نیمه باز
هندسه
تناسبات
تناسب طلایی
پیوند هندسی عناصر در سطوح
ترکیب فضاهای پرو خالی
کثرت در وحدت و وحدت در کثرت
• استفاده از هندسه و تناسبات زرین در پلان و طرح
• استفاده از مارپیچ لگاریتمی که استاندارد جهانیست و فطری نیز هست
• استفاده از هندسه منظم باغهای ایرانی در ورودی
نمادگرایی و معناگرایی
اعداد
رنگ
نور
اسطوره
نمادهای معماری ایرانی
• استفاده از اعداد نمادین
• استفاده از عنصر چهارطاقی
• نورپردازی مناسب در شب
• استفاده از نماد پل
• استفاده از هندسه با تناسب زرین
طراحی اقلیمی
منطقه گرم و خشک
باد غربی مناسب
باد شرقی نامناسب

• خرداقلیم سازی
• استفاده از فضای سبز و حرکت آب جهت تلطیف هوا
• استفاده از مصالح مناسب
• استفاده از فضای واسط جهت عایق بندی
• استفاده از سایه آفتاب برای فضاهای سرباز
• استفاده از راهروی پوشیده نیمه باز
• استفاده از باد مناسب
• ایجاد حائل در برابر باد نامناسب با وجود درختان و ایجاد اختلاف سطح در محوطه اصلی

5-4- فضاهای مورد نیاز
این مرکز شامل بخشهای گفتگو، اداری، فضاهای خدماتی، فضاهای تاسیساتی، عرضه محصولات فرهنگی و فضای آموزشی میشود.

5-4-1- گفتگو
قسمت گفتگوی آن سه نکته اساسی را باید پاسخگو باشد:
الف: گفتگوی چهره به چهره
• آمفی تئاتر (شیوه تک صحبتی)
• سالنهای گفتگو (سمینارهای پرسش و پاسخ)
• میزگردها (گفتگوی متقابل 24-18 نفره میزگردی)
• فضاهای گپ زدن (گفتگوی دوستانه حداکثر تا 5 نفره)
ب: گفتگوی مجازی
• سایت اینترنت
• سالن پژوهشهای اینترنتی (با پارتیشن بندی غرفه غرفه میشود)
ج: گفتگوی غیرحضوری
• کتابخانه الکترونیکی
• کتابخانه با مخزن باز و بسته
• سالن تحقیقات و پژوهش
• نمایشگاه ها 72

5-4-2- فضای اداری
این مرکز عبارتست از: اتاق ریاست، منشی، معاونت، اتاقهای کارشناسان، امور مالی، بایگانی، سرویسها، آبدارخانه.
5-4-3- فضاهای تاسیساتی
با توجه به نیاز به سیستم هوارسان، چیلر، بویلر، آتش نشانی با سیستم افشانه، اعلام حریق هوشمند، سیستم منعطف روشنایی، سیستم جامع مخابراتی جهت ارتباطات و ارسال و دریافت ماهواره ای صوت و تصویر، نیازمند فضایی وسیع جهت تاسیسات مرکزی و فضاهای فرعی تاسیساتی هستیم.
5-4-4- فضای عرضه محصولات فرهنگی
شامل فضایی برای فروش کتاب، مجله، روزنامه و مطبوعات، فیلم، CD، نوار کاست و نرم افزار و … میباشد.
5-4-5- فضای آموزشی
شامل کلاسهای تئوری و کارگاهی می باشد.
5-4-6- فضای خدمات عمومی
تالار استراحت، تالار انتظار، فضای عبادی، بوفه، سرویسهای بهداشتی. انبارها، پارکینگ، پله، آسانسور و …
5-5- طراحی فضاها
برنامه ریزی معماری برای این فضاها به دو بخش مرتبط تقسیم میشود:
• الف: برنامه ریزی عملکردی که بدنبال شناسایی و توصیف رفتارهای گوناگون است. میدانیم که موضوع اصلی معماری را انسان و نیازهایش تشکیل میدهد و هدف غایی طراحی معماری تامین فضای زیست راحت و مناسب، برای وی میباشد، لذا در وهله اول شناخت انسان (و مباحثی چون جامعه شناسی، انسان شناسی و …) حائز اهمیت است همچنین در این مرحله شناخت ابعاد و اندازه های انسانی مورد توجه است لذا طرحی مناسب منوط به در اختیار داشتن آمار صحیحی از اندازه های بدن اسنان و تعیین دامنه تغییرات آنها در حین فعالیتهای گوناگون است و برای طراحی معمولا ابعاد متوسط انسان مورد استفاده قرار میگیرد.
• ب: برنامه ریزی فیزیکی که مشخصات فنی، استانداردها و ضوابطی را ارائه میدهد تا در طراحی و اجرا بکار گرفته شود که هدف رسیدن به نوع و خصوصیات کالبدی فضاهایی است که فعالیتهای مجموعه در آن فضا بصورت مطلوب انجام شود. این خصوصیات شامل ابعاد فضا، مبلمان و تجهیزات، مصالح و رنگ آنها و همچنین میزان نور، تهویه ، دید و مسائل آکوستیک و ایمنی فضا میباشد.
5-5-1- فضای گفتگو:

چارت فضای گفتگو و زیربخشهای آن
الف: گفتگوی چهره به چهره
1- آمفی تئاتر
الف: ضوابط
– حجم سرانه سالن ها برای حفظ کیفیت بهداشتی هوای داخلی آن نباید از 6 متر مکعب کمتر گردد. این حداقل نباید در اثر ضرورتهای طراحی یا ملاحظات آکوستیکی نادیده گرفته شود.
– ارتفاع بلندترین نقطه کف سالن نسبت به سطح کف ورودی و هال اصلی آن نباید بیشتر از 15 سانتی متر باشد
پایین ترین سطح کف سالن ها نباید بیش از 6 متر از سطح زمین در محل خروجی آن سالن به فضای باز پایین تر قرار گیرد. بعبارت دیگر افراد داخل سالن برای رسیدن به فضای باز بیرونی از محل در خروجی سالن نباید بیش از 6 متر ارتفاع طی کنند.
ب: چیدمان

تصویر چیدمان آمفی تئاتر و فضای پشت صحنه آن
2- سالنهای گفتگو (سمینارهای پرسش و پاسخ)
الف: ضوابط:
این سالنها جهت پرسش و پاسخ طراحی شده و فضای متکلم وحده نیست بنابراین بسیار شبیه به فضاهای میزگردی ولی با تعداد بیشتر افراد طراحی شده است. این سالنها باید قابلیت استفاده از پرده نمایش را داشته باشد. ابعاد با مبلمان کردن بدست آمد. همچنین ارتفاع سقف باید حداقل 5/3 باشد.
ب: چیدمان

تصویر چیدمان سالن سمینار پرسش و پاسخ و فضای پشت صحنه آن

3- میزگردها (گفتگوی متقابل 24-18 نفره میزگردی)
الف: ضوابط
ابعاد این فضا با مبلمان کردن بدست آمده. نیاز به صندلی هایی اطراف یک میز بزرگ است ولی این فضا گفتگوی صمیمانه تری را طلب میکند و بایستی فضا کوچکتر و صمیمی تر باشد.

ب: چیدمان
تصویر چیدمان یکی از میزگردها

4- فضاهای گپ زدن (گفتگوی دوستانه حداکثر تا 5 نفره)
الف : ضوابط
باید به ایجاد فضایی صمیمی و قلمرو های کوچکتر تاکید شود. ابعاد و اندازه های این فضاهای گپ با مبلمان کردن فضا بدست آمده است. این فضاها بصورت آلاچیق هایی در محوطه طراحی شده است.
ب: گفتگوی مجازی
1- سایت اینترنت و سالن پژوهشهای اینترنتی :
الف:ضوابط
ابعاد این فضاها با توجه به ابعاد کامپیوتر که سرانه ی هر فرد 5/2 تا 4 متر مربع است بدست آمده.
ب: چیدمان

سالن پژوهش جمعی اینترنت

سایت اینترنت

ج: گفتگوی غیرحضوری
1- کتابخانه الکترونیکی
2- کتابخانه با مخزن باز و بسته
الف: ضوابط
ردیف
نام فضا
سرانه فضا
توضیحات

مترمربع
به ازای هر

1
کتابخانه با سیستم بسته
مخزن کتاب
0054/0
جلد
برای بیش از 10000 عنوان کتاب بر اساس ضوابط طراحی فضاهای فرهنگی محاسبه شود.

4/2
نفر
فضای تردد بین میزها اضافه شده.
2
کتابخانه با سیستم باز
محل قرائت
1/2
نفر
ابعاد استاندارد میز 1 نفره 90*60 است.

8/1
نفر

5/4
نفر
برای یک تا سه درصد کل کارکنان منظور میشود
ب: چیدمان

3- نمایشگاه
الف: ضوابط:
در حقیقت این نمایشگاه یک موزه فرهنگی است که علاوع بر دارابودن موارد فرهنگی که بطور دایمی در نمایشگاه موجودند، نمایشگاه های فصلی و دوره ای موقت نیز در آنها برگزار میشود. این نمایشگاه محل نمایش و فروش محصولات فرهنگی، کتاب، تابلوهای هنری و … می باشد.
ب: چیدمان

5-5-2- فضای اداری
فضای اداری این مرکز عبارتست از: اتاق ریاست، منشی، معاونت، اتاقهای کارشناسان، امور مالی، بایگانی، سرویسها، آبدارخانه.
الف: ضوابط
مصرف کننده
فضای مورد مصرف در دفتر
کاربرد مساحت قابل استفاده در دفتر یک کارمند ارشد صاحب نظر در خصوص پرسنل با خدمات اجتماعی با نیاز به تمرکز
حدودا 12 مترمربع
دو کارمند ارشد (احتمالا با صندلی برای فرد تحت تعلیم) یا یک کارمند و یک میز کنفرانس برای تقریبا چهار نفر
حدودا 18 متر مربع
مدیر با یک میز کنفرانس برای حدودا 6 نفر یا سه کارمند ارشد یا منشی ها با دو کارمند ارشد با تجهیزات اضافی، با یک اتاق در جلوی اتاق رییس و یک محل انتظار
30-24 مترمربع
دفتر رییس یا اتاق تخصصی با تجهیزات
بزرگتر از 20 مترمربع
5-5-3- فضاهای تاسیساتی:
ضوابط: با توجه به نیاز به سیستم هوارسان، چیلر، بویلر، آتش نشانی با سیستم افشانه، اعلام حریق هوشمند، سیستم منعطف روشنایی، سیستم جامع مخابراتی جهت ارتباطات و ارسال و دریافت ماهواره ای صوت و تصویر، نیازمند فضایی وسیع جهت تاسیسات مرکزی و فضاهای فرعی تاسیساتی هستیم.
موتورخانه: این مجموعه با توجه به نیازهای گرمایش و سرمایش فضاهای بزرگ (آمفی تئاترها) و نیز فضاهای انتظار و … که در کل نیاز تاسیساتی زیادی را طلب میکند، مکانیابی موتورخانه در دوقسمت انجام شد.
5-5-4- فضای عرضه محصولات فرهنگی
شامل فضایی برای فروش کتاب، مجله، روزنامه و مطبوعات، فیلم، CD، نوار کاست و نرم افزار و … میباشد.

5-5-5- فضای آموزشی
شامل کلاسهای تئوری و کلاس سمعی بصری می باشد.
5-5-6- فضای خدمات عمومی:
تالار استراحت، تالار انتظار، فضای عبادی، بوفه، سرویسهای بهداشتی.انبارها، پارکینگ، پله، آسانسور و …

فصل ششم:
تحلیل سایت
شامل:
الف: مطالعات میدانی
• موقعیت کلی سایت در شهر
• کاربری اراضی
• دید و منظر سایت
• همسایگی های سایت
• وضعیت ترافیک و خیابانهای اطراف
• دسترسی ها به و از سایت

ب: تحلیل اقلیم سایت

ج: مکانیابی طرح

6-1- مطالعات میدانی
6-1-1- موقعیت کلی سایت در شهر
سایت مورد نظر قطعه زمینی است با خصوصیات زیر:
– دسترسی عالی نسبت به خیابانهای اصلی (قرارگیری آن در مرکز شهر)
– قرارگیری آن در کنار رودخانه قم
– نزدیکی آن به حاده کمربندی نزدیک آن
– نزدیکی به ترمینال تهران
– دسترسی عالی و نیز دید خوب به حرم مطهر حضرت معصومه س
– داشتن ترافیک روان
– وجود دو بوستان در طرفین این سایت

موقعیت سایت در بافت شهر و نسبت به حرم

6-1-2- کاربری اراضی

کاربری اراضی
6-1-3- دید و منظر سایت
سایت از جهت جنوبی اش به حرم مطهر دید دارد.
دید پانارومیک از سایت

6-1-4- همسایگی های سایت
• اداری (شهرداری)
• فرهنگی- تفریحی (بوستان- فرهنگسرا- نمایشگاه دائمی)
• فرهنگی (کتابخانه)
• مذهبی (مسجد)
• تجاری (مغازه ها)
6-1-5- وضعیت ترافیک و خیابانهای اطراف
ترافیک در این منطقه روان است و دسترسی ها به سهولت انجام میگیرد.

وضعیت خیابانهای اطراف سایت

روحیه خیابان در مقیاس کلان
با توجه به وحود بوستانها، جاده کمربندی، نمایشگاه و فرهنگسرا، این محدوده خیابان در روز اکثرا عبوری است برخلاف شب و عصر که این محدوده به منطقه تردد و رفت و آمد تبدیل شده و فضایی فرهنگی-تفریحی میشود. در کل غروب این منطقه زنده است.
6-1-6- دسترسی ها به و از سایت

دسترسی سواره به و از سایت
6-2- تحلیل اقلیم سایت

6-3- مکانیابی طرح
• در راستای رودخانه قم، مابین جاده کمربندی و میدان مطهری
• دید مناسب به حرم مطهر، رودخانه، بوستان
• پتانسیل جذب جمعیت به جهت موقعیت قرارگیری خوب زمین، همسایگی- دید دسترسی
• دسترسی عالی به سایت: واقع شدن بر شاهراه ارتباطی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های به رسمیت شناختن، معیارهای طراحی، پوشش گیاهی، ظرفیت حرارتی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های معماری ایران، معماری ایرانی، انعطاف پذیری، انسان شناسی