پایان نامه با کلید واژه های معماری ایران، معماری ایرانی، انعطاف پذیری، انسان شناسی

دانلود پایان نامه ارشد

ترمینال- حرم
• دسترسی عالی از سایت به اطراف: حرم، دو کتابخانه مهم استان، نمایشگاه دائمی استان
• نداشتن گره ترافیکی و روانی ترافیک
فصل هفتم:
روند طراحی و توجیه طرح
شامل:
الف: روند طراحی
• الترناتیوها
• حجم اولیه
• رسیدن به هندسه کار
ب: مبانی نظری طرح
ج: معرفی طرح
سازه
تاسیسات
تمهیدات زلزله
تمهیدات ویزه سالمندان و معلولین
تمهیدات آکوستیکی
تمهیدات اقلیمی

7-1- روند طراحی
7-1-1- آلترناتیوها

7-1- 2- حجم اولیه

7-1-3- رسیدن به هندسه کار

شکل دهی به فرم- جایگذاری فضاها- اضافه کردن محور
7-2- مبانی نظری
در بحث گفتگو، یکی شدن و عدم ایجاد حس واکنش منفی مهم است پس به دنبال مقوله ای باید بود که مقبولیت عمومی داشته و آن هم استفاده از نمادهای معماری ایرانی و بخصوص استفاده از هندسه است. هندسه مقدس، استاندارد جهانیست و واکنش منفی برنمی انگیزد و از آن در طراحی شاکله کلی استفاده شده است.
علت استفاده از مارپیچ زرین معانی زیبایی بود که این فرم اثیری القا میکند: برای ما، مارپیچ کماکان تصور گویایی است در حرکت زمان و بنابراین در بینش تکاملی ما همچنان مرکزیت دارد. اشکالی که از نظر لگاریتمی تکامل می یابند همواره عنصر زمان گذشته در آنها باقی است و در نتیجه تکامل را نه در ذات بلکه در شعور نمادپردازی میکنند. بنابراین با فلسفی نگریستن در ویژگیهای شکل مارپیچ بعنوان حامل معانی خویش میتوان دریافت که مارپیچ زرین دارای پیامی غایی است زیرا که متوالیا در جهات مخالف به سوی تبیین انبساط وانقباض بیکران هر دو در حرکت است. مارپیچ پیوسته به این دو وجه دور از فهم نامحدود دست می یابد و بدین سان جهانی را می نمایاند که به سوی یگانگی مطلق که از آن ناشی شده است دست می یابد. ازین رو بازوان مارپیچ گونه کهکشان ما تصویری از تداوم مابین قطبهای بنیادین بیکران و کرانه مند، عالم کبیر و عالم صغیر را میسازد.
برای پاسخگویی به نیاز روانی ایجاد زمینه انعطاف پذیری و نرمش، در طراحی فضاها سعی شده حداکثر انعطاف در نظر گرفته شود و حتی استفاده کنندگان قادر باشند به تغییر مبلمان دست بزنند از جمله در کتابخانه که پژوهش گروهی صورت میگیرد، مبلمان قابل جابجایی و دیوارها نیز بصورت پارتیشن طراحی شده که قابلیت جابجایی دارند. همچنین برای دستیابی به درجات مختلفی از گفتگو، فضاهای گفتگو با درجه بندی های مختلف برای مراجعه کنندگان طراحی شد که هر یک باتوجه به روحیه خود و موضوع گفتگو، فضای مورد نظر خود را انتخاب کرده و استفاده نمایند (گپ، نمایش روحوضی، میزگرد، سمینار پرسش و پاسخ، امفی تئاتر سرباز، امفی تئاتر سرپوشیده..). سالن ورودی نیز علاوه بر فضای انتظار بودن، در مواقعی خاص قابل تبدیل به فضای نمایشگاهی میشود. این ایده در طراحی فضای سبز نیز بکارگرفته شده و سعی شده از هندسه و فرم نرم و منحنی استفاده شود و حس نرمش را به افراد القا کند.
محل شروع و ریشه ی مارپیچ ها که در تلاقی با هم فضایی هشت ضلعی را ساختند، بصورت فضایی جهت گفتگو و نیز تمدد اعصاب استفاده کنندگان با هندسه ای منظم و الهام گرفته از معماری ایرانی طراحی شد. این فضا که بعلت تلاقی محورهای جغرافیایی و نیز مارپیچ های طلایی، تبدیل به مهمترین قسمت طرح شده است، اثیری طراحی شده با حوض هشت ضلعی و دید زیبا به آسمان. سقف این آمفی تئاتر و توقفگاه باز است گویی قرار است آسمان و زمین در این فضا به هم بپیوندند در اجرای آن از رسمی بندی ایرانی استفاده شده است و یادآور فضای صمیمی خانه های قدیمی و معماری باهویت ایرانی است.
در ابتدای ورودی از هندسه ی متقن و منظم ایرانی الهام گرفته شده و دو ورودی، طراحی شده با این هندسه است. استفاده از عنصر آب جهت هدایت و نمایاندن مسیر نیز در طرح ورودی بکار گرفته شده است.
در ادامه و حرکت در مسیر کم کم این هندسه منظم جای خود را به فرم های نرم و دایره ای میبخشد که فضایی مناسب جهت ابراز اندیشه ها و آرا مختلف میسازد. مجددا در خروج از فرهنگسرا ، هندسه منظم ایرانی به سراغ افراد آمده و افکارشان را نظام مند کرده و فرد را روانه خارج میکند.
پیاده روهای تفکر در جلوی فضای کتابخوانی و پژوهش جمعی طراحی شده که هم محلی برای تفکر است و هم محل مباحثه و گفتگو که همه از حوض آبی شروع و با حرکات نرم و سیال از آن دور میشوند و این بی کرانگی ادامه دارد.
در نهایت جهت طراحی نمازخانه این مرکز سعی شده است از هندسه منظم و محور 45 درجه سایت استفاده شود و فضاسازی برای ورود به نمازخانه صورت گیرد تا افراد بدون توجه به فکر و سلیقه و فرهنگ خود، وقتی وارد این مسیر به سمت نمازخانه میشوند با کمترین تشتت فکری و با تمرکز به این مکان قدم گذارند.
توجه به محورها و آکس ها از خصوصیات دیگر این طرح است.
جهت ایجاد حس پویایی و سرزندگی در طرح از هندسه کمک گرفته شده است که فرد در هر لحظه دید تازه ای را تجربه میکند و نمیتواند حدس بزند که پشت این دیوار چه اتفاقی می افتد در عین حال که این اختلاف سطح ها و پیچش در پلان موجب ناخوانایی و سردرگمی مراجعین نیز نمیشود.
مواردی در طرح که با توجه به مطالعات مدنظر قرارگرفته اند:
• استفاده از آب نماد بعنوان هدایتگر مسیر
• آمفی تئاتر روباز یا ایجاد سایه افتاب
• المان های محیطی هدایتگر به محل تجمع مثل ساباط یا درگاهی با ایجاد سایه آفتاب و هوای مطلوب
• دید ساختمانی جذاب از بیرون جهت جذب عابران و رهگذاران
• استفاده از کشش آب باتوجه به محیط خشک قم
• دیواره آبی و تعدیل هوای محل تجمع
• امکان استفاده از فضا برای همگان
• ارائه گزینه های فضایی متعدد به استفاده کنندگان
• قابلیت دسترسی برای همگان
• مشارکت در استفاده از فضا
• ازادی حرکت در فضا- عدم وجود دسته بندی سفت و سخت در تقسیم فضاها
• امنیت و رفاه روانی
• پویایی محیط- تنوع چشم انداز
• مقیاس انسانی
• تعریف شدگی قلمروهای جمعی و فردی
• قابلیت معناگرایی محیط
• قابلیت گفتگو و تعامل در سطوح مختلف از مجازی گرفته تا چهره به چهره در فضا
• تطابق فرم و عملکرد در طرح
• استفاده از معنای مارپیچ جهت انتقال معنی
• پراکندگی مناسب امکانات و تسهیلات در محیط
• توجه به مرکز
• استفاده از فضای خالی در میانه ساختمان
• استفاده از هشتی ورودی
• کثرت در وحدت و وحدت در کثرت
• استفاده از المانهای معماری ایرانی
• استفاده از سلسله مراتب فضاهای بسته و باز و نیمه باز
• استفاده از هندسه و تناسبات زرین در پلان و طرح
• استفاده از هندسه منظم باغهای ایرانی در ورودی
• استفاده از اعداد نمادین
• استفاده از نماد پل
• استفاده از هندسه با تناسب زرین
• خرداقلیم سازی
• استفاده از فضای سبز و حرکت آب جهت تلطیف هوا
• استفاده از مصالح مناسب
• استفاده از فضای واسط جهت عایق بندی
• استفاده از سایه آفتاب برای فضاهای سرباز
• استفاده از راهروی پوشیده نیمه باز
• ایجاد حائل در برابر باد نامناسب با وجود درختان و ایجاد اختلاف سطح در محوطه اصلی
7-3- معرفی طرح
طرح در دو بازوی لگاریتمی پیچ می خورد و در یک نقطه دو مارپیچ به هم میرسند: این نقطه محل برخورد، محل گفتگو و فضای انعطاف پذیری در نظر گرفته شده که با وجود حوض هشت ضلعی و سقف نیمه باز گنبدی تبدیل به فضایی آشنا و دلپذیر شده است.
7-3-1- سازه
• سازه تلفیقی طراحی شده: بتنی در خصوص گنبدها و دیوارهای منحنی و فولادی در مابقی ساختمان. باتوجه به نوع ساختمان و فرم آن، تیرریزی و اسکلت بندی در آن بصورت زون بندی شده انجام شد.
• تیرهای اصلی از تیر ورق ساخته میشود بدلیل ایجاد ضخامت کمتر سقف نسبت به تیر خرپایی و تیرهای فرعی از تیرآهنهای معمول جداول اشتال.
• ستون ها نیز از ورق ساخته میشوند و ابعاد 25*25 دارد که در آمفی تئاتر اصلی این رقم به 25*30 میرسد.
• به جهت لزوم مقاومت در برابر زلزله از طرفی و پیچیدگی پلان از طرف دیگر، از قاب صلب استفاده شد
• نوع سقف بتنی است از نوع کامپوزیت.
7-3-2- تاسیسات

چارت تاسیسات طرح

7-3-3- تمهیدات زلزله
• با تعبیه سه درز انقطاع، چهار ساختمان از هم جدا عمل میکند.
• قاب ها از نوع صلب هستند.
• طره و کنسول در طرح وجود ندارد.
• با ازدیاد طبقات ساختمان از حجم آن کاسته می شود.
7-3-4- تمهیدات ویژه سالمندان و معلولین
• تعبیه آسانسور در دو بازوی ساختمان
• تلاش در جهت ایجاد حداقل اختلاف ارتفاع در سایت (وجود 30 سانت اختلاف بین سطوح همجوار)
• در نظر گرفتن سرویس بهداشتی جهت استفاده معلولان
• در نظر گرفتن ردیف آخر در آمفی تئاتر برای معلولان

7-3-5- تمهیدات آکوستیکی
• با اینکه سایت مشکل سروصدای شدید ندارد با این وجود تمهیداتی در نظر گرفته شد:
• دیواره های خارجی تماما دوجداره اند.
• درختکاری در سایت
• تعبیه پیش فضا که علاوه بر کاربری های دیگر، بعنوان عایق صدا و حرارت نیز استفاده میشود.
7-3-6- تمهیدات اقلیمی
• دو پوسته کردن سقف
• دوجداره کردن دیوارهای بیرونی
• استفاده از بتن سبک در ضلع بیرونی دیوارها
• استفاده از رنگ سفید در سقف
• استفاده از پوشش گیاهی و آبی
• استفاده از گودال باغچه و خرداقلیم سازی در سایت
با توجه به آب و هوای قم، پنجره های مناسب این اقیلم، پنجره های کشیده و کم عرض با سایبان های افقی و عمودی در دو طرف آن هستند که یک پنجره کوچک در بالای پنجره بازشوی اصلی قرار میگیرد که جهت تهویه از آن

• استفاده میشود.

منابع و ماخذ

1. تایلور، به نقل از کورز، لوئیس آلفرد، 1378، نظریه های بنیادی جامعه شناسی ترجمه ی فرهنگ ارشاد. تهران نشر نی
2. گیدنز، آنتونی، 1379، جامعه شناسی ، ترجمه ی منوجهر صبوری، تهران نشر نی
3. کابک خبیری- گفتگوی تمدن ها چارچوب تئوریک – نشریه گفتمان شماره 3
4. رشاد، علی اکبر، 1384، مبانی و موانع هم زيستی فرهنگها، تهران، انتشارات بين المللی الهدی،
5. بديعی ناهيد- معماری ديپلماتيک- پايان نامه ارشد
6. لزلی جانسون، منتقدان فرهنگ، ترجمه ضیاء موجود، تهران، طرح نو، 1378. 
7. مصاحب غلامحسین، دایره‌المعارف، تهران، امیرکبیر، 1374. 
8. مقاله انسان شناسی- محمد مهدی میرلو- روزنامه جام جم 14 مرداد 1387
9. آشوری، داریوش (1386)، تعریف‌ها و مفهوم فرهنگ، چاپ سوم، نشر آگه، تهران.
10. راپاپورت، آموس (1388)، انسان‌شناسی مسکن، چاپ اول، نشر حرفه هنرمند، تهران.
11. قصري،م ، خسروي، م، مقاله فرهنگ ايران زمين در آينه معماري و شهرسازي.
12. ابل ،ک،1387، حبیب،ف ، معماری و هویت، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران،چاپ اول.
13. فکوهی،1388، فصلنامه معماری و فرهنگ، گروه کتاب و رسانه ویژه بافت در معماری، شماره 38.
14. خلاصه مقاله تاثیر معماری و شهر بر ارزشهای فرهنگی. دکتر محمد نقی زاده. نشریه 11 تابستان 81
15. فکوهی، ناصر،1383، انسان شناسی شهری، تهران، نی
16. Zukin, Sharon, Cultures of Cities, Cambridge, Mass.; Oxford: Blackwell, c1995
17. Rapoport, Amos,(2005) Culture Architecture and design, Locke science publishing company, Inc, Chicago, USA.
18. تائوی فیزیک. فریتیوف کاپرا- ترجمه حبیب الله دادفرما- پاییز 1375
19. ديبا- داراب- مقاله الهام و برداشت از مفاهيم بنيادي معماري ايران- مجله فرهنگ و معماري- تهران سال اول- شماره اول – تابستان 1378
20. بهشتي- سيدمحمد، مقاله نسبت ظاهر و باطن در معماري ايران- مجموعه مقالات معماري و شهرسازي ارگ بم- سازمان ميراث فرهنگي- 1378- دوره دوم- جلد دوم
21. لولر، رابرت، هندسه مقدس: فلسفه و تمرین، ترجمه هایده معیری، انتشارات موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی ، تهران، 1368
22. پرفسور نصر سيدحسين، معرفت وامر قدسی، ترجمه فرزاد حاجی ميرزايی، 1380
23. کريستوفر الکساندر، راه بی زمان ساختن، ترجمه مهرداد قيومی بيدهندی، انتشارات دانشگاه شهيد بهشتی، 1381
24. شقاقی پژمان، کالبد خدايان مروری بر چگونگی تجسم امر قدسی در معماری تمدنها و فرهنگهای گوناگون، تهران، انتشارات قصيده سرا، 1384
25.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های مکانیابی، کاربری اراضی، معماری ایران، معماری ایرانی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های شبکه های اجتماعی، ارتباطات میان فرهنگی، طراحی فضای شهری، فضای مجازی