پایان نامه با کلید واژه های صنعت بیمه، ارتباط با مشتری، اقتصاد ملی، حمل و نقل

دانلود پایان نامه ارشد

است اقتصادی، عدالت محور، پایدار، سالم و قابل اعتماد، برخوردار از اخلاق حرفه ای، عجین شده با جامعه و دارای جایگاهی محوری در بازار سرمایه کشور که از مختل شدن روند طبیعی زندگی آحاد شهروندان و چرخه عادی فعالیت های کشاورزی، صنعتی و خدماتی کشور در نیجه حوادث احتمالی که به صورت طبیعی یا مصنوعی اتفاق می افتد به شیوه ای آسان، سریع مشتری مدار و با کمترین هزینه و به شکلی همه جانبه جلوگیری می کند و الگو برای بیمه گران آسیای میانه خاور میانه و شمال آفریقا در این زمینه است.”
پس از گذشت سه سال و نیم از اجرای برنامه تحول در صنعت بیمه مصوب سال 1387 لزوم ارزیابی عملکرد برنامه در قبال جهت گیری های ده گانه ابلاغی ریاست محترم جمهور، برنامه پنجم توسعه و همچنین تحولات اخیر در صنعت بیمه و لزوم ایجاد تغییرات جدی کوتاه مدت و میان مدت در کارکرد بیمه های دولتی و خصوصی کشور، بیمه مرکزی بازنگری “برنامه تحول در صنعت بیمه کشور” را در دستور کار خود قرار داد.
در برنامه تحول بیمه بازنگری شده علاوه برتعیین دوره زمانی چهار ساله (1391-1394) برای اجرای برنامه سعی شده است راهبردها، سیاست ها و طرح ها و پروژه های اجرایی برنامه به نحوی اصلاح شود که ضمن تقویت نقاط قوت برنامه و رفع نقاط ضعف آن، تطابق لازم را با جهت گیری های تعیین شده در محور های ده گانه ابلاغی رئیس جمهور و برنامه پنجم توسعه کشور داشته باشد.
به منظور موفقیت در دستیابی به چشم انداز صنعت بیمه کشورلازم است اهداف کلان پانزده گانه تعیین شده تحقق یابند که برخی از مهمترین آنها که به موضوع این تحقیق مرتبط می باشد به شرح ذیل می باشد:
ارتقای ضریب نفوذ بیمه به متوسط ضریب نفوذ بیمه
افزایش سهم بیمه بخش غیر دولتی از بازار بیمه کشور به 80 درصد
افزایش سهم بیمه های اختیاری در حق بیمه تولیدی کشور به 70 درصد
تحقق شرایط تجاری، رقابتی و حرفه ای بودن برای صنعت بیمه کشور
ارتقای اعتماد عمومی نسبت به صنعت بیمه کشور با رعایت اخلاق حرفه ای
عدم تمرکز در ساختار پرتفوی صنعت بیمه
متنوع سازی محصولات و خدمات بیمه ای متناسب با نیاز های جامعه
بهره برداری مناسب صنعت بیمه از ظرفیت های اقتصادی کشور
ارتقای سلامت در صنعت بیمه کشور با تقویت نظارت بیمه مرکزی
از اصلی ترین شاخص هاي عملکرد صنعت بیمه در مقایسه با اقتصاد ملی، ضریب نفوذ بیمه است. این شاخص به نوعی می تواند نشانگر سهم مستقیم فعالیت صنعت بیمه از تولید ناخالص ملی کشور باشد.
نشریه تخصصی سیگما 2 (از معتبرترین مراجع آماري در صنعت بیمه که وابسته به شرکت بیمه اتکایی سوئیس ري 3 است) به طور منظم به تحلیل بازار بیمه در سطح جهان می پردازد. بر اساس آمار این نشریه، در سال 2012 متوسط نرخ ضریب نفوذ جهانی 6.5٪ گزارش شده است که این نرخ در بیمه هاي زندگی 3.69 و در بیمه هاي غیرزندگی 2.81 عنوان شده است.
با توجه به گزارش نشریه سیگما نرخ ضریب نفوذ بیمه ایران در سال 2012 معادل% 1/65 تخمین زده شده است. همچنین میزان نرخ ضریب نفوذ بیمه در بیمه هاي زندگی و غیرزندگی در ایران به ترتیب 1.52و 0.13 درصد گزارش شده است که رتبه ایران بر اساس نرخ تخمین زده شده در جهان 66 و در قاره آسیا 16 است.
نرخ ضریب نفوذ ایران با میانگین جهانی تفاوت چشمگیري دارد و با اینکه همراه با رکود جهانی متوسط نرخ ضریب نفوذ بیمه در جهان رو به کاهش بوده است اما نرخ ضریب نفوذ بیمه کشور روندي صعودي داشته است. علیرغم کاهش فاصله بین ضریب نفوذ بیمه کشور و جهان، همچنان این اختلاف قابل توجه است و نکته قابل توجه اینکه این اختلاف در بیمه هاي زندگی بسیار بیشتر است.
بر اساس آخرین اطلاعات انتشار یافته در سایت بانک مرکزي ج .ا .ا و بیمه مرکزي ج .ا. ا، میزان تولید ناخالص داخلی و حق بیمه هاي دریافتی مطابق جدول زیر است.

جدول شماره4.2 میزان تولید ناخالص داخلی و حق بیمه هاي دریافتی

همچنین ضریب نفوذ بیمه در بیمه هاي زندگی و غیر زندگی کشور مطابق جدول زیر می باشد.
جدول شماره5.2 ضریب نفوذ بیمه در بیمه های زندگی و غیر زندگی

افزایش نرخ ضریب نفوذ بیمه اي کشور از 1.41 در سال 1390 به 1.93 در سال 1391 هر چند نشانگر عملکرد رو به گسترش این صنعت است و عملکرد صنعت بیمه با توجه به رشد منفی اقتصاد ملی مطلوب بوده است اما عواملی چون افزایش حق دیه (افزایش حق بیمه ثالث) و کاهش رشد اقتصادي کشور به دلیل تحریم هاي اقتصادي، بر افزایش نرخ ضریب نفوذ اثر داشته است. همان گونه که مشاهده گردید اختلاف رشد حق بیمه هاي دریافتی در سال 1391 نسبت به مدت مشابه آن نسبت به رشد جاري تولید ملی در سال 1391بسیار بالا است، از این رو کاهش رشد تولید ملی در مقابل افزایش رشد حق بیمه ها بر نرخ ضریب نفوذ تأثیر چشمگیري داشته است.
از دیگر یافته هاي این آمار اینست که صنعت بیمه نتوانسته از بسیاري از پتانسیل هاي موجود در بخشهاي اقتصادي، بهره برداري نماید و علیرغم وجود پیشرفتهاي ساختاري سالهاي اخیر که منجر به رفع برخی از موانع توسعه صنعت بیمه شده است، اما صنعت بیمه در بخش بیمه هاي زندگی در این سالها عملکرد موفقیت آمیزي نداشته است. در واقع صنعت با عدم تعادل در بخش بیمه هاي زندگی و غیرزندگی مواجه است. این در حالی است که بیمه هاي زندگی سهم بالایی در صنعت بیمه بسیاري از کشورهاي جهان به خود اختصاص داده است و سهم بیمه زندگی در دنیا حدود58 ٪ از کل حق بیمه هاي دریافتی است .(Sigma, 2013)
با توجه به جریان خصوصی سازي بیمه هاي اجتماعی در بسیاري از کشورها و ورود این بیمه ها به بیمه هاي زندگی و درمان و همچنین با توجه به اعداد و ارقام استخراج شده بیمه هاي اجتماعی در طی گزارش که نشانگر یک ظرفیت عظیم بیمه اي در داخل کشور است، باید تدابیر لازم براي ورود بخشی از بیمه هاي اجتماعی به بخش بیمه هاي خصوصی (بازرگانی) صورت گیرد تا بتوان از این ظرفیت بالا نیز در ارتقاء صنعت بیمه بهره جست(پژوهشکده بیمه، 1392،19).
5.5.2انواع بیمه در ایران
بیمه دارای انواع و اقسام مختلفی است که برای تقسیم بندی انواع بیمه نامه ها روشهای متفاوتی وجود دارند برای که دو گروه اصلی آن عبارت‌اند از بیمه‌های اجتماعی و بیمه‌های بازرگانی
بیمه های اجتماعی (اجباری): همان بیمه های ناشی از قانون می باشند. مانند بیمه کارگران.
بیمه های بازرگانی (اختیاری): بیمه گذار به میل خود و آزادانه آن را انتخاب می کند.
بیمه‌های بازرگانی به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند: اشخاص، اموال و مسئولیت
و برخی بیمه های خاص نیز اخیرا در ایران بوجود آمده است.
بیمه اشخاص شامل: عمر، حادثه و درمان.
بیمه اموال شامل: بیمه اتومبیل(شخص ثالث، بدنه)، آتش سوزی، بیمه های مهندسی، بیمه حمل و نقل (صادرات، واردات، ترانزیت، داخلی).
بیمه مسئولیت: بیمه های مسئولیت دارای انواع مختلفی است که برخی از آنها عبارتند از مسئولیت کارفرما درقبال کارکنان، مسئولیت حرفه‌ای پزشکان و پیراپزشکان، مسئولیت مدنی مدیران و مسئولان فنی بیمارستانها – کلینیک ها و درمانگاه ها، مسئولیت در مقابل همسایگان مجاور ناشی از سرایت آتش سوزی و انفجار.
بیمه های خاص شامل: بیمه مرهونات بانکی (وامهای بانکی)، بیمه نامه پول در صندوق، بیمه شتر مرغ، بیمه اسب. (پژوهشکده بیمه، 1393).
در جدول شماره6.2 انواع مختلف بیمه ای آورده شده است طبقه بندی ارائه شده در زیر بر مبنای کاربرد بیمه در زمینه های مختلف انجام گرفته و در عین حال مبین تفاوت های حقوقی بین آنها نیز هست.
جدول شماره6.2انواع بیمه در ایران
دسته بندی کلی
ردیف
عناوین اصلی
انواع بیمه ها
بیمه های زندگی
1
بیمه عمر
عمر زمانی-عمر و پس انداز-عمر کارکنان دولت-سایر بیمه های عمر گروهی
بیمه های غیر
زندگی
2
بیمه آتش سوزی
آتش سوزی صنعتی-منازل مسکونی-انبارها-واحد های تجاری

3
بیمه باربری
باربری کالاهای وارداتی-صادراتی و داخل کشور-باربری محصولات نفتی-باربری پتروشیمی-باربری عتبات عالیات

4
بیمه حوادث
حوادث زمانی-حادثه و پس انداز-حوادث و تشکیل سرمایه-حوادث تحصیلی-حوادث کارکنان دولت-سایر بیمه های حوادث انفرادی و گروهی

5
بیمه های اتومبیل
بیمه حوادث سرنشین
حوادث سرنشین-مازاد حوادث مسافرین

6

بیمه بدنه اتومبیل
بدنه اتومبیل و سرقت

7

بیمه شخص ثالث
شخص ثالث(اجباری)-مازاد ثالث و دیه (اختیاری)

8
بیمه درمان
درمان مسافران عازم خارج از کشور-درمان حجاج و زوار-درمان تکمیلی سازمانها و بازنشستگان-سایر بیمه های درمانی

9
بیمه کشتی
بدنه کشتی-کانتینر

10
بیمه هواپیما
بدنه هواپیما-مسئولیت هواپیما

11
بیمه مهندسی
تمام خطر نصب-مقاطعه کاری-شکست ماشین آلات-کامپیوتر و تجهیزات الکترونیکی-بیمه عدم نفع

12
بیمه پول
پول در صندوق-پول در گردش(راه)

13
بیمه مسئولیت
مسئولیت متصدیان حمل و نقل-مسئولیتهای حرفه ای(پزشکان-وکلا-…)-مسئولیت کارفرما-مسئولیت (تولید کنندگان) محصول-مسئولیت سازندگان ابنیه-مسئولیت اماکن عمومی-انواع مسئولیتهای مدنی

14
بیمه اعتبار
اعتبار صادرات کالا-اعتبار داخلی(تسهیلات بانکی)

15
بیمه نفت و انرژی
آتش سوزی-مهندسی و مسئولیت تاسیسات نفت و انرژی

16
سایر انواع بیمه
دامهای صنعتی-گاوداری-اسب-شتر مرغ-صداقت و امانت و …
(پژوهشکده بیمه، 1392)

6.5.2نقش ارتباط با مشتری در توسعه صنعت بیمه کشور
در دنیای تجارت امروزی مفهوم ارتباط با مشتری در مرکز توجه قرار گرفته است. در حالی که زمانی خدمت به مشتری در درجه پایینی از اولویت های سازمان ها قرار داشت، امروزه سازمان ها مشتریان خود را در قلب تمام فعالیت ها قرار داده و در استراتژی های بازاریابی و فروششان براین اساس تجدید نظر می کنند. آنچه امروزه در حال تغییر است وسعت دادن اختیار به مشتری است. در سازمان های خدماتی نظیر بیمه ها، بانک ها، صنعت حمل و نقل، خدمات درمانی، هتل ها و … مدیریت ارتباط با مشتری از حساسیت بیشتری برخوردار است. چون مشتری در فرآیند ارائه خدمات، بخشی از خدمت ارائه شده تلقی می شود، باید استراتژی های درپیش گرفته شده به سمت شخصی شدن این خدمات برای هر مشتری پیش برود. مشتری مایه حیات بیمه ها است، بنابراین جامعه از سیستم بیمه کشور انتظار دارد که ضمن تلاش در جهت جذب ریسک ها و مدیریت بهینه آنها در فعالیتهای مفید اقتصادی که درنهایت منجر به سودآوری بیمه ها و بنگاههای اقتصادی و رونق اقتصاد ملی می شود، به موازات پیشرفت های همه جانبه اقتصادی و اجتماعی نیز حرکت کرده به طوری که به نحوه موثری در تحقق توقعات و نیازهای مشتریان گام برداشته و خود را با نیازهای جامعه هماهنگ سازند. تردیدی نیست که لازمه دستیابی به این هدف، اعمال روش های جدید و تجزیه و تحلیل مسائلی است که در سطوح متعدد امور بیمه گری مطرح می شود. سیستم بیمه کشور باید خدمات مورد نیاز جامعه کنونی کشور را متناسب با ساختار بازار عرضه نماید و موجبات تسریع رشد و تأمین رفاه اقتصادی کشور را فراهم سازد. بررسی عوامل مؤثر بر ایجاد اعتماد متقابل بین مشتریان و سیستم بیمه اهمیت بسزایی دارد. در نظام صنعت بیمه کشور، مشتریان محور اصلی بوده و در واقع همه کارها برای جلب رضایت، توجه و جذب آنهاست. لذا در فضای رقابتی بین شرکت های بیمه، شرکت هایی موفق ترند که بتوانند وفاداری بیشتر مشتریان را به دست آورند. از طرف دیگر نظر به حساس تر شدن مشتریان نسبت به ارائه خدمات از سوی بیمه ها، آنها همواره خواهان ارائه خدمات مطلوب تر و بهترند(عباداله زاده بهرام، 1392).
7.5.2سیستم مدیریت ارتباط با مشتری و جایگاه آن در ساختار تشکیلاتی شرکتهای بیمه کشور
crm در حقیقت راهبردی است برای جمع آوری نیازها و رفتارهای تجاری مشتریان تا به ایجاد روابطی قوی تر با آنها منجر شود و در نهایت رابطه قوی با مشتریان مهم ترین رمز موفقیت هر کسب و کار است. تکنولوژی های بسیاری در قالب مدیریت ارتباط با مشتری ارائه شده اند اما داشتن تصویری از crm به عنوان مجموعه ای از تکنولوژی نیز نادرست است . به عنوان روشی بهتر برای درک crm، میتوان آنرا مانند فرآیندی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های صنعت بیمه، مدیریت ارتباط، ارتباط با مشتری، مدیریت ارتباط با مشتری Next Entries پایان نامه با کلید واژه های ارتباط با مشتری، بازاریابی، مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت ارتباط