پایان نامه با کلید واژه های شاه طهماسب

دانلود پایان نامه ارشد

را نیز در خود جای داد و مساحتش در این دوران به ۱۰۶ هکتار رسیده بود.
نخستین بار، شاه طهماسب اولصفویدر ۹۱۶ خ. هنگام گذر از تهران باغ و بوستان فراوان این شهر را پسندید و دستور داد تا بارو و خندقی به دورش بکشند، این بارو که ۱۱۴ برج به عدد سوره‌های قرآن و چهار دروازه رو به چهار سوی دنیای پیرامون داشت، از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های استان تهران، انعطاف پذیری، معماری سنتی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد روان درمانی، میزان افسردگی، بیماری روانی