پایان نامه با کلید واژه های سانتي، ميز، پرستاري

دانلود پایان نامه ارشد

، از سطح پيشخوان بالاتر قرار مي گيرد و مانيتور مرکزي پشت آن قرار مي گيرد .
1-5 از ساختن پيشخوان با مصالح بنايي خودداري شود . پوشش هاي پيشخوان ميتواند از نئوپان روکش شده باشد که روکش آن قابل نظافت باشد .
1-6 کنترل در ورود و خروج بخش ، در ورودي پيشخوان نصب مي شود . به جاي زنگ براي تماس ديداري و شنيداري ، از چراغ چشمک زن استفاده شود .
1-7 ارتباط شنيداري با اتاق انتظار همراهان بيمار روي پيشخوان نصب مي شود ، به جاي زنگ از چراغ چشمک زن استفاده مي شود .
2 – ميز گزارش نويسي
ميز گزارش نويسي در داخل فضاي ايستگاه پرستاري قرار مي گيرد . طول ميز براي سه نفر پيش بيني شود ( 360 سانتي متر ) . براي مشاهده فيلم هاي راديولوژِ سه عدد نگاتوسکوپ روي ديوار نصب شود . ن.ر کافي براي نوشتن پيش بيني شود . در طراحي و ساخت بيمارستان امکانات لازم براي سيستم هاي ديجيتالي مشاهده ي فيلم هاي راديولوژي که در آينده جانشين سيستم هاي فعلي مي شود ، پيش بيني هاي لازم انجام گيرد .
3 – ميز کامپيوتر
ميز کامپيوتر به طول 220 سانتي متر پيش بيني شود . علاوه بر تمام متعلقات کامپيوتر ، فاکس و پرينتر نيز پيش بيني شود . کامپيوتر به شبکه بيمارستان و از آنجا به شبکه کليه بيمارستان هاي کشور اتصال خواهد داشت .
اين کامپيوتر بايد به شبکه جهاني اينترنت وصل شود .
4 – ساير تسهيلات در ايستگاه پرستاري
1-4 دو خط تلفن مستقيم با سيستم چراغ چشمک زن به جاي زنگ ، علاوه بر يک خط تلفن براي کامپيوتر در ايستگاه پرستاري پيش بيني شود .
2-4 ساعت در محلي مناسب نصب شود .
3-4 جعبه قطع و وصل گازهاي طبي در محلي روي ديوار نصب شود که کاملاَ از ايستگاه پرستاري قابل ديدن باشد .
4-4 پرونده هاي پزشکي
آماده سازي وسايل استريل
ميز کار به طول 190 سانتي متر و پهناي 50 سانتي متر براي آماده سازي وسايل استريل پيش بيني شود . تعداد 4 ترولي درمان با ابعاد 45*45 سانتي متر زير ميز کار پارک شود . در کنار ميز کار سينک دو لنگه با طول 100 سانتي متر و پهناي 50 سانتي متر نصب شود . در بيمارستان هاي با ظرفيت 100 تا 300 تختخواب طول ميز کار 145 سانتي متر است ، که تعداد 3 ترولي درمان در زير آن پارک مي شود .
دستشويي بيمارستاني بدون آينه با صابون مايع و حوله کاغذي در ابتداي ورود به فضاي دارد و کار تميز استقرار يابد .
فضاي دارو و کار تميز به صورت نيمه باز طراحي شود ،مکان نزديک به ايستگاه پرستاري باشد .
در گنجه فلزي و داراي قفل باشد .
2-50-7-11فضاهاي اداري و کارکنان
2-50-7-11-1 اتاق استراحت کارکنان
در طراحي و مبلمان اتاق استراحت کارکنان کوشش شود محيط دلپذيري براي استراحت کارکنان بوجود آيد . اين اتاق بايد داراي پنجره به فضاي خارج باشد . راحتي مبلمان براي استراحت شبانه کارکنان مناسب باشد .اين اتاق در نزديکي آبدارخانه بخش طراحي شود .
در اين اتاق تجهيزات لازم براي ارتباط با ايستگاه پرستاري پيش بيني شود .
اتاق استراحت کارکنان بايد مجهز به راديو و تلوزيون باشد .
سيگار کشيدن در تمام فضاهاي بخش مراقبت ويژه ممنوع است . تنها محلي که کارکنان مي توانند سيگار بکشند ، اتاق استراحت کارکنان است . پيش بيني تاسيسات لازم براي جلوگيري از انتشار بوي سيگار به ساير فضاها لازم است .
2-50-7-11-2 اتاق مدير بخش
اتاق مدير بخش به صورت يک اتاق دفتري مبلمان مي شود و داراي ميز کنفرانس به ظرفيت 8 نفر مي باشد .
اين اتاق مجهز به کامپيوتر با اتصال به شبکه کل بيمارستان و شبکه کل بيمارستان هاي کشور و شبکه جهاني اينترنت باشد .
2-50-7-11-3 اتاق منشي بخش
اتاق منشي بخش بين اتاق مدير بخش و سرپرستار بخش قرار مي گيرد .
2-50-7-11-4 اتاق سرپرستار بخش
مديريت پرستاري بخش مراقبت ويژه با سرپرستار بخش مي باشد . در اتاق سرپرستار بخش علاوه بر ميز تحرير يک ميز کنفرانس با ظرفيت 8 نفر براي گرد هم آيي گروه پرستاري پيش بيني شود .
اتاق پزشک کشيک
اتاق خواب پزشک کشيک مجهز به تخت خواب ، ميز مطالع ، قفسه کتاب ، کمد لباس و تلوزيون مي باشد . اين اتاق داراي دوش ، توالت و دستشويي مجزا است که در آن به داخل اتاق باز مي شود .
2-50-8 فضاهاي خارج بخش
2-50-8-1 اتاق هاي انتظار همراهان
اتاق انتظار و استراحت بستگان و همراهان بيماران در خارج از بخش مراقبت ويژه و متصل به آن طراحي شود . اين اتاق مجهز به مبل هاي راحتي ، راديو و تلوزيون باشد ، ارتباط با ايستگاه پرستاري از طريق وسايل الکترونيک ديداري و شنيداري خواهد بود . همراهان بيماران از توالت و دستشويي و آبخوري عمومي بيمارستان استفاده خواهند کرد . در صورتي که در طرح کل بيمارستان ، توالت و دستشويي و آبخوري عمومي فاصله زيادي با اتاق انتظار همراهان داشته باشد ، توالت و دستشويي و آبخوري در نزديکي اتاق انتظار پيش بيني شود .
2-50-8-2 ايستگاه پرستاري
1- پيشخوان پرستاري ، ارتفاع از کف تمام شده 70 سانتي متر ، رويه و بدنه با روکش فرميکا يا مشابه .
2- مانيتور مرکزي
3- صندلي : اسکلت فلزي با رنگ کوره اي ، نشيمن و پشتي از چرم
4- نگا توسکوپ براي مشاهده فيلم هاي راديولوژي
5- ترولي متحرک مخصوص پرونده هاي پزشکي
6- ميز گزارش نويسي رويه با روکش فرميکا يا مشابه
7- محل مخصوص نگهداري فيلم هاي راديولوژي ، بدنه با روکش فرميکا يا مشابه .
8- محل مخصوص نگهداري فرم هاي اداري .
9- ميز کامپيوتر با کامپيوتر ، پرينتر ، فاکس ، رويه با روکش فرميکا يا مشابه .
2-50-8-3 اتاق دارو و کار تميز
1- ميز نسخه پيچي ، ابعاد : پهنا 170 سانتي متر ، عمق 50 سانتي متر ، رويه و بدنه روکش فرميکا يا مشابه . 2- صندلي : اسکلت فلزي با رنگ کوره اي ، نشيمن و پشتي با روکش چرم .
3- قفسه ايستاده دارو
4- يخچال دارو به ظرفيت 10 فوت ، داراي قفل ايمني و چراغ کنترل در ايستگاه پرستاري
5- يخچال بانک خون
6- آويزهاي ديواري براي نگهداري ابزار بلند اندسکوپي
7- قفسه باز براي نگهداري کانترها
8- تعداد 4 ترولي درمان با ابعاد 45 * 45
9- ميز کار از فولاد زنگ ناپذير
10- قفسه ديواري سه عدد
11- قفسه زميني با سينک در وسط آن .
12- دستشويي بيمارستاني بدون آينه .
2-50-8-4 يک فضاي بستري باز
1 – تخت سه شکن ، با مشخصات زير :
– طول 200 سانتي متر
– عرض 90 سانتي متر
– امکان تغيير سطح کادر تشک از 50 سانتي متر تا 86 سانتي متر بوسيله پمپ هيدروليکي .
– پشتي تخت به طول 80 سانتي متر با امکان تغيير زاويه از 20 درجه زير سطح افقي تا 70 درجه بالاي سطح افقي .
– مجهز به نرده بغل تخت .
– امکان نصب نگهداري سر و بازو ، تجهيزات متفاوت کشش ، کپسول گاز اکسيژن و غيره .
2- کنسول افقي
3- مانيتور کنار تخت تيپ فول پارامتر
4 – تجهيزات پزشکي
5- ترولي درمان
6 – پرده دور تخت و ريل پرده
– ريل پرده از نوعي که بدون برخورد به مانعي ( مانند آويز ريل ) دور تا دور تخت کشيد و سپس آن را کنار تخت جمع نمود . ارتفاع ريل پرده از کف 210 سانتي متر باشد . فضاي بالاي ريل پرده تا سقف باز باشد .
2-50-8-5 اتاق ايزوله
1- تخت سه شکن ، با مشخصات زير :
– طول 200 سانتي متر .
-عرض 90 سانتي متر .
-امکان تغيير سطح کادر تشک از 50 سانتي متر بوسيله پمپ هيدروليکي .
– پشتي تخت به طول 80 سانتي متر با امکان تغيير زاويه از 20 درجه زير سطح افقي تا 70 درجه بالاي سطح افقي .
– مجهز به نرده بغل تخت .
– امکان نصب نگهداري سر و بازو ، تجهيزات متفاوت کشش ، کپسول گاز اکسيژن و غيره .
2 – کنسول افقي
3 – مانيتور کنار تخت تي فول پارامتر
4 – تجهيزات پزشکي
5 – ترولي درمان
6 – پرده
7 – پنجره ثابت از جنس شيشه سکوريت ، کف پنجره 90 سانتي متر از کف تمام شده .ارتفاع پنجره 180 سانتي متر از کف تمام شده .
8 – در ورود به اتاق بستري به صورت دو لنگه ، عرض لنگه بزرگ خالص 100 سانتي متر و عرض لنگه کوچک خالص 80 سانتي متر ، ارتفاع خالص 21- سانتي متر .
9 – رخت آويز
10 – سطل زباله
11- سطل رخت کثيف
12 – قفسه زميني با سينک شستشو در وسط آن مجهز به شير آرنجي يا الکترونيک براي شستشو و ضد عفوني کردن ظروف و وسايل .
13- قفسه زميني ، ابعاد : پهناي 100 سانتي متر ، عمق 50 سانتي متر و ارتفاع 90 سانتي متر .
14- قفسه ديواري
2-50-8-6 آبدارخانه
1 – در ورودي آبدارخانه
2- يخچال فريزر
3 – قفسه زميني با سينک در وسط با پهناي 100 سانتي متر و عمق 50 سانتي متر ، ارتفاع از کف 90 سانتي متر
4- قفسه ديواري
5- اجاق برقي روميزي
6 – قفسه زميني با کشو و در لولايي
7- سماور تهيه پاي و قهوه .
8- ترولي حمل سيني خوراک
9-دستشويي بيمارستاني
2-50-8-7 اتاق درمان
1- در ورودي دو لنگه بادبزني : عرض 150 سانتي متر ، ارتفاع 210 سانتي متر .
2- سينک اسکراب دو نفره با شير آرنجي يا الکترونيک
3-شفت کانال تخليه هوا
4-تخت عمل
5-چراغ عمل 5 شعله
6-دستگاه بيهوشي
7-دستگاه ونتيلاتور
8-دستگاه مکنده سيار
2-50-8-8 اتاق کار کثيف
1-کلينيکال سينک مخصوص تخليه مايعات دفع شده بدن ، ابعاد تقريبي : پهنا 46 سانتي متر ، عمق 46 سانتي متر ، ارتفاع 63 سانتي متر .
2-دستگاه لگن شوي براي ضد عفوني کردن لگنها و لگنچه ها .ابعاد تقريبي پهنا 60 سانتي متر و عمق 40 سانتي متر .
3-کانتر با سينک در وسط با پهناي 100 سانتي متر و عمق 50 سانتي متر و ارتفاع از کف 90 سانتي متر از جنس فولاد زنگ ناپذير .
4-قفسه زميني ساده از فولاد زنگ ناپذير پهناي 65 سانتي متر و عمق 50 سانتي متر و ارتفاع 90 سانتي متر از کف براي انجام کارهايي مانند آزمايش ادرار و غيره .
5-قفسه ديواري .
6-طبقه نگهداري لگن بيمار
7-دستشويي بيمارستاني بدون آينه .
8-در اتاق با عرض خالص 90 سانتي متر بدون گريل روي در ، ضربه گير در به سمت بيرون ، پاخور در هر دو سمت .
2-50-8-9 آزمايشگاه
1-در ورودي آزمايشگاه با عرض خالص 90 سانتي متر ، ارتفاع 210 سانتي متر .
2-يخچال فريزر
3-ميز آزمايشگاهي کنار ديوار با سينک يک لگنه در وسط ، اتاژور دو طبقه
4-ميز آزمايشگاهي کنار ديوار با اتاژور دو طبقه
5-هود آزمايشگاهي
6-ميز کامپيوتر و تحرير
7- دستشويي بيمارستاني
2-51 خدمات پيشگيري و درمان
کمتر فعاليتي را ميتوان يافت که عاري از هر گونه عامل تهديد کننده باشد ، از اين رو با توجه به نياز انسان به سلامت بايد جنبه هاي مختلف درمان و پيشگيري بيشتر مورد توجه خاص قرار گيرد . اصول درماني با نگاه فناوري هاي نوين در طب و خاصه نگاه نو به قابليت هاي طب سنتي و اسلامي که ميراث گرانبهاي تاريخي ماست و سالين دراز مهجور مانده است . در کنار اين دو شيوه طبابت شناخته شده ، امروز روشهاي ويژه درماني نيز در گشتره اي از علوم مختلف به کمک طبابت آمده اند که غالبا َ تحت عنوان طب خاص از آنها نام برده مي شود . لذا تا کيد بر پيشگيري و نيز رعايت اصول درماني در سه محور طب نوين ، طب سنتي – اسلامي و طب خاص مورد توجه اين مبحث قرار ميگيرد .
2-51-1 – طب نوين
توانمندي هاي طب نوين در مسير درمان بيماري هاي مختلف بر کسي پوشيده نيست .اما بخش هايي ويژه در طب نوين امروزه علاوه بر نگاه درماني به طور اختصاصي براي اهداف پيشگيرانه طراحي و توصيه مي گردند .اهم اين موارد به شرح زير است :
2-51-1-1 آب درماني
آب درماني يا هيدروتراپي به معناي درمان امراض به وسيله آب است که توسط قبايل بدوي و نيز ملل متمدن به کار مي رفته است .
البته منظور از ورزش در آب ، شنا نيست . منظور انجام حرکات ورزشي مانند پياده روي ، ايروبيک و نرمشهايي است که معمولا در خشکي انجام مي گيرند .
پزشکان ورزش در آّب را به دلايل زير تجويز مي کنند :
نيروي رانش آب ، تکيه گاه وزن بدن مي شود .هنگامي که شما تا گردن در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های بستري، پيش، ورودي Next Entries پایان نامه با کلید واژه های بهبود عملکرد، اختلالات گفتار و زبان، اوقات فراغت