پایان نامه با کلید واژه های سازمان ملل متحد، سازمان ملل، حقوق بشر، مخاصمات مسلحانه

دانلود پایان نامه ارشد

شماره 181 (طرح تقسيم) و قطعنامههاي شوراي امنيت مجدداً تاكيد كرد كه جماعه بين المللي ازطريق سازمان ملل متحد تمايل مشروع و قانوني در مورد مسئله شهر بيت المقدس و حمايت از ابعاد موقعيت يگانه مذهبي و معنوي آن دارد. هم چنين مجمع مجددا تصريح كرد كه اقدامات اسرائيل به عنوان كشور اشغالگر در بيت المقدس حاكي از تغيير وضعيت حقوقي تركيب جمعيت اين شهر ميباشد و غير قانوني است.282
شوراي امنيت در 20 دسامبر 1990، طي قطعنامه 681 مجدا تاكيد به لزوم اجراي كنوانسيون چهارم ژنو در شرق بيت المقدس كرد. در اين زمان شورا نگراني عميق خود را در وخيم شدن شرايط در كليه مناطق اشغالي فلسطين طي جنگ 1967 از جمله بيت المقدس را اعلام كرد و از اسرائيل خواست تا به مفاد اين كنوانسيون احترام گذاشته و آن را اجرا كند. 283
ج: ساخت و سازهاي جديد اسرائيل در شرق بيت المقدس
در ماه مي 1999 رژيم اسرائيل طرحي را براي گسترش شهرك ماله آدومين284 (تا حد 1300 هكتار)، در شرق بيت المقدس تا يك نوار پيوسته از شهرك اسرائيلي نشين، در اين منطقه تصويب كرد. طبق گزارش كميته حقوق فلسطينيها در سال 1999 كه به پنجاه و چهارمين نشست مجمع عمومي تسليم شد، زماني كه اين شهركها كامل شود تعداد شهركهاي يهودي در اين منطقه 25 درصد افزايش خواهد يافت.285
مجمع عمومي در قطعنامهاي كه در 9 فوريه 1999 تصويب كرد، اعلام كرد كه كليه اقدامات قانونگذاري و اجرائي دولت اسرائيل به عنوان كشور اشغالگر كه اقدام به تغيير موقعيت حقوقي و تركيب جمعيتي در مناطق اشغالي فلسطين كند، غير قانوني و فاقد اعتبار است.286 مجمع عمومي در نشست پنجاه و پنجم مجدداً به مسئله بيت المقدس بازگشت. مجمع در قطعنامه 209 كه در اول دسامبر سال 2000 تصويب كرد حكم داد كه تصميمهاي اسرائيل در تحميل قانون، مسائل قضايي و اجرايي خود در شهر بيت المقدس غير قانوني بوده و بنابراين بي اعتبار و فاقد اثر ميباشد. مجمع همچنين از ايجاد دفاتر ديپلماتيك برخي كشورها در بيت المقدس كه نقض آشكار قطعنامه 478 مورخ 1980 مجمع عمومي ميباشد، اظهار تاسف كرد.287
اين اظهارات و قطعنامهها و بسياري ديگر كه توسط نهادهاي سازمان مل متحد سازمانهاي بين الملل سازمانهاي غير دولتي288 (NGO) و گروههاي مذهبي صادر شده است نشانگر تمايل و نظر جامعه بين المللي در تداوم درگير شدن با مسئله بيت المقدس ميباشد آنها همچنين بيشترين نگراني خود را در مورد وضعيت حساس روند صلح اعلام كردهاند. همچنين توافق يكدلانه خود را در مورد اينكه در صورت عدم مقابله با اين اعمال، شرايط حاضر قادر به خطر انداختن پروسه صلح ميباشد را نشان دادهاند. بيش از شش دهه است كه بسياري از مردم محروم فلسطين طور موقت دور از سرزمين اجدادي خود زندگي ميكنند. يك نسل كامل در اين فاصله رشد كرده و بزرگ شده و بسياري از آنها هيچ چيزي از زندگي خارج از اردوگاههاي پناهندگي نميدانند، نقاشي كودكان فلسطيني بيانگر ديدگاه اين اطفال نوع زندگي شان است.289
عليرغم اعتراضات بين المللي و مغايرت اين عمل با مقررههاي حقوق بشر دوستانه ساخت و ساز در شرق بيت المقدس كماكان ادامه دارد.
د: گزارش تاليا ساسون
در مارس 2005، طبق تقاضاي دفتر آريل شارون از تاليا ساسون در مورد ساخت و ساز پستهاي مرزي شهرك سازي در مناطق اشغالي ساسون چنين گزارش داد. 24 واحد پس از مارس 2001 و 71 پست مرزي قبل از آن ساخته شده است تاريخ ساخت ده پست مرزي مشخص نيست. گزارش تاليا ساسون براساس اسناد مثبته بوده و اذعان ميداشت كه ساخت اين پاسگاههاي مرزي نقض قانون اسرائيل بوده است اغلب اين پاسگاهها در زمينهائي ساخته شده بود كه مالكيت آنها نامعلوم بود. بسياري از اين حقايق قبل از تهيه اين گزارش بر همه بديهي و واضح بود، ولي اين اولين باري بود كه حقايق طبق يك گزارش رسمي تاييد شده بود. گزارش ساسون رد بحث قانوني بودن شهرك سازي نشده بود. با وجود اين برخي از آگاهان اعتقاد داشتند كه اين گزارش نشانگر آن است كه شهرك سازي بر خلاف قوانين اسرائيل بوده است. به هر حال در يك جلسه هيات دولت، كميته اي از وزيران، مسئول بررسي اين گزارش شدند، ليكن هيچ گونه عملي مبني بر تخليه شهركها انجام نشده است. خلاصهاي از گزارش ساسون در سايت رسمي نخست وزير اسرائيل موجود است.290

بند چهارم: سياست ترور هدفمند
در 4 جولاي هيات امنيتي كابينه رژيم اسرائيل، شامل نخست وزير، وزير امنيت وزير دادگستري و وزير خارجه اسرائيل، به ارتش اجازه داد تا به ترور هدفمند فعالان فلسطيني مبادرت ورزيد. طبق اين مجوز، ارتش اجازه يافت تا فعالان فلسطيني را بدون محاكمه حتي اگر در حال انجام عمليات نباشند ترور كند.291 اسرائيل نقض حقوق قانوني فلسطينيها ميباشد اين سياست مبين اين عمل است كه فعالان فلسطيني بدون اين كه شانس يك محاكمه عادلانه را داشته باشند، مورد هدف قرار ميگيرند.
طبق كنوانسيون چهارم ژنو، اسرائيل به عنوان دولت اشغالگر حق بازداشت و محاكمه افرادي كه عمليات خصمانه نظامي عليه دولت اشغالگر ميكند را دارد. تاكيد مقامات فلسطيني بر ضرورت طي شدن روند قضايي و حق فلسطينيها از برخوردار شدن از يك محاكمه عادلانه ميباشد. طبق همان كنوانسيون اعدام خارج از سيستم قضايي، قتل خودسرانه بوده و به مثابه جنايت جنگي ميباشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت قضايي جهاني قرار دارد در مقابل اسرائيل مدعي است كه طبق حقوق بين الملل به صورت عام و حقوق مخاصمات مسلحانه بالاخص، اشخاصي كه مستقيما در عمليات مسلحانه شركت داشتهاند، نميتوانند مدعي مصونيت از حمله يا حمايت طبق مقررات و مفاد حقوق مخاصمات مسلحانه شوند. و لذا عمل فلسطينيها به اسرائيل حق هرگونه تلاشي را براي حفظ جان افراد بي گناه اسرائيلي را ميدهد. سياست ترور هدفمند اسرائيل انتقاد افكار عمومي جهان و حتي سازمانهاي حقوق بشري اسرائيل را به دنبال داشت. يك گروه حقوق بشر در اسرائيل موسوم به كميته مردمي مبارزه با شكنجه در نامهاي به دادستان كل رژيم صهيونيستي هشدار داد: ارتش اسرائيل رسما دستور ترور هدفمند فلسطينيان را صادر كرده است و بايد بابت اين جنايت تحت پيگرد قانوني قرار گيرد.292
در10 آگوست 2001 در تلافي نسبت به يك عمليات انتحاري در بيت المقدس در روز قبل هواپيماهاي نظامي اسرائيلي مقر پليس دولت خودگردان در رامالله واقع در كرانه غربي را موشك باران كرد. گروه حماس مسئوليت بمب گذاري در بيت المقدس را پذيرفت. اسرائيل دفتر سازمان آزاديبخش فلسطين در غرب بيت المقدس را تصرف كرد. چندين روز بعد تانكهاي اسرائيلي وارد كرانه غربي و جنين شده و ايستگاه پليس فلسطين را نابود كردند. اين عمل بزرگترين تهاجم اسرائيل به مناطق اشغالي از سال 1994 به بعد ميباشد. در پي فشار فزاينده جهاني در محكوم كردن تهاجم اسرائيل به مناطق اشغالي، اين عمل مورد انتقاد شديد آمريكا قرار گرفت. انگلستان و آمريكا قويا اين عمل اسرائيل را محكوم كردند. با اين وجود در اواخر تابستان و اوايل پاييز اين سال اسرائيل شهرهاي اصلي فلسطين، شامل حريكو، رام الله و قول كارم را در زمانهاي متناوب اشغال كرد. با وجودي كه تنش ميان اسرائيل و فلسطين از 7 اكتبر 2001 با زور مسئول تروريسم اسرائيل توسط فلسطينيها تشديد شده بود، نشانههائي از تمايل طرفين در مورد مذاكره درباره صلح مشاهده ميشد. شيمون پرز، وزير امور خارجه وقت اسرائيل در سخنراني خود در سازمان ملل متحد در 15 نوامبر 2001 از حمايت اسرائيل از تشكيل يك فلسطين مستقل سخن گفت. پس از حمله تروريستي القاعده به برجهاي دوقلو در نيويورك و مقر پنتاگون در واشنگتن دي سي، جرج بوش، رئيس جمهور وقت آمريكا علاقه بيشتري نسبت به شركت در مذاكرات صلح خاورميانه از خود نشان داد. اين تمايل پاسخي به تقاضاي دول عرب هم پيمان آمريكا در مبارزه با تروريسم بود. در دوم اكتبر جورج بوش خط مشي سابق آمريكا در قبال فلسطين را نقض كرده و اعلام كرد كه آماده است تا براي تشكيل دولت فلسطيني ميانجي گري كند. كالين پاور، وزير خارجه وقت آمريكا، مسئول طراحي مذاكرات ميان مقامات اسرائيلي و فلسطيني شد.293
الف: ترور رهبران حماس
ياسر عرفات كه شايعه بود، در چند سال آخر عمرش دچار بيماري پاركينسون شده بود، حالش رو به وخامت گذاشت. در نهايت اسرائيل پذيرفت كه عرفات به بيمارستاني در پاريس منتقل شود. او در 11 نوامبر 2004 در سن 75 سالگي درگذشت. جسد عرفات از پاريس به مصر انتقال داده شد و پس از انجام تشريفات نظامي، در رام الله در نزديكي قرارگاه دولت خودگردان به خاك سپرده شد.294در دهم ژانويه 2005 محمود عباس (ابومازن) به عنوان رهبر تشكيلات خودگردان انتخاب شد. انتخاب محمود عباس با استقبال مقامات اسرائيلي و آمريكايي روبرو شد. عباس اعلام كرد كه فلسطينيها خواستار صلح بوده و علاقمندند تا مذاكره “نقشه راه” در مورد صلح را مجددا شروع كنند.295
حماس و جهاد اسلامي به منظور دادن زمان كافي به محمود عباس براي مذاكره در جهت صلح، اعلام آتش بس كرده و به بيش از چهار سال عمليات انتفاضه خاتمه دادند. محمود عباس در مصاحبهاي با تلويزيون فلسطين اظهار داشت كه اسرائيل بايد با اعلام آتش بس حماس و جهاد اسلامي، به ترور هدفمند فعالان فلسطيني خاتمه دهد. او اظهار داشت كه به توافق درخشاني با اين دو گروه فلسطيني رسيده و اظهار اميدواري كرد كه با يك موافقت نامه همگاني به صلح نهائي دست خواهند يافت.296
در فوريه 2005 محمود عباس و آريل شارون در نشستي در مصر ملاقات كردند اين اولين نشست ميان طرفين در بالاترين سطح ديپلماتيك در هفت سال گذشته بود. محمود عباس و شارون موافقت كردند كه به كليه اقدامات خصمانه عليه يكديگر خاتمه دهند. ضمنا اسرائيل پذيرفت تا نيروهاي نظامي خود را از پنج شهر كرانه غربي، جريشو، بيت اللحم، رام الله، تول كارم و كوال لي كوليا بازگرداند. در طي سه هفته بعد، اسرائيل اعلام كرد كه در صورتي كه فعالان فلسطيني اسلحههاي خود را به زمين بگذارند، به دستگيري و ترور هدفمند فعالان فلسطيني خاتمه خواهد داد.297 هواپيماي اف 15 اسرائيلي منزل مسكوني، شيخ صالح شهاده، يكي از رهبران حماس را بمباران كرد. اين عمل موجب كشته شدن شيخ صالح، محافظ، همسر و سه فرزندش به اضافه هفت كودك فلسطيني شد. اين حمله شديدترين حمله اسرائيل به مناطق اشغالي از زمان شروع انتفاضه الاقصي (انتفاضه دوم) بود.298 به دنبال آن در اگوست 2002 سازمان ملل متحد گزارش مبسوطي را در مورد فلسطين منتشر كرد. اين گزارش در مورد جنگ ميان فلسطين و اسرائيل در اروگاههاي جنين در بهار اين سال بود. گزارش ادعاي فلسطينيها را در مورد قتل عام فلسطينيها رد كرد ولي هر دو طرف را متهم به مخاطره انداختن غير نظاميان كرد.299
در 19 مارس 2003 عرفات، محمود عباس را به عنوان نخست وزير دولت خودگردان انتخاب كرد.300در 22 مارس 2004 شيخ احمد ياسين بنيانگزار و رهبر جنبش حماس، در يك حمله هوائي اسرائيل به فلسطين در حال خروج از مسجد غزه به همراه هفت نفر ديگر شهيد شد. به گفته مقامات فلسطيني شانزده فلسطيني ديگر از جمله دو پسر شيخ احمد ياسين نيز در اين حمله مجروح شدند. به گفته مسئولين بيمارستان غزه حال هفت نفر ديگر نيز وخيم گزارش شده است. منابع امنيتي فلسطين به خبر نگار سي ان ان اظهار داشتند كه اتومبيل احمد ياسين و همراهانش در زمان خروج از مسجد مورد هفت سه راكت اسرائيلي قرار گرفت.301 راكتهاي اسرائيلي در 7 آوريل 2004 اتومبيل دكتر عبدالعزيز الرنتيسي، رهبر نظاميان حماس را در غزه مورد جمله قرار دادند. در اين حمله عبدالعزيز الرنتيسي و دو فلسطيني ديگر كشته شدند. چندين رهگذر غير نظامي نيز در اين حادثه به سختي مجروح شدند.302و اين نوع حملات تروريستي اسرائيل عليه رهبران فلسطين هنوز ادامه دارد.
ب: عمليات سپر دفاعي شارون عليه فلسطين
در اواخر مارس 2002 طرح صلح عربستان سعودي موجب نشستي در بيروت با شركت آمريكائيها، اروپائيها و نمايندگان سازمان ملل متحد (در جهت اجراي قطعنامه 1397) و اتحاديه عرب شد. شارون به طور موقت از اين نشست صلح كنار گذاشته شد.
در پاسخ به كشته شدن 29 اسرائيلي در يكي از اعياد يهوديان303 توسط فلسطينيها شارون عمليات تهاجمي تحت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های سازمان ملل متحد، حقوق بشر، سازمان ملل، توسل به زور Next Entries پایان نامه با کلید واژه های حقوق بشر، حقوق بشر دوستانه، نقض حقوق، آموزش و پرورش