پایان نامه با کلید واژه های زیباشناسی، مصباح یزدی، حکمت و فلسفه، عرفان اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

دیدگاه‌های سه‌گانه‌ی ذیل «اخلاق‌گرایی میانه‌رو» نشان می‌دهد که برای رسیدن به یک تبیین اخلاق‌گرایانه‌ی مقبول باید به سمت آن‌ها رفت.
3ـ مهم‌ترین نقاط افتراق دیدگاه‌های افراطی و میانه‌روی اخلاق‌گرا در گستره‌ی پوشش ارزیابی اخلاقی در گونه‌های هنری و مصادیق آن‌ها، استفاده از اصول «تا آن‌جا که» و «از تمام جهات» و قایل بودن به کثرت ارزش‌ها است.
4ـ دیدگاه‌های میانه‌روی اخلاق‌گرا در چند امر با هم اختلاف دارند و بر این اساس از یکدیگر متمایز می‌شوند. از منظر گستره‌ی پوشش ارزیابی اخلاقی در گونه‌های هنری و مصادیق آن‌ها، کرول آثاری را می‌پذیرد که جنبه‌ی اخلاقی آن‌ها در جذب یا مانع جذب شدن به اثر از سوی مخاطب دخیل باشند که بسیاری از آثار روایی را نمونه‌ی بارز آن می‌داند. گات آثاری را می‌پذیرد که بیان‌گر دیدگاهی اخلاقی و پاسخ‌های توصیه شده‌ی مرتبط با حوزه‌ی اخلاق باشند. کی‌یران فقط ارزیابی اخلاقی در برخی از آثار روایی را می‌پذیرد که جنبه‌ي اخلاقی آن‌ها با باورپذیری اثر در ارتباط باشد. تفاوت دوم استفاده از قید «گاهی» (کرول و کی‌يران) یا «همواره» (گات) برای ارتباط جنبه‌ی اخلاقی و زیباشناختی است.
5ـ بر اساس دیدگاه‌های میانه‌رو می‌توان به مدلی برای تحلیل اخلاقی ـ زیباشناختی رسید که از موشکافی و دقت بالایی برخوردار است و دیگر ارزش‌های زیباشناختی اثر را نیز لحاظ می‌کند.
6ـ با استفاده از مدل تحلیل اخلاقی ـ زیباشناختی مبتنی بر دیدگا‌ه‌های میانه‌رو نسبت به موردهای مطالعاتی، به این نتیجه می‌رسیم که فیلم «گریز» در مجموع تا آن‌جا که دارای جنبه‌های «خشونت»، «رابطه‌ی زناشویی»، «اروتیسم» و «تبهکاری» است، دارای نقص زیباشناختی به شمار می‌رود. همچنین فیلم «پرتقال کوکی» در مجموع تا آن‌جا که دارای جنبه‌های «خشونت»، «اروتیسم» و «تبهکاری» است، دارای نقص زیباشناختی و تا آن‌جا که دارای جنبه‌های «رفتار حکومت»، «آزادی اراده» و «رفتار کلیسا» است، دارای حسن زیباشناختی است.

4ـ آینده‌ی بحث
اثبات و پذیرفتن نسبت میان جنبه‌ی اخلاقی و زیباشناختی فیلم می‌تواند زمینه‌ی ورود به موضوعات دیگری شود که در این نوشتار بررسی نشدند و به عنوان آینده‌ی بحث و حلقه‌ی بعدی این نوشتار به شمار می‌روند. بر همین اساس، پرسش‌هایی که شایسته‌ی بررسی‌اند عبارتند از:
1ـ آیا پذیرفتن نسبت میان جنبه‌ی اخلاقی و زیباشناختی فیلم می‌تواند ممیزی آثار دارای قبح اخلاقی را به اثبات برساند؟
2ـ بر فرض پاسخ مثبت به پرسش نخست، حدود و گستره‌ی این ممیزی باید به چه صورتی باشد؟
3ـ آیا پذیرفتن نسبت میان جنبه‌ی اخلاقی و زیباشناختی فیلم می‌تواند، تأثیر اثر هنری بر مخاطب را نیز به اثبات برساند؟ یا دست‌کم در اثبات آن نقش داشته باشد؟
4ـ جایگاه پذیرفتن نسبت میان جنبه‌ی اخلاقی و زیباشناختی فیلم در سیستم دولتی تصویب، تولید و اکران فیلم‌ها چه نقشی دارد؟
5ـ آیا دیدگاه میانه‌رو قرابتی با دیدگاه‌های مربوط به زمینه‌ی «هنر و اخلاق» در فلسفه‌ی اسلامی و عرفان اسلامی دارد؟
6ـ مدل تحلیل فیلم مبتنی بر دیدگاه میانه‌رو با اضافه کردن مبانی بومی در فلسفه‌ی اسلامی و عرفان اسلامی، چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟

پی‌نوشت
* قرار دادن واژه‌ی «زیباشناسی» یا «زیبایی‌شناسی» به عنوان معادل واژه‌ی aesthetics تسامح در ترجمه به همراه دارد. ریشه‌شناسی (etymology) واژه‌ی aesthetic نشان می‌دهد که این واژه برگرفته از واژه‌ی آلمانیÄsthetisch یا واژه‌ی فرانسوی esthétique است که هر دوی آن‌ها به واژه‌های یونانی aisthetikos و aisthetis با معادل لاتین aesthetica بازگشت می‌کنند. واژه‌ی یونانی به معنای امر حسی است که در برابر امر عقلی (noesis) که از عقل (nous) گرفته شده؛ قرار می‌گیرد. امر حسی در این معنا بیشتر به احساس یا حس درونی (feel) مربوط است و در مقابل حس بیرونی (sense) قرار می‌گیرد. حس بیرونی ابزاری است که باعث ایجاد چیزی در درون همچون درد یا لذت می‌شود. امر حسی هنری با احساس درونی ارتباط دارد و همین معنا بعد از باومگارتن (Alexander Gottlieb Baumgarten) (1714 ـ 1762) قوت یافت. از این‌رو نمی‌توان aesthetics را «زیباشناسی» یا «زیبایی‌شناسی» نامید، بلکه بهتر است آن را «علم احساس» یا «احساس‌شناسی» نامید. از آن‌جایی که دو بحث اصلی در استتیک، زیبایی (beauty) و والایی (sublimity) است، این دانش هم «زیباشناسی» یا «زیبایی‌شناسی» و هم «والاشناسی» یا «والایی‌شناسی» است و نمی‌توان آن را صرفاً «زیباشناسی» نامید. واژه‌ی aesthetics امروزه عنوان رایجی برای شاخه‌ای از فلسفه است که در آن فلسفه به هنرها و امر زیبا به طور کلی می‌پردازد. در مجموع می‌توان گفت بهترین معادل برای واژه‌ی aesthetics با توجه تحولات شیوه و موضوع آن از یونان تا کنون، واژه‌ی «استتیک» است. از این رو در این نوشتار، به کار بردن «زیباشناسی» و «زیباشناختی» تسامح در ترجمه را به همراه دارد. ن.ک:
ریتر، یوآخیم، «زیباشناسی، زیباشناختی»، ویرایش یوآخیم ریتر و دیگران، ترجمه‌ی سیدمحمدرضا حسینی بهشتی، فرهنگ‌نامه‌ي تاریخی مفاهیم فلسفه، تهران، موسسه‌ی پژوهشی حکمت و فلسفه‌ی ایران و موسسه‌ی فرهنگی پژوهشی نوارغنون، 1389، ج1، صص43ـ67.
Online Etymology Dictionary, “aesthetic”, available at: etymonline.com, 2014/4/1.
Dictionary.com, “aesthetic”, available at: dictionary.reference.com, 2014/4/1.

منابع و مآخذ
احمدی، بابک، حقیقت و زیبایی: درس‌های فلسفه‌ی هنر، تهران، نشر مرکز، چاپ بیست و دوم، 1391.
ارسطو، در باره‌ی هنر شعر، ترجمه و شرح سهیل محسن افنان، تهران، حکمت، چاپ اول، 1388.
استکر، رابرت، «ارزش در هنر»، ویرایش جرولد لوینسون، ترجمه‌ی فریبرز مجیدی، مسائل کلی زیبایی‌شناسی: قسمت دوم، تهران، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، 1390، صص119ـ147.
اسمیت، جفری ناول (زیر نظر)، تاریخ تحلیلی سینمای جهان، ترجمه‌ی گروه مترجمان، تهران، بنیاد سینمایی فارابی، چاپ اول، 1377.
اسولین، پیر (مصاحبه‌کننده)، «گفت‌وگویی با نویسنده‌ی پر کار آنتونی برجس»، ترجمه‌ی اسدالله امرایی، کیهان فرهنگی، شماره‌ی 59، سال پنجم، بهمن 1367، صص60ـ61.
اعزازی، شهلا، خشونت خانوادگی، تهران، نشر سالی، چاپ اول، 1380،
افلاطون، دوره‌ی آثار افلاطون، ترجمه‌ی محمدحسن لطفی و رضا کاویانی، تهران، انتشارات خوارزمی، 1367.
اینگرسول، رابرت جی، «هنر و اخلاق»، اخلاق، ترجمه‌ی مهدی حبیب‌اللهی، شماره‌ی 15، بهار 1388، صص147ـ162.
آزبورن، پیتر، «مارکوزه، هربرت»، ویرایش مایکل پین، ترجمه‌ی پیام یزدانجو، فرهنگ اندیشه‌ی انتقادی، تهران، نشر مرکز، چاپ چهارم، 1389، صص590ـ591.
بل، کلایو، «هنر و اخلاق»، هنر، ترجمه‌ی مهناز مصطفائی علائی، شماره‌ی 26، پاییز 1373، صص37ـ42.
پالمر، مایکل، مسائل اخلاقی، ترجمه‌ی علی‌رضا آل‌بویه، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، چاپ اول، 1388.
پکین‌پا، سم، گفت‌وگو با پکین‌پا، گردآوری کوین جی. هیز، ترجمه‌ی حسین کربلایی طاهر، تهران، انتشارات ققنوس، چاپ اول، 1392.
تنر، مایکل، «اخلاق و زیباشناسی؟»، ویرایش خوزه لوییس برمودس و سباستین گاردنر، ترجمه‌ی مشیت علایی، هنر و اخلاق، تهران، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، 1387، صص21ـ43.
تولستوی، لئو، هنر چیست؟، ترجمه‌ی کاوه دهگان، تهران، امیرکبیر، چاپ هشتم، 1372.
جانسون، رابرت وینسنت، زیباگرایی، ترجمه‌ی مسعود جعفری، تهران، نشر مرکز، چاپ اول، 1390.
جوادی آملی، عبدالله، رحیق مختوم: شرح حکمت متعالیه، بخش چهارم از جلد اول، قم، نشر اسرا، چاپ اول، 1375.
خندان، علی اصغر، مغالطات، قم، موسسه‌ی بوستان کتاب، چاپ نهم، 1392.
دانکن، پل، استنلی کوبریک، ترجمه‌ی سعید خاموش، تهران، کتاب آوند دانش، چاپ اول، 1382.
دعاگویان، داود، «بررسی عوامل مؤثر در تعرض به پلیس»، دانش انتظامی، شماره‌ی 27، زمستان 1384، صص60ـ94.
دیکی، جورج، هنر و ارزش، ترجمه‌ی محمد روحانی، قم، مدرسه‌ی اسلامی هنر، چاپ اول، 1392.
سارل، تام، جامعه، هنر و اخلاق، ترجمه‌ی مسعود قاسمیان، تهران، موسسه‌ی تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»، چاپ اول، 1390.
شاله، فلیسین، شناخت زیبایی: استتیک، ترجمه‌ی علی اکبر بامداد، تهران، کتابخانه‌ی طهوری، 1357.
شپرد، آن، مبانی فلسفه‌ی هنر، ترجمه‌ی علی رامین، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ هفتم، 1388.
شتروبه، و، «داور هنری»، ویرایش یوآخیم ریتر و دیگران، ترجمه‌ی سیدمحمدرضا حسینی بهشتی، فرهنگ‌نامه‌ي تاریخی مفاهیم فلسفه، تهران، موسسه‌ی پژوهشی حکمت و فلسفه‌ی ایران و موسسه‌ی فرهنگی پژوهشی نوارغنون، چاپ اول، 1389، ج1، صص166ـ169.
طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القران، تهران، دارالکتب الإسلامیة، چاپ هفتم، 1384.
طباطبایی، سیدمحمدحسین، نهایة الحکمة، تحقیق و تعلیق عباس علی زارعی سبزواری، قم، النشر الاسلامی، چاپ پنجم، 1430.
فرانکنا، ویلیام، فلسفه‌ی اخلاق، ترجمه‌ی هادی صادقی، قم، کتاب طه، چاپ اول، 1376.
کاری، گرگوری، «تفسیر در هنر»، ویرایش جرولد لوینسون، ترجمه‌ی فریبرز مجیدی، مسائل کلی زیبایی‌شناسی: قسمت اول، تهران، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، 1387، صص85ـ117.
کازه‌بیه، آلن و دیگران، اصول نقد فیلم، ترجمه‌ی جمال حاج آقا محمد، تهران، انتشارت پای ژه، 1360.
کرول، نوئل، «هنر و قلمرو اخلاق»، ترجمه‌ی محسن کرمی، هنر و قلمرو اخلاق، تهران، ققنوس، چاپ اول، 1392، صص11ـ67.
کرول، نوئل، «هنر و نقد اخلاقی: گزارش مختصری از سمت‌وسوی تحقیقات اخیر»، ترجمه‌ی محسن کرمی، هنر و قلمرو اخلاق، تهران، ققنوس، چاپ اول، 1392، صص69ـ147.
کوبریک، استنلی، «مصاحبه‌ی میشل سیمان با استنلی کوبریک در باره‌ی یک پرتقال کوکی»، یک پرتقال کوکی، گردآوری و ترجمه‌ی مهدی فیاضی‌کیا، تهران، افراز، چاپ اول، 1389، صص111ـ135.
کوبریک، استنلی، «نامه‌ی استنلی به سردبیر نیویورک تایمز»، یک پرتقال کوکی، گردآوری و ترجمه‌ی مهدی فیاضی‌کیا، تهران، افراز، چاپ اول، 1389، صص10ـ18.
کوک، دیوید ا.، تاریخ جامع سینمای جهان، ترجمه‌ی هوشنگ آزادی‌ور، تهران، نشر چشمه، چاپ اول، 1381.
کی‌یران، متیو، «دانش ممنوعه: چالش اخلاق‌گریزی»، ویرایش خوزه لوییس برمودس و سباستین گاردنر، ترجمه‌ی مشیت علایی، هنر و اخلاق، تهران، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، 1387، صص69ـ92.
کی‌یران، متیو، «هنر و اخلاق»، ویرایش جرولد لوینسون، ترجمه‌ی فریبرز مجیدی، مسائل کلی زیبایی‌شناسی: قسمت اول، تهران، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، 1387، صص235ـ277.
گات، بریس، «هنر و اخلاق»، ویرایش بریس گات و دومینیک مک‌آیور لویس، ترجمه‌ی بابک محقق و مسعود قاسمیان، دانشنامه‌ی زیبایی‌شناسی، تهران، موسسه‌ی تألیف، ترجمه و نشر آثار هنری «متن»، چاپ چهارم، 1389، صص251ـ259.
گات، بریس، «هنر و شناخت»، ویرایش جرولد لوینسون، ترجمه‌ی فریبرز مجیدی، مسائل کلی زیبایی‌شناسی: قسمت اول، تهران، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، 1387، صص203ـ234.
گنسلر، هری، درآمدی بر فلسفه‌ی اخلاق معاصر، ترجمه‌ی مهدی اخوان، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، 1390.
لوینسون، جرولد، «زیبایی‌شناسی فلسفی؛ مرور اجمالی»، ویرایش جرولد لوینسون، ترجمه‌ی فریبرز مجیدی، زیبایی‌شناسی فلسفی، تهران، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، چاپ دوم، 1392، صص9ـ50.
مرشدلو، مصطفی، «مارکس، نیچه، کوبریک»، رواق هنر و اندیشه، دوره‌ی جدید، سال پنجم، شماره‌ی 1، مرداد 1385، صص56ـ66.
مصباح یزدی، محمدتقی، آموزش فلسفه، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، چاپ و نشر بین‌الملل، چاپ هشتم، 1388.
مصباح یزدی، محمدتقی، فلسفه‌ی اخلاق، تحقیق و نگارش احمدحسین شریفی، تهران، موسسه‌ی انتشارات امیرکبیر، چاپ دوم، 1382.
مک‌کورد، جفری، «تنوع و کثرت واقع‌گرایی‌های اخلاقی»، معرفت، ترجمه‌ی سیداکبر حسینی، شماره‌ی 61، سال یازدهم، دی 1381، صص57ـ70.
مک‌گرگور، دانلد،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های مبانی نظری Next Entries پایان نامه با کلید واژه های آموزش و پرورش، حکمت و فلسفه، زیباشناسی