پایان نامه با کلید واژه های رضایت مشتریان، رضایت مشتری

دانلود پایان نامه ارشد

منافع مالی و ساختاری شایستگی بالاتر از همدلی و در منافع اجتماعی همدلی بالاتر از شایستگی است و به‌ طور کلی همدلی با کمتر از 3.40% بالاتر از شایستگی در رضایت مشتریان نقش دارد.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های بازاریابی رابطه‌مند، رضایتمندی مشتری، رضایتمندی Next Entries روشنفکران، استفاده از کتابخان