پایان نامه با کلید واژه های دوچرخه سواری، شهر اصفهان، مردم شناسی

دانلود پایان نامه ارشد

است.
2-11-1-علل گرایش مردم اصفهان به دوچرخه
بدون شک عوامل زیادی درگرایش مردم این شهر به دوچرخه موثر هستند. موقعیت خاص جغرافیایی این شهر، عوامل اجتماعی- فرهنگی و عوامل اقتصادی در این گرایش نقش بسزایی دارند. مهم ترین علل گرایش مردم شهر به دوچرخه هستند که در ادامه بررسی شده اند.
الف- عوامل فرهنگی و تاریخی:
از حدود 90 سال پیش، دوچرخه در این شهر وجود داشته است و از آن موقع تا حالا فراگیرترین وسیله حمل و نقل درون شهری محسوب می شود. کمتر خانواری در این شهر می توان یافت که دوچرخه نداشته باشد. در واقع داشتن دوچرخه برای خانواده ها به سنت بدل شده است، به طوری که حتی خانواده هایی که از آن استفاده نمی کنند نیز اغلب دوچرخه دارند. وجود دوچرخه و ساخته شدن مسیرهای سبز راه برای دوچرخه سواران که کماکان 6 کیلومتر از آن وجود دارد به طور نسبی فرهنگ استفاده از دوچرخه را در شهر اصفهان به نسبت دیگر کلان شهرهای ایران تقویت کرده ولی به سطح استاندارد نرسانیده است (همان, 14).
ب- عوامل طبیعی:
از بین عوامل مختلف طبیعی، وضعیت توپوگرافی (شیب)، بارش و دما برای دوچرخه سوار اهمیت زیادی دارد و نامناسب بودن آن، دوچرخه سواری را بامشکلات مواجه خواهد ساخت. با توجه به اینکه دوچرخه وسیله ای است که با نیروی مستقیم دوچرخه سوار حرکت می کند، بنابراین در برابر شیبهای بالا بسیار حساس است. حداکثر شیبی که دوچرخه سوار می تواند تعادل را در آن حفظ کند، شیب 15 درصدی است. شرایط جلگه ای شهر اصفهان این مکان را برای دوچرخه سواران فراهم آورده است، و اختلاف شیب در آن به 5 درصد می رسد (مختاری ملک آبادی،1387،10).
به علت معتدل بودن شهر اصفهان امکان استفاده از دوچرخه در این شهر حداقل برای 10 ماه از سال وجود دارد. عامل دیگر آب و هوایی که می تواند بر دوچرخه سواری تأثیر داشته باشد، دماست (همان،11).
2-11-2-مسیرهای دوچرخه موجود در اصفهان
متأسفانه مسیرهای موجود در سطح شهر اصفهان به لحاظ کمی نسبت به وسعت مناطق داخلی شهر اصفهان بسیار محدودند و نیاز به طراحی مسیرهای دوچرخه البته با فرهنگ سازی و انجام فعالیتهای زیر ساختی و رعایت معیارها و مطالعات بسیار دقیق دارد.در مطالعات صورت گرفته بر مسیرهای دوچرخه سواری در شهر اصفهان مشخص شده است که شهر اصفهان دارای 4 مسیر دوچرخه سواری به عبارت ذیل می باشد:
– مسیر کنار گذر خیابان مطهری که از میدان انقلاب تا پل فلزی آغاز می شود. این مسیر در جهت شرقی – غربی در کنار پیاده روهای شمالی و جنوبی خیابان طراحی شده است که با موزاییک های رنگی از قسمت پیاده رو جدا گشته است.
– مسیر خیابان چهار باغ عباسی در دو طرف مسیر پیاده رو ، وسط خیابان با دو گذر جداگانه با جهت شمالی – جنوبی در از میدان انقلاب تا میدان شهداءکه این قسمت با ارتفاع حدود 10سانتی متر از سطح پیاده رو جدا می گردد.
– مسیر خیابان آماده گاه، استانداری، سپه در کنار مسیر ماشین رو خیابان که با خطوط زرد رنگ از مسیر عبور ماشین رو جدا گشته است.
– مسیر خیابان آذر ازخیابان جابر انصاری تا اتوبان شهید چمران با جهت شمالی – جنوبی در دو طرف پیاده خیابان آذر ازخیابان جابر انصاری تا اتوبان شهید چمران با جهت شمالی – جنوبی در دو طرف پیاده روها طراحی شده است.(مختاری ملک آبادی,1387, 11)
2-12-قیاس پذیری شهر های اصفهان و آمستردام در گردشگری با دوچرخه
دلایلی که برای قیاس اصفهان با آمستردام موجب ترغیب نگارنده این عصر گردید ابعاد تاریخی، جغرافیایی، توپوگرافیک و مردم شناسی است که دارای تشابهات جالبی هستند از جمله اینکه اصفهان به عنوان توریستی ترین شهر شناخته شده ایران هم در بعد گردشگری داخلی و هم بعد خارجی است و دارای قدمت و آثار تاریخی و هنری با اهمیت و سابقه سیاسی درخشان به عنوان چند قرن پایتختی کشور است. از لحاظ جغرافیایی شهری با معماری اورگانیک با مرکزیت رودخانه با کانال های آبی مصنوعی منشعب از رودخانه است. به لحاظ توپوگرافیک شهر اصفهان به استثنای مناطق جنوبی آن دارای شیبی هموار و واقع در فضایی پست و جلگه ایست. به لحاظ مردم شناسی هم مردمانی شاد و اهل گردشگری و مقتصد دارد که همگی این عوامل تشابهات ریز و درشتی با آنچه در کشور هلند و شهر آمستردام موجود است به صورت زیر دارد: شهر آمستردام هم شهری است با قدمت طولانی که هنوز نقش پایتخت اقتصادی و فرهنگی هلند را بازی می کند و بسیاری بناهای تاریخی و آثار گردشگری را در خود جای داده است. این شهر همچون اصفهان در فضای کنار رودخانه ای بنا شده و توسعه یافته است با این تفاوت که حجم آب رودهای ورودی به این شهر و تعداد کانال های مصنوعی منشعب از آن و آبراهه های موجود در این شهر و قابلیت های قایق رانی و کشتی رانی در این شهر با اصفهان متفاوت است. شیب نزدیک به صفر در این شهر و فضای هموار و جلگه ای در این شهر همانند شهر اصفهان است.به لحاظ جمعیتی هم جمعیت شهر اصفهان با جمعیت شهر آمستردام به صورت تقریبی برابری می کند.
با توجه به مواردی که در بالا ذکر شد، ملقب بودن اصفهان به شهر دوچرخه ها در طول قرن گذشته و وجود اولین و طولانی ترین مسیر دوچرخه در شهر اصفهان دلایل کافی برای امکان قیاس پذیری دو شهر اصفهان و پایتخت دوچرخه های جهان یعنی آمستردام را فراهم ساخته است. به لحاظ تاریخ دوچرخه سواری هم شاهد تشابهات معناداری بین این دو شهر نیز هستیم از جمله اینکه به محض ورود دوچرخه به عنوان اختراعی نوین مردمان این دو شهر استقبال گسترده ای از آن به عمل آوردند هر چند که ورود دوچرخه به ایران و شهر اصفهان وقفه ای 50 ساله داشته است. بالا بودن میزان کاربری دوچرخه در طول سال های دهه های 20 و30 میلادی به مرز 45 درصدی می رسد که این مسأله هم در شهر اصفهان رکورد باورنکردنی 60 درصدی را در طول سال های دهه 30 و 40 شمسی به ثبت مرساند. روند ساخت و ورود خودروها در ایران و هلند با ضرب آهنگی سریع و تقریباً همزمان شروع شد و آثار مشابهی هم بر روی میزان استفاده از دوچرخه هم در هر دو شهر به همراه داشت و آن کاهش شدید استفاده از دوچرخه در این شهرها بود که این روند در اصفهان تا تاریخ معاصر عصر حاضر ادامه یافته است بطوری که باورش سخت است که در شهر مملو از خودروهایی که در کوچه و خیابان از سر و کول هم بالا می روند و این همه مشکلات ترافیکی وجود دارد روزی تعداد کثیری از افراد سوار بر دوچرخه در کوچه ها و خیابان های اصفهان در حال رفت و آمد بودند به نحوی که دولت وقت برای تسهیل آمد و شد دوچرخه سواران فضاهای مخصوصی را بنا کرد که هنوز هم دو بخش آن پا بر جاست. در جدول شماره(2-2) تغییرات تاریخی استفاده از دوچرخه در کشورهای ایران و هلند از بدو اختراع و ورود دوچرخه نشان داده شده است.
نمودار شماره (2-3)تغییرات میزان استفاده از دوچرخه در اصفهان و آمستردام
با توجه به این نکته که گردشگری با دوچرخه از انواع گردشگری خارج از فضای بسته98 است از عواملی چون الگوهای آب و هوایی متوسط دمای هوا، وضعیت توپوگرافیک بسیار متأثر است.
جدول شماره (2-4) قیاس شاخص های گردشگری با دوچرخه در ایران و هلند (مطالعه موردی اصفهان و آمستردام)

آمستردام
اصفهان
هلند
ایران
محل
شاخص
2/1 میلیون
6/1 میلیون
6/16 میلیون
78 میلیون
جمعیت(نفر)
219
482
41568
1689742
مساحت(کیلومتر مربع)
3507
1706
2087
760
تراکم جمعیت
209
298
208
311
تعداد روزهای آفتابی
23-6
38-14
24-10
38-15c
متوسط دمای هوا
790mm
320mm
765mm
250mm
متوسط بارندگی
67
27
64
17
روزهای یخبندان
بسیار کم
بالا
بسیار کم
متوسط به بالا
میزان آلودگی هوا
46
6
+500000
100
طول مسیرهای مخصوص دوچرخه
44000 دلار
4800دلار
41000دلار
4000 دلار
شاخص سرانه درآمد
91%
31%
85%
20%
شاخص مالکیت خودرو
133%
20%
130%
11%
شاخص مالکیت دوچرخه
+2
+4
+3
+5
عمر دوچرخه
بالا
متوسط
بالا
پایین
کیفیت دوچرخه
لوکس گران
متوسط
نیمه گران
ارزان
ارزش دوچرخه
6
2/2
6
2/1km
متوسط مسافت دوچرخه سواری
50
15
50
7
شاخص زمان دوچرخه سواری
27000
0
250000
10000
تعداد تولید دوچرخه
1400000
300000
7000000
190000000
تعداد کل دوچرخه
13
2
46
10
تعداد پیست دوچرخه
بسیار بالا
متوسط
بسیار بالا
بسیار پایین
شاخص فرهنگ دوچرخه سواری
بسیار بالا
پایین
بسیار بالا
بسیار پایین
امنیت دوچرخه
بسیاربالا
پایین
بسیار بالا
بسیار پایین
ایمنی دوچرخه سوار
بسیاربالا
پایین
بسیاربالا
پایین
احترام به حقوق دوچرخه سوار
80-70
55-10
80-7
45-10
متوسط سن دوچرخه سواری
بسیاربالا
پایین
بسیاربالا
پایین
شاخص کمی امکانات
بسیاربالا
پایین
بسیاربالا
بسیار پایین
شاخص کیفی امکانات

2-12-1-سیاست های گردشگری با دوچرخه در کشور هلند
در کشور هلند به علت وجود رودها کانال ها برکه ها و دریاچه و فضاهای آبی زیاد و همچنین مناطق جنگلی و روستایی که همگی دارای چشم اندازهای طبیعی با جذابیت بالا هستند دولت و وزارت گردشگری هلند در جهت انجام تبلیغات گسترده در جهت جذب گردشگران در این زمینه سرمایه گذاری و تلاش زیادی انجام داده اند. از طرف دیگر وجود مزارع گلهای تزینی زیبا و رنگارنگ در کشورهلند همچنین وجود آسیاب های بادی معروف که نماد این کشور هستند و اجرای برنامه های گردشگری99 مزرعه کمک بسیار زیادی به رونق گرفتن گردشگری طبیعت گردی در این کشور کرده است.(www.Holland.nl)
از جدیدترین برنامه های اجرا شده توسط دولت هلند که با همکاری بخش خصوصی در حال اجراست برنامه(B&B) جدیدی است که این بار به جای آنکه در برنامه ای متداول (Bed & Breakfast) جای خواب و صبحانه ارائه شود در اینجا جای خواب و دوچرخه (Bed & Bikes) ارائه می گردد. این برنامه توسط مدارس و دانشگاه های کشور هلند مورد حمایت قرار گرفته است تا دانش آموزان و دانشجویان بتوانند در طول تعطیلات آخر هفته و تعطیلات تابستانه با انجام سفر های کم هزینه به گشت و گذار در طبیعت هلند بپردازند. به علت ایجاد یک فرهنگ یکپارچه دوچرخه سواری درکشور هلند در طول تعطیلات آخر هفته خانواده ها و یا گروه های دوستان بصورت گسترده با همدیگر به گردشگری با دوچرخه به صورت خانوادگی و گروهی می پردازند که اغلب در مناطق طبیعی و در حاشیه رودها و دریاچه ها انجام می شود. مسیر های دوچرخه سواری هلند به گونه ای طراحی و مهندسی شده اند که از مکان های سر سبز و با پوشش درختی عبور می کنند دلیل این نوع طراحی مسائل آب و هوایی است به نحوی که در طول روز وجود سایه درختان از آفتاب سوختگی و گرم شدن و تعرق زیاد در دوچرخه سواران جلوگیری می کند، در حین بارندگی هم از خیس شدن دوچرخه سواران جلوگیری می نماید(همان منبع).
کشور هلند از اوایل دهه 1980 با یک برنامه ریزی بلند مدت و با انجام تبلیغات و بازاریابی مناسب برای جذب گردشگران خارجی برای انجام فعالیت های ورزشی همچون دوچرخه سواری و انجام قایق سواری، موج سواری و دیگر ورزش های آبی سرمایه گذاری های وسیعی را انجام داده است. برخی از قوانین کار که در اواخر دهه 1990 در کشور هلند تصویب شد تأثیر بسیار بالایی بر روی میزان اوقات فراغت و ساعت های غیر کاری افراد در هلند داشته اند، قوانینی همچون دور کاری و کار در خانه و امکان انجام کارهای پاره وقت در هلند باعث شده هلند دارای بالاترین سرانه اوغات فراغت در میان کشورهای اروپایی گردد که خود تأثیر زیادی در گرایش افراد به انجام فعالیت های سرگرم کننده و تفریحی ورزشی همچون گردشگری با دوچرخه داشته است.
وجود مسیر های مخصوص دوچرخه سواری کشور هلند را به بهترین و امن ترین کشور جهان برای دوچرخه سواری بدل کرده است زیرا این کشور به لحاظ میزان حمایت و دوستدار دوچرخه بودن در بالاترین سطح در جهان قرار دارد.در شهر آمستردام حدود 400 کیلومتر فضای مخصوص دوچرخه سواری وجود دارد و گردشگران می توانند با

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های شهر اصفهان، دوچرخه سواری، جاذبه های گردشگری Next Entries پایان نامه با کلید واژه های شهر اصفهان، گردشگری ورزشی، زاینده رود