پایان نامه با کلید واژه های تلفن همراه، احساس امنیت، هویت فردی

دانلود پایان نامه ارشد

سامانه های بانک اطلاعات ویژه دستگاهای همراه نیاز است. این بانک های اطلاعاتی قابلیت تبادل داده با بانک های اطلاعاتی مربوط به دستگاه های ثابت را دارند، اما متفاوت از آنها هستند و لازم است با توجه به محدودیت های و ویژگی های خاص دستگاه هایی که از آنها استفاده می کنند طراحی شوند.
به نظر می آید که این نیاز دائمی به اطلاعات، دیگر بیش از آنکه حاشیه جذاب زندگی امروز باشد، در حال تبدیل شدن به نیازی ضروری است از این روست که گفته می شود یک توسعه طبیعی در عصر اطلاعات این است که انتظار داریم ، هرجا که می رویم، دسترسی سریع و آسان به اطلاعات داشته باشیم و اینجاست که دستگاه های رایانه ای بدون سیم به کار می آیند.
علاوه بر دسترسی فردی به اطلاعات، تبادل اطلاعات میان افراد نیز امکانی است که با استفاده از ارتباطات بدون سیم برای کاربران تلفن های همراه رایانه ای فراهم می شود.آنان می توانند به اینترنت متصل شوند و فایل ها و اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کنند. همچنین می توانند این اطلاعات را برای دیگران ارسال نمایند یا انان دراستفاده از اطلاعات و فایل هایی که بر روی رایانه یا تلفن همراه خود دارند شریک سازند (عاملی ،1387،40)

* ذخیره اطلاعات فردی
تلفن های همراه رایانه ای جدید ، امکانات متعددی برای ذخیره اطلاعات به انواع فرمت ها دارند و حجم حافظه آنها نیز هر روزرو به افزایش است. عصر اطلاعات، نیاز افراد به ذخیره اطلاعات را به میزان بسیار زیادی افزایش داده است و اقلاب دیجیتال این امکان را فراهم کرده که شکل های مختلف داده، از جنس ، متن ، صوت یا تصویر، در یک دستگاه الکترونیکی واحد ذخیره شوند و قابل بازیابی، پردازش و تغییر باشند
امروز افراد نیازمند این هستند که انبوهی شماره تلفن و آدرس را که نمی توانند در ذهن خود داشته باشد، همواره آن را همراه خود داشته باشند. درضمن ، این بانک ذخیره اطلاعات باید درهنگام ذخیره اطلاعات و بازیابی آن ، کمترین زمان را ازآنان بگیرد.
تلفنهای همراه جدید نسل سوم به میکروفون ، دوربین فیلم برداری ، نرم افزارهای ذخیره متن و عدد و بعضا قلمهای نوری برای ثبت آسان متن مجهزند و به کاربران خود اجازه می دهند که عکس برداری و فیلمبرداری کنند ومتون و شماره های مورد نظر خود ثبت و ذخیره نمایند.
با توجه به پیشرفت سریع تلفن های همراه رایانه ای و خدمات ارائه شده به دارندگان آنها ، برشمردن تمام کارکردهای اجتماعی آنان ، آسان به نظر نمی رسد. درضمن برخی از کارکردهای تلفنهای همراه رایانه ای، پیشتر با استفاده از اینترنت و تلفن ثابت زمینه چینی شده بود . در مجموع آنچه تلفن های همراه را تقریبا از همه فناوری های پیشین متمایز می کند ، همراه بودن وفردی بودن آنهاست که جایگاه ویژه و طیف وسع تر از کارکردها را به آنها می دهد
(عاملی ،1387،41)

2-2-4 تلفن همراه ، هویت فردی و فردگرایی
هویت فردی ، منعکس کننده آن طرز تلقی است که فرد از خود و دیگران از او دارد.
چگونگی خود یا فرد در ارتباط معناداری با ذهنیت و عینیت های فردی است. تلقی فرد از زندگی و انتظارات او از نقش اجتماعی و حوزه فردی همراه با نوع ارتباطی که با دیگران در مسیر زندگی برقرار می کند حوزه فردی او را شکل می دهد.(عاملی،1387،161)
تلفن همراه یکی از شخصی ترین ابزار زندگی امروز است که” امکان خوداظهاری هویتی8″ را فراهم می آورد.
تلفن همراه ابزاری است که قابلیت انعطاف ارتباطات را فراهم کرده است از قبیل:
1- امکان ارتباط دوسویه یا چندسویه دائمی
2- قابل برنامه ریزی بودن ارتباطات
3 – انتخابی بودن پذیرش ارتباطات
4- انتخابی بوددن در دسترس بودن و نبودن
5- استفاده های چندمنظوره رسانه ای از قبیل گوش دادن به رادیو، موسیقی و تماشای تلویزیون و ورود به جهان مجازی اینترنت.
این قابلیت ها خصلتهایی است که کانون فرد و خواسته های فرد را معنا می بخشد. (عاملی،1387 ،163)
باید توجه داشت که تلفن همراه فضا و حس واقعی تری را در ارتباطات انسانی در مقایسه با سایر وسایل ارتباط جمعی فراهم آورده است. فرد بدون سناریو در تعاملی زنده با فرد یا افراد دیگر قرار می گیرد. این تعامل در سطح ارتباط صوتی خلاصه نمی شود بلکه دارای خصوصیات ارتباط صوتی و تصویری و درعین حال ارتباط همراه با روئیت تصویر یا ارتباط با استفاده از نامه الکترونیک یا ارسال صدا و تصویر به صورت پیام نیز است.
به نظر می رسد پیوند تلفن همراه و فردپنج لایه مهم را برای فردیت فرد به دنبال می آورد
– توسعه فردی
– توسعه نظام ارتباطات بین فردی
– توسعه انتخابها و تغییر در نظام ارزشی و ترجیحی فرد
– تغییر در پیوندها، دلبستگی های فردی و حوزه خصوصی زندگی
– دسترسی فوری یا فرهنگ فوری
تلفن همراه به منزله ابزار فردی که فردیت را ابزارمند و حوزه علائق فردی را تسهیل می کند، می تواند با لایه های مختلف فردیت پیوند معناداری برقرار کند.( عاملی،1387،165)

2-2-5 توسعه فردی در پرتو تلفن همراه
در درجه اول باید توجه داشت که به رغم ظرفیت های گسترده ای که تلفن همراه در قلمروهای مختلف پزشکی ، حرفه ای ، رسانه ای، دینی و سرگرمیها دارد، دو ظرفیت مهم تلفن همراه یعنی تماس تلفنی و ارسال و دریافت پیام متنی و همچنین پیام صوتی و تصویری استفاده غالب و شایع آن است.
این دو قابلیت ظرفیت های فردی و همچنین حوزه خصوص فرد را توسعه می دهد. (عاملی، 1378، 166 )
اگرچه تلفن همراه درایران به ظرفیت های گسترده اطلاعاتی خود نرسیده، اما با همین ظرفیت های محدود فرد را در فضای متصل به دیگری قرار داده است.
ظرفیت های جامع این صنعت چندرسانه ای و راتباط فردی که می توان از آن به صنعت ارتباطی و چندرسانه ای و در عین حال رایانه سیار فردی تعبیر کرد، امکانات همه رسانه ها اعم از رادیو ، تلویزیون ، سینما، روزنامه، ضبط و پخش انواع صداها و همچنین همه امکانات رایانه ای با نرم افزارهای مختلف و از همه مهم تر اتصال به جهان مجازی اینترنت را در خود جمع کرده است.

2-2-6 تلفن همراه ، پیوندها، دلبستگی های فردی و حوزه خصوصی زندگی
رابطه بین فناوری و فرهنگ به طور عام و فهم هویتی که فرد از خود و دیگری در ارتباط با فناوری دارد، منعکس کننده ابعاد گسترده معنایی، هویت فردی و هویت جمعی یک جامعه است.
در میان فناوری های تجربه شده ، فناوری و صنعت هم زمان ارتباطات که “ارتباط با افراد در فاصله دور” را به صورت هم زمان فراهم آورده، نسبت جدید از فرهنگ ، مهنا، حافظه و فاصله را بازسازی کرده است.این تجربه درک پیوند خورده ای بین خود، فناوری و دیگری را فراهم آورده است.

2-2-7 تلفن همراه ،دسترسی فوری و فرهنگ فوری
در گذشته مسافرت و دور شدن از خانه ، شهر و در سطح گسترده تر دورشدن از وطن عامل معناداری برای “قطع ارتباط” با خانواده ، دوستان و فضای دوستی و پیوندها یا فضای کار و شغل بوده است. هر روزه زمانی که فرد از خانه خارج می شد ارتباطات محدودی با خانه داشت و در نتیجه در جریان مسائل و مشکلات کمتری قرار می گرفت مسائل فوری و ضروری زندگی به دلیل در دسترس نبودن افراد به زمان مواجهه حضوری فرد موکول می شد. با آمدن تلفن همراه دسترسی به فرد در هر زمان و هر مکان برای همگان ممکن گردید. دسترس پذیر بودن فرد سه پیامد عمده را به همراه داشت.
دردرجه اول حجم ارتباطات فردی به واسطه تلفن توسعه یافت. در درجه بعد واسطه های تماس با فرد را کاهش داد و در واقع تماس را با خصیصه “ارتباط حضوری”که بدون واسطه است، برخوردار کرد و درجه سوم “فضای فرهنگ فوری” به دلیل “دسترسی های فوری” به وجود آمد که ضمن اینکه فرد از ظرفیت “دسترسی دائمی” برخوردار شد امکان انتقال خوشیها و بدیها و خبرهای خوشحال کننده و ناراحت کننده به صورت گسترده فراهم گردید.
فرهنگ فوری به خودی خود هم عامل آرامش است، زیرا نگرانیهای ناشی از بی خبری را کاهش می دهد و هم به دلیل سرعت انتقال اطلاعات عامل اضطراب و افزایش تشویش.(عاملی،1378،184)

2-2-8 فرهنگ تلفن همراه و دسترسی فوری به جهان غایب
در فرهنگ مجازی مهم ترین نقش متعلق به ماشین است. فرهنگ تلفن همراه نیز فرهنگی است که در آن نقش ارتباطی و واسطه “ارتباط زنده و برنامه ای شده ” با جهان غایب از طریق تلفن همراه صورت می گیرد..
ظرفیت های تلفن همراه در مسیر توسعه یافته ای قرار دارد تا ارتباطات غیرحضوری را به امکانات حضوری نزدیک کند.
فضای فرهنگ تلفن همراه با سه خصلت مهم از فرهنگ فیزیکی متمایز می شود.
1-متحرک بودن فرهنگ ، در اینجا فرهنگ و زندگی روزمره در فضای اطلاعات و ارتباطات در جریان است و رها شدن از جغرافیای فیزیکی و چسبیدن به جغرافیای مجازی معرف آن است.
2 – مجازی شدن سرعت حرکت فرهنگ، از آنجا که فرهنگ تلفن همراه از منطق زمان مجازی بهره می گیرد با سرعت خاصی مواجهیم که تابع منطق “زمان مجازی” است.
در اینجا حرکت از یک نقطه به نقطه دیگر تابع عامل “فاصله جغرافیایی” نیست ، بلکه تابع قانون “ارتباطات هم زمان است” که “به سرعت انتقال اطلاعات” و قدرت ارسال کننده ها و دریافت کننده های اطلاعات بستگی دارد.
3- توسعه حضور “هوش مصنوعی” و روند تعریف شده مبتنی بر “زندگی هوشمند مصنوعی” با تکیه بر منطق “رابطه غایب با غایب)” در مسیر زندگی است.در اینجا بسیاری از روند کار و ارتباطات از طریق “سامانه های مجازی ” طراحی می شود. ( عالمی،1378، 190)

2-2-9 کاربرد ارتباطی تلفن همراه در جامعه

* .موبایل و احساس امنیت
“امروزه بیشتر از گذشته افراد به تلفن همراه برای ارتباطات خود وابسته شده اند. والدین به عنوان ابزاری برای کنترل رفتار فرزندان به آن می نگرند و از سوی دیگر موبایل به فرزندان قدرت تفکر و احساس امنیت بیشتری می دهد.
.زمانی بود که همراه داشتن یک وسیله ای دفاعی سبب می شد تا زنان در برخی نقاط پرخطر شهرهای بزرگ احساس امنیت بیشتری کنند اما اکنون موبایل جای این وسایل دفاعی را گرفته است. اگرچه این احساس امنیت در شهرهای شلوغ گاهی می تواند احساسی کاذب باشد. زیرا آنها را در معرض خطری بالقوه قرار می دهد .
موبایل احساس امنیت کاذبی به زنان و مردان می بخشد که آنها را از پاییدن محیط اطرافشان باز می دارد.
یک دلیل منطقی و خوب برای استفاده از تلفن همراه می تواند برای نوجوانان یک فاکتور مثبت نیز محسوب شود. چرا که باعث می شود که این افراد دوستان را در کنار خود حس کنند و همچنین احساس کنند که از جانب آنان حمایت می شوند”
* موبایل و احساس استقلال
داشتن موبایل احساس استقلال را در جوانان افزایش می دهد و برای برنامه ریزی برنامه های آتی آنان به همراه والدین و دوستان کاربرد دارد. در عمل جوانان از موبایل به عنوان وسیله ای برای چانه زنی با والدین برای دیر به خانه بازگشتن استفاده می کنند . وقتی فرزندی صاحب موبایل می شود به این معناست که والدین او می خواهند که در این زمینه از انعطاف بیشتری برخوردار باشند.
البته تنها والدین نیستند که درصدد برقراری ارتباط با جوانان از طریق موبایل بر می آیند بلکه سیاست مداران و سازمان های مختلف نیز درصدد برقراری ارتباط با آنها از طریق عرضه پیام کوتاه به عنوان راهی برای تعامل برآمده اند. ( عرب / مقصودي ،1387 ،83)

* دوست یابی و گسترش شبکه اجتماعی
از دیگر تاثیرات و کاربردهای موبایل می توان به چگونگی برقراری ارتباط از طریق موبایل در جوانان با پایگاههای اقتصادی- اجتماعی متفاوت و دوست یابی و گسترش شبکه اجتماعی شان را نام برد.
گوشی موبایل نقشی بیش از یک وسیله ارتباطی ساده در زندگی افراد مجرد و جوان ایفا می کند. خانم های جوان از موبایل به عنوان یک وسیله مهم در ارتباطات اجتماعی و برنامه ریزی ملاقات ها و مدیریت کارهایشان و همچنین مطابق بودن با مد روز استفاده می کنند. .
( عرب / مقصودي ،1387 ،83)
* موبایل و فشار روانی
با وجود اهمیت موبایل در زندگی روزمره اما ااستفاده بیش از حد از موبایل می تواند استرس زا باشد و برخی از مردم به طرزی بی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های تلفن همراه، خدمات شهری، محدودیت ها Next Entries پایان نامه با کلید واژه های تلفن همراه، پیام کوتاه، اطلاعات هواشناسی