پایان نامه با کلید واژه های تلفن همراه، استفاده از تلفن همراه، فرهنگ سازی

دانلود پایان نامه ارشد

سازمان ها به صورت مستقل و جداگانه و به عنوان یکی از اصلی ترین وظایف خود در زمینه استفاده از تلفن همراه در تمامی ابعاد اجتماعی ، ارتباطی، فرهنگی افراد جامعه باید اقدام به فرهنگ سازی کنند.”
مطهری معتقد است “تک تک افراد جامعه به صورت خود جوش باید در زمینه ارتقاء فرهنگ استفاده از این وسیله ارتباطی گام برداشته و اقداماتی را انجام دهند.”
این نماینده مجلس در مورد استفاده از تلفن همراه و گسترش انزواطلبی افراد نظری برخلاف آرین منش ارائه می کند و با بیان اینکه” استفاده از تلفن همراه در گسترش انزواطلبی افراد در جامعه امروزی موثر است، می افزاید: “متاسفانه یکی از آفت های تکنولوژی افزایش فاصله های بین افراد جامعه و کاهش ارتباطات چهره به چهره است که باید از طریق فرهنگ سازی تا حد بالایی در مورد حل این چالش اجتماعی اقداماتی انجام گیرد.”
به گفته مطهری “علاوه بر رواج گسترده تلفن همراه بین افراد جامعه مشکلات اقتصادی باعث دوری افراد شده است. چرا که در گذشته هزینه های زندگی تا این میزان بالا نبود به همین جهت امروزه افراد بیش از گذشته به تلفن همراه برای برقراری ارتباط رو آورده اند”.
مطهری موبایل را به نوعی دروازه ورود به جامعه مجازی می داند و براین باور است” امروزه به دلیل پیچیدگی های گسترده روابط اجتماعی و اداری باید استفاده از این وسیله را مغتنم شمرد و از فرصت هایی که توسط آن ایجاد می شود استفاده کرد و برای تهدید های آن چاره اندیشی کرد تا فرصت های پیش رو را از دست ندهیم “.
کمال محامدپور معاون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت نهم با بیان اینکه وسايل ارتباط جمعی از هر نوع موجب گسترش ارتباطات و نزديکی بيشتر افراد جامعه می شود ، معتقد است: ” در اين زمينه موبايل که از نظر نوع ارتباط هم از جهت مکانی و زمانی و حتی ميزان و حجم اطلاعات از هر نوع ( مثلا صوتی تصويری و …) وسيله قابل توجهی می باشد سهم بسزایی در این زمینه دارد “.
به اعتقاد او ” تاثير و تاثر افراد و جوامع روی هم در زمينه های مختلف فرهنگی, اخلاقی, رفتاری, اقتصادی و همه وجوهی که ساختارهای اجتماعی را تشکيل می دهند اجتناب ناپذير است و بستگی به سرعت گسترش وسايل و از جمله موبايل دارد”.
محامدپور بر ایجاد چالش های فرهنگی استفاده از تلفن همراه در جامعه تاکید دارد و می گوید: ” با توجه به بنيان های ارزشی تلفن همراه می تواند جنبه تخريبی و يا سازندگی داشته باشد. مثبت و يا منفی بودن اين تاثير متقابل به ميزان غلبه و ورود اطلاعات از طريق موبايل و ساير وسايل بستگی دارد. از طرفی می دانيم فرهنگ جامعه ما مبتنی بر ارزشهای اخلاقی و اسلامی است.”
وی می افزاید: “متاسفانه در اين سالها بيشتر به گسترش ابزاری موبايل توجه شده که در جای خود ضروری است و به ابزاری به عنوان گسترش فرهنگ ايرانی اسلامی توجه نشده و به توسعه فرهنگ غربی توسط آن به صورت ناخودآگاه دامن زده شده که مخرب است. اما اين گناه تکنولوژی نيست بلکه نتيجه عدم وجود تفکر همه جانبه در بسط تکنولوژی است که در ساير موارد هم صادق است. تکنولوژی را بايد به کار برد ولی به جا و با رعايت همه جوانب.”
محامدپور نیز اعتقاد دارد که استفاده از تلفن همراه می تواند در اجتماع گریزی افراد جامعه تاثیرگذار باشد و می گوید “تلفن همراه به عنوان يک وسيله کاملا شخصی و خصوصی است که در ادبيات اين وسيله هم مطرح هست”.
او درباره افزایش اطلاعات کاربران از محیط اجتماعی از طریق استفاده از تلفن همراه می گوید ” مهمترين خصوصيت موبايل رد و بدل کردن اطلاعات است .خصوصا اگر به صورت پر سرعت در اختيار باشد. امروزه که کاربران در معرض بمباران اطلاعاتی هستند ، اگر کسی نتواند خود را محافظت کند و یا از آنها بهره برداری مناسب نمايد بيش از آنکه استفاده کند، ضرر می بيند.”
محامد پور با تایید اینکه استفاده از تلفن همراه روش جدید برای برقراری ارتبا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های تلفن همراه، استفاده از تلفن همراه، نظام اجتماعی Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع تلفن همراه، استفاده از تلفن همراه، وسیله ارتباطی