پایان نامه با کلید واژه های تعدد زوجات، وحدت وجود

دانلود پایان نامه ارشد

فِي الْأَرض )، آيه 170 ( فَإِنَّ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ ) و آيه 171(لَهُ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْض‏)، آيه 134 به طور ضمني اشاره به اين امر كرده است و قطعا كسي مي تواند اجر و پاداش دنيوي و اخروي انسان ها را به طور كامل بدهد كه مالكيت آسمان ها و زمين و عالم هستي در دست اوست ( مَنْ كانَ يُرِيدُ ثَوابَ الدُّنْيا فَعِنْدَ اللَّهِ ثَوابُ الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ كانَ اللَّهُ سَمِيعاً بَصِيراً).
2-1-1-3- ساير ويژگيهاي خداوند
در اين سوره مباركه به تعداد زيادي از صفات و ويژگيهاي خداوند اشاره شده است كه ما فقط به ذكر صفات با شماره آيات آن بسنده مي كنيم و از دادن شرح و توضيح آنها به دليل طولاني شدن بحث خودداري مي كنيم.
1- عليم ؛ 11-12-17-24-26-32-35-39-70-81-92-104-108-111-113-125-127-135-147-148-149-170-176-
2- قادر ؛ 30-47-67-74-78-84-85-90-91-95-100-102-114-133-140-141-146-149-158-162-169-
3- حكيم ؛ 11-17-24-26-56-92-104-111-130-158-165-170-
4- رحيم ؛ 16-23-25-29-64-83-96-100-106-110-113-128-152-
5- غفور ؛ 23-25-48-43-96-99-100-106-110-116-128-152-
6- صاحب مشيت ؛ 48-49-83-88-90-94-113-116-143-
7- تواب ؛ 16-26-27-64-
8- هادي ؛ 26-68-175-176-
9-خبير ؛ 35-94-128-135-
10-عادل ؛ 40-77-124-146-
11- شاهد ؛ 33-79-166-
12- عَفُوّ ؛43-99-149-
13- عزيز ؛ 56-158-165-
14- سميع ؛ 58-134-148-
15- وكيل ؛ 81-132-171-
16- صادق ؛ 87-95-122-
17- محيط؛ 108- 126-
18- بصير ؛ 58-134-
19- حسيب ؛ 6-86-
20- ولي ؛ 45-119-
21- مراقب؛ 1
22- عظيم ؛1
23- حليم ؛ 12
24- علي ؛ 34
25- كبير ؛ 34
26- نصير ؛ 45
27- واسع ؛ 130
28- غني ؛ 131
29- حميد ؛ 131
30- حاكم ؛ 141
31- شاكر ؛ 147

2-1-2-

بررسي خط ارتباطي دوم: احكام

1- احكام شرعي
2- احكام اخلاقي

جدول 1- بخش 2-1-2-تقسيم بندي دسته هاي اصلي و فرعي خط ارتباطي” احكام”
شرعي

نكاح
ازدواج
3-22-23-24-25-26-27-28-127-129-

مهريه
4-19-24-25-29-31-127-

سرپرستي در نظام خانواده
32-34-

نشوز زنان
34

نشوز مردان
128

طلاق
20-21-35-130-131-132-

حدود زنا
حدزناي محصنه
15-

حدزناي غيرمحصنه
16-

حدزناي كنيزان
25

ارث
تشريع قانون ارث
7-33-

زمان اجراي حكم ارث
11-12-

ارث فرزندان
11

ارث پدر و مادر
11

ارث بردن زن و شوهر از يكديگر
12

ارث برادران و خواهران
12-176

ارث برادران و خواهران مادري
12

ارث برادران و خواهران پدري يا پدري و مادري
176

كفالت ايتام
2-5-6-9-

نماز
43-101-102-103-

تيمم
43

كفاره قتل خطا
92

جهاد
71-74-75-84-

معاملات و مبادلات
29

شهادت و گواهي
135

نحوه رابطه با كافران
89-90-91-107-109-144-

حفظ جان مردم
94
احکام اخلاقي
1-8-9-25-32-36-37-38-39-42-46-48-53-54-57-58-59-60-64-65-80-83-86-105-114-122-124-125-127-128-129-131-135-136-139-140-141-142-144-145-146-163-170-173-
جدول 2- بخش 2-1-1-تقسيم بندي دسته هاي اصلي و فرعي خط ارتباطي “احكام”

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1

11

21

31

41

51

61

71

81

91

101

111

121

131

141

151

161

171

1- احکام شرعي

2- احکام اخلاقي

نمودار بخش 2-1-1- نقاط تلاقي خطوط فرعي

2-1-2- بررسي خط ارتباطي دوم “احکام”
يكي از موضوعات مهم كه در اين سوره مطرح شده است، احكام مي باشد. آياتي كه مربوط به اين موضوع مي باشند عبارتند از ؛ “1-2-4-5-6-7-8-9-11-12-15-16-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-32-33-34-35-36-37-38-39-42-43-46-48-53-54-58-57-59-60-64-65-71-75-80-83-84-86-89-90-91-92-101-102-103-105-107-109-114-122-124-125-127-128-129-131-135-136-139-140-141-142-144-145-146–163-170-173-176″، كه خود به دو دسته قابل تقسيم است؛
1- احكام شرعي
2- احكام اخلاقي
لازم به ذكر است كه در دسته بندي احكام به طور كلي بين احكام شرعي و احكام اخلاقي وحدت وجود دارد ولي ملاك ما در تقسيم بندي آيات اين مجموعه اين است كه هر حكمي كه هم اقتضاي فطرت باشد و هم مطابق با نظر معصومين 7حكم اخلاقي و هر حكمي كه بدون نظر معصومين7 قابل دريافت نباشد، حكم شرعي است.
2-1-2-1- احكام شرعي
احکام شرعي به دسته هاي زير قابل تقسيم مي باشد.
1- نكاح
2- حدود زنا
3- ارث
4- كفالت ايتام
5- نماز
6- طهارت(تيمم)
7- كفاره قتل خطا
8- جهاد
9- معاملات و مبادلات
10- شهادت و گواهي
11- نحوه رابطه با كافران
12- حفظ جان مردم
2-1-2-1-1- احکام نکاح
آيات(1-3-4-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-34-35-127-128-129-130-131-132) مرتبط با اين موضوع مي باشد.

2-1-2-1-1-1- ازدواج
تشكيل خانواده امري است كه در اسلام به آن سفارش بسيار شده است. شرايط زيادي در تشكيل اين كانون و دوام آن موثر است. در سوره مباركه نساء نكات دقيق و ظريفي در اين مورد آمده است كه به بررسي آنها مي پردازيم .
در شريعت اسلام مردان اجازه ندارند با هر زني كه از آن خوششان آمد يا اراده كردند ازدواج كنند و در اين مورد محدوديت هايي برايشان وجود دارد. در سه آيه (22و23و24)، جمعا 16 طايفه از كساني كه مردان حق ندارند با آنها ازدواج كنند ذكر شده است. در آيه22 ( وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّسا…) مردان از ازدواج با زناني كه پدرانشان با آنها ازدواج كرده اند منع شده اند .
در آيه 23 به محارم يعنى زنانى كه ازدواج با آنها ممنوع است اشاره شده است. نخست اشاره به محارم نسبى كه 7 دسته هستند كرده است (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَ بَناتُكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ وَ عَمَّاتُكُمْ وَ خالاتُكُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ الْأُخْتِ)، مادران شما و دخترانتان و خواهرانتان و عمه‏ها و خاله هايتان و دختران برادر و دختران خواهرانتان بر شما حرام شده‏اند.
در ادامه آيه 23 به محارم رضاعى اشاره كرده و ازدواج با مادران و خواهران رضاعي را ممنوع كرده است (وَ أُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ ) .
در آخرين مرحله، آيه23 اشاره به دسته سوم از محارم كرده و آنها را معرفي مى‏كند ( وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ) ؛ مادران همسرانتان نيز بر شما حرام هستند. يعنى به مجرد اينكه زنى به ازدواج مردى در آمد و صيغه عقد جارى گشت مادر او و مادر مادر او و … بر او حرام ابدى مى‏شوند.
( وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ) و دختران همسرانتان كه در دامان شما قرار دارند به شرط اينكه با آن همسر آميزش جنسى پيدا كرده باشيد. يعنى تنها با عقد شرعى يك زن، دختران او كه از شوهر ديگرى بوده‏اند بر شوهر حرام نمى‏شوند، بلكه مشروط بر اين است كه علاوه بر عقد شرعى با آن زن همبستر هم شده باشد. وجود اين قيد در اين مورد تاييد مى‏كند كه حكم مادر همسر كه در جمله سابق گذشت مشروط به چنين شرطى نيست، و به اصطلاح اطلاق حكم را تقويت مى‏كند. به دنبال اين قسمت براى تاكيد مطلب اضافه مى‏كند كه اگر با آنها آميزش جنسى نداشتيد دخترانشان بر شما حرام نيستند (فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ).
( وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ) و همسران فرزندانتان كه از نسل شما هستند نيز بر شما حرامند. (وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ) در اين عبارت از آيه 23 ازدواج با دو خواهر با هم براي مردان حرام شد.
بعضى از مفسران احتمال داده‏اند كه جمله( إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ) به تمام محارمى كه در آيه به آن اشاره شده برگردد يعنى اگر قبل از نزول اين آيه اقدام به ازدواج با يكى از محارم فوق طبق قوانين متداول آن زمان كرده باشيد، حكم تحريم شامل آن ازدواجها نمى‏شود، و فرزندان آنها فرزندان مشروع خواهند بود، البته پس از نزول اين آيه لازم بوده فورا جدا شوند. 14
ابتداي آيه 24 ، بحث آيه گذشته را در باره زنانى كه ازدواج با آنها حرام است دنبال مى‏كند و اضافه مى‏نمايد كه ازدواج و آميزش جنسى با زنان شوهردار نيز حرام است (وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ). 15
تنها استثنايى كه به اين حكم خورده است در مورد زنان غير مسلمانى است كه به اسارت مسلمانان در جنگها درمى‏آيند، اسلام اسارت آنها را بمنزله طلاق از شوهران سابق تلقى كرده، و اجازه مى‏دهد بعد از تمام شدن عده آنها16، با آنان ازدواج كنند و يا همچون يك كنيز با آنان رفتار شود (إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ).
آيه 3 (وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى‏ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ ) خطاب به همه مسلمانان است كه شما براى دورى از ستم كردن در حق دختران يتيم مي توانيد از ازدواج آنها خوددارى كنيد و با زنانى ازدواج نمائيد كه موقعيت اجتماعى و فاميلى آنها به شما اجازه ستم كردن را نمي دهد و مي توانيد از آنها دو نفر يا سه نفر يا چهار نفر به همسرى خود انتخاب كنيد. به هر حال آيه فوق دليل صريحى است بر مسئله جواز تعدد زوجات منتها با شرائطى كه به زودى به آن اشاره خواهد شد.
ذكر اين نكته نيز لازم است كه ” واو” در جمله بالا به معنى”او”(يا) مي باشد، نه اينكه منظور اين باشد كه شما مى‏توانيد دو همسر به اضافه سه همسر به اضافه چهار همسر كه مجموع آنها نه نفر مى‏شود انتخاب كنيد زيرا اگر منظور اين بود بايد صريحا عدد نه ذكر شود نه به اين صورت از هم گسسته و پيچيده به علاوه از نظر فقه اسلام اين مسئله جزو ضروريات است كه زائد بر چهار همسر مطلقا ممنوع است.17
در ادامه آيه 3 خداوند دستور مي دهد، همان طور كه اگر مي ترسيد در مورد يتيمان گرفتار بي عدالتي شويد، در مورد زنان نيز چنين باشيد و به شما اجازه داده مي شود كه، با رعايت عدالت از يك تا چهار همسر داشته باشيد ( فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى‏ أَلاَّ تَعُولُوا ) و اگر مي ترسيد عدالت را در مورد همسران متعدد رعايت ننماييد، تنها به يك همسر اكتفا كنيد تا از ظلم بر ديگران بر كنار باشيد. اين قانون اسلام است در مورد ازدواج با زنان و جوابي است به درخواست مردم از رسول اكرم 6كه در آيه 127 همين سوره آمده است (وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِن….‏). از تو مى‏خواهند كه احكام خدا را در باره زنان بيان كنى. بگو: ” خداوند حكم خود را در باره زنان بيان مى‏دارد ” و ارتباط تنگاتنگ اين دو آيه است كه نشان مي دهد نظر اسلام اين است كه مردان اجازه دارند با چهار زن البته به شرط رعايت عدالت ازدواج كنند و اگر ترس از عدم رعايت عدالت دارند به يك زن اكتفا كنند.
در باره عدالت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های دانشگاه تهران، حکمت خداوند Next Entries پایان نامه با کلید واژه های عدل و انصاف، آداب و رسوم، حقوق زنان