پایان نامه با کلید واژه های بیمه اتکایی، صنعت بیمه، و رتبه بندی، رتبه بندی

دانلود پایان نامه ارشد

این اصول بر تمام عقود حاکم است بدون اینکه نیازی به تصریح وجود داشته باشد و یقینا بیمه اتکایی نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد، مثل اصل حسن نیت که در نگارش بیان شده است. برخی دیگر ازاین اصول اختصاص به بیمه دارد مثل نفع بیمه ای، غرامت، وحدت سیاست مالی، حق بازرسی و… می باشد.

پیشنهاد ها:
بدین ترتیب می توان پیشنهادهایی را جهت بهبود هرچه بیشتر صنعت بیمه بویژه بیمه اتکایی به شرح ذیل ارائه داد:
1- همان طور که در متن نگارش آمده است ، بیمه اتکایی یا اجباری است و یا قراردادی و یا اختیاری، اما نکته ای که قابل تأمل است اینکه بیمه اجباری اموال و خسارت 25 درصد و در رشته بیمه زندگی 50 درصد به عنوان حق اتکایی از بیمه گران اخذ می نماید و لذا گاهی موجب نارضایتی بیمه گران واگذارنده می شود زیرا گاهی سود و منفعت در اتکایی نکردن است . اعتقاد بنده بر این است که درست است که باید شرکت های بیمه را کنترل کرد و از میزان بیمه ها و … آمار دقیق داشت و وجود بیمه اتکایی اجباری امری حیاتی است در صنعت بیمه ولی درصد آن را تا میزان 5% بیاورند تا هم وظیفه کنترلی انجام شده باشد و هم اگر بیمه گر واگذارنده ای احساس خطر کرد و لازم دید که باید مبلغ بیشتری را اتکایی کند ، خودش به صورت اتکایی اختیاری و یا قراردادی اقدام کند ، زیرا این امر هم به انصاف نزدیک تر است و هم انگیزه کار را افزایش می دهد . البته ماده 114 قانون برنامه 5 ساله پنجم این موضوع را پیشنهاد کرده است که بیان می دارد (به دولت اجازه داده می شود ضمن اصلاح نظام نظارت و کاهش تدریجی حق بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی،نسبت به تدوین و استقرار نظام یکپارچه نظارتی مالی، منع انحصار و تسهیل رقابت، توانگری و رتبه بندی موسسات اقدام کند) ولی اهتمامی در اجرای آن وجود ندارد و علاوه بر آن موضوع کاهش تعرفه ها را به صورت یک اختیار به دولت اجازه داده که اصلاً قابل قبول نمی باشد .

2- باتوجه به اهمیت موضوع بیمه اتکایی و اینکه وجود این شاخه از بیمه موجب تضمین روابط بیمه ای و آرامش خاطر بیمه گذاران خواهد بود لذا باید روز به روز این علم در کشور گسترش پیدا کند و به روز باشد . آن چنان که نه تنها از جدیدترین روش های اتکایی در جهان آگاه باشیم بلکه در این رابطه پیش گام باشیم و بتوانیم نیازهای جامعه خود و جامعه جهانی را شناسایی و مطابق آن روش های جدید ارائه نمائیم و لازمه ی این امر حمایت از محققین و پژوهش گران است تا در این عرصه وارد شده و به نیازهای بی پاسخ بیمه اتکایی جامعه تکامل و پیشرفت روزانه بپوشانند .

3- آنچه که بیمه اتکایی را بیش از پیش آزار می دهد، نبود یک قانون جامع مختصّ به خودش است که به صورت کاملاً به روز همه نیازهای جامعه را در آن دیده و با استفاده از نظریات بزرگان حقوق بیمه، دولت و مجلس روی به سمت تصویب یک قانون مختصّ به این رشته از بیمه بیاورند و آنچه که الان وجود دارد قوانین جسته گریخته و آیین نامه های داخلی است . این وضعیت اصلاً قابل قبول نمی باشد لذا تدوین قانون باید در اولویت کاری بیمه مرکزی باشد که با تهیه پیش نویس این قانون، راه را برای تصویب آن هموار می سازد .

4- آنچه که در جامعه بیمه ای ما شاهد آن هستیم این است که فقر اطلاعات در میان کارگزاران این فن و کارشناسان بیمه ای آنقدر زیاد است که حتی عده ای اصلاً نام بیمه اتکایی را نشنیده اند ( در تحقیق برای این پایان نامه با آن مواجه شده ام ) لذا آموزش نیروهای شاغل در بیمه ها بسیار به حل این معضل کمک می کند . در واقع آنچه در سراسر جهان متداول است اینکه شرکت های بیمه ای بزرگ تر که عملیات های اتکایی را انجام می دهند، چون می دانند که کم اطلاعی و کم سوادی شرکت های بیمه ای مستقیم ( واگذارنده ) باعث خواهد شد که هم بر جلب مشتری و هم در نحوه قراردادها و هم در استفاده از روش های جدید بیمه ای به مشکل برخورد کنند و تأثیر مستقیم بر روند سوددهی خود آن ها دارد به همین دلیل به صورت مستمر و طبق یک برنامه مدون اقدام به آموزش این شرکت ها می کنند. لذا پیشنهاد می گردد که این روند نیز در ایران به صورت کاملاً جدّی و هدفمند توسط شرکت های بزرگ بیمه ای انجام پذیرد و شاهد رشد و باروری صنعت بیمه اتکایی در کشور باشیم که یقیناً به تناسب این امر قواعد و قوانین نیز رشد کمی و کیفی بالایی خواهند داشت..

4- ورود شرکت های بیمه بین المللی می تواند در روند رشد بیمه اتکایی و افزایش معلومات و خدمات دهی در شرایط رقابت کمک کند. در این صورت همان طور که در بند قبل آمد، این شرکت ها شروع به آموزش شرکت های داخلی می کنند و نمایندگان ما نیز با قوانین بین المللی در رابطه با بیمه اتکایی بیشتر درگیر می شوند و به این شکل سرعت قانون نویسی و تغییر قواعد کنونی با نظام جهانی بیمه و البته نیاز داخلی بیشتر می شود و لذا خلأ کنونی قانون گذاری رفع می گردد .

5- در حال حاضر کشورهایی که بیمه اتکایی جهان را در دست دارند ، که در صدر آن ها ایالات متحده و انگلستان می باشند ، روزانه سود سرشاری را وارد چرخه اقتصاد کشورشان می کنند که علاوه بر بحث اقتصادی که موضوع نگارش ما نیست ، در بحث حقوقی و قانون نویسی نیز چون بازار در دست آن هاست ، فلذا عرف و قواعد اتکایی بین المللی را نیز آن ها تعیین می کنند که جا دارد با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران و عبور بسیار زیاد کشتی های نفتی و تجاری از خلیج فارس، ما نیز در تجارت بیمه اتکایی خودی نشان دهیم و با وضع قوانین به روز که بتواند نیازهای جهانی را به خود ببیند، حداقل در رشته اتکایی دریایی ورود فعال و تأثیرگذار داشته و با بیمه کردن کشتی ها و محموله هایشان، این سود سرشار را به بازار و اقتصاد خودمان تزریق کنیم و علاوه بر آن میزان اثر گذاری خود را بر قواعد و قوانین و عرف بین المللی افزایش دهیم.

منابع و ماخذ :
1- ال ـ کارتر ـ رابرت.(1372). بیمه اتکایی، ترجمه هادی دستباز. چاپ اول. تهران: ناشر بیمه مرکزی ایران، 640صفحه.
2- اوتریل زاد. فرانسرا(1383) .مبانی نظری و عملی بیمه مترجمان عبدالناصر همتی،علی دهقانی، چاپ سوم. تهران: نشر بیمه مرکزی ایران، پژوهشکده بیمه،432صفحه.
3- آموزگار علی رضا.(1386). باید ها و نبایدها در بررسی خسارات. تازه های جهان بیمه شماره 109، صفحه1318.
4- اونیسان انوشاوان(1384) اصل حسن نیست. فصل نامه بیمه مرکزی ایران. شماره چهارم، صفحه 13-1 .
5- اونیسان انوشاوان(1384) اصل غرامت. فصل نامه بیمه مرکزی ایران. شماره چهارم، صفحه 28-19.
6- بو ـ روژه.(1373).حقوق بیمه. ترجمه دکتر محمد حیاتی. چاپ اول. تهران : نشر بیمه مرکزی ایران،118 صفحه.
7- ثبات غلامعلی.(1377). آشنایی با بیمه.چاپ اول. تهران: نشر بیمه مرکزی ایران،93 صفحه.
8- خدابخشی شلمزاری عبدالله.(1384). تفسیر قراردادهای بیمه. تازه های جهان بیمه. شماره 6، صفحه36.
9- خدابخشی شلمزاری عبدالله.(1384). حل و فصل ابهامات بیمه نامه. تازه های جهان بیمه شماره 89،صفحه2.
10- دریاباری سید محمد زمان.(1383). ماهیت قراردادهای بیمه از منظر حقوق ایران، فرانسه و فقه امامیه. تازه های جهان بیمه. شماره76،صفحه 14.
11- دهنوی زهرا.(1383)درک روش بیمه اتکائی ـ پیشگویی دارایی ها. تازه های جهان بیمه. شماره 71، صفحه52.
12- ژروزف اماره(پاریس1925). تئوری و پراتیک بیمه های زمینی. ترجمه رویا املی. نشر بیمه مرکزی ایران،277صفحه.
13- صالحی جان علی محمود(1384).حثوث بیمه. چاپ تهران: نشر پژوهشکده بیمه وابسته به بیمه مرکزی ایران،460 صفحه.
14- ضرابی محمد علی(1383). بهبود قوانین بیمه اتکایی در اروپا. تازه های جهان بیمه شماره 71، صفحه 3.
15- عاملی رویا.(1386). نگاهی به بیمه اتکایی تکافل. تازه های جهان بیمه. شماره 106، صفحه114.
16- علی اکبری شکوه.(1383) بیمه اتکایی و روش جایگزینی انتقال ریسک. تازه های جهانی بیمه. شماره 73،صفحه21-5.
17- کریمی آیت.(1386)کلیات بیمه. چاپ دهم. تهران: نشر پژوهشکده بیمه،386صفحه.
18- کریمی آیت.(1372). بیمه اتکایی بیمه های غیر زندگی. چاپ اول. تهران: نشر بیمه مرکزی ایران 272صفحه.
19- کریمی آیت.(1383). آشنایی با جنبه های عمومی بیمه اتکایی. فصل نامه بیمه مرکزی ایران. شماره 3، صفحه7.
20- کاتوزیان ناصر(1390). درسهایی از عقود معین(جلد دوم). چاپ پانزدهم. تهران: نشر کتابخانه گنج دانش،317صفحه.
21- مدنی کرمانی عارفه.(1386) حقوق بیمه. چاپ چهاردهم. تهران: انتشارات مجد،174صفحه.
22-اسدی محمدرضا.(1390) بیمه اتکایی. دانشگاه آزاد خوراسگان اصفهان.
23- هوشنگی محمد.(1352)بیمه اتکایی. چاپ اول. تهران: نشر زیبا پژوهشکده بیمه،471صفحه.
24- هارونی فاطمه.(1382)تأکید بر تضمین های بیمه اتکایی. تازه های جهان بیمه. شماره 69، صفحه 86.
25- بابائی ایرج. (1386)حقوق بیمه. انتشارات سمت 243صفحه.

Summary

One the newest samples of insurance contract is reliance contract which in codified laws our country has mentioned of it and also has precious jurisprudence by observe of formation from this contract from point of view structure has similarity to our specified contracts, in more careful glimpse this contract has not contained in our leggal forms such as ompany contract and guarantor contract , also has not independent structure and How there are similarities between them generaly we can same definition is derived from insurance has reliance insurance.

In direct insurance putting insurance in the cause of financial refusing in effect if occur of happening appeared take to contracter and in practice from the way of contracters accepted the distribution if damages in insurance reliance Also in first way these are expensire contracter and in suffeicent cause, financial source Accepted in front of obigatiobn specially in front of catustriphic damage with cooperation to each other and ready to distribulion damages between him ( her).
Al though all kind of reliance in surance contract، contracter obligations and to abandon to reliance in surface are different from each other . it is seem which the most obligationof abandon is pay for insurance reliance and the most obligation of contracter is paying for the damage.there from they distribute the damage between themselve.
In this research addation of define the nature of reliance insurance we had considred its leggal effect on connections between the persons and all kind and ways of the reliance insurance.

ضمیمه- مواد مرتبط به بیمه اتکایی
الف- ماده 114 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران: به دولت اجازه داده می شود ضمن اصلاح نظام نظارت و کاهش تدریجی حق بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی،نسبت به تدوین و استقرار نظام یکپارچه نظارتی مالی، منع انحصار و تسهیل رقابت، توانگری و رتبه بندی موسسات اقدام کند
ب- براساس قانون بیمه مرکزی ایران این نهاد دارای وظایف و اختیارات زیر در باب بیمه های اتکایی است :
1- انجام بیمه های اتکایی اجباری که با تصویب نامه 31/04/1366 بنا به پیشنهاد شماره 16849 مورخ 25/06/1365 وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص بیمه اتکایی هیأت وزیران ، تصویب کلیه شرکت های بیمه ایرانی را موظف نموده است که انجام کلیه امور واگذاری اتکایی مازاد بر توان نگهداری خود را ضمن رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های بیمه اتکایی، بیمه گذار، صنعت بیمه، مشارکت در سود Next Entries منابع تحقیق با موضوع بیمه اتکایی، بیمه گذار، ماهیت حقوقی، روش تحلیلی