پایان نامه با کلید واژه های باشگاه های فوتبال، پخش تلویزیونی، بورس اوراق بهادار، تأمین مالی

دانلود پایان نامه ارشد

شد. ساختارها و محدودیت های مالی در صنعت فوتبال باعث می شود که اهداف باشگاه های فوتبال با سازمان های دیگر متفاوت باشد. هدف یک باشگاه فوتبال برای دستیابی به امنیت مالی، نه فقط کسب موفقیت در مسابقات فوتبال بلکه به دست آوردن سود سنتی می باشد.
از دیگر تفاوت های باشگاه های فوتبال با سازمان های اقتصادی دیگر محدودیت در ساختار سرمایه از طرف نهادهای حاکم می باشد. در قوانین حکومتی انگلیس، به فردی که در یک باشگاه سهامدار و دارای کنترل و نفوذ می باشد، نباید بیش از 10 درصد سرمایه باشگاه فوتبال دیگر را نگهداری یا در مدیریت و اداره آن باشگاه کنترل و نفوذ داشته باشد. همچنین دیگر محدودیت اعمال شده در باشگاه های فوتبال انگلیس سود سهام قابل پرداخت به سهامداران است. این سود سهام قابل پرداخت به 15 درصد مبلغ محدود گردیده است. باقیمانده مبلغ تا سه سال انباشته می شود و سپس به سرمایه باشگاه منظور می گردد. علاوه براین، شرایط انتصاب مدیران اجرایی هر باشگاه توسط سازمان لیگ برتر باید تأیید گردد. در کنار تمام این تفاوت ها بین باشگاه های فوتبال و انواع دیگر سازمان ها نمی توان جایگاه و تأثیر باشگاه های فوتبال در عرصه اجتماعی را نادیده گرفت.

1. Bosman Ruling
به عنوان مثال سرمایه گذاری در باشگاه های محلی مانند مدیلزبورو1، نیوکاسل2 و ساندرلند3 به روند بازسازی اقتصادی در شمال شرق انگلستان تبدیل گردیده است. به عنوان مثال شرکت آی-سی-آی4 خرید سهام باشگاه فوتبال مدیلزبورو را به عنوان بخشی از یک طرح مشارکت در امور اجتماعی قلمداد نموده است.
با تغییر در رویکرد مدیران باشگاه صرفاً کسب درآمد از راه موفقیت در مسابقات و فروش بلیط و حق پخش تلویزیونی به ایجاد منابع مالی از طریق تجارت روی آوردند. تا از اینرو بتوانند پایه های اقتصادی باشگاه را تقویت بخشند. به عنوان مثال ۴۴ درصد حجم معاملات باشگاه منچستریونایتد5 در سال مالی 5-1994 مربوط به عملیات بازاریابی، برگزاری کنفرانس بوده است.
2-2-3-1-2-1) سرمایه گذاری:
با توجه به ماهیت صنعت و محدودیت های مالی، فقط تعداد معدودی از باشگاه ها قادر به بازگشت سرمایه به سهامداران می باشند. بنابراین، صنعت فوتبال با مشکل جذب سرمایه بلند مدت روبرو می باشد. مضاعف براین مدیران در بسیاری از باشگاه های فوتبال اغلب از بین سهامداران عمده و دارای نفوذ باشگاه انتخاب می شوند. در بیشتر باشگاه ها به منظور جلوگیری از نقل و انتقال سهام، برگه سهام را منوط به داشتن تاییدیه مدیران باشگاه می نمایند. بنابراین مدیران اغلب به دلیل از دست دادن کنترل و نفوذ در باشگاه رقبتی به تأمین مالی از طریق انتشار سهام ندارند.از اینرو اغلب به تأمین مالی از طریق منابع بانکی روی آوردند. یکی از منابع مالی در باشگاه های فوتبال دریافت وام از طرف مدیران موسسات دیگر است. که این وام ها به ندرت بازپرداخت می شود. البته این موسسات وام پرداخت شده را به عنوان هزینه تبلیغات و فعالیت های اجتماعی موسسات خود قلمداد می نمایند.
از روش های دیگر رایج برای تأمین مالی انتشار اوراق قرضه توسط باشگاه ها می باشد، که جامعه هدف خریداران این اوراق، هواداران آن باشگاه ها می باشد. روش باز پرداخت این اوراق از طریق ارائه حقوق ویژه برای هواداران خریدار آن اوراق می باشند. به عنوان مثال باشگاه آرسنال در جهت تامین مالی خود برای ساخت جایگاه تماشاچیان جدید خود به انتشار اوراق قرضه با قیمت های بین 1100 تا 1500

1. Middlesbrough
2. Newcastle
3. Sunderland
4. ICI
5. Manchester United
پوند روی آورد. که در ازای آن حق استفاده از بلیط رایگان را به خریداران اوراق در طول 150 سال اعطا نمود (تم پل1-1991) که از این محل 5/16 میلیون پوند عاید باشگاه گردید.
سهام منتشر شده به صورت عمومی از دیگر روش های تامین مالی قابل استفاده در باشگاه ها می باشد. اینگونه از تأمین مالی تا سال 1990 بسیار محدود بود. عمده ی سهام باشگاه ها معمولاً به اعضای هیئت مدیره و یا سهامداران معدودی تعلق داشت. از اینرو میزان بدهی در صنعت فوتبال به طور سنتی بالا بوده است. بنابراین باشگاه ها برای توسعه و تعمیر و بازسازی استادیوم های خود متحمل بدهی های زیادی گردیدند. این حجم بالای بدهی ها موجب گردید تا باشگاه ها با استفاده از جذب منابع از طریق انتشار سهام در بین طرفداران خود روی آورند. تاتنهام هاستپر2 اولین باشگاهی بود که در سال 1983 اقدام به انتشار سهام خود در بازار بورس اوراق بهادار نمود. پس از آن در سال 1989 باشگاه فوتبال منچستریونایتد3 در بورس اوراق بهادار لندن عرضه و مبادله گردید. در سال 1995 تا 1996 تعداد باشگاه های فوتبال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار لندن به 15 باشگاه رسید. در ابتدا، فروش سهام این باشگاه ها با استقبال خوبی همراه شد. در سال 1997 قیمت های سهام این باشگاه ها به دلیل اغراق آمیز بودن در برآورد درآمد ها سقوط نمود.
همواره اکثر سهام باشگاه های فوتبال در بین طرفداران باشگاه ها مورد مبادله قرار می گیرد. هرچند سرمایه گذارانی که انتظار بازده سرمایه گذاری را دارند، در سهام باشگاه های بزرگ سرمایه گذاری می نمایند. در بین روشهای تامین مالی و سرمایه گذاری مطرح شده، روش انتشار عمومی سهام در بورس اوراق بهادار یک روش مناسب تعیین و مورد استقبال باشگاه های فوتبال قرار می گیرد.
2-2-3-1-2-2)درآمد:
جریان اصلی درآمدهای باشگاه های فوتبال با تجاری سازی آنها تغییر کرد. به طور سنتی، منبع اصلی درآمد برای باشگاه های فوتبال بلیط فروشی بوده است. همواره انتقادها در مورد نرخ بالای قیمت بلیط ها افزایش یافت. تا اینکه از سال 2-1981 تا 9-1988 حضور تماشاچیان در لیگ فوتبال 5/40 درصد کاهش یافت. در همان دوره با توجه به افزایش قیمت ها مبلغ دریافتی 7/677 درصد افزایش در قیمت را نشان می داد.

1. Temple
2. Tottenham Hotspur
3. Manchester United

امروزه درآمدهای باشگاه های فوتبال در سطح جهان از سه محل عمده تأمین می گردد. حق پخش تلویزیونی1 که شامل مبلغ دریافتی ناشی از پخش تلویزیونی داخل و رسانه خارجی می باشد. درآمدهای روزبازی2 شامل درآمدهای ناشی از فروش بلیط و حق عضویت از طرفداران می باشد. درآمدهای تجاری3 شامل فروش تجهیزات و وسایل مختلف با نام تجاری باشگاه و یا ارائه خدمات توسط موسسات زیر مجموعه باشگاه ها می باشد(دلویت4-2014).

جدول شماره 1-2) درآمدهای 20 باشگاه برتر برای سال 3-2012
در مجموعه بین 20 باشگاه مطرح جهان رئال مادرید با درآمد 9/518 میلیون پوندی رتبه نخست را دارا می باشد. که 119 میلیون پوند (معادل23%) درآمدهای روز بازی و 3/188 میلیون پوند (معادل 36%) درآمدهای مربوط به حق پخش تلویزیونی و 6/211 میلیون پوند (معادل 41%) درآمدهای ناشی از فعالیت های تجاری این باشگاه بوده است. این باشگاه پنج سال متوالی از نظر درآمد رتبه نخست بین 20 باشگاه مطرح جهان را کسب نموده است. ترکیب درآمدهای باشگاه های فوتبال با یکدیگر متفاوت هستند. اما به طور کلی درآمدهای باشگاه های فوتبال لیگ های مطرح اروپایی در سال 2011 متشکل از، حق پخش تلویزیونی50% و درآمدهای روزبازی 23% و درآمدهای تجاری 27%، می باشد(دلویت-2014).

1. broadcast
2. Matchday
3. Commercial
4. Deloitte
2-2-3-1-2-3) هزینه
دستمزد به عنوان هزینه های اصلی در باشگاه های فوتبال تلقی می گردد. این هزینه ها در مجموعه ی هزینه های متحمل شده توسط باشگاه های فوتبال به هزینه های دوره یا جاری طبقه بندی می شود. هزینه هایی همچون ثبت قرارداد بازیکنان و بازسازی های ورزشگاه ها از هزینه های غیر جاری می باشند. در حال حاضر دستمزدها مبالغ زیادی از درآمد های باشگاه ها را به خود اختصاص می دهد.
هزینه های دستمزد همواره در سال های متمادی رو به فزونی نهاده است. تقاضا برای بازیکنان با استعداد افزایش یافته و رقابت در جذب اینگونه بازیکنان موجب بالا رفتن سطح کلی حقوق و دستمزد و تورم در پرداخت ها شده است. دیگر موارد هزینه های جاری در باشگاه های فوتبال شامل نگهداری زمین فوتبال، دستمزد نیروهای امنیتی، هزینه های سفر می باشد.
درسال های اخیر به دلیل افزایش هزینه های باشگاه ها به خصوص هزینه های دستمزد، نسبت دستمزد به درآمد را معیاری برای سنجش توان هزینه کرد باشگاه ها ارائه گردیده است. به عنوان مثال در لیگ کشور اسپانیا نسبت دستمزد به درآمد برای رئال مادرید و بارسلونا به طور متوسط 47 درصد کاهش یافته است. در حالی که این نسبت به وجود مشکلات مالی، از سوی 18 باشگاه دیگر در این لیگ به 77 درصد افزایش یافت. یا در لیگ انگلیس جمع دستمزد و نسبت دستمزد به درآمد در سال 12-2011 به 46 میلیون پوند و 93 درصد رسید.
در سال 14-2013 یوفا باشگاه ها را به بازی جوانمردانه مالی تشویق نمود. همواره این قاعده به دنبال کمتر کردن این نسبت و کم کردن بدهی باشگاه ها که به قیمت دستیابی به موفقیت در کوتاه مدت متحمل می شوند، می باشد. البته این عدم تعادل بین دستمزد و درآمد در برخی از باشگاه های فوتبال رو به وخامت نهاده و موجب ضرر و زیان و نیز افزایش سطح بدهی گردیده است. این خود موجب اعمال قوانین مالی بازی جوانمردانه مالی برای باشگاه های لیگ حرفه ای در سال مالی 14-2013 گردیده است (دلویت1- 2013).
2-2-3-1-3) هزینه های نقل و انتقال:
بیشترین هزینه هایی که در سود و زیان باشگاه های فوتبال مؤثر است هزینه های مربوط به نقل و انتقال بازیکنان می باشد. در عین حال می تواند به عنوان یک منبع درآمد در طول یک فصل برای باشگاه های فوتبال تبدیل گردد. این هزینه بابت از دست دادن خدمات یک بازیکن در طول مدت قرارداد منقضی نشده با باشگاه خود می باشد، که از طرف باشگاه خریدار پرداخت می گردد.

1. Deloitte
این هزینه معمولاً از هزینه های اصلی و تعدادی از پرداخت مشروط تشکیل شده است. برای بازیکنان کم تجربه، به دلیل اینکه ارزش آنها نامشخص است، پرداخت های مشروط یک روش پرداخت متداول می باشد. در این روش پرداخت ها به ازای تعداد حضور بازیکن در مسابقات می باشد.
روش دیگر منوط به رسمیت شناخته شدن بین المللی و یا کمک به تیم خریدار برای جلوگیری از سقوط یا به جهت ارتقاء رتبه باشگاه در لیگ می باشد. موردی دیگر درباره خرید بازیکنان کم تجربه، پرداخت های مشروط بر مبنای درصدی از درآمدهای حاصل از فروش آنها در آینده می باشد. تأثیر هزینه نقل و انتقال در منابع باشگاه های فوتبال مبلغ قابل توجهی می باشد. هزینه های نقل و انتقال همواره در سال های اخیر رشد فزآینده نموده است. رئال مادرید در جدیدترین خرید خود مبلغ بیش از 100 میلیون پوند بابت نقل و انتقال گریت بیل1 از تاتنهام2 پرداخت نمود. انتقال بیل بار دیگر تأکید بر توانایی رئال مادرید در جذب استعداد های فوتبال جهان می نماید (دلویت3-2014).برخی از باشگاه های فوتبال برای بدست آوردن سود در بازار نقل و انتقالات به سیاست های پرورش بازیکنان جوان روی می آورند. این سیاست هم می تواند جایگزین خرید بازیکن از تیم های دیگر باشد و هم می توان از محل فروش این بازیکنان در بازار نقل و انتقالات سود قابل توجهی را نصیب باشگاه نماید. این روش توسط باشگاه های کوچک ابزاری برای بقاء مورد استفاده قرار می گیرد. این روش کسب سود به دلیل تحسین برانگیز بودن و در جهت قدرتمند نمودن پایه های صنعت فوتبال به واسطه ی ایجاد گردش، جایگزینی و کشف استعداد های جدید مورد توجه تیم های بزرگ نیز قرار می گیرد.
2-2-3-1-4) هزینه های ثبت قرارداد:
بابت ثبت قرارداد بازیکنان فوتبال مبالغی پرداخت می گردد تا آنها را برای امضاء قرارداد مجاب نماید. با امضاء یک قرارداد، بازیکن اجازه استفاده را به باشگاه جهت کسب درآمد می دهد. این هزینه ها در بین باشگاه های فوتبال به جهت مالکیت ثبت قرارداد در باشگاه از طرف باشگاه خریدار بازیکن، پرداخت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های منابع انسانی، اطلاعات حسابداری، صورت های مالی، سرمایه انسانی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های باشگاه های فوتبال، منابع انسانی، صورت های مالی، صورت سود و زیان