پایان نامه با کلید واژه های بازاریابی، صنعت بیمه، ارتباط با مشتری، بیمه ایران

دانلود پایان نامه ارشد

دانست که به ما کمک می کند تا اطلاعات مختلفی از مشتریان، فروش، اثربخشی فعالیت های بازاریابی، سرعت عمل در پاسخگویی به مشتریان و نیز تمایلات بازار را به شکل یکجا جمع آوری کنیم. ایده اصلی crm کمک به بنگاه ها برای استفاده از تکنولوژی و منابع انسانی در بدست آوردن دیدی بهتر نسبت به رفتارهای تجاری و ارزشی است که هر مشتری برای سازمان ایجاد می کند. درصورتیکه یک سیستمcrm بتواند مطابق با ایده بالا عمل کند سازمان می تواند ضمن ارائه خدمات بهتر به مشتریان، بازدهی و اثربخشی مراکز تلفنی تماس با مشتری را افزایش داده، کارمندان فروش را در عقد سریع تر قراردادهای فروش یاری دهد، فرآیندهای فروش و بازاریابی را تسهیل کند، مشتریان جدیدی برای خود پیدا کند و درنهایت گردش مالی مشتریان خود را افزایش دهد. مدیریت ارتباط با مشتری درواقع فلسفه، راهبرد و فناوری های مرتبط با شناسایی، جذب وگسترش مشتری است. شرکت های بیمه بدون وجود مشتری بی معنی بوده و محلی از اعراب ندارند؛ بیمه سه نوع مشتری دارد: اول مشتریانی که منابع در اختیار بیمه می گذارند؛ مانند بیمه گذاران عمر و سرمایه گذاری، دوم مشتریانی که از منابع استفاده می کنند؛ مانند زیان دیدگان رشته های مختلف بیمه ای و سوم برخی دیگر که هم منابع به بیمه می دهند و هم از منابع بیمه استفاده می کنند و قطعاً برای توسعه صنعت بیمه و بیمه گری بحث crm امري بدیهی است. برای جلوگیری از رویگردانی مشتری موضوع crm شدت مورد توجه است و در کنار آن نیز بحث کشف دانش و داده کاوی مطرح بوده که اینها لازم و ملزوم یکدیگر است. برخی تنها فکر می کنند مدیریت ارتباط با مشتری را تنها با خرید یک نرم افزار، پیاده سازی کرده اند یا با ایجاد ارتباط اینترنتی، اس.ام.اس، تلفنی، فکسی و یا ایمیلی وجمع آوری اطلاعات آنها می توانند مزایایی که برای crm برآورده می شود را در سازمان خود به دست آورند، همانند آنچه برخی بیمه های کشورمان به دنبال آن هستند، اما برای آنکه یک سیستم crmعملاً اثربخش باشد، سازمان باید تصمیم گرفته باشد که به دنبال کدام یک از اطلاعات مشتری است و نیز از جمع آوری این اطلاعات چه چیزی را دنبال می کند؛ به عنوان مثال بسیاری از شرکت های بیمه شرایط زندگی مشتریان خود را به دقت پیگیری می کنند تا بتوانند خدمات بیمه ای مناسبی را در مواقع مناسبی به آنها ارائه کنند تا به نیازهای آنها به بهترین شکل پاسخ داده باشند. در گام بعدی سازمان باید به منابع مختلفی که از طریق آنها اطلاعات مشتریان وارد سازمان می شود ،توجه داشته باشد و مشخص کند که درحال حاضر این داده ها در کجا و به چه شکل ذخیره شده و چگونه مورد استفاده قرار می گیرد؛ به عنوان مثال یک سازمان ممکن است از راه های بسیار متعددی با مشتریان خود تعامل داشته باشد مانند نامه نگاری، وب سایت، انبارهای فیزیکی، مراکز تلفنی ارتباط با مشتری، تیم های سیار فروش، بازاریابی و تبلیغات. سیستم های بسیار مطمئن قادرند این نقاط را به یکدیگر متصل کنند. اطلاعات جمع آوری شده بین سیستم های عملیاتی)مانند فروش و انبار( و سیستم های تحلیل کننده اطلاعات ، رد و بدل شده و می توانند قالب های موجود در آنها را استخراج و مرتب کنند. تحلیلگران سازمان سپس از طریق همین اطلاعات مي توانند تصویر جامعی را از هر مشتری و حوزه هایی که به خدمات مختلف بیمه ای نیاز دارند، ايجاد كنند؛ برای بیمه کاملاً مقرون به صرفه است که با چنین شخصی به محض تماس به بهترین وجه رفتار کند.
به نظرمی رسد اگر صنعت بیمه کشور خواهان ایجاد وفاداری در مشتریان است باید وظیفه حفظ مشتری را به منزله مهم ترین وظیفه خود درنظرگیرد. متولیان صنعت بیمه باید مشتریان خود را دارائی های ارزشمند بدانند و از کلیه خرده سیستمهای خود بخواهند که تمام تلاش خود را برای جذب و نگهداری و وفاداری مشتریان بکار برند و حتی پا فراتر گذاشته و مشعوف کردن آنها را هدف خود قرار دهند. چون احتمال تکرار و تمجید از نوع خدمت توسط مشتری راضی و وفادار به مراتب بیشتر است، لذا عاقلانه است که شرکت های بیمه به طورمنظم وفاداری مشتریان خود را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهند(عباداله زاده بهرام، 1392).
در جدول شماره7.2 مزایایی که crm براي شرکتهاي بیمه دارد با توجه به کاربرد هر کدام دسته بندي شده است.
جدول شماره7.2 دسته بندي مزایاي crm در بیمه با توجه به کاربرد آن
تعریف خدمت
– ابزارهاي نمایه خدمت برمبناي
اینترفیس هاي گرافیکی
– کاهش سیکل زمانی اضافه کردن محصول جدید و ایجاد تغییرات در محصول جدید
– دادن میزان کنترل بیشتر در دست استفاده کنندگان تجاري سیستم
توزیع
– نمایندگی برمبناي وب،
– ایمیل کردن اطلاعات بیمه گذاران
– توانایی ارتباط سریعتر با نمایندگی ها وکارگزاري ها و کاهش هزینه هاي توزیع و بروزکردن اطلاعات
– بهبود زمان پاسخگویی و رضایت مشتریان
پذیره نویسی
– فرمهاي مبتنی بر وب و لینک هاي
الکترونیکی براي موتورهاي نرخ گذاري
– توانایی قیمت دهی آنلاین و جمع کردن اطلاعات که کار ایی و رضایت مشتریان را بهبود می بخشد
– کاهش تنظیم مجدد و اشتباهات تایپی
انتشار
– توزیع الکترونیکی پرونده بیمه نامه ها به نمایندگی ها و مشتریان
– کاهش پرینت گرفتن و زمان پست پروند ه ها وکاهش هزینه ها
خدمات
– سیستم مدیریت مرکز تماس
– توانایی خدمات بهتر به وسیله ستاد مرکز تماس
– توانایی سلف سرویس و به وسیله آن کاهش هزینه ها
پرداخت خسارت
– دسته بندي خسارت و کنترل وضعیت
خسارت پرداختی
– امکان کنترل زیاد بیمه گذاران در فرآیند بیمه
– کاهش میزان تماس با مرکز تلفن
بازاریابی
– اجرا و مدیریت عملیات بازاریابی
– ارائه پیش بینی هاي تجزیه وتحلیل شده
– سنجش عملکرد عملیات
– امکان بازاریابی هدفمند و شخصی شده
– استفاده بسیار اثربخش از بودجه بازاریابی
(Peoplesoft, R 2003)

8.5.2مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک در صنعت بیمه ایران
امروزه مسأله اصلی که سازمان ها در ایران و شرکت های بیمه بر آن متمرکز شده اند ایجاد روابطی مداوم و در سطح بالا با مشتریان و ارباب رجوع خود و پاسخ گویی به هنگام به نیازها و تقاضاهای ایشان است. ایجاد و برقراری ارتباط با مشتریان اهمیت ویژه ای برای شرکت های بیمه کوچکتر و تازه تأسیس دارد. پاسخ گویی به نیازهای مشتریان همراه با انعطاف و قابلیت انطباق یکی از فرصت های کلیدی برای شرکت های بیمه خصوصی در مقابله با رقبای قدیمی تر و بزرگتر ایشان است. ارتباطات در شرکت های بیمه ایرانی عمدتاً به صورت سنتی و به شکل ارتباط رو در رو با مشتریان و بدون استفاده از نرم افزارها و ابزارهای پشتیبان انجام می شده است.
در صنعت بیمه ایران، تعداد کمی از شرکت های بیمه به استفاده از فناوری اطلاعات برای پشتیبانی از اهداف crm خود پرداخته اند سامانه ecrm در کشور ما و در صنایع مختلف به صورتی بسیار سطحی فعال گردیده و متأسفانه متمرکز بر ایجاد آگاهی در میان مشتریان در زمینه استفاده از تخفیفات به منظور جذب بیشتر آنها و با کمترین عنایت به مبحث اساسی برقراری ارتباط بلندمدت و اثربخش با مشتری به فعالیت خود ادامه می دهد (ابراهیم پور و همکاران، 1390).
در اغلب شرکت هاي بیمه در ایران بسیاري از عملیات داخلی شرکت از قبیل صدوربیمه نامه ها، مدیریت پرداخت خسارت و سیستم هاي نرخ گذاري خودکار و اتوماتیک شده ولی کارکرد این سیستم ها براساس دیدگاه محصول محوري بنا شده اند نه دیدگاه مشتري محور.
در حال حاضر شرکتهاي بیمه پیشرو در ایران شروع به استفاده از crm، به عنوان کاتالیزور و عامل شتاب دهنده اي براي بهبود کیفیت خدمات و توزیع و درعین حال کاهش هزینه هاي عملیاتی استفاده کرده اند (دهدشتی زهره، بابایی نژاد سید مرتضی، 1388).
9.5.2ویژگی های فعالیت بازاریابی در صنعت بیمه ایران
نگاهي اجمالي به شيوه هاي بازاريابي، جذب نمايندگان فروش و سيستم هاي عملياتي و نگهداري شبكه فروش در صنعت بيمه كشور از يك سو و ظرفيت هاي باز و بدون نفوذ بازار بيمه هاي مختلف بازرگاني و غيربازرگاني نشان از وجود ضعف هاي عميق و كاربردي در نظام بازاريابي صنعت بيمه كشور است. سيستم بازاريابي در بيمه هاي اجتماعي و غيربازرگاني مبتني بر درخواست شخصي فرد با توجه به سازمان تابعه محل فعاليت خود است و در بيمه هاي بازرگاني تقريبا بازاريابي توسط نمايندگان و كارگزاران فروش انجام مي شود. در تعريفي حقوقي كه براي نمايندگان و كارگزاران شده است نمايندگان فروش در حكم نمايندگان شركتهاي بيمه و كارگزاران به عنوان نمايندگان بيمه گذاران محسوب مي شوند.
تحليل نظام بازاريابي بيمه در هر منطقه اي از كشور تابع الگوي خاص آن منطقه است. استفاده از معاملات بازاريابي بدون توجه به تمامي مؤلفه هاي حاكم بر بازار بيمه ايران ممكن است چندان اثر بخش نباشد. از سوي ديگر، استفاده از تجارب بازاريابي كه هم اكنون تحت عنوان علم بازاريابي از آن صحبت مي شود نيز در پيشبرد نفوذ به بازار بيمه بسيار مؤثر خواهد بود. بنابراين تلفيق اصول بازاريابي با اصول واقعي حاكم بر بازار بيمه در هر كشور از مشكل ترين و در عين حال تنها راه مؤثر براي ارتقاي سطح بازاريابي بيمه خواهد بود. حتي بزرگترين دانشمندان علم بازاريابي نيز بدون آشنايي كامل با محيط هاي اقتصادي، قانوني، سياسي، اجتماعي و فرهنگي حاكم بر بازار بيمه نمي توانند راه حل يكسان و متداولي ارائه كنند. بنابراين، براي ايجاد تحول در بازار يابي سنتي بيمه به سمت برقراري نظام بازاريابي نوين و علمي مطابق با شرايط روز بازار، نياز به تحليل دقيق و همزمان تمامي مؤلفه هاي حاكم بر بازار بيمه هستيم.
در حال حاضر، در سيستم بازاريابي سنتي شركت هاي بيمه پس از جذب و معرفي افرادي براي اخذ نمايندگي فروش به بيمه مركزي ايران در صورت قبولي در آزمون آن سازمان مجددا به شركتهاي بيمه براي شروع به كار معرفي مي شوند. تجارب اين افراد در بخش بيمه يا به صورت سابقه فعاليت بازارياب در يكي از نمايندگي هاي بيمه اي و يا كار در يكي از شركت هاي بيمه بازرگاني و يا آنكه به صورت گذراندن دوره هاي كوتاه مدت آموزش تعريف شده است.
نمايندگان و كارگزاران فروش با معرفي انواع پوشش هاي مورد نياز مشتريان طبق تعرفه هاي بيمه مركزي مصوب شورايعالي بيمه و زير نظر يكي از شعب شركت بيمه گر نسبت به صدور بيمه نامه اقدام مي نمايند. بيمه گذاران براي دريافت خدمات پس از فروش مي توانند به كليه شعب و مراكز يك شركت بيمه در سراسر كشور بدون توجه به محل نماينده صادر كننده بيمه نامه مراجعه نمايند.
در صنعت بیمه ایران شیوه نوینی از تفکر در حال نمو است که به دنبال عبور از بازاریابی مبادله ای به سوی مفهوم بازاریابی رابطه مند است زیرا شرکت های بیمه نیز به این مهم واقف گردیده اند که برای کسب موفقیت باید قادر باشند تا مشتریان را نسبت به مفید بودن محصولات و استحکام بازار خود اقناع نمایند. در اینجا گفتاری از ادوارد دمینگز شایان توجه به نظر می رسد: «سود در تجارت، مستلزم مراجعه دوباره مشتری است، مشتریانی که به داشتن کالا یا خدمات شما مباهات کرده و دوستانشان را هم به مصرف کالا یا خدمات شما تشویق می‏کنند. بنابراین باید سنجش رضایت مشتریان را در فرایندهای کاری منظور کرد».
در شرایط بحرانی کنونی در اقتصاد جهانی، جلب اعتماد مشتری عنصری حیاتی برای صنعت بیمه بوده و حتی در کوتاه- مدت نقدینگی به عنوان هدف مد نظر است چرا که بقای سازمان را تضمین می نماید. در میان و بلند مدت هدف شرکت بیمه می بایست یکپارچه سازی اعتماد مشتریان بیمه و اهداف مدیران در قالب افزایش وفاداری مشتریان باشد. با توجه به مأموریت و فلسفه وجودی شرکت های بیمه، حرکت از بازاریابی و نگرش سنتی به مشتری به سوی نگرشی ارزش محور ضروری می باشد. رویکرد نامناسب شکل گرفته در صنعت بیمه مبنی بر جذب هر چه بیشتر مشتریان عمده (شرکت ها) با اتکای صرف بر کاهش حق بیمه (قیمت) در پی اقدام بیمه مرکزی ایران در حذف تعرفه ها و محدودیت های صدور، آینده صنعت را با تردیدهای جدی مواجه خواهد کرد و در نهایت به ضرر تمام دست اندرکاران و افراد ذیربط صنعت است. رویکرد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های صنعت بیمه، مدیریت ارتباط، ارتباط با مشتری، مدیریت ارتباط با مشتری Next Entries پایان نامه با کلید واژه های ارتباط با مشتری، بازاریابی، مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت ارتباط