پایان نامه با کلید واژه های امر به معروف، نهی از منکر، مواد مخدر، دوره های آموزش

دانلود پایان نامه ارشد

با پرورش حس دینی از جمله اقدامات پیشگیرانه محسوب می شود. شاید بتوان گفت موارد زیادی از تخلفات صورت گرفته ناشی از ناآگاهی مردم از قوانین است. لذا لازم است با آموزش های صحیح از طریق مجاری مختلف (ازجمله صدا و سیما)، قوانین مربوط به نحوه تعامل ماموران پلیس با مردم و حدود اختیارات آنان سطح آگاهی مردم را ارتقاء داد. قوانین و مقرراتی مثل « ممنوعیت ورود به منزل افراد بدون حکم قضایی»، «عدم جواز تنبیه قبل از اثبات جرم » و «عدم جواز دستگیری افراد بدون حکم قضایی به غیر از جرائم مشهود» که آگاهی مردم از آنها بسیار مطلوب و مفید است. اگر ماموران پلیس بدانند که مردم از حدود اختیارات پلیس و همچنین حقوق خود آگاهی کافی دارند مسلما خود را کنترل کرده، آمار موارد ضرب و شتم کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر اقدامات سختگیرانه و اعمال قانون در خصوص مامورانی که مرتکب این تخلف شده اند نقش موثری در کاهش آن خواهد داشت.
4-2-2- اخاذی
می توان گفت علت اصلی این امر مشکلات مالی و کافی نبودن درآمد و یا زیاده خواهی برخی افراد است. البته ناگفته نماند که عوامل دیگری نیز مدخلیت دارند از جمله ترس از عواقب عدم همکاری با قاچاقچیان یا شیوع این تفکر که «اگر من نگیرم فرد دیگری می گیرد » و… اما در هر حال جهت مقابله با این موضوع باید اقدام نمود.
الف-علل فردی
1-ناآگاهی برخی کارکنان از قوانین، مقررات و عاقبت کار
2-ضعف روحیه خدمت گذاری
3-ضعف مبانی دینی و ایمانی
4-ضعف مالی
5-ضعف تعهد خدمتی برخی کارکنان
6-رشد روحیه رفاه طلبی، مال اندوزی و کسب درآمد های نامشروع در برخی کارکنان
7-ارتباط با افراد ناباب و متخلف
8-نهادینه نشدن فرهنگ قناعت و رضایت به روزی حلال
ب-علل درون سازمانی
1-وجود موقعیت های مستعد ارتکاب جرم
2-انفرادی بودن برخی از ماموریت ها
3-وجود نقاط تلاقی و تماس با جامعه هدف
4-ضعف آموزش های حرفه ای
5-ضعف نظارت های تخصصی و سیستمی از سوی فرماندهان و مبانی نظارتی
6-سوء استفاده از لباس، تجهیزات، خودرو و سایر امکانات سازمانی
7-عدم شفافیت چرخه و روش انجام امور به خصوص در خدمات انتظامی (سيد تاج الديني؛ باخدا، 1388، ص 152).
اما درهرحال جهت مقابله با این موضوع علاوه بر بالا بردن روحیه تقوی و دین‌داری و مراقبت شدید از کارکنان در معرض خطر، راهکار مناسب، ایجاد سیستم های تشویقی برای افرادی که وظیفه مبارزه با قاچاق را انجام می دهند و معرفی آنان در نشریات مختلف ناجا و حتی در رسانه های ملی، محلی و اطلاع رسانی در مورد مضرات تبانی و اخاذی؛ تعیین و مشخص کردن مبانی فقهی و حقوقی مبارزه با مواد مخدر می باشد. همان گونه که بیان گردید علت اصلی این تخلف، مشکلات مادی است. اگر فرد از لحاظ مالی تامین باشد و درآمدش کفاف هزینه زندگی اش را بدهد کمتر حاضر به انجام چنین عمل ناشایستی خواهد شد؛ عملی که عواقب بسیار مخرب اجتماعی را در پی خواهد داشت.
ذکر این نکته ضروری است که اقدامات امنیتی نیز باید در دستور کار قرار گیرد و پدیده مبارزه با قاچاق به عنوان یک مساله کلان از سوی همه قوا مدنظر باشد و در حقیقت با انجام یک کار تیمی و منسجم با این پدیده برخورد شود.
4-2-3- ارتشاء
«رشوه عبارت است از دادن مالی به مامور رسمی یا غیر رسمی دولتی یا شهرداری به منظور انجام کارهای اداری یا قضایی ولو این که آن کار مربوط به شغل گیرنده مال نباشد، خواه آن مال را مستقیما دریافت کند یا به واسطه شخص دیگری آن را بگیرد.» (ولیدی، 1377،ص36).

الف– علل فردی
1-افزون طلبی و داشتن روحیه سودجویی
2-فشار و تحریکات روانی و خانوادگی
3-پائین بودن سطح درآمدهای اقتصادی و داشتن مشکلات مالی
4-تجمل گرایی و تمایل به ثروت اندوزی و تمکن مالی
5-کم توجهی به منزلت سازمانی و عزت فردی از سوی برخی از کارکنان
6-نارضایتی شغلی
7-سوء استفاده از موقعیت شغلی به دلیل پایگاه اجتماعی پلیس
8-جرم پوشانی از سوی برخی از کارکنان
9-انفرادی بودن بعضی از ماموریت ها و اختیارات وسیع کارکنان
10- عدم آگاهی نسبت به تبعات قانونی جرم ارتشا
ب- علل درون سازمانی
1-ضعف در نظارت، کنترل و اشراف لازم بعضی از مسولان ،مدیران و فرماندهان نسبت به افراد تحت امر
2-عدم بهره گیری کافی از تجهیزات و فن آوری های روز دنیا به جای عامل انسانی در انجام امور
3-عدم شفافیت و ثبات لازم در جهت گیری قوانین و مقررات مربوط به برخی از کالاهای قاچاق، مواد مخدر و …
4-موقعیت جغرافیایی برخی از یگان ها و قرار گرفتن در جغرافیای جرائم شایع
5-مفتوح بودن راه های نفوذ و اجابت خواسته مخاطبان چه از نظر شکلی و چه از نظر ماهیت امر
6-شفاف نبودن فرایند انجام برخی امور
7-نظارت های غیر تخصصی و نظام نیافته
8-وجود موقعیت های پیش جنایی و نقاط تماس (سيد تاج الديني؛ باخدا، 1388، ص 161).
مبارزه فرهنگی با این مساله و ریشه کن نمودن آن از جامعه شاید بهترین طریق مبارزه با آن باشد؛ زیرا این کار معمولا در خفا انجام می گیرد و پیگیری قانونی آن نیز با مشکلاتی همراه است. برای مبارزه با این پدیده باید زمینه های ارتکاب آن را نیز از بین برد لذا نباید فقط با معلول مبارزه کرد. گستردگی کار پلیس، ماموریت ها و وظایف محوله به او در سراسر کشور موقعیت خاصی را برای شاغلان این بخش فراهم نموده است: مراجعه افراد مختلفی که به نحوی از انحاء مشکل دارند و در صدد رفع سریع آن هستند و در این راه نیز از هیچ کاری دریغ نمی ورزند و وسوسه ها و مراجعات مکرر آنها زمزمه های شیطانی است برای غرق شدن در مرداب و باتلاق رشوه، توجیهات متفاوت، اسامی عجیب و غریب برای استتار این گناه و جرم هیچ کدام نمی توانند وجدان بیدار انسانی را قانع سازند که عمل ارتکابی، گناه و جرم نبوده و حقی را ضایع ننموده است.
پلیس مومن، معتقد و با تعهد بایستی ضمن اجرای با صلابت قوانین و مقررات در مقابل این وسوسه ها و دام های فریبنده هیچ گاه تسلیم نشود؛ چرا که اولین لغزش، لغزش های دیگری را به دنبال خواهد داشت و قطعا و یقینا باید گفت و دانست که بار کج به منزل نخواهد رسید.
شاید بتوان اصلی ترین دلیل این امر را مشکلات مالی و کافی نبودن در آمد دانست.
-یکی از راه های مبارزه با این پدیده شوم، مبارزه با فقر مالی، تامین زندگی کارکنان دولت و برپایی عدالت اقتصادی است. امیرالمومنین، علی(در فرمان خود به مالک اشتر اصل تامین زندگی آبرومند قضات را خاطرنشان می نماید و می فرماید: «در بذل و بخشش به قاضی چنان دست جود و سخا را گشاده دار که او را از تهی دستی برهاند و با دریافت آن عطا، احتیاجش به مردم کاهش یابد.» (نهج البلاغه، نامه 53).
اقدام موثر دیگر آشنا نمودن ماموران با آثار مخرب رشوه و رشوه خواری در همه شئون زندگی است تا با عنایت به اعتقادات مذهبی و عامل درونی و ایمان، مانع رفتن آنها در این بیراهه شود.
ج- راهکارهای اجرایی و کاربردی جهت مبارزه با پدیده شوم رشوه خواری
1- از آنجا که نظارت همگانی و انتقال اطلاعات صحیح می تواند نقش سازنده ای را جهت کنترل و برخورد اصولی و به موقع در یگان های نیروهای مسلح ایفا نماید، لازم است سیاستی اتخاذ گردد و زمینه اخذ گزارش های مردمی در یگان ها فراهم و موانع و مشکلات از مسیر گزارش دهنده برداشته شود تا فرهنگ بی تفاوتی نسبت به این پدیده شوم به کلی از بین برود.
2- از آنجا که ماموریت نیروی انتظامی ارتباط تنگاتنگی با مردم در زمینه های مختلف دارد و چنین وضعیتی بدون مهارت ارتباط ،مشکلاتی را ایجاد می نماید لذا لازم است اولا افراد خاصی را متناسب با فرهنگ و ارتباطات مردمی گزینش نمود، ثانیا با توسل به شیوه های نو و ابزارهای مناسب آموزشی زمینه برقراری ارتباط سالم و اصولی در آنان را فراهم نمود.
3- بی تردید انجام آموزش های کوتاه مدت نوبه ای و یا درج برخی از موضوعات مبتلا به از جمله تعریف و تعیین مصداق رشوه، آشنایی با شگردهای مختلف پرداخت رشوه و مجازات ارتشاء در فهرست دروس دوره های آموزشی توجیهی(بدو ورود)، حین خدمت به خصوص آموزش های رسته ای جهت مخاطبانی که در معرض دریافت رشوه می باشند از اهمیت بالایی برخوردار است و چنانچه به موازات آموزش های ذکر شده به فراگیر، آموزش های اخلاقی و عقیدتی پیرامون دو فریضه شریفه “امر به معروف”و”نهی از منکر”و همچنین تاثیرات ناشی از دریافت رشوه و نقش مال حرام در زندگی انسان ها می تواند نقش تعیین کننده ای را در پیشگیری از وقوع جرم مذکور اعمال کنند.
4-تعریف، تامین و تخصیص بودجه مناسب جهت زمینه یابی های موثر نسبت به انجام بهینه فعالیت های فرهنگی و تبلیغاتی و ارزیابی دقیق باز خورد اجرایی آن و احیای فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های قرآن کریم، جرم شناسی، ضرب و جرح، باورهای دینی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه 6-، بررسي، ديدگاههاي، علمي