پایان نامه با کلید واژه های ارتباط جمعی، وسایل ارتباط جمعی، برنامه های تلویزیون، اوقات فراغت

دانلود پایان نامه ارشد

عرضه دارد، سازمان ارتباطی نیز از این قاعده مستثنی نیست. وسایل ارتباط جمعی به لحاظ ویژگی های منحصر به فردی که دارند، می توانند کارآمدترین وسیله برای آموزش مهارت ها، دانش ها و ایده های نو در چارچوب برنامه های توسعه ای باشند.
“استوارت هال” جامعه را به صورت مدار بسته ای تعریف می کند که رسانه های جمعی به عنوان شاهراه در فرآیند هویت بخشی در جامعه نقش پیدا می کنند. وسایل ارتباط جمعی و رسانه ها به طور معمول با زمان فراغت انسان ها برخورد می یابند و در این تعامل نقش ها و کارکردهایی مختلف برجای می گذارند. رسانه ها هم حرکت و پویائی و سر زندگی را تقویت و تولید می کنند هم رخوت و تنبلی و سستی را. از یک سو احساس های عاطفی، محبت و صداقت را برمی انگیزند و از سوی دیگر احساس زشتی، دشمنی، بی اعتمادی، دروغ و خشونت را زنده می کنند. این کارکرد به طور طبیعی موجب پیدایش تضاد درونی- رفتاری در مقیاس فردی و اجتماعی می شود، در ادامه ابتدا یکی از جامع ترین تقسیمات انجام شده از کارکردهای رسانه نام برده شده و سپس برای جلوگیری از طولانی شدن مباحث و نیز توجه به کانون اصلی مد نظر تحقیق به توضیح سه کارکرد رسانه ها اشاره می کنیم.
– رسانه به عنوان یک دین (دین به معنای کیش و آیین )
– رسانه به عنوان مدرسه و دانشگاه
– رسانه به عنوان عامل پرورش افکار عمومی
– رسانه به عنوان انتقال و تشکیل فرهنگ
– رسانه به عنوان عامل اطلاع رسانی و خبر
– رسانه به عنوان تفریح و تفنن و سرگرمی
– رسانه به عنوان درآمد و ثروت
– رسانه به عنوان مشروعیت افراد و سازمان ها و نظام
– رسانه به عنوان مشارکت و گفتگو
– رسانه به عنوان بازار خرید و فروش
– رسانه به عنوان وسیله ای برای اشاعه و ترویج دین
– رسانه به عنوان میزبان
– رسانه به عنوان یک عادت یا اعتیاد
– رسانه به عنوان هویت گرایی یا هویت شناسی
– رسانه به عنوان یک وسیله ایمنی و امنیت برای فرد , گروه
– رسانه به عنوان عامل مقابله با اعمال ناهنجار
– رسانه به عنوان عامل تشکل و بسیج فرد، گروه یا ملت
– رسانه به عنوان تصدیق کننده ارزش ها و باورها
– رسانه به عنوان ابزاری برای جهانی بودن یا جهانی کردن یا جهانی شدن
– رسانه به عنوان یک دوست ، رفیق یا همنشین و حتی عضوی از خانواده (غفاری، 1385 :9) .
به طور خلاصه سه وظیفه اصلی وعمده رسانه ها عبارت است از : 1) اطلاع رسانی و خبردهی 2) آموزش
3) سرگرمی و تفریح.
2-2-2-3-1-کارکرد خبری رسانه
وسایل ارتباط جمعی پخش خبر و اطلاعات را بر عهده دارد. رسانه های جدید برای دریافت یا انتقال محتوای اطلاعات به عنوان وسیله پخش و انتشار اطلاعات استفاده می شوند (ام سی کوایل ،2010) .
رسالت آن ها در انتقال سریع و بی طرفانه اخبار و وقایع دنیای ماست. از این رو این وسایل کوچک شدن کره زمین و همسایگی ساکنان آن را موجب شده اند. عده ای نیز این نقش را بر عهده مهم ترین نقش و کارکرد وسایل ارتباط جمعی دانسته که از طریق پی جویی و گردآوری اطلاعات، حوادث و رویدادهای ملی و فراملی را به عموم مردم انتقال می دهند. در هر خبری پنچ ویژگی بایستی لحاظ شود: تازگی، اهمیت، جذابیت، جامعیت، کوتاهی و فشردگی. از میان وسایل ارتباط جمعی رادیو و تلویزیون مهم ترین وسیله پخش اخبار در عصر ما بوده و به چهار طریق می تواند به نمایشی کردن و ارزش دادن به وقایع بپردازد :
– فاصله میان نمایش و تماشاگر را از بین ببرد.
– مرز میان زندگی خصوصی و اجتماعی را حذف کند.
– هر حادثه ای را ولو در ابعاد وسیع در روی صحنه خود کوچک و محدود سازد.
– به حوادث چهره ای حزن انگیز و یا لذت بخش بدهد.
در کنار نقش اطلاع رسانی برخی به نقش آگاه سازی نیز اشاره کرده اند که عبارت است از تحلیل و تشریح درست اخبار و نه فقط انتقال آن (غفاری، 1385: 10) .
مطابق با یافته های تحقیقات و پژوهش های مک کوئیل36 و همکارانش (بیابانگرد، 1380) دلایل تماشا و توجه به برنامه های تلویزیونی در سه مقوله قایل دسته بندی است:
اطلاعات: کسب اطلاعات در باره جهان و جامعه، کسب راهنمایی در امور عملی، ارضاء حس علاقه و کنجکاوی و میل به یادگیری.
هویت شخصی: تقویت کردن ارزش های شخصی، یافتن الگوهای رفتاری، همانند سازی با ارزش های مورد اعتنای دیگران و کسب بصیرت درباره خویشتن.
وحدت و تعامل اجتماعی: کسب بصیرت درباره وضع دیگران، کسب احساس تعلق به جمع، یافتن مبنایی برای گفت و شنود و کمک به اجرای نقش های اجتماعی.
2-2-2-3-2- کارکرد آموزشی رسانه
رسانه های جمعی و خصوصاً رادیو و تلویزیون می توان از طریق های ویژگی های زیر نقش مهم و اساسی در امر آموزش داشته باشند:
1- دنیای خارج را به داخل کلاس آورده و موجبات برانگیختگی علاقه برای یادگیری شوند و نیز قدرت تصور یادگیرندگان را نیز افزایش دهند.
2- برخلاف مدرسه که تنها قشر خاصی از انسان ها را، آن هم به تعداد اندک و در زمان و ساعتی محدود زیر پوشش می گیرد، می تواند همه انسان ها را در تمامی ساعت های شبانه روز در اختیار خویش داشته باشند.
3- بر خلاف مدرسه که صرفاً سال های محدودی از حیات فرد را در بر می گیرد می تواند تمامی افراد را تحت پوشش آموزشی خود قرار دهند.
4- سهولت مکانی و هزینه ای نیز می تواند از جمله مزایای رسانه های در امر آموزش باشند چرا که دیگر لازم نیست مسافتی برای شرکت در کلاس درس پیموده و نیز برخی هزینه ها پرداخت شود(غفاری، 1385: 9).
نتایج حاصل از 50 سال تحقیق نشان می دهد آن نوع برنامه های تلویزیونی که ساخت ساده تری دارند و از اهداف آموزشی استفاده کرده اند بر یادگیری اثرات مثبت تری دارند (دوور ،1999 ) .
2-2-2-3-3- کارکرد تفریحی و سرگرمی رسانه
همان طور که قبلاً ذکر شد وسایل ارتباط جمعی به طور معمول با زمان فراغت انسان ها برخوردار می کنند، از طرفی توجه فراوان به تأمین اوقات فراغت بیشتر و استفاده از این اوقات سبب شده که انسان تدریجاً به سوی یک نوع تمدن فراغت گام بردارد و با کاهش ساعت های کار و ایجاد وسایل سرگرمی از زندگی خود بیشتر لذت ببرد چه اینکه امروزه وسایل ارتباط جمعی به عنوان مهم ترین ابزار تفریحی و سرگرمی افراد به شمار می آید که از طریق پخش برنامه های سرگرم کننده بر الگوی رفتاری اوقات فراغت انسان تأثیر می گذارد. به نظر می رسد اوقات فراغت می تواند هم جنبه اخلاقی و هم جنبه فرهنگی داشته باشد و چنانچه این وسایل بدرستی به کار آیند مانند مدرسه ای بزرگ بر زندگی انشان ها پرتو افکند (غفاری، 1385: 11) .
پژوهشگران زیادی در زمینه رهایی از فشارهای روانی و مسئله آرامش بخشی تماشای تلویزیون پرداخته اند. عده ای به این نتیجه رسیدند که (لوینسون37، 1974؛ کوبی38 و میهالی39، 1990؛ وین40، 1990(افرادی که زیاد تلویزیون تماشا می کنند به همان نسبت از احساسات درونی ناخوشایند بیشتری مانند کسالت، غمگینی، تنهایی و خصومت رنج می برند. یعنی افسردگی را معلول تماشای زیاد تلویزیون و نداشتن تعامل های اجتماعی واقعی دانسته اند و گفته اند تماشای زیاد برنامه های تلویزیون مانند الکل و مواد مخدر عمل می کند .منجر به افسردگی فزاینده و در نهایت اعتیاد بیشتر به آن می شود ( بیابانگرد، 1380) .
اما بسیاری از پژوهشگران با این نظر موافق نیستند. بنا به اعتقاد بکهام41 و آدامز42، یکی از سودمند ترین راه های مقابله رفتاری با فشاری روانی در افراد افسرده، افزایش تجربه های لذت بخش است. در این خصوص ، تماشای تلویزیون می تواند عامل موثری در دستیابی به آرامش باشد تا فرد بتواند به طور موقت مشکلات درونی خود را فراموش کند (بیابانگرد، 1380) .
نکته قابل توجه و تأمل آن است که با وجود کارکردهاي متعددي که براي رسانه‌ها ذکر شد امروزه سرگرم کنندگي رسانه‌هاي جمعي نقش اصلي يافته به نحوي که بي‌شک وجه غالب رسانه‌هاي جمعي امروز، سرگرم کنندگي آنهاست. حتي مشاهده مي‌شود که کارکردهاي ديگر رسانه همچون آموزش و اطلاع‌رساني جز از بستر سرگرم کنندگي حاصل نخواهد شد بطور مثال، همان‌طوري‌که ذکر شد از جمله ويژگي‌هايي که در اطلاع‌ رساني رسانه‌اي مورد توجه قرار گرفته جذابيت آن است. در آموزش نيز بر ويژگي جذابيت و سرگرم کنندگي تأکيد مي‌شود. چه اينکه از بستر سرگرم شوندگي مخاطبان رسانه‌ها قادر خواهند بود، به رسالت‌هاي ديگر خود جامة عمل بپوشانند.
2-2-2-4- ضوابط ساختاری برنامه سازی در رسانه
در ساختار برنامه های صدا و سیما ضوابط و شاخص هایی وجود دارد که هر یک نیز از زیر شاخه هایی تشکیل شده است. این ضوابط عبارتنداز؛ ایده برنامه، نام برنامه، آرم برنامه،لزوم تناسب قالب با محتوا و مقوله های موضوعی و مواد برنامه ای. در ادامه هر شاخص با زیر شاخه هایش بر اساس دستورالعمل ابلاغی صداو سیما (1387) بحث شده است.
2-2-2-4- 1- ایده برنامه
برنامه ساز اساساً چه ایده مطلوبی دارد؟ این پرسش باید بر اساس ملاک های زیر پاسخ داده شود:
1- روشن بودن اهداف کار
آیا مشخص است که برنامه ساز به دنبال چیست و چه می خواهد بگوید؟ آیا “هدف” از ساخت این برنامه روشن است و می توان آن را از خلال برنامه دریافت؟ یا نه؟ اصولاً ذهنیت کلی و مبهم است و هدف خاصی در کار نیست؟ برنامه ای که نتوان برای اهداف و زمینه موضوعی آن چارچوب مشخصی در نظر گرفت توفیقی در جذب مخاطب نخواهد داشت.
2- توجه به ضرورت و اهمیت پرداختن به چنین ایده ای در برنامه ها
ایده مورد نظر (فکر کار) به مسائل و موضوعات منطقه تحت پوشش مربوط است و اصولاً ضرورت دارد چنین برنامه ای ساخته شود؟ آیا موضوع برنامه کشش و جاذبه کافی برای شنونده بومی دارد و جمعیت مخاطبان به آن علاقه نشان می دهند و برای جامعه خود آن را موثر و مفید می دانند؟

3- بدیع بودن ایده کار
موضوع اصلی و فکر کار، بدیع و تازه است یا نسخه ای صرفاً کلیشه ای است که از روی برنامه های موفق تلویزیونی اقتباس شده است؟
4- قالب پذیر بودن
آیا تلویزیون محل مناسبی برای تحقق ایده مورد نظر است؟ آیا اگر مطا لب مورد نظر برنامه ساز به جای آن که در تلویزیون بازگو شود در یک روزنامه یا کتاب چاپ شود تاثیر آن بیشتر نخواهد بود؟
5- قابل اجرا بودن
این برنامه اگر بخواهد ادامه پیدا کند اصولاً مقرون به صرفه است؟ دچار کمبود هزینه نمی شود؟ تجهیزات فنی مرکز کفاف آن را می دهد؟(مثلاً ممکن است برای برنامه ای نیاز به دعوت از چهل میهمان باشد ولی استودیوی تلویزیون گنجایش چنین اجتماعی از مدیون را نداشته باشد یا مقررات اداری و مالی مانع کار شود مثلاً امکان پذیرایی از این حجم میهمانان به دفعات ضبط برنامه در مرکز نباشد و امثال این ملاحظات).
2-2-2-4- 2- نام برنامه
در تعیین نام برنامه باید ملاک های زیر را در نظر گرفت :
• نام برنامه باید بر محتوای برنامه دلالت کند و معرف موضوع باشد و ذهن مخاطب را به مقوله دیگری (غیر از موضوع برنامه) معطوف نسازد.
• نام برنامه (چه ساده چه نمادین) باید جذاب و مبتکر باشد و ذهن مخاطب را جلب کند از نامه های قبلی برنامه ها نباید تقلید کرد (مگر آنکه برای مخاطبان امروز نا آشنا باشد).
• نام برنامه باید خوش آهنگ باشد و براحتی تلفظ شود (به ریتم کلام و ترکیب هجاها و سازگاری و همخوانی واژه ها و عدم تنافر حروف در ساختار نام توجه شود). مثلاً “نغمه و نوا” به سبب واج یکسان در “ن” در شروع کلمات بهتر از “نغمه و آوا” است. برعکس ترکیب هایی نظیر “موج جوان” به علت اینکه حرف انتهای واژه اول با حرف شروع واژه دوم یکی است خوش آهنگ نیست. همچنین بهتر است ترکیبی انتخابی بیش از دو هجا باشد (گاهی نام برنامه ممکن است یک جمله باشد”آسمان همیشه ابری نیست” ).
• نام های بسیار ساده و تشخیصی مانند “کار و کوشش” در برنامه های اقتصادی یا بسیار نمادین و دور از ذهن مانند “تنهایی آینه ها” برای برنامه شعر معاصر یا ترکیب های کلیشه شده مانند صدای بهداشت یا ترکیب های من در آوردی مانند تلخ تر از شیرینی و نام های کلی که موضوعات بسیاری را در ذیل آنها می توان مطرح کرد، مانند گفته ها مناسب نیستند.
• انتخاب نام برنامه هایی که به زبان یا لهجه محلی است به همان گویش یا زبان مثل سی مو سی تو

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های ارتباط جمعی، وسایل ارتباط جمعی، اثربخشی سازمانی، عوامل درونی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های نیروی انسانی، برنامه های تلویزیون، عملکرد سازمان، بهای تمام شده