پایان نامه با کلید واژه های ادغام شرکت ها، عصر اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

حال ايشان نشان دادندکه چنان که نفوذ در اين بخش ها ادامه پيدا مي کند، رشد حذف مي شود و جابجايي ممکن است بين کانال ها اتفاق بيفتد(نايروپ و همکاران،2011).
ويژگي هاي وب سايت مي تواند ميزان جستجوي مشتريان را هم افزايش و هم کاهش دهد و بنابراين بر روي رفتار خريد آنان تأثير بگذارد. از بررسي مطالعات انجام شده بر روي داده هاي فردي مشتريان، موارد زير به دست آمد:
1- تلاش هاي بازاريابي83 مي تواند مشتريان را به سمت کانال مشخصي سوق دهد.
2- بيشتر مشتريان براي اضافه شدن يک کانال اينترنتي، از کانال هاي مختلف استفاده خواهند نمود.
بنابراين اضافه کردن يک کانال اينترنتي تعاملي، مي تواند رفتار خريد مشتري را هم افزايش دهد و هم کاهش دهد.پس مي توان گفت که تلاش هاي بازار يابي، نه تنها بر روي انتخاب کانال براي مشتري تاثير مي گذارد؛ بلکه مي تواند افزايش در خريد توسط مشتريان چندکانالي را نيز منجرشود(نايروپ و همکاران،2011).
ب) تاثير معرفي يک وب سايت اطلاعاتي
بنگاه ها بر روي وب سايت هاي اطلاعاتي سرمايه گذاري مي کنند تا اثرات مثبتي را مثلاً در خصوص اين موارد به دست آورند: دانش مشتريان، درک از برندها يا رفتار خريد. اما اين بنگاهها با اين کار ريسک اثرات منفي در مورد فاصله بين رفتار خريد و زمان تحقيق را نيز مي پردازند.
شيو84 و فدورلچين85(1999) نشان دادند در مواقعي که منابع اطلاعاتي کمياب است، مشتريان با انگيزش بالا، محصولات را به جاي شناخت، بيشتر بر اساس انگيزش انتخاب مي کنند. در اختيار قرار دادن اطلاعات از طريق وب سايت هاي اطلاعاتي براي مشتريان انگيزشي اين امکان را براي آنها به وجود مي آورد که بتوانند تأکيد بيشتري بر روي شناخت داشته باشند و خريد را بر اساس شناخت مناسب خريد نمايند. همچنين مي توان وب سايت هاي اطلاعاتي را به وب سايت هاي تعاملي ارتقا داد يا حداقل اينکه از وب سايت اطلاعاتي به يک وب سايت تعاملي ارتباط فراهم نمود. به عنوان مثال زارا86 مي تواند وب سايت خود را به وب سايت بلومينگدل87 متصل نمايد تا خريداران بتوانند پوشاک خود را از طريق آن سايت به صورت آنلاين انجام دهند. اين گزينه فقط در صورتي ممکن است که مشتريان، تمايل به خريد آنلاين را داشته باشند، کالا را بتوان از طريق سايت به روشي مقرون به صرفه فروخت و اثرات منفي کانالهاي تعاملي آنلاين در مطالعات گذشته، کمتر از اثرات منفي سايت هاي اطلاعاتي باشد(نايروپ و همکاران،2011).

2-1-2-4 روند گسترش اينترنت و تجارت الکترونيک
در عصر اطلاعات و فناوري هاي پيشرفته نرخ رشد صنايع جديد به مراتب سريعتر از گذشته مي باشد. به علت رقابتي شدن تحقيقات و سرمايه گذاري کلان، به عنوان محور مزيت رقابتي بين شرکت هاي تراز اول صنعت جهت حفظ يا کسب موقعيت رهبري بازارها، نرخ رشد اختراعات و اکتشافات علمي افزايش چشمگيري داشته است. براي مثال در صنايع الکترونيک، راديو حدود 78 سال، تلويزيون حدود 50 سال، تلويزيون کابلي 20 سال و بالاخره اينترنت پس از ورود 6 سال به مرز 50 ميليون مخاطب رسيده اند. واضح است که رشد اينترنت نسبت به ديگر شيوه هاي ذکر شده سريعتر بوده است؛ به همين ترتيب هزينه هاي سرمايه گذاري شده توسط شرکت ها در خصوص اينترنت بسيار قابل توجه مي باشد. براي مثال اين ميزان از 38 درصد در سال 1995 به 53 درصد در سال 1998 رسيده است. طبيعي است که اين ميزان سرمايه گذاري در مقابل بايد درآمد و سود دهي را نيز افزايش داده باشد که اين گونه شرکت ها به سوي آن هجوم آورده اند. نکته اساسي ديگري که در روند رشد و توسعه شبکه اينترنت و تجارت الکترونيک طي 5 سال و 5 مرحله صورت گرفته که از ايجاد زير ساخت ها آغاز شده و پس از طي مراحل نرم افزار نويسي و خدمات آن، مجتمع سازي، خرده فروشي و تجارت هاي کوچک، به مرحله کنوني که تجارت الکترونيکي گسترده مي باشد رسيده است.روند توسعه تجارت الکترونيکي به سوي جهاني سازي و همکاري يا ادغام شرکت هاي الکترونيکي است به طوري که طي سال هاي گذشته مشکلات شرکت هاي اينترنتي از کمبود مصرف کنندگان به نامحدود شدن آنها و از چند منظوره بودن به تخصصي شدن تغيير کرده است و در نتيجه هر قدر ديرتر نسبت به ورود به بازار تجارت الکترونيکي اقدام شود، کار براي تازه واردين مشکل تر خواهد بود و اين اعلام خطري به تازه واردين ايراني است تا هر چه سريعتر نسبت به آن اقدام نمايند.(احمدي، 1381 و يزدان پرست، 1386).

2-1-3 مروري بر تجارت الکترونيک88
تعاريف زيادي در رابطه با تجارت الکترونيکي وجود دارد. براي مثال يونا89 (1997) تجارت الکترونيکي را “توانايي براي انجام مبادلات شامل مبادله کالا و خدمات بين دو يا چند طرف با استفاده از ابزارهاي الکترونيکي و تکنولوژيکي” معرفي کرده است. دپارتمان تجارت آمريکا90 (2005) تجارت الکترونيکي را به عنوان يک نوع از مبادلات يا تعاملات کسب و کاري معرفي کرده است که در آن مشارکت کنندگان به طور الکترونيکي کسب و کار خود را آماده کرده و اجرا ميکنند. اسچنايدر (2003) بيان ميدارد که تجارت الکترونيکي، انجام فعاليتهاي کسب و کار با استفاده از ارسال دادههاي الکترونيکي از طريق اينترنت و شبکه گسترده جهاني است. به طور خلاصه، تجارت الکترونيکي را به سادگي ميتوان به عنوان “مبادلات مبتني بر تکنولوژي ميان طرفين” (افراد و سازمانها) دانست (جاتوراويث، 2007).
2-1-3-1 توسعه تجارت الکترونيکي و کسب و کارهاي آنلاين
در سالهاي اخير، کسب و کارهاي فراواني وارد حوزه تجارت الکترونيکي شدهاند، و از طرفي نيز مصرفکنندگان آنلاين که تمايل به خريد از طريق اينترنت دارند نيز افزايش يافتهاند (ليو، 2004). تجارت الکترونيک را ميتوان با تعدادي از خصوصيات آن توصيف کرد که به صورت “فروش و خريد محصولات و خدمات از طريق اينترنت” تعريف ميشود. تجارت الکترونيکي، مستلزم به اشتراک گذاشتن اطلاعات کسب و کار، حفظ روابط تجاري و اعمال تعاملات کسب و کاري با استفاده از تکنولوژيهاي مبتني بر اينترنت ميباشد.
رشد بسيار سريع فن آوريهاي اطلاعات و از جمله آنها اينترنت، جنبههاي مختلفي از زندگي ما را تحت تاثير قرار ميدهد. هر چه بيشتر و بيشتر افراد از پست الکترونيکي و چت براي کار، تفريح و برقراري روابط با دوستان استفاده کنند، بيشتر براي انجام فعاليتهاي روزانه خود از اينترنت و مرورگرهاي اينترنتي بهره بگيرند و بيشتر نيازهاي خود را از طريق آنلاين مرتفع کنند، و در نهايت، زمان بيشتري در طول روز صرف کار با اينترنت بکنند، تعجبي نخواهد داشت که بسياري از کسب وکارها به سرعت به سمت اينترنت و تجارت الکترونيکي کشيده شوند.
امروزه مصرفکنندگان اين امکان را دارند تا از داخل خانه يا محل کار خود به طيف وسيعي از کالاها و خدمات در سرتاسر دنيا دسترسي پيد ا کنند. مصرف کنندگان ميتوانند در صفحه رايانه خود محصولات را مشاهده کرده و حتي تصور کنند که چگونه اين محصول ممکن است براي ارضاي نيازهايشان مفيد باشد. علاوه براين، استفاده از کانالهاي تجارت الکترونيکي و اينترنت مانند وبسايتها، پاسخ سريعتري را براي نيازهاي بازار فراهم ميآورد. منفعت تجارت آنلاين در برابر روش سنتي تجارت را ميتوان در رشد فزاينده و کارايي بيشتر، هزينه کمتر، خدمات 24 ساعته و تطبيق سريع با موقعيت بازار خلاصه کرد (ليو، 2004).
از اين ديدگاه، اينترنت تمامي فرايند خريد را با هم در يک واسط? به راحتي دردسترس، پيوند ميدهد- از ارائه بصري محصول گرفته تا خريد آن. بنابراين، خريد آنلاين، با نرخ رشدي پيشروندهتر از خرده فروشي سنتي، يکي از سريعترين انواع در حال رشد خريد است (ليو، 2004).
مجدداً، رشد چشمگير اينترنت، نه تنها موجب افزايش تعداد مصرفکنندگاني شده است که به اينترنت براي انجام خريدهاي خود روي ميآورند، بلکه همچنين انبوهي از مصرفکنندگان و شرکتها را براي مشارکت در يک بازار آنلاين جهاني نيز تشويق کرده است (هافمن و نوواک، 1999).
در نتيجه، اگر خرده فروشان اينترنتي بخواهند مصرفکنندگان را به سوي خود جذب کنند، نياز دارند تا عواملي را که بر خريد مشتريانشان تاثير ميگذارند، شناسايي کرده و آنها را مورد توجه قرار دهند. در واقع درک بهتر نيازهاي مصرفکنندگان و عوامل تاثيرگذار بر تصميمگيري خريد کاربران اينترنتي به آنها کمک خواهد کرد تا بصيرت کامل‌تري نسبت به اين امر پيدا کنند که چرا مصرفکنندگان از آنها خريد ميکنند يا نميکنند(مک کيب، 2001).

2-1-4 اينترنت و بازاريابي
سرعت توسعه ي بازاريابي الكترونيكي بسيار بالا است، به طوري كه كندي تحقيقات و انتشار نتايج آن هم سنگ نيست. مشخص است كه بنياد هاي تجاري به سرعت در حال تحول و استقرار در نقاط پوياي جديد است و تذا اينترنت را بايد از پردامنه ترين رسانه ها دانست كه تغييرات بي شماري را در حوزه ي بازاريابي و توسعه ايجاد كرده است. اين قابليت ها بسياري از حوزه ها را در بازاريابي تحت تاثير قرار داده است: بخش بندي و هدف گذاري، قيمت گذاري، خدمات به مشتري و مديريت روابط مشتري، بسته بندي، ارتباطات بازاريابي، پيشبرد، كانال توزيع و زنجيره ارزش، بازاريابي جهاني و علامت تجاري. (عادل اذر،کني،1383)
بيسواس و کريشنان91(2004) يك ره نگاشتي را جهت درك اثرات اينترنت بر بازاريابي ارائه كرده اند. شكل2-2 مدل ساده ايجاد ارزش است. ايجاد ارزش از طريق اينترنت در سه مسير اتفاق مي‌افتد.كه اين مسيرها از يكديگر مجزا نمي باشند. اولاً، اينترنت به شركتها اجازه مي‌دهد كه از طريق بازاريابي فرد به فرد ارزش ايجاد نمايند. دوماً اينترنت اجازه يكپارچه كردن هزينه – كارايي تجارت الكترونيك با كسب و كار اصلي شركت را مي‌دهد. و نهايتاً اينكه، اينترنت به فروشندگان اجازه مي‌دهد كه دربارة بهترين مشتريان ويك مشتري در يك لحظه مطالبي ياد بگيرند و خدمات سفارشي فراهم آورند. همچنين به اينترنت به عنوان يك روش هزينه – كارايي و منعطف انجام كسب و كارها نگريسته مي‌شود.كامپيوترهاي دل يك مثال آشكار اين نوع ايجاد ارزش مي‌باشند.در حالي كه برخي از شركتها در محيط كسب و كار الكترونيكي موفق شده‌اند، برخي ديگر شكست خورده‌اند يا نتوانسته‌اند از اينترنت سود ببرند. محققين در اين زمينه، جنبه‌هاي متفاوت ايجاد ارزش را بررسي كرده‌اند. شكل 2-2 روابطي كه محققين براي بيان آنها تحقيقاتشان را ترويج كرده‌اند، نشان مي‌دهد (دهقان، 1383).

شكل 2-2. ايجاد ارزش از طريق اينترنت(دهقان،1386)

صاحب نظران بازاريابي، تحول ايجاد شده در بازاريابي را قابل مقايسه با اختراع تلويزيون و ايجاد سوپر ماركت ها در 50 سال گذشته و اختراع راه آهن و تلگراف در 150 سال گذشته مي دانند(هموند92،2002). برخي هم آن را مهمترين نوآوري بعد از اختراع چاپ دانسته اند(هافمن و نواک،2002). عده اي بازاريابي ديجيتالي را يك تغيير و تحول كامل از پارادايم بازاريابي يك سويه به پارادايم بازاريابي تعاملي با روابط شخصي نفر به نفر قلمداد مي كنند.(پپرس و اگرز93،2002).
آنچه واضح است اينكه اينترنت مجموعه اي از ويژگي هاي رسانه هاي پيشين را به همراه قابليت هاي جديد منحصر به فرد، شامل تعامل (ارتباط دو طرفه يا چند طرفه) و آدرس پذيري، در خود جاي داده است. اين رسانه قادر است همه ي شركت ها و افراد را به خواسته هاي خود برساند.
در خصوص موضوع ” اينترنت و بازاريابي “صاحب نظران زيادي به مطالعه پرداخته اند كه نمونه هايي از آن به شرح زير اند:
بلاتبرگ94 و ديتون95: آن ها در تحقيقات خود به تعامل دو طرفه و ضرورت ديالوگ به جاي مونولوگ در اين رسانه تاكيد كرده اند.
هافمن و نواك(1997): مطابق نظر اين دو پيشگام عرصه ي تعامل پيشرفت هاي الكترونيكي و رفتار مصرفي، امكان پياده سازي پارادايم بازاريابي مدرن، طبق الگوي بازاريابي سنتي وجود ندارد. فرايند بازاريابي مدرن با افزايش نقش مصرف كننده و فناوري هاي پيشرفته تعاملي بين توليدكننده و مصرف كننده همراه است.
هايكل96(1998): وي ورود اينترنت و فناوري اطلاعات در حوزه ي تجارت را مهم ارزيابي كرده و بازي با مشتريان را بسيار پر اهميت تر از بازي با رقبا دانسته است.
اكرل97 و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های پردازش اطلاعات، عملکرد بنگاه، عصر اطلاعات Next Entries پایان نامه با کلید واژه های سلسله مراتب، عملکرد جستجو، کانون توجه