پایان نامه با کلید واژه های آموزش و پرورش، فناوری اطلاعات، آموزش ضمن خدمت، ضمن خدمت

دانلود پایان نامه ارشد

اقدامات انجام شده طی سال های 1381 تا 1384 شامل موارد زیر است:
تجهیز و توسعه زیرساخت ها، راه اندازی شبکه رشد، آموزش سواد اطلاعاتی، تولید محتوا، همکاری های بین المللی(آیتی و عطاران،1385).
در آموزش و پرورش ایران، ورود فاوا حرکتی پر شتاب داشته و در اشکال گوناگون متظاهر شده است. و در این زمینه کارهایی در آموزش و پرورش به شرح زیر انجام شده است. تجهیز 6500 دبیرستان به آزمایشگاههای رایانه، شکل گیری شبکه ملی مدارس ایران، ایجاد رشته های مرتبط با فاوا در هنرستان های فنی – حرفه ای، برگزاری جشنواره چندرسانه ای رشد و جشنواره های تولید محتوایی الکترونیکی، برگزاری دوره های «آی سی دی ال» برای معلمان و کارمندان، اجرای آزمایش مدارس هوشمند، انجام طرح های پژوهشی، تلاش برای تدوین سند ملی توسعه ی فاوا در آموزش و پرورش (عطاران و آیتی، 1388).
2-11. فناوری در آموزش
فناوری در آموزش، کاربرد فناوری برای هر فرایندی است که موسسات آموزشی در عملکرد خود با آن سرو کار دارند. فناوری در آموزش، در واقع کاربرد فناوری برای فعلیت های چون تغذیه، بهداشت، امور مالی، برنامه ریزی، گزارش رتبه یا نمره و دیگر فرایندهای است که آموزش را در موسسات پشتیبانی می کند؛ برای مثال چنانچه در یک دانشگاه برای صدور کارنامه ی تحصیلی یا انجام ثبت نام دانشجویان از فناوری خاصی استفاده شود، مفهوم فناوری در آموزش آشکار است. در حال حاضر بسیاری از مدارس به نظام های رایانه ای مجهز هستندو از طریق آنها فعالیت هایی چون انتخاب درس، تهیه گزارش برای مقام های بالاتر و بررسی وضعیت تحصیلی دانش آموزان را انجام می دهد. از سوی دیگر، برخی بر این باورند که فناوری در آموزش مفاهیم دیگری چون فناوری آموزشی را نیز در بر می گیرد؛ به عنوان مثال بورگین (1999) فناوری آموزشی را بخشی از فناوری در آموزش می داند. به نظر وی، سه بخش عمده فناوری در آموزش را تشکیل می دهد. که عبارت اند از:
سازمان دهی و مدیریت برخی از نظام های آموزشی (از مدرسه تا کل نظام آموزش یک کشور).
برآوردن برخی از نیازهای تکمیلی نظام آموزشی و معلمان با مربیان (تدارک اطلاعات، تجهیزات ارتباطی، پردازش واژه ها و غیره).
تحقیق فرایند یادگیری و تدریس (این بخش معادل فناوری آموزشی است).
بسیاری از افراد هنگامی که با اصطلاح فناوری آموزشی روبه رو می شوند، مفهومی از آن در ذهن خود دارند که بیشتر به مفهوم «فناوری در آموزش» نزدیک است. به همین سبب است که بعضی اوقات، در محافل علمی و آموزشی برخی از مباحث مربوط به فناوری آموزشی به نتیجه نمی رسد. نبود توافق بر مفهوم فناوری آموزشی و به بیانی بهتر، نداشتن شناخت کافی از آن می تواند به بروز چنین مسائلی بینجامد(رضوی،1386).
2-12. فاوا در آموزش و پرورش برخی از کشورهای دنیا
از علل موفقیت کشور هند در توسعه فاوا می توان مسائل زیر را عنوان نمود: تمرکز و تاکید مدیریت عالی کشور هند بر رویی توسعه فاوا و تبدیل شدن آن به یک قدرت برتر در این زمینه و تبدیل شدن به یکی از صادر کننده های بزرگ نرم افزار تا سال 2008، تغییر رویکرد از خود کفایی به همبستگی در اقتصاد که باعث ایجاد زمینه های لازم برای سرمایه گذاری و همکاریی شرکت های خارجی با این کشور عامل مهمی در توسعه صنعت فاوا در این کشور بوده است.وجود طرح و بر نامه مشخص و مصوب برای توسعه فاوا که نشان از وقوف مسئولین دولت هند نسبت به انجام مطالعات از سوی نهاد های مجرب و ذیصلاح دارد. و همه برنامه های مهم هند در این زمینه در سطوح ملی وایالتی دارای طرح و برنامه مشخص است. ایجاد یک وزارت مستقل، به نام وزارت فاوا واگذاری کلیه مسئولیت ها و امتیازات در زمینه برنامه ریزی و سیاست گذاری در زمینه فاوا ره وزارت مزبور از دیگر اقدامات دولت هند است و اینجاد زیرساختهای مناسب برای توسعه فاوا (حاجی، 1384).
در کشور انگلستان اهداف آموزش و پرورش در ارتباط با فاوا آشنا کردن دانش آموزان با مفاهیم پایه فاوا از قبیل اینترنت، به عنوان ابزارهای زندگی در هزاره سوم، و آشنایی با وسایل ارتباط جمعی از جمله رایانه و اینترنت می باشد. ایجاد امکانات مورد نیاز برای آموزش ابزارهای فاوا و گسترش آن در آموزش و پرورش از طریق صرف هزینه و سرمایه گذاری انجام می شود. بکارگیری نرم افزارهای آموزشی در برنامه درسی کلیه سطوح آموزشی، که در این زمینه توجه زیاد بر آموزش معلمان برای آشنایی با فاوا و توانایی استفاده از ابزارهای آن مبذول می گردد. زیرا معتقد هستند نقش معلم در مدارس بسیار مهم و کلیدی می باشد (جلالی و عباسی، 1383).
در کشور استرالیا توسعه شاخص های اجرایی برای فاوا در آموزش که شامل این موارد است: اطمینان از اینکه بخش آموزش و تربیت قادر است فرصت های را برای همه دانش آموزان فراهم کند تا آنها بتوانند توانایی خود را در استفاده از فاوا گسترش دهند. انتشار محتوای آموزشی دیجیتالی با کیفیت بالا و خدمات و در خواست هایی که یادگیرندگان را قادر می سازد تا بیشترین سود را از تغییرات و انقلاب online ببرند. در این کشور تاکنون 4 برنامه راهبردی، توسعه ملی پیدا کرده است:
1- برنامه عملی آموزش و تربیت ملی.2- برنامه عملی برای بخش آموزش و تربیت شغلی و حرفه ای معلمان بابا بودجه 77/7 میلیون دلار در سال 1999. 3- برنامه عملی برای بخش تحصیلات عالی و بالاتر. 4- برنامه عملی برای بخش آموزش مدرسه یا یادگیری در دنیای برخط (قادری، 1384).
کشور سنگاپور از پیشگامان توسعه فاوا است. هدفهای طرح جامع توسعه فاوا در آموزش و پرورش سنگاپور شامل این موارد است. افزایش ارتباط میان مدارس و جهان امروز که باعث می شود فردی تربیت شود که مهارت های زندگی در دنیای امروز را داشته و برای جامعه خود مفید باشد. تولید فرایندهای نوآورانه در آموزش برای توسعه و بکارگیری فاوا، گسترش تفکر خلاق از طریق آموزش برپایه فاوا در مدارس و ارتقاء سطح مدیریتی و اداری در سیستم آموزشی و در نتیجه بالا بردن سطح کیفی آموزش نقش موثر دارد. از دیگر مقوله های مهم مورد توجه در آموزش سنگاپور تربیت و پرورش نیروی متخصص جهت برآورده کردن نیازهای قرن بیست و یک است (جلالی و عباسی، 1383).
نروژ یکی از کشورهای عضو اتحادیه فاوا است. اعضای این اتحادیه در راستای گسترش فاوا در آموزش و پرورش با یکدیگر همکاری دارند. اهداف بکارگیری فاوا در مدارس بروژ:
ایجاد فرصت برابر برای دستیابی به فاوا با در نظر گرفتن جنس و موقعیت و وضعیت جغرافیایی.
ایجاد آموزش انعطاف پذیر و همگون
ایجاد شکل جدیدی از همکاری، یادگیری و ارزشیابی در سطح ملی.
اطمینان از فراهم کردن کیفیت بالای آموزش برای کلیه دانش آموزان (جلالی و عباسی، 1383).
2-13. جایگاه فاوا در آموزش و پرورش ایران
بدون تردید یکی از مهمترین تاثیرات پدیده فاوا تأثیر بر محیط های آموزشی بوده است. فاوا به شکلی پیوسته و فزاینده در حال تغییر محیط متعارف آموزشی و ارائه بسترهای بسیار گسترده و گوناگون یادگیری است. استفاده از این فناوری تا حد زیادی امکان دسترسی وسیعتر و آسانتر به آموزش را در کنار بهبود شاخص های کیفی فرآیند یاددهی – یادگیری و همچنین کنترل هزینه ها فراهم می سازد (اناری نژاد و مرزوقی، 1386).
براساس اهداف و سیاست های جاری آموزش و پرورش، برنامه های فاوا مورد توجه عمیق قرار گرفته است. بعضی از برنامه ها شامل تجهیز مدارس متوسط به سامانه پیشرفت رایانه ای، اتصال مدارس به شبکه جهانی اینترنت، آموزش یکپارچه معلمان و دانش آموران، تأمین و بهبود کادر کارشناسی در زمینه فاوا، همراهی جامعه علمی کشور برای توسعه و تحقق فاوا، ایجاد ادبیات مشترک برای درک و توسعه فاوا در میان مدیران ارشد و مدیران اجرای و معلمان آموزش و پرورش، و از همه مهمتر نظامند کردن توسعه فاوا است (سعیدی پور، اسلام پناه و محمدی، 1387).
فاوا در ایران، تحولات همه جانبه ای در عرصه های مختلف نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی ایجاد کرده است. مهمتر از همه تغییراتی است که در عرصه تولید و نشر دانش، اطلاعات و دانایی ایجاد نموده است: و بیش از همه، سازمانها و نهادهای آموزشی را متأثر ساخته است و اصولا بستر کسب آگاهی و دانایی و فرآیند یاددهی – یادگیری را فراهم کرده است. روند پیدایش پیشرفت و گسترش آموزش الکترونیکی از دهه 1980 میلادی آغاز گردید و تا به امروز 7 مرحله تکاملی را پشت سر گذاشته و به مرور زمان روشها و راه حل های مناسب برای دسترسی و پاسخگویی به اهداف مورد نظر بوجود آمده است. استانداردهای مطرح و پذیرفته شده به روی سیستم عامل ویندوز به ترتیب موجب شده که از یک طرف سیل عظیمی از نرم افزارهای به وجود آمده و از طرف دیگر معلمان می توانستند به راحتی نرم افزارهای آموزشی را تبادل نمایند و آنهایی را که بر اساس استانداردهای تعریف شده توسط وزارت آموزش و پرورش است، استفاده نمایند. این دوران که تا پیش از نیمه اول دهه 1990 به طول انجامید، دوران تولید انبوه نرم افزارهای آموزشی و پدیدار شدن مبحث آزمایش به کمک رایانه بود. نیمه دوم دهه 1990 جهان شاهد توسعه چشمگیر فراگیر اینترنت بود و ناگزیر موجب پدید آمدن و گسترش بحث استفاده از فاوا در آموزش و پرورش شد (عطاران، 1383).
2-14. آموزش ضمن خدمت معلمان و فاوا
اگر بخوهیم فاوا وارد مدارس و کلاس درس شود باید به نقش معلمان در این زمینه اشاره کرد. یعنی زمانی تلفیق بین فاوا و برنامه درسی ممکن است که معلمان از اطلاعات کافی در زمینه فناوری ها برخوردار شده و در مورد بکارگیری فناوری در برنامه درسی توجیه و تشویق شود. برای اینکه بتوان یادگیری های موثر با استفاده از فناوری به وجود آورد این معلمان هستند که با توجه به نیازها و شیوه های یادگیری دانش آموزان از تکنیک های فناوری در برنامه ریزی تحصیلی استفاده می کنند. پس معلمان ضمن کسب دانش فاوا، آن را در حرفه خود به کار گرفته و برای شاگردان خود معنی دار می کنند (خوشکنار، 1383).
با توجه به اصول گفته شده در زمینه آموزش ضمن خدمت باید توجه داشت که این معلمان هستند که مخیر به تغییر یا عدم تغییر رفتارشان در رابطه با کاربرد فاوا می باشند. برای اینکه معلمان آسوده خاطر به این کار بپردازند نیاز به نگرشی مثبت در زمینه کاربرد فاوا دارند و اینکه به عنوان یادگیرندگان مادام العمر در زمینه یادگیری فاوا باشند. البته باید اشاره کرد که در این آموزش ها به تنها بر کاربرد فاوا بلکه بر کاربرد آن در کلاس درس نیز تاکید گردد (خاکباز، 1387).
علاوه بر آموزش هایی که در زمینه سخت افزار و نرم افزار به عنوان مقدمه ورود فاوا به کلاس درس به معلمان داده می شود؛ نیاز به ایجاد نگرش مثبت در زمینه نقش معلمی و تدریس و یادگیری وجود دارد که این مسئله اهمیت وجود کلاسهای آموزش ضمن خدمت را روشن می سازد. در دوره های آموزشی باید بین آموزش فاوا و تلفیق آن در فرایند تدریس، هماهنگی ایجاد گردد تا از این طریق ضمن یادگیری فاوا، نحوه کاربرد آن در کلاس درس را به صورت آزمایشی یاد گیرند. اغلب مراکز تربیت معلم با مدارس مشارکت می کنند و به دانشجو – معلمان فرصت کارورزی می دهند (عطاران، 1383).
اهمیت کاربرد فاوا در جهت پشتیبانی از تدریس و یادگیری در زمینه آموزش روز به روز بیشتر گردیده به طوری که نقش و جایگاه آن در دو دهه اخیر چشمگیر گشته است. از آنجا که معلمان دارای تاثیرات بسزایی بر پیشرفت تحصیلی، سیستم ارزشی و رفتاری دانش آموزان هستند؛ به کارگیری فناوری در نظام آموزش آنان را قادر می سازد تا در فراهم کردن، معرفی، توضیح و انتقال دانش در جهت تقویت، تشویق و ارتقای دانش آموزان عملکرد بهتری از خود نشان دهند (پاول جین،2003).
2-15. فناوری اطلاعات و ارتباطات
ادغام فناوری اطلاعات با ارتباطات، به فناوری اطلاعات و ارتباطات می انجامد که هدف آن دست رسی به اطلاعات از طریق ابزارها و فنون ارتباطات است (صالحی، 1382). عبادی (1384) فناوری اطلاعات و ارتباطات را حاصل تلفیق سه حوزه یعنی اطاعات، رایانه و ارتباطات می داند. وی در این باره می نویسد:
«فناوری اطلاعات و ارتباطات از ترکیب بخش متمایز رایانه، ارتباطات و اطلاعات حاصل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های ضمن خدمت، آموزش ضمن خدمت، آموزش و پرورش، فناوری اطلاعات Next Entries پایان نامه با کلید واژه های فناوری اطلاعات، فناوری های نوین، آموزش الکترونیکی، توسعه فناوری