پایان نامه با کلید واژه های ——–، 0.77، 0.66

دانلود پایان نامه ارشد

Q43
——– ——– ——– ——– ——– ——–
0.39 0.31 0.15 0.46 0.53 0.49

THETA-DELTA

FANI ENSANI EDRAKI
——– ——– ——–
0.16 0.09 0.18
(0.01) (0.01) (0.01)
13.93 13.76 14.29

Squared Multiple Correlations for X – Variables

FANI ENSANI EDRAKI
——– ——– ——–
0.79 0.80 0.73

Global Goodness of Fit Statistics, Missing Data Case

-2ln(L) for the saturated model = 28952.434
-2ln(L) for the fitted model = 30029.459

Degrees of Freedom = 323
Full Information ML Chi-Square = 1077.03 (P = 0.0)
Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.076
90 Percent Confidence Interval for RMSEA = (0.071 ; 0.082)
P-Value for Test of Close Fit (RMSEA < 0.05) = 0.00
Time used: 0.296 Seconds

DATE: 9/11/2014
TIME: 9:28

L I S R E L 8.54

BY

Karl G. Jöreskog & Dag Sörbom

This program is published exclusively by
Scientific Software International, Inc.
7383 N. Lincoln Avenue, Suite 100
Lincolnwood, IL 60712, U.S.A.
Phone: (800)247-6113, (847)675-0720, Fax: (847)675-2140
Copyright by Scientific Software International, Inc., 1981-2002
Use of this program is subject to the terms specified in the
Universal Copyright Convention.
Website: www.ssicentral.com

TI

Covariance Matrix

Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 Q24
——– ——– ——– ——– ——– ——–
Q19 1.73
Q20 1.07 1.81
Q21 1.03 1.25 1.87
Q22 1.08 0.98 1.09 1.85
Q23 0.78 0.79 0.85 0.90 1.52
Q24 0.59 0.60 0.62 0.69 0.64 1.84
Q25 0.75 0.70 0.88 0.86 0.65 0.70
Q26 0.55 0.53 0.47 0.62 0.57 0.81
Q27 0.63 0.58 0.59 0.46 0.52 0.42
Q30 1.01 0.94 1.03 0.98 0.77 0.61
Q31 0.94 1.06 1.10 1.00 0.78 0.57
Q32 -0.47 -0.43 -0.45 -0.44 -0.22 -0.52
Q34 0.76 0.67 0.86 0.77 0.64 0.39
Q35 -0.36 -0.27 -0.34 -0.15 -0.23 -0.44
Q36 0.70 0.73 0.78 0.61 0.62 0.61
Q37 0.69 0.57 0.55 0.56 0.71 0.74
Q38 0.77 0.71 0.77 0.95 0.37 0.29
Q39 0.66 0.64 0.74 0.99 0.28 0.12
Q40 0.70 0.64 0.62 0.43 0.46 0.51
Q41 0.82 0.79 0.89 0.93 0.57 0.44
Q42 0.82 0.91 0.80 0.93 0.66 0.55
Q43 0.80 0.84 0.87 0.98 0.64 0.50
FANI 0.85 0.82 0.89 0.89 0.61 0.46
ENSANI 0.55 0.54 0.58 0.59 0.53 0.45
EDRAKI 0.66 0.67 0.66 0.75 0.49 0.40

Covariance Matrix

Q25 Q26 Q27 Q30 Q31 Q32
——– ——– ——– ——– ——– ——–
Q25 1.65
Q26 0.64 1.72
Q27 0.47 0.54 1.62
Q30 0.77 0.66 0.77 1.78
Q31 0.84 0.61 0.82 1.26 1.86
Q32 -0.46 -0.46 -0.09 -0.47 -0.32 2.04
Q34 0.78 0.37 0.49 0.83 0.77 -0.14
Q35 -0.14 -0.30 -0.13 -0.51 -0.41 0.89
Q36 0.62 0.58 0.43 0.79 0.85 -0.43
Q37 0.58 0.75 0.48 0.77 0.72 -0.31
Q38 0.76 0.27 0.42 0.75 0.79 -0.35
Q39 0.58 0.13 0.28 0.56 0.67 -0.06
Q40 0.44 0.63 0.40 0.53 0.66 -0.39
Q41 0.69 0.38 0.43 0.78 0.81 -0.24
Q42 0.71 0.49 0.60 0.94 0.95 -0.30
Q43 0.76 0.71 0.52 0.97 0.99 -0.44
FANI 0.66 0.39 0.45 0.77 0.79 -0.34
ENSANI 0.55 0.47 0.49 0.64 0.67 -0.03
EDRAKI 0.59 0.42 0.41 0.68 0.69 -0.29

Covariance Matrix

Q34 Q35 Q36 Q37 Q38 Q39
——– ——– ——– ——– ——– ——–
Q34 1.69
Q35 -0.11 2.08
Q36 0.54 -0.52 1.63
Q37 0.44 -0.24 0.67 1.60
Q38 0.78 0.18 0.39 0.18 1.98
Q39 0.65 0.37 0.16 -0.04 1.39 2.40
Q40 0.35 -0.30 0.60 0.76 0.27 0.14
Q41 0.73 0.00 0.66 0.42 1.02 1.02
Q42 0.82 -0.11 0.55 0.52 0.92 0.88
Q43 0.74 -0.25 0.65 0.61 0.70 0.76
FANI 0.64 -0.20 0.51 0.43 0.68 0.67
ENSANI 0.55 0.03 0.47 0.48 0.53 0.50
EDRAKI 0.58 -0.08 0.49 0.43 0.69 0.69

Covariance Matrix

Q40 Q41 Q42 Q43 FANI ENSANI
——– ——– ——– ——– ——– ——–
Q40 2.10
Q41 0.38 1.93
Q42 0.40 1.17 1.76
Q43 0.50 1.01 0.94 1.73
FANI 0.38 0.69 0.71 0.68 0.73
ENSANI 0.35 0.52 0.56 0.53 0.44 0.44
EDRAKI 0.50 0.86 0.84 0.81 0.55 0.42

Covariance Matrix

EDRAKI
——–
EDRAKI 0.68

TI

Number of Iterations = 8

LISREL Estimates (Maximum Likelihood)

Measurement Equations

Q19 = 0.95*ASARB, Errorvar.= 0.83 , R² = 0.52
(0.059)
14.14

Q20 = 0.94*ASARB, Errorvar.= 0.94 , R² = 0.48
(0.066) (0.066)
14.17 14.14

Q21 = 0.99*ASARB, Errorvar.= 0.90 , R² = 0.52
(0.067) (0.064)
14.71 14.14

Q22 = 1.03*ASARB, Errorvar.= 0.80 , R² = 0.57
(0.067) (0.057)

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های --------، (0.07)، (0.06) Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد عزت نفس، فرزندپروری، سلامت روان