پایان نامه با کلمات کلیدی کارشناسی ارشد، هنر اسلامی، دوران اسلامی، خسرو پرویز

دانلود پایان نامه ارشد

پژوهشگر: نوشین فراحمدی؛ مقطع کارشناسی ارشد
استاد راهنما: آقای دکتر صمد سامانیان
دانشگاه سوره، 1389
در این پایان نامه آمده: یافته‌های باستانی مربوط به هزاره های پیش از میلاد، از جمله: مهره‌های فیروزه در قبرهای شهر سوخته و قبرهای دوره ی محمد جعفر و کاربرد طلسم گونه ی فیروزه در سنگ نشانی ظروف جیرفت، ارتباط فیروزه با باورها و اعتقادات پیشینیان را نشان می دهند. در دوران اسلامی ایران نیز، تداوم کاربرد فیروزه در تزیین و ساخت ظروف سلطنتی، مهرها، زیورآلات، جنگ افزارها، اشیاء آیینی و غیره دیده می شود.
ارزش مادی و زیبایی گوهرها و سنگ های گرانبها، به عنوان عنصری تزیینی، همواره مورد توجه هنرمندان بوده است، ولی مهم ترین شاخصه ی هنر ایرانی، مفاهیم نمادین نهفته در آثار است و متون دوران اسلامی حاکی از آن است که باورها و اعتقادات پیشینیان، در به کارگیری گوهرها، نقش به سزایی داشته اند و آنچه که موجب شکل گیری بسیاری از این مفاهیم می شود، نخست رنگ و نمود گوهر است.
در این پژوهش، رنگ، مفهوم و کاربرد سنگ فیروزه در هنر دوران اسلامی ایران، بررسی شده است. ایرانیان به قداست فیروزه معتقد بودند، فیروزه را سنگ چشم زخم می نامیدند و باور داشتند که همراه داشتن آن آرامش بخش است و دارنده ی آن بر دشمنان پیروز می شود. در واقع، نمادگرایی فیروزه با رنگ آن پیوند تنگاتنگی داشته است و رنگ فیروزه ای که در القاء مفاهیم معنوی مؤثر بوده است، زینت بخش آثار هنری می گردد، چنانچه در دوره ی اسلامی، رنگ شاخص بناهای مذهبی است. در هنر اسلامی، ماده‌ی کار هنرمند، جنبه تجریدی و سمبلیک دارد، از این رو، فیروزه و جلوه های رنگی آن، که با فرهنگ ایرانی و محتوای هنر اسلامی همخوانی دارد، در قالب عناصری نمادین، در هنر ایران تجلی می یابند.
استفاده از سنگ فیروزه در زیورآلات دوره‌ی اسلامی و استفاده از مفاهیم نمادین آن، در فرهنگ ایران و هنر اسلامی، در پیشبرد این پژوهش کمک قابل توجهی داشته است.

5- فن شناسی و بررسی فرم و نقش در عودسوزهای فلزی دوره‌ی سلجوقی ناحیه‌ی خراسان
پژوهشگر: نسرین هاشمی رشید آباد، مقطع کارشناسی ارشد
استاد راهنما: جناب دکتر احمد صالحی کاخکی
دانشگاه هنر، دانشکده هنرهای کاربردی، 1389
در این پایان نامه آمده: فن شناسی و بررسی فرم و نقش در عودسوزهای فلزی دوره سلجوقی ناحیه ی خراسان به دلیل عدم وجود یک تاریخ جامع یا اثری دایرة المعارفی درباره ی هنر اسلامی در بیشتر پژوهش ها مغفول مانده است. زیبایی خیره کننده ی این اشیاء، فنون ساخت، چیستی مواد و مصالح، تنوع فرم ها، نقش مایه ها و طبقه بندی اطلاعات حاصله، این انگیزه را ایجاد کرد تا بتوان با شناخت بهتر و معرفی و تحلیل آنها، امکان احیای این اشیاء را در عصر حاضر فراهم نمود. می توان گفت مواد و مصالح مورد استفاده در ساخت و تزیین بخورسوزها غالبا مس، آلیاژهای مس، نقره و به ندرت طلاست. مشبک‌کاری از تکنیک های اصلی و ضروری ترین است و قلمزنی و کنده کاری، بعضا ترصیع کاری و به ندرت کوفته گری از سایر تکنیک های تزیین بخورسوزها هستند. نقوش به کار رفته بر روی این بخورسوزها به شش دسته ی اصلی و دو دسته ی غیر اصلی تقسیم می شوند که نقوش هندسی، انسانی، پرندگان و حیواناتی نظیر خرگوش و استفاده از خط که در تزیین سایر اشیای این دوره نیز دیده می شود، بخش عمده ای از نقوش بخورسوزها را به خود اختصاص داده اند. یکی از اهداف این پایان نامه بررسی و شناخت نقوش و تزیینات گیاهی، حیوانی و هندسی و طبقه‌بندی نقوش در ساخت و تزیین بخور سوزهای فلزی دوره ی سلجوقی ناحیه‌ی خراسان است.
این پایان نامه کمک شایانی به بررسی تکنیک ها در هنر فلز کاری دوره ی اسلامی و نقوش استفاده شده در آنها برای پیشبرد این پژوهش کرده است.

6- بررسی تداوم حیات نقوش ایران باستان در هنراسلامی (با مطالعه موردی نقوش ایلامی)
پژوهشگر: مریم عرب یار محمدی، مقطع کارشناسی ارشد
استاد راهنما: خانم دکتر ناهید عیدی
دانشگاه هنر، دانشکده هنرهای تجسمی، 1390
در این پایان نامه آمده: هنر در هر فرهنگی برگرفته از باورهای همان مردمان است و در پیشینه ی فرهنگی کهن آن تمدن یا سرزمین ریشه دارد. از این رو یکی از راه های درک باورها و نگرش یک قوم در درازای زمان، بررسی و شناسایی نقوش درآن تمدن است. با بررسی و شناسایی تداوم این نقشمایه ها و نمادها با نگاه به آثار هنری می توان به حیات این باورها و گونه‌ی نگرش در دوران گذشته نیز پی‌برد.
باور بر این است که هیچ اندیشه ای از میان نمی رود، بلکه باورهای قوم ها از شکلی به شکل دیگر دگرگون می شوند. از این رو گرچه مطالعه ی پیش رو بر پایه ی بررسی نقوش و هنرهای تجسمی است ولی از آن جا که هنرها در باورها و جهان بینی ریشه دارند، می توانند در این زمینه اطلاعاتی دهند و به عنوان مرجعی برای درک این رابطه ها و پیوندها در نظر گرفته شوند.
آنچه مورد استفاده ی این پژوهش قرار گرفت بررسی هنراسلامی و تداوم نقوش دوره ی باستان و دوره ی قبل از اسلام در دوره ی اسلامی است. هر چند جستجوی این نقشمایه ها در هنر اسلامی با دشواری همراه است ولی می تواند موضوعی برای مطالعه تداوم و حیات نقش مایه ها در یک روند تاریخی باشد.

7- بررسی میراث فرهنگی اسلام
پژوهشگر: محمد آرمانفر، مقطع کارشناسی ارشد
استاد راهنما: دکتر غلامعلی حاتم
دانشگاه هنر، 1368
این پایان نامه به بررسی تفکر و اندیشه ی اسلام در زمینه ی هنر پرداخته است، که توانست با این هدف برای رسیدن به پاسخ سؤال این پژوهش، اطلاعات خوبی را در اختیارمان گذارد.

8- بررسی ارزش های فرهنگی در عناصر تصویری نقوش پرنده در ظروف دوره ی سلجوقی
پژوهشگر: محبوبه خسروی خافتری، مقطع کارشناسی ارشد
بدون ذکر نام استاد راهنما
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، 1390
در این پایان نامه آمده: در ایران نقش پرنده یکی از اساسی ترین نقوش برگرفته از طبیعت در تزیینات بوده که به خصوص در نقوش به کار گرفته شده در ظروف، تجلی خاصی دارد. این تحقیق با هدف چگونگی استفاده از بیان تصویری پرنده های قرن 5 و 6 ه.ق در به کارگیری و کاربردی در حال حاضر و تطبیق ارزش های تصویری آن دوره با ارزش های فرهنگ امروز پرداخته است.
این پایان نامه با هدف بیان شده در بررسی نقوش موجود در هنر فلزکاری دوره ی اسلامی و تطبیق ارزش های فرهنگی دو دوره اوایل اسلام و حال در پیشبرد این پژوهش کمک شایانی کرده است.

1-6- معرفی جامعه آماری و نمونه ها
می پذیریم که تعیین دقیق تاریخ آثار فلزی ایرانی دشوار است، زیرا ایران در طول سده‌ها مجموعه‌ای از ایالات مستقل یا نیمه مستقل بود که به طور دائم از هم جدا می‌شدند و تحت حکومت امیرانی جدید، و اغلب بیگانه، کمابیش وحدت می‌یافتند.
اشیایی که بتوان از روی آن نظری راجع به صنایع قرون اولیه ی اسلام اظهار داشت بسیار کمیاب است و نیز تشخیص بین صنایع این زمان با صنایع دوره‌ی قبل از اسلام، کاری مشکل می‌باشد؛ زیرا که صنعتگران شیوه‌ی قدیم را حفظ می‌نمودند. به تدریج اسلوب‌های صنعتی جدید پدید آمد. بسیاری از این سبک‌ها در نتیجه ی استعداد طبیعی ایرانیان بود که پس از قبول مذهب اسلام و مقتضیات آن تغییر کرد و مطابق احتیاجات جدید پیشرفت نمود.
در نتیجه‌ی مطالعه ی کتابخانه‌ای، میدانی و جستجوی اینترنتی، آثار به جا مانده از زیورآلات در دوره‌ی آغازین اسلام تا پایان دوره‌ی سلجوقی در ایران، به تعداد محدودی که در برخی از موزه‌های ایران و جهان موجود است و نگهداری می شود، رسید. با بررسی‌های انجام گرفته آنچه که در دسترس قرار گرفت عبارتند از:
– 24 اثر از موزه‌ی ملی ایران، با شناسنامه، از آغاز دوره‌ی اسلامی تا پایان دوره‌ی سلجوقی در ایران، برگرفته از کتاب جلیل ضیاء پور، کاتالوگ نمایشگاه سی و چهار برگ زرین موزه‌ی ملی ایران، نگاهی بر آرایه ها و زیورآلات در ایران زمین به روایت آثار موزه‌ی ملی ایران و آرشیو موزه
– 28 اثر از آرشیو موزه‌ی رضاعباسی همراه با شماره‌ی موزه اما “فاقد شناسنامه”، از آغاز دوره‌ی اسلامی تا پایان دوره‌ی سلجوقی در ایران
– 62 اثر برگرفته از موزه‌ی متروپولیتن مربوط به دوره ی آغازین اسلام تا پایان دوره‌ی سلجوقی

1-7- محدودیت‌های پژوهش
برکسی از اهل فن پوشیده نیست که فلز و فلزکاری در فرهنگ و تمدن بشری نقش ویژه‌ای به عهده داشته است. به همین لحاظ کشف آثار فلزی، اهمیت زیادی در باستان‌شناسی دارد؛ زیرا بیانگر بسیاری از ویژگی‌های فرهنگی، هنری، صنعتی، اعتقادی، اجتماعی و … سازندگان خویش و روشن‌گر بسیاری از مسائل تاریخی می باشد.
در ایران نیز، فلز از ابتدای شناخت آن، مورد توجه قرار می گیرد و فلز‌کاری رواج می یابد. با این وجود، فلزکاری دوره‌ی اسلامی ایران و آثار فلزی این دوره، به لحاظ قلت منابع موجود و مشکلات خاصی که مخصوص اشیاء فلزی است، چندان مورد توجه و بررسی قرار نگرفته است؛ زیرا بسیاری از این آثار به علت ترکیب یافتن با اکسیژن محیط و زنگ‌زدگی دچار فرسودگی و آسیب شده و یا به کلی از بین رفته‌اند. از اشیاء موجود نیز بسیاری در حفاری قاچاق کشف گردیده است. در نتیجه بررسی دقیق و همه جانبه ی آن‌ها از جمله تعیین تاریخ و محل ساخت آن‌ها مشکل و در موارد متعددی غیر ممکن است.
با این اوصاف، محدودیت هایی که موجب کند شدن روند پیشرفت این پژوهش شد عبارتند از:
– پراکنده بودن این زیورآلات در موزه‌های مختلف ایران
– موجود بودن در گنجینه‌ی موزه ها و غیر قابل دسترس بودن آن‌ها به صورت مستقیم
– بدون شناسنامه بودن برخی آثار به دلیل هدیه بودن، که منجر به انجام تطبیق آن‌ها با زیورهای مشابه شد.

فصل دوم:
تاریخچه، تعاریف، مبانی نظری

2-1- تاریخچه‌ای از ورود اسلام به ایران تا پایان دوره‌ی سلجوقی
نهضت واقعی و بزرگ اعراب به خارج از شبه جزیره‌ی عربستان بعد از طلوع اسلام شروع شد. در آن زمان مسلمین با دو دولت نامی مواجه شدند که یکی امپراتوری روم و دیگری شاهنشاهی ایران بود. در این ممالک زمینه برای فتوحات مسلمین مهیا بود، زیرا که هر دو امپراتوری به دلیل جنگ‌های متمادی با یکدیگر در حال انحطاط بودند. اما اعراب، مردمانی تازه نفس و سخت کوش، با سختی‌ها و مشقت‌های صحرا‌گردی در کویر عربستان خو گرفته بودند. ایران، آن زمان دارای مشکلاتی در خصوص هرج و مرج عقاید مذهبی و سیاسی، فرسودگی و خرابی سپاهیان از جنگ‌های بیهوده خسرو‌‌پرویز، فقر و پریشانی مردم از دادن مالیات‌های سنگین و … موجب ضعیف شدن دولت ایران شد.
دعوت رسول گرامی اسلام از پادشاهان بزرگ، از جمله پادشاه ایران که در سال هفتم هجری صورت گرفت را می‌توان به عنوان اولین ندای ورود اسلام به ایران قلمداد کرد. دعوت نامه‌ای که به دربار خسرو پرویز فرستاده شد و خسرو پرویز آن را پاره کرد؛ اما در نهایت، سلطنت خودش از هم پاشید و در کمتر از ده سال کل شاهنشاهی ایران به دست اعراب افتاد.
سرزمینی که امروز عراق نامیده می شود زیر نفوذ حکومت ساسانی قرار داشت و همچون سدی در مقابل هجوم قبیله‌های بیابانی به داخل ایران به حساب می آمد. خسرو پرویز این حکومت محلی را که “حیره” نام داشت از میان برداشته و با این کار بزرگ‌ترین مانع نفوذ به ایران را از بین برد.
مطالعه‌ی اوضاع سیاسی و اجتماعی آن روز ایران نشان می‌دهد که وجود هرج و مرج و آشفتگی اوضاع سلطنت و جانشینی، فقر و مالیات‌های سنگین، موجب ضعف ایران شده بود. عرب از این موقعیت ایران برای نفوذ به آن استفاده کرد. پیشروی سریع مسلمانان در عراق از یک سو به مرزداران و فرمان‌داران ایرانی نشان داد که درگیری با عرب بدان آسانی که می‌پنداشتند نیست و از سوی دیگر سپاهیان عرب را امیدوار ساخت که اکنون می‌توانند به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی هنر اسلامی، دوران اسلامی، کارشناسی ارشد، طرح و نقش Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی هنر اسلامی، جهان اسلام، تمدن اسلامی، آسیای مرکزی