پایان نامه با کلمات کلیدی واقع گرایی، تحول تاریخی، تکامل گرایی، تکامل فرهنگی

دانلود پایان نامه ارشد

دختربچه هایی که حلقه ای درست کرده اند 6 . هم سطح سازي درخت ها و خانه ها در امتداد جاده 7 . شكل دانه دانة موهای آدمک ، و سوارکار و همچنین موهای یال و دم اسب .
حتي قبل از آنکه نوشتن را ياد بگيرد ، کودک دوست دارد پایین نقاشی خود امضا كند . همچنین علاقه دارد نام و یا داستان كوتاهي از شئ کشیده شده را به نقاشی اضافه کند . برخی هنرمندان از این ویژگی نقاشی کودکانه بهره جسته اند . به عنوان مثال ، برای مفهوم پُرترۀ “مارگریت”73 که به صورت کودکانه کشیده شده است ، مایتس74 کلمة مارگریت را در حلقه ای از حروف بزرگ لرزان که در بالای تابلو میان کادر و موهاي سر قرار دارد نوشته است . دلایل متعددی می تواند توضیح دهد که چرا کودک نیاز دارد نوشته ای را به نقاشی خود اضافه کند . او جنبه های بصري شئ از جمله قسمت های مختلف و شكل هاي آن را از خاصیت هاي انتزاعی آن ها که به جوهرة شئ یعنی نام و کارکردش برمی گردد ، به غلط تشخيص می دهد و به همان صورت آن ها را یکی پس از دیگری در نقاشی نشان می دهد . نام شئ به نقاشی اضافه می شود زیرا از ويژگي اساسی شئ است . كودك ، آگاه از اين كه نقاشي اش شباهت زيادي ندارد ، مي تواند در نظر گيرد كه نام شئ به طور كلي داستان آن ، برای خواننده اطلاعات لازم برای فهم نقاشی را به همراه می آورد . کودک 4 یا 5 ساله که هنوز نوشتن را نیاموخته است ، کارکرد مرتبط نوشتار و نقاشی را به خوبی تشخيص نمی دهد و تنها این دو سیستم نشانه گذاری را با هم ترکیب می کند . در نهايت ، امکان دارد كه کودک فقط داستاني به نقاشی خود اضافه کند زیرا در کتاب های خود شاهد این است که عکس ها معمولاً همراه با متن هستند .
برای آنکه ناديدني ، ديده شود ، اشیاء شفاف می شوند . همان گونه که در تصویر 3 مشاهده می شود، در مزرعۀ سیب زمینی که به وسیلة کودکی 7 ساله کشیده شده است ، از قابل رؤیت ها مانند ساقه ها، برگ های گیاهان و یا حصار مزرعه ، هيچ چيز نشان داده نشده است و تنها سیب زمینی هایی پنهان در خاك در حاشیه انتزاعی کشیده شده اند . کودک می خواهد به ما بفهماند که مزرعه حاوي سیب زمینی است . البته او در اين امر به خوبي موفق مي شود . شفاف سازی نمای خانه باعث می شود درون آن دیده شود ، برش میوه ها و حتی جعبة آب نبات اجازه مي دهد درون آن را ببينيم . می توان تخم مرغ را داخل شکم مرغ ، جوجه را درون تخم مرغ ، نوزاد را درون شکم مادر و مهره را در کیک75 دید . مي توان كمان را در بدن دشمن و پيكان را در سیب یا قلب دید که نمادی عاشقانه است . آنچه را که کودک سعی دارد به ما بگويد به هيچ وجه درمورد ظواهر بصری واقعیت نيست بلکه تنها صحبت از عناصری است که در شئ ” هستند ” و در نتیجه در نقاشی نیز باید” وجود ” داشته باشند . اگر عدم شفافيت خاك كاملاً مسلم و بديهي است ، مات بودن آب بايد بررسي شود . آیا نقاشی ماهی در رودخانه به طور عینی واقع نگری است یا برخاسته از واقع گرایی عقلاني است ؟ اگر به شافيت حقيقي آب توجه كنيم ، مطابق با واقعیت است و اگر به مات بودن آب را در نظر بگيريم ، برخاسته از واقع گرایی عقلاني می شود .
لوکه عمل هم سطح سازي را به رعایت شکل خاص نسبت می دهد . نقاشی ها نه تنها قسمت های غیر قابل رؤیت شئ را نشان می دهند بلکه قسمت های قابل رؤیت را به گونه ای اصیل مشابه نمونه نشان مي دهند . شكل كلي شئ از ديدگاهي ترسيم مي شود كه شناخت آن را در پي دارد . به عنوان مثال ، یک هواپیما یا بعضی از حیوانات پا کوتاه ، مانند مارمولک یا تمساح از بالا ترسيم مي شوند و دیگر حیوانات مانند اسب یا سگ از نیم رخ و انسان ها از روبه رو ترسیم می شوند . عموماً این زوایای دید نه تنها نتیجه انتخابی آگاهانه نیست بلکه به اجبار به نقاش تحمیل می شود . به طور کلی ، شیء از عناصری تشکیل شده است که معمولاً نمايش آن ها پيرو مجموعة آن هاست . بنابراين ، در این مرحله از واقع گرایی عقلاني ، شئ به عناصر مستقل ولي در بطن يكديگر تجزیه می شود . در نقاشی ، تمامی عناصر شناخته شده هر یک برای خود به صورت کامل ، مطابق با فرم خاص و مکان مختص به خود ترسیم می شوند . به عنوان مثال ، در نقاشی سوارکاری بر اسب ، اسب از نیم رخ با چهار پا و دو گوش و سوار کار از رو به رو کشیده می شود اما اگر سوارکار درشکه ای را حمل کند ، از نیم رخ ترسیم می شود . سوارکار به طور کامل بر روی اسب و کلاه سواركاري وی روی سرش کشیده خواهد شد . سوارکار و کلاه وی ، اسب و چهار پایش ، هر عنصر به طور کامل مطابق با شکل خاص خود ترسیم می شود و در مکان مربوط به خود قرار دارد . چرخ های گاری در يك سطح و كنار آن كشيده مي شوند تا كاملاً گرد ترسيم شوند ، درختانی که در حاشیه جاده و معمولاً در سطح عمودی هستند از هرطرف به صورت عمود بر محور جاده کشیده شده اند ، گويي °90 چرخيده اند تا هم سطح زمين قرار گيرند . هنگامی که درختان مزرعه ای را نيز احاطه می کنند ، دستخوش همین حالت می شوند . دواز فِرِزر76 در سال 1985 چنین عمل هم سطح سازي را در هنر مصری مشاهده کرد . همچنین این تغییرات برای مثال هاي زير اعمال مي شود : خانه های طول خیابان پیرامون میدان دهکده ، دختر بچه هایی که دایره ای تشکیل داده اند ( هم سطح محور دور دايره قرار گرفته اند گویی بر روی زمین دراز کشیده اند ) ، میهمان هایی که اطراف میز هستند و پایه های میزی که در اطراف و هم سطحش قرارگرفته اند . در خاتمه ، تجزیه شئ به عناصر واحد و متمایز می تواند به نوعي ” نقطه چيني يا پوينتيليسم ” 77 ختم شود. به عنوان مثال ، درختی که تنه ، شاخه ها و برگ هایش متمایز و مستقل از هم کشیده و یا یال اسب ، مانند موها و سر آدمک ، به وسیله مخط هايي جدا و کنار هم نشان داده می شود . کودک عنصر واحد مجزا يعني برگ ، یال و مو را درک می کند و هنوز به درک دسته ای از شاخ و برگ ها و یال ها و موها نرسیده است .
4) مرحلۀ واقع گرایی ديداري از حدود سن هشت يا نه سالگی آغاز می شود ، زمانی که کودک به ” عدم انسجام ها ” ، ” تضادها ” و ” نقض ها یی ” 78 در نقاشي خود پی می برد که تا آن زمان از دست او مي گريختند . تضاد میان توصیف های ” فکری و بصری ” چنین القا می کند که کودک بیشتر آنچه را که مي شناخت ، نقاشي مي كرد و اکنون تلاش می کند که هر آنچه را که می بیند ترسيم کند. این تغییر ، واقع گرایی بصری را به گونه ای تعریف می کند که « نیت قاطع در تطبيق خود با ظاهر بصری است ، حتي اگر مشكلات گوناگون مانع از تحقق يافتن كامل اين نيت شوند »79 . یکی از تجلي هاي اصلي واقع گرایی ديداري « تبعیت كمابيش ناشيانه در به تحقق رساندن پرسپکتیو است » 80.
نقاشی واقع گرا عناصر قابل مشاهده را از دیدگاهی منعکس می کند که آن شئ دیده شده است و تنها عناصري رسم مي شوند كه ظاهر خود را از اين ديدگاه حفظ كنند . بنابراین یک نقاشی كه به عينه واقع گرا باشد ، به نقاشی اطلاق می شود که به صورت پرسپکتیو باشد . اين برای کودک يك اکتشاف محسوب می شود : چندین ديدگاه ممکن ، وجود دارد و ظاهر قابل مشاهدة شئ به دیدگاهي بستگی دارد که از چه زاوية ديدي به آن نگاه کنیم . بنابراین به تعداد زواياي ديدي كه از شئ داريم ، نقاشي از آن وجود دارد يعني برای تطابق با ظاهر قابل مشاهده باید شئ را که نقاشی می کنیم ببینیم . این آگاهی ، توجه کودک را به روابط فضایی جلب می کند كه بر اساس ديدگاهي واحد كه از آن به شئ مي نگرد ، هر قسمت از شئ با ديگر قسمت هاي خود ايجاد مي كند . اشیاء مات می شوند ، دقتی که به جزئیات معطوف گردد ، تابع انسجام کلیت می شود و پرسپکتیوی واحد ، تمایل به جایگزینی ترکیبی از نقاط را دارد . نقاشی کودکانه را رها می کنیم تا وارد نقاشی بزرگترها شویم .
به طور خلاصه ، کودک نقاش پی در پی از چهار مرحله ، عبور می کند . اولین مرحله را لوکه واقع گرایی تصادفی نام گذاری کرد81 زیرا که اثر ، جانشین خط خطی ها شده است و بلافاصله تفسیر می شود . گذر از این مرحلة نقاشی تصادفی به مرحلة نقاشی عمدی ، پیشرفت اساسی را در رشد کودک نشان می دهد : آگاهی از آن که با رسم چند خط بر روی کاغذ می تواند اشیاء و یا منظره ای را نشان دهد که در واقعیت نیز وجود دارد . اکنون کودک یک نقاش است و به نقاش بودن خود ، آگاهی دارد . اما چقدر دشوار است ! موانع بسیاری هم چون شكل ، موقعیت ، جهت و ابعاد و … را باید پشت سر بگذارد . در مرحلة ” واقع گرایی شکست خورده یا ناتوانی ترکیبی ” نتیجه مورد نظر حاصل نمی شود . اولین رضایت واقعی ، در نقاشی های مرحلة ” واقع گرایی عقلاني ” رخ می دهد . این مرحله دوران طلایی نقاشی کودکانه است . در مرحلة ” واقع گرایی ديداری” کودک هم سطح با فرهنگ شده و با آن که این مرحله دشوار است وی کم و بیش ماهرانه مطيع پرسپکتیو می شود . در حدود سن 10 سالگی بسیاری از کودکان خود را در پاگردی غیر قابل عبور و بدون آموزشي خاص می یابند و اغلب با درگير شدن با فعالیت های دیگر ، نقاشی را رها می کنند . چون مرزهای میان این مراحل به طور واضح مشخص نیستند رخصت نمي يابيم آن ها را دقيق توصيف كنيم . مرحله ای هم چنان ادامه دارد در حالی که مرحلة دیگري شروع می شود . ملاحظه مي كنيم که نه تنها روش جدیدی از نقاشی جایگزین روش قدیمی نمی شود بلکه به آن اضافه نیز مي گردد ؛ همانند زبان جدیدی كه می آموزیم و به زبانی يا زبان هايي که قبلاً می دانستیم اضافه می شود .
در فصل بعدی به نظرية بررسي اجمالي مي پردازيم كه يك قرن است ادامه دارد . سپس با موضوع تكامل در نمایش فضا و معنای فضا در نقاشی ها نزد کودک خواهیم پرداخت .

فصل چهارم
در نطفه خفه کردن عقیدۀ کاذب
در زمینة گرافیک پدیده ای است که مطابق آن نمو کودک ، تحول تاریخی جوامع را از سر می گیرد . این ایده از کجا نشأت می گیرد ؟
به عقیدة یهودا82 ، این ایده از دور دست هاست می آید . از قرابت میان انسان های بدوی و کودکان به قرن هجدهم بر می گردد . تقارن نشر کتاب های نژادشناسی و اولین آثاری که تكامل نقاشی کودکان را بررسی می کند ، تحقيق درباره شباهت ها ( مثل شفاف سازی و هم سطح سازی ) ميان نقاشي کودکانه و هنر بدوی را ميسر مي سازد . به عنوان مثال ون ژِنُپ83 نقاشی هاي دختر پنج ساله خود را بررسي كرد و بر شباهت هاي گرافيكي موجودميان اين نقاشي ها با حکاکی یافت شده بر ظرف سفالی پروتوهيستوريك84 را تأکید کرد. ریجی همانند سولی ، با توجه از محدودیت های چنین مقایسه هایی ، نمی توانستند در تمامی متون خود از آشکار کردن این موضوع سر باز زنند که میان نقاشی های کودکان متمدن اروپایی قرن بیست و یکم و نقاشی های مردمان بدوی که در اولین سفرهای اکتشافی به ارمغان آورده شده اند ، شباهت هایی وجود دارد . به عنوان مثال ، سولی به این نکته توجه دارد که : « این بخش از موضوع ما که به پیشرفت نقاشی ارتباط دارد ، نقاط مشترک جالبی با پدیده های تكامل انسان بدوی دارد »85 . اما در کشور آلمان ، جایی که تا اواخر قرن 21 نظریۀ تکامل گرایی داروین 86 تنها فرضیه ای ثابت نشده به حساب آورده می شد ، نقاشی کودک و هنر بدوی ، کانون مباحث تئوریکی پرشور شدند .
مولر87 و شاگرد وی هِکِل88 که از هواداران تئوری پیشرفت هستند ، اصل بیوژنتیک را بیان کرده بودند که طبق آن ، رشد هر فرد embryologie (جنین شناسی) ، (که همان رشد شناسی است) چکیده ای دقیق و خلاصه ای از مراحل طی شده در مدت تکامل گونۀ انسانی است. ( که همان علم تاریخ نژادی جانوری یا گیاهی است ) 89 . این اصل که در اوایل قرن بیستم بسیار رایج بود ، به رشد پس از تولد کودک و تکامل فرهنگی او پی برده بود . بنابراین به این اصل تبدیل شد که رشد روانی هر فرد ، تکامل گونۀ انسانی را تجدید می کند . در سال 1906 لامپرشت90 برای نشان دادن این اصل گسترش یافته ، از نقاشی استفاده کرد چرا که همان طور که می توان رشد روانی کودک را از نقاشی های وی ارزیابی کرد ، این رشد روانی خط سیری را دنبال می کند که موازی با تحول تاریخی فرهنگ هاست .
به عنوان مثال گفتمان را نقل می کنیم که در آکادمی سلطنتی بلژیک مطرح شد .

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی واقع گرایی، ناخودآگاه Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی ساختار فضایی، مطالعه تطبیقی، انسان شناسی، ادراک کنترل