پایان نامه با کلمات کلیدی هرزه نگاری، رابطه نامشروع، فضای سایبر

دانلود پایان نامه ارشد

تواند به عنوان واسطه ارتکاب جرم شود مانند زنا و لواط چرا که در وقوع چنین جرایمی حضور فیزیکی افراد شرط است . ازجمله مهم ترین جرایمی که در فضای مجازی علیه عفت و اخلاق عمومی رخ می دهد جرایم هرزه نگاری،توریسم جنسی، قوادی و روابط نامشروع می باشد .91
در این گفتار به اختصار مطالبی در ارتباط با مصادیق جرایم رایانه ای علیه عفت واخلاق بیان می شود.
الف ) هرزه نگاری
اصطلاح هرزه نگاری ترجــمه واژه 92 است . واژه هــرزه نگاری در سال هــای اخیر از طریـق ترجمه متون
انگلیسـی وارد ادبـیات فارسی گردیده است و سابقه ای درکتـاب های لغـت فارسی ندارد . درفرهنگ های
عمومی انگلیسی به معنای مواد و موضوعات شامل توصیف صریح فعالیت های جنسی یا نمایش اعضای جنسی به منظور تحریک جنسی غیر از احساسات زیبا شناختی یا عواطف و همچنین به معنی هر نوع نوشته ، نقاشی یا عکس مستهجن و خلاف اخلاق است که احساسات جنسی را تحریک کند .
در فرهنگ های حقوقی انگلیسی به معنی ” هر نوع نوشته ، تصویر فیلم و سایر مطالب و مواد مربوط به امور جنسی است که فاقد هر گونه ارزش ادبی هنری ، سیاسی و علمی باشد .”
در فرهنـگ های فارسی اصطلاحـات هرزه دست ، هرزه پا ، هرزه زبان ، هرزه چشم و … به کار رفته است.
هرزه به معنای بیهوده و یاوه است . هرزه بیان یعنی کسی که سخنان ناپسند به زبان راند و هرزه چشم یعنی
آن که چشم به زن نامحرم دارد.
به نظر می رسد که نوشته ها و تصاویر و فیلم های مـستهجن و خلاف اخلاق از این جهت از نظر حـقوقی
هرزه نگاری نام گرفته اند که فاقد هرگونه ارزشـی هستند بنابر ابن اگر تصویر یا نوشته ای هر چند که شهوت انگیز باشد به منظور استفاده علمی و یا ادبی تهیه و یا توزیع شده باشد، چون دارای ارزش علمی است و هرزه و بیهوده نیست ، هرزه نگاری محسوب نمی شود.
اصطلاح پورنوگرافی معادل بسیار مناسبی برای واژه هرزه نگاری است . چه این که هم شامل همه مصادیق و موضوعات مستهجن مانند متن ،صوت ،نقاشی ،عکس و فیلم مستهجن می شود و هم به بیهوده و فاقد ارزش بودن آنها اشاره داشته و مانع شمول این اصطلاح نسبت به مطالب و تصاویر مشابهی است که بدوا برای اهداف علمی و ادبی مورد استفاده قرارمی گیرند.93
جرایم مربوط به هرزه نگاری جزء جرایم رایانه ای محض نیستند چه اینکه قبل از پیدایش رایانـه و شبکه های رایانه ای ایـن جرایم به وسیله ابزارهای کلاسـیک ارتکاب می یافته انـد و در حال حاضر این جـرایم بـه شیوه کلاسیک نیز ارتـکـاب می یابند و نظام حقوقی کشورها سال ها قبل از پیدایش هرزه نگاری رایانه در مقابل نوع کلاسیک چنین جرایمی مخصوصا هرزه نگاری کودکان ،عکس العمل نشان داده و با ابزارهای کیفری (جرم انگاری) به مقابله با آن ها پرداختـه اند. در برخی کشورها هـمه اشکال هرزه نگاری اعم از هرزه نگاری مربوط به بزرگسالان و کودکان غیر قانونی است .در بعضی از کشورها هم که هرزه نگاری بزرگسالان غیر قانونی نیست ،حداقل هرزه نگاری مربوط به کودکان غیر قانونی است و جرم محسوب می شود چه این که هرزه نگاری موجب سوء استفاده جنسی می شود و صدمه ای که سوء استفاده جنسی به کودک وارد می کند ،بی نهایت شدید است با توجه به این که شخصیت کودک در حال شکل گیری است ، صدمه ای که از این ناحیه به وی وارد می شود بسیار شدید است.
در قوانین موجوددرایران واژهای به نام هرزه نگاری رایانهای یا سایبری وجود نداردتنها باتوجه به مواد 14 و 15 از فصل چهارم قانون جرایم رایانه ای که به جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی اختصاص دارد مشخص می شود که براساس آنها هرزه نگاری در ایران جرم است .در بخش بعدی این پژوهش به تفصیل به بررسی این جرم از دیدگاه فقه و حقوق ایران خواهد پرداخت .
ب ) توریسم جنسی
گسترش سریع و روزافزون شبکه اینترنت، به تبلیغات صنعت گردشگری جنسی به ویژه جهت ساکـنان اروپای غربی و آمریکا، رونقی دوچندان بخشیده است. در این تبلیغات خدماتی نظیر تورهای جنسی، فاحشه‌خانه‌ها و سفارشات اینترنتی زنان روسپی در کشورها ارائهمی‌شود.مثلاً: اتاق‌های گفت‌وگوی اینترنتی ، امروزه به مکانی جهت تبادل اطلاعات در توصیه‌ها برای گردشگری‌های جنسی و یافتن زنان روسپی در کشورهای مختلف تبدیل شده است. اطلاعاتی نظیر چگونگی سفر، قیمت‌ هتل‌ها، شماره تلفن‌ها، کرایه تاکسی‌ها، قیمت مشروبات الکلی، قمیت خدمات جنسی ارائه شده و انواع آن را به راحتی می‌توانید در این اتاق‌ها بیابید.
بی‌شک در این وضعیت، علاوه بر گسترش قاچاق زنان و کودکان، ضربات سنگینی بر حقوق انسانی زنان و کودکان وارد شده و آنها را به یک کالای جنسی جهت مردان هوسران گردشگر، تبدیل نموده است.مبلغان تورهای جنسی، اندام‌ها و جنسیت زنان رادرکلکره خاکی و از طریق شبکه اینترنت به حراج می‌گذارند. این شبکه، ارتباط بین‌المللی جهت فروش زنان در یک بازار جهانی و به ویژه جهت مردان کشورهای صنعتی به وجود آورده است، با وجود امکانات چندرسانه‌ای (صوت و تصویر) در شبکه اینترنت، تغییرات رنگ، گرافیک، عکس، انیمیشن، صدا و تصاویر متحرک درآن بسیارآسان شده است .این ویژگی‌های پرشور و نوین اینترنت، به رشد سریع منافع تجاری دربخش‌های گوناگون شبکه منجرگردیده است که در این میان «صنعت تبلیغات جنسی» یکی از پیشگاماندر استفاده از این ویژگی‌هاست. تبلیغات ویژه تورهای جنسی، فاحشه‌خانه‌ها و استریپ‌بارها94 به سهولت و بدون کمترین محدودیتی در شبکه اینترنت ارائه می‌گردد.95
ج ) قوادی
قیادت یا واسطـهگری عبارت است از به هم رساندن دونفر برای انجام اعمال منافی عفت. قیادت از مصادیق
بارز وآشکار کمک ویاری در گناه ومعصیت است.96
با گسترشفناوری اینترنت ورایانه این بزه  به جرمی سازمان یافته و بحران بزرگ اجتـماعی تبدیل شده است
که قاچاق زنان و دختران وکودکان  تشکیل باندهای فساد و مراکز فحشا را به همراه دارد.همچنین در سال‌های اخیر، نوع جدیدی از فریب و قاچاق دختران و زنان از طریق اینترنت مشاهده می‌شود که حاصل مدرنیزه شدن جوامع می‌باشد. اتاق گفتگو یکی از راههایی است که دلالان برای اغفال دختران و زنان استفاده می‌کنند. آنها از طریق گفتگوی تایپی یا شنیداری و دادن تصویر خود، با دختران طرح دوستی ریخته و سپس با وعده‌ ازدواج، شغل خوب، درآمد بالا و حتی با فرستادن بلیط و ویزای ورود به کشور مورد نظر، آنها را تحویل قاچاقچیان می‌دهند.97
یکی دیگر از روش های تحقق قوادی دراینترنت را می توان سایت های دوست یابی جنسی وهمچنین سایت های که مشخصات افراد منحرف شده اخلاقی زنان ومردان وکودکان را در خود جمع کـردهاند دانست که افراد دیگر وعلاقمندان به رابطه جنسی میتوانند در این سایت ها وارد شده وشخص مورد نظر خود را پیدا کنند.گاهیهم پست الکترونیکی98 افرادمیتواند دربرگیرنده پیام ها وعکس هایی باشد که با برنامه ریزی برای آنها ارسال شده وخواهان ارتباط جنسی است  وتوسط صاحبان آنها از طریق این پست الکترونیک به پست الترونیک افراد دیگری ارسال شود واین نیز قوادی است.
به نظرمیرسد عواملی فرهنگی واقتصادی زیادی نظیر،  تغییر ارزش‌ها، گسترش خرده فرهنگ‌های منحرف،  ضعف اعتقادات دینی، نارسایی بین فرهنگ و ساخت اجتماعی، متناسب نبودن نقش‌ها و پاداش‌ها ، سود آور بودن قاچاق زنان، فقدان فرصت‌های شغلی باعث گرایش به قوادی وقاچاق زنان وکودکان در جوامع شده که ازطرقهای مختلفیمثلفریب دادن افراد به ازدواج دروغین یا توسل به زور با آدم ربایی وتهدید به آبروریزی وهمچنین فناوری اینترنت ورایانه باعث تحقق جرم قوادی میشوند که در این تحقیق ، در فصل دوم از بخش دوم به روش های تحقق آن توسط این فناوری میپردازیم.
د ) روابط نامشروع
یکی دیگرازجرایم سنتی علیه اخلاق وعفت عمومی رابطه نامشروع است که فضای سایبر باعث گسترش آن شده است .رابطه نامشروع در کشور ایران که یک کشور اسلامی است با بحث رابطه نامشروع در کشورهای غیراسلامی و به‌خصوص غربی یکسان نیست، زیرا درآن کشورها، مناسبات و روابط اجتماعی بانوان با مردان بسیارمتفاوتتراز ایران است و تا زمانی که به مرحله مواقعه نرسد، عرفاً و قانوناً رابطه نامشروع تلقی نمی‌شود.99
رابطه نامشروع در ایران، صِرف خلوت کردن زن و مرد نامحرم با یکدیگر و انجام اعمالی همچون دست دادن، از آنجایی که مغایر با اصول اخلاقی و اعتقادی اسلام است، نامشروع تلقی می‌شود، چرا که به هرحال، روابط نامشروع اعم از اینکه توسط مردان و زنان متأهل صورت گیرد یا افراد مجرد، موجب ترویج فساد و فحشاء در جامعه خواهد شد.100
بنابراین رابطه نامشروع عبارت است از برقراری ارتباط و مراوده بین دو جنس مخالف خارج از معیارهای متعارف شرعی به صور مختلف، خواه در قالب پیوندهای عاطفی منجر به ارتباط دوستانه وخواه در سطح پیشرفتة جسمی و جنسی بدون وجود علقة زوجیت.101
باگسترش فناوری ارتباطات دایره روابط انسانی نیز گسترش یافته است و به همین نسبت با افزایش فرصتها، مخاطرات نیز افزایش یافته است. دو موضوع خانواده و مسائل جنسی در دو قرن اخیر همواره در کانون مهمترین تحولات جامعه مدرن قرار داشته ، از طرف دیگردر فضای سایبراستفاده از پست الکترونیک واتاق های گفت و گو و شبکه های اجتماعی اینترنتی هم به منزلهی عرصهای مدرن برای برقراری ارتباط و آشنایی، مرزهای تازهای را در شکل گیری ارزش ها و هویت یابی پیش روی جوانان ما قرار داده است. به طوری که با استفاده ازدوربین های دیجیتال ارتباط صوتی وتصویری کاملاً زنده برقرار می شود. روابط در این فضای مجازی امتداد روابط واقعی است که دختر و پسر تجربه می کنند اگرچه مرز بندی های جنسیتی در روابط مجازی ضـعیف تر میشـود اما واقعیت زیستی بـویژه اجتماعی جنسـیت در این روابط نیز خود را
نشان می دهد.
در دورهی مدرن از قرن نوزدهم به بعد تحولات عظیمی در شکل نهاد خانواده رخ داده است. با رایج شدن استفاده اینترنت در میان نسل جوان دایرهی ارتباطی افراد بسیار بالا رفته است، اینترنت هم به مانند دنیای واقعی بستر را برای آشنایی و ارتباط افراد با یکدیگر آسان می کند مجازی بودن این دنیا خود مزیتی است انکار ناشدنی زیرا دو جنس مخالف در این فضا روابط خود را سامان می دهند و در این فضا تخلیه روانی میشوند.
نتیجه گیری بخش اول
هرگونه تغيير و تحول در دنيای کنونی به دليل پيچيدگی فعاليت های انسانی، خواه ناخواه آثار و پيامدهايی به همراه خواهد داشت. به گونه ای که با اختراع وسيله ای جديد، درکناراستفاده ی صحيح و مشروع از آن، همواره امکان سوءاستفاده از آنها وجود دارد.
در اين راستا علم حقوق، به عنوان حامی عدالت وموجِد توازن در جامعه انسانی، هرآنچه را که کوچکترين خدشه ای به اين توازن وارد نمايد، تحت پوشش قرار داده و سعی در رفع ياپيشگيری از آثار نامطلوب آن می نمايد.
فضای سايبر، که ماحَصل پيشرفتهای علمی و صنعتی در قرون اخير است، از اين قاعده مستثنی نبوده و آثاری به صورت مثبت و منفی در زندگی بشر واردنموده است که ضرورت مطالعه آن را انکارناپذير می نماياند.متعاقب اين امر سياستگذاران جنايی، حقوقدانان و جرم شناسان به اين فضا ورود پيدا کرده و با تعريف جرايم سايبری، پيش بينیِ مجازات های متناسب با آن و ارائه و انجام تدابير امنيتی وپيشگيرانه نسبت به مخاطرات اين فضا و آموزش و آگاه سازی افراداز پيامدهای مخرب فضای سايبر، وظايف اساسی خود را در اين زمينه انجام می دهند که بررسی کيفيت و ابعاد اين کارکرد امری ضروری است

بخش دوم : تحلیل ماهوی مصادیق جرایم علیه عفت و اخلاق ناشی از فناوری نوین
اگرچه ظهور برخی از جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی سنتی با ظهور اینترنت از محیط فیزیکی به محیط مجازی انتقال یافته است (مانند هرزه نگاری،توریسم جنسی، قوادی،روابط نامشروع و. . .)اما نمی توان تمام آن ها را در قالب جرایم رایانه ای گنجاند ، زیرا قانونگذار در برخی موارد جرم انگاری ننموده است.
در واقع مجرم در این گونه جرایم ، از رایانه به عنوان ابزار بهره می گیرد و کار خویش را توسعه داده و تسهیل می نماید .از جمله مواردی که به طور کلی در این حیطه از سوی قانونگذاری کیفری

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی جرم انگاری، هرزه نگاری، پروتکل الحاقی Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی هرزه نگاری، روابط جنسی، فضای مجازی