پایان نامه با کلمات کلیدی نقوش هندسی، هلال ماه

دانلود پایان نامه ارشد

(تصویر3-3-14)

(تصویر3-3-14) لنگه گوشواره‌ی طلا. قرن 6-5 ه.ق/ 12-11م. ایران- گرگان. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 52.4.15

لنگه‌ی گوشواره‌ی طلا، متعلق به قرن پنجم- هفتم هجری قمری/ یازدهم- سیزدهم میلادی، از ایران، در موزه‌ی متروپولیتن نگهداری می شود. این گوشواره از نوع هلالی است که توسط سه گوی چکش کاری و ما بین آن‌ها حلقه‌های دانه‌دانه‌سازی شده، مزین گردیده است. (تصویر3-3-15)

(تصویر3-3-15) لنگه ی گوشواره‌ی طلا. قرن 7-5 ه.ق/ 13-11م. ایران. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 1984.175.44

لنگه‌ی گوشواره‌ی طلا دیگری متعلق به قرن پنجم- هفتم هجری قمری/ یازدهم- سیزدهم میلادی، از ایران، در موزه‌ی متروپولیتن نگهداری می‌شود. این گوشواره هم همانند گوشواره‌ی قبل هلالی است و از سه گوی تشکیل شده است. تنها تفاوت در طرح و طرز چکش‌کاری گوی‌ها می باشد. آن‌ها به صورت نیم‌کره هایی قالب‌گیری و چکش‌کاری شده و سپس به هم جوش خورده‌اند. قفل گوشواره توسط حلقه و میله بسته می‌شود. (تصویر3-3-16)

(تصویر3-3-16) لنگه‌ی گوشواره‌ی طلا. قرن 7-5 ه.ق/ 13-11م. ایران. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 1984.175.46
جفت گوشواره‌ی طلا، متعلق به قرن ششم هجری/ دوازدهم میلادی، از ایران، در موزه‌ی متروپولیتن نگهداری می‌شود. حلقه‌ی آن‌ها از دوازده عدد گوی شیاردار تشکیل شده است. ابتدا نیم‌کره‌ها چکش‌کاری شده از مرکز به طرف پایین و سپس به هم جوش خورده‌اند. (تصویر3-3-17)

(تصویر3-3-17) جفت گوشواره طلا. قرن 6 ه.ق/ 12م. ایران. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: a.b1972.218.2

گوشواره‌ی طلا، متعلق به اوایل قرن پنجم هجری/ یازدهم میلادی، از ایران، در موزه‌ی متروپولیتن نگهداری می‌شود. این گوشواره از نوع هلال و گوی و به روش ملیله‌کاری با مفتول ساده و تابیده و دانه‌دانه‌سازی ساخته شده است. نقش گوی، نقوش هندسی است و با تکرار مثلث‌ها در کنار هم تشکیل شده است. (تصویر3-3-18)

(تصویر3-3-18) یک لنگه گوشواره. قرن 5 ه.ق/ 11م. ایران. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 1979.96
جفت گوشواره‌ی طلا، نیمه ی اول قرن پنجم هجری/ یازدهم میلادی، از ایران، در موزه‌ی متروپولیتن نگهداری می‌شود. این گوشواره از نوع هلال و گوی می‌باشد که گوی‌های آن از ترکیب نقوش پنج ضلعی تشکیل شده‌اند و با ملیله‌کاری و دانه‌دانه‌سازی تزیین شده‌اند. در بین سه گوی یک هلال ماه دیده می شود که مزین به حلقه‌ها می‌باشند. (تصویر3-3-19)

(تصویر3-3-19) جفت گوشواره‌ی طلا. قرن 5 ه.ق/ 11م. ایران. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه:b .a1979.7.3

آویز و جفت گوشواره‌ی طلا، متعلق به قرن پنجم- ششم هجری/ یازدهم- دوازدهم میلادی، از ایران، در موزه ی متروپولیتن نگهداری می شود. آن ها توسط ملیله‌کاری و دانه‌دانه‌سازی ساخته و تزیین شده‌اند. جفت گوشواره‌ها و آویز، هم از نقش هندسی و هم از نقش حیوانی(‌پرنده‌های حجمی)تشکیل شده‌اند و هر دو تو خالی می‌باشند. تن پرنده‌ها ملیله‌کاری وسرشان با ورق طلا ساخته شده است. این دو پرنده در وسط هلال گوشواره‌ها و آویز به شکلی که نوک و سینه‌ی آن‌ها به‌هم متصلند، قرارگرفته‌اند. سطح آن‌ها توسط شاخه‌هایی با کلاهک شبیه قارچ و دانه‌دانه‌سازی بر روی آن‌ها تزیین شده است. (تصویر3-3-20)

(تصویر3-3-20) آویز و گوشواره‌ی طلا. قرن 6-5 ه.ق/ 12-11م. ایران. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 2007.340

یک لنگه گوشواره‌ی طلا، متعلق به نیمه ی اول قرن پنجم هجری/ یازدهم میلادی، از ایران در موزه‌ی متروپولیتن نگهداری می‌شود. این گوشواره از پنج دایره ی ملیله‌کاری، تشکیل شده است. در محل اتصال آن‌ها حلقه‌هایی مزین به گوارسه (دانه‌دانه‌سازی) جوش خورده که بر زیبایی گوشواره افزوده‌اند. (تصویر3-3-21)

(تصویر3-3-21) لنگه‌ی گوشواره‌ی طلا، قرن 5ه.ق/ 11م. ایران. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 1979.7.4
گوشواره‌ی ملیله سازی شده از جنس طلا، متعلق به قرن ششم هجری/ دوازدهم میلادی در شهر ری که در آن زمان پایتخت سلجوقیان بوده، کشف شده است و در موزه‌ی متروپولیتن نگهداری می‌شود. (تصویر3-3-22)

(تصویر3-3-22) گوشواره‌ی طلا. قرن 6 ه.ق/ 12م. ری. موزه‌ی متروپولیتن. شماره موزه: 22.201

جفت گوشواره‌ی طلا، متعلق به قرن ششم- هشتم هجری/ دوازدهم- سیزدهم میلادی، از ایران احتمالا گرگان، در موزه‌ی متروپولیتن نگهداری می‌شود. این جفت گوشواره از نوع هلالی همراه با سه گوی بوده که توسط سیم زر ملیله‌کاری شده‌اند. (تصویر3-3-23)

(تصویر3-3-23) جفت گوشواره‌ی طلا. قرن 8-6 ه.ق/ 13-11م. ایران- گرگان. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 52.4.6
گوشواره‌ی طلا، متعلق به قرن پنجم- ششم هجری/ یازدهم- دوازدهم میلادی، از ایران احتمالا گرگان، در موزه‌ی متروپولیتن نگهداری می‌شود. این گوشواره هلالی است و از یک گوی، هرمی به شکل بلوط یا فانوس و یک مکعب که همه‌ی آن‌ها ملیله‌کاری شده‌اند تشکیل شده است. وسط مکعب جایگاهی برای قرار گرفتن سنگ تعبیه شده که بر زیبایی آن افزوده است. در قسمت هلال گوشواره حلقه‌هایی جوش خورده که احتمالا قطعاتی به آن آویزان بوده است. قفل این گوشواره توسط قلاب و میخ می‌باشد. (تصویر3-3-24)

(تصویر3-3-24) لنگه‌ی گوشواره. قرن 6-5 ه.ق/ 12-11م. ایران – گرگان. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 52.4.11

لنگه‌ی گوشواره از طلا، متعلق به قرن ششم- هفتم هجری/ دوازدهم- سیزدهم میلادی، از ایران- گرگان، در موزه‌ی متروپولیتن نگهداری می‌شود. این گوشواره با مفتوی تابیده شده ملیله‌کاری شده است. بین گوی‌ها، بر روی حلقه، استوانه‌های توخالی، تشکیل شده از مفتول تابیده دیده می‌شود و در وسط گوی‌ها پایه ای برای نشاندن سنگ‌های قیمتی تعبیه شده است. (تصویر3-3-25)

(تصویر3-3-25) لنگه‌ی گوشواره از طلا. قرن 7-6 ه.ق/ 13-12م. ایران- گرگان. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 52.4.8

جفت گوشواره‌ی طلا، متعلق به قرن ششم هجری/ دوازدهم میلادی، از ایران احتمالا گرگان، در موزه‌ی متروپولیتن نگهداری می‌شود. این گوشواره دارای یک گوی، یک هرم فانوسی شکل و یک جایگاه قرار گرفتن سنگ می‌باشد که ملیله‌کاری شده و بر روی یک هلال مفتول تابیده‌ی سه لایی اتصال یافته‌اند. حلقه‌ی بالای آن یک مفتول ساده است. نمونه‌ای از این گوشواره در موزه‌ی ملی ایران نگهداری می‌شود. (تصویر3-3-26)

(تصویر3-3-26) جفت گوشواره‌ی طلا. قرن 6 ه.ق/12م. ایران- گرگان. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 52.4.1
جفت گوشواره‌ی طلا، متعلق به قرن ششم هجری قمری/ دوازدهم میلادی، از ایران- گرگان، در موزه‌ی متروپولیتن نگهداری می‌شود. این گوشواره از نوع آویزان است و تشکیل شده از یک حلقه که به گوش اضافه می‌شود، سپس مفتول پیچ خورده، در زیر آن گوی ملیله‌کاری شده متصل به دوکی فانوسی شکل که هم ملیله‌کاری شده و هم چکش‌کاری. در قسمت زیرین هم گوی‌هایی متصل به هم و دانه‌دانه‌سازی شده قرار دارد. (تصویر3-3-27)

(تصویر3-3-27) جفت گوشواره‌ی طلا. قرن 6 ه.ق/ 12م. ایران- گرگان. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 52.4.3

گردنبند طلا، متعلق به قرن پنجم هجری/ یازدهم میلادی، از ایران، در موزه‌ی متروپولیتن نگهداری می‌شود. این گردنبند از گوی های ریز و درشت که به روش چکش‌کاری ساخته‌اند تشکیل شده است. گوی‌های کوچک شیار‌دار و گوی‌های درشت با مفتول و روش ملیله‌کاری مزین شده‌اند. گوی‌های درشت توسط حلقه، در فواصلی برابر به گردنبند متصلند. (تصویر3-3-28)

(تصویر3-3-28) گردنبند طلا. قرن 5 ه.ق/ 11م. ایران. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 1972.218.1

گردنبند طلا، متعلق به قرن پنجم- ششم هجری/ یازدهم- دوازدهم میلادی، از ایران، در موزه‌ی متروپولیتن نگهداری می‌شود. این گردنبند از گوی و مهره درست شده است. گوی‌ها از ورق طلا به روش مشبک‌کاری ساخته و توسط مفتول تابیده شده ملیله‌کاری و با نشاندن سنگ بر آن‌ها مرصع‌کاری شده است. (تصویر3-3-29)

(تصویر3-3-29) گردنبند طلا. قرن 6-5 ه.ق/ 12-11م. ایران. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 1972.188.2
گردنبند طلا، متعلق به قرن پنجم- ششم هجری/ یازدهم- دوازدهم میلادی، از ایران، در موزه‌ی متروپولیتن نگهداری می‌شود. گوی‌ها از ورق طلا به روش چکش‌کاری در قالب ساخته، به روش مشبک‌کاری و ملیله‌کاری با مفتول تابیده شده و دانه دانه سازی تزیین شده است. (تصویر3-3-30)

(تصویر3-3-30) گردنبند طلا. قرن 6-5 ه.ق/ 12-11م. ایران. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 1972.188.3

گردنبند طلا، متعلق به قرن ششم- هفتم هجری/ دوازدهم- سیزدهم میلادی، از ایران، در موزه‌ی متروپولیتن نگهداری می‌شود. این گردنبند از گوی‌های درشت و ریز که به صورت یک در میان در کنار هم قرار گرفته‌اند تشکیل شده است. گوی‌ها چکش‌کاری و توسط مفتول‌های تاب خورده ملیله‌کاری شده‌اند. گوی‌های بزرگ توسط دانه‌سازی (گوارسه) تزیین شده‌اند. (تصویر3-3-31)


(تصویر3-3-31) گردنبند طلا. قرن 7-6 ه.ق/ 13-12م. ایران. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 1972.188.1
گردنبندی از طلا، متعلق به قرن ششم- هشتم هجری/ دوازدهم- سیزدهم میلادی، از ایران، در موزه‌ی متروپولیتن نگهداری می‌شود. این گردنبند از سه قسمت تشکیل شده که توسط حلقه‌ها به هم متصلند. هرکدام از قسمت ها به سبک بافت با مفتول به شکل استوانه‌های بسیار زیبا ساخته و دو سر آن ها ملیله‌کاری تزیین شده است. (تصویر3-3-32)

(تصویر3-3-32) گردنبند طلا. قرن 8-6 ه.ق/ 13-11م. ایران. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: a-c1979.7.2

گردنبندی با پنج گوی از نقره، متعلق به قرن ششم- هفتم هجری/ دوازدهم- سیزدهم میلادی، از ایران، در موزه‌ی متروپولیتن نگهداری می شود. گوی‌ها مشبک‌کاری، توسط مفتول ملیله‌کاری و همچنین دانه‌دانه‌‌سازی شده‌اند. گوی وسط کمی از نظر اندازه از بقیه بزرگ‌تر و ما بین هر پنج گوی مهره‌های سنگی قرار گرفته است. (تصویر3-3-33)

(تصویر3-3-33) گردنبندی با گوی‌های نقره. قرن 7-6 ه.ق/ 13-12م. ایران. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 1972.188.5
دستبند طلا، متعلق به قرن چهارم- پنجم هجری/ دهم- یازدهم میلادی، از ایران، در موزه‌ی متروپلیتن نگهداری می‌شود. این دستبند از وزق طلا و ردیف‌های چهار تایی از پرنده‌های حجمی و سه تایی از مخروط ساخته شده است. پرنده‌ها و مخروط‌ها توسط قالب‌گیری ساخته و به روش چکش‌کاری و دانه‌سازی تزیین شده‌اند. قفل این دستبند توسط میله و لولا باز و بسته می‌شود.(تصویر3-3-34)

(تصویر3-3-34) دستبند طلا. قرن 5-4 ه.ق/ 11- 10م. ایران. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 65.51

دستبند نقره، متعلق به قرن پنجم- ششم هجری/ یازدهم- دوازدهم میلادی، از ایران، در موزه‌ی متروپولیتن نگهداری می شود. این دستبند تو خالی، قالب‌گیری شده و توسط جوش‌کاری، دو قالب به هم وصل شده اند. در قسمت روی دستبند با ملیله‌کاری، دانه‌سازی، حکاکی و سیاه قلم، بر زیبایی دستبند افزوده است. در زیر این قسمت سوراخی دیده می شود که احتمالا محل قرار گرفتن میله برای باز و بسته کردن دستبند می باشد. (تصویر3-3-35)

(تصویر3-3-35) دستبند نقره. قرن 6- 5 ه.ق/ 12-11م. ایران. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 1981.232.3

دستبند نقره‌ی دیگر، متعلق به قرن ششم هجری/ دوازدهم میلادی، از ایران، در موزه‌ی متروپولیتن نگهداری می‌شود. این دستبند هم تو خالی است و به روش قالب‌گیری و جوش‌کاری ساخته شده است. نقش هندسی که بر روی آن قلم‌زنی شده ( به نظر می رسد قلم‌زنی در سه وجه دستبند انجام گرفته باشد) و گوی ساده‌ای که در جلوی دستبند قرار گرفته بر زیبایی آن افزوده است. (تصویر3-3-36)

(تصویر3-3-36) دستبند نقره. قرن6 ه.ق/ 12م. ایران. موزه‌ی متروپولیتن. شماره‌ی موزه: 1981.232.4

دستبند طلا، متعلق به قرن پنجم- هفتم هجری/ یازدهم- سیزدهم میلادی، از ایران- گرگان، در موزه‌ی متروپولیتن نگهداری می‌شود. این دستبند از مفتول‌های تابیده در هم ساخته شده که دو سر آن توسط حلقه و قفل

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی هنر اسلامی، هلال ماه، جهان اسلام، مقایسه و تطبیق Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی نقوش هندسی، قرن پنجم و ششم هجری، رضا عباسی